lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Vĩnh-nhất-Tâm

Vùng Lên

Quốc Nạn, ai người đã thấu cho?
Việt gian cộng sản bán cơ đồ
Nhân danh “giải phóng” do Mao xúi,
Thạch Hãn (1) đôi bờ sóng đẩy xô.
 
”Sinh Bắc tử Nam” đường diệt chủng
Cáo Hồ rước Mác, dựng cờ  Mao
Tấm thân khuyển mã còn xưng "bác",
Phản bội tiến nhân, rước giặc Tàu
 
Nay cõi giang sơn đầy Hán tặc
Ai người thương nước: há ngồi trông!
Biên cương, hải phận Tàu xâm chiếm,
Địa thế Cao Nguyên, chúng (2) vẫy vùng
 
Nước Việt đang bên bờ vực thẳm
Con đường vong quốc sẽ theo sau.
Hỡi người dân Việt trong ngoài nước
Tất cả vùng lên đáp nghĩa sâu (3)!
 
Chu Đệ (4) thời Minh giờ tái xuất
Cẩm Đào tráo trở đã xâm lăng
Gặp toàn một lũ (5) làm tôi tớ,
Bán Nước buôn Dân trả nợ nần.
 
Công khó tiền nhân mười thế kỷ
Đuổi thù giữ nước biết bao phen
Tiếp theo Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn (6),
Đuổi Tống, Nguyên, Thanh mất cả hồn.
 
Quả Giáp xưa nay con múa rối!
Theo Hồ chẳng biết nước về đâu?
Cũng không cần hiểu bao thời trước,
Cả mấy ngàn năm đuổi giặc Tàu.
 
Non nước lâm nguy càng chứng tỏ
Một đời làm tướng chỉ mua danh
Để cho Tàu Cộng nay thao túng!
Thái thú đầy trong Bắc-phủ-đình.
 
Mau hãy vùng lên giành độc lập
Trong ngoài dân Việt giống hùng anh
Bừng bừng trang sử luôn canh cánh
Ngọn đuốc DIÊN HỒNG rạng sử xanh.

Vĩnh Nhất Tâm 21.5.2009  (Thi tập Cõi Lòng)
 
(1) Dòng sông Bến Hải do HCM nghe theo lệnh MT  Đông mà HCM chia đôi  nước Việt từ  vĩ tuyến 17 và tiếp tục giúp cho HCM và đàn em chiếm được miền Nam, do sự đồng tình của chính quyền Mỹ để khai tử miền Nam.Và nay đàn em  Mao thừa cơ hội bành trướng về phương Nam (nước Việt), do bàn tay sai ngoại tộc (tay sai cho Tàu)  là đầu mốc cho cuộc xâm lăng không  tiếng súng, bắt nguồn từ sự  phản bội tiền nhân và dân tộc của bè lũ  Việt gian Bắc-bộ-phủ.(2) Chỉ CS Tàu(3) Nghĩa cử cao sâu như là bổn phận thiêng liêng đối với sự tồn vong của dân tộc.(4) Chu Đệ tức là Minh Thành Tổ từng lót đường bằng cách là sai 2 tướng là Hàn Quan và Hoàng Trung đem 5000 quân đưa Trần Thiêm Bình về nước để mở đầu cho cuộc xâm lăng và chiếm luôn nước Nam trong suốt 20 năm  (1407-1428).(5) Chỉ bè lũ Bắc-bộ-phủ.(6) Hồ Cẩm Đào luôn luôn là tên khát máu đã từng là một tên sát nhân đối với nhân dân Tây Tạng, đã phải dở sống dở chết vào năm 1988. Cũng chính vì sự xuất sắc về thủ thuật sát nhân tại vùng đất Tây Tạng từ trước, mà sau được lên nối ngôi chủ tịch nước Tàu thay Giang Trạch Dân để tiếp sứ mệnh bành trướng nước Tàu về phương Nam.

(*) Nhà Tây Sơn

Vĩnh-nhất-Tâm @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site