lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

Trang Trần-Đăng_Chân-Chính

Trần-Đăng | Ấn Tượng Sâu Sắc Của Phật Tử Về 18 Vị La Hán Chùa Tây Phương

Chùa Tây Phương ở Huyện Thạch Thất,  Hà Tây –Hà Nội là một trong những công trình kiến trúc cổ và là một trung tâm Phật giáo nổi tiếng trong vùng. Trong chùa còn lưu giữ  nhiều tượng cổ quý giá, trong đó có 18 pho tượng  La Hán mà Nhà Thơ Huy Cận đã mô tả trong bài thơ “Các Vị La Hán Chùa Tây Phương”bài thơ đó đã ra đời cách đây hơn 50 năm (1960) và đã được giảng dậy cho học sinh bậc phổ thông trong nhiều năm sau đó.

Ở mỗi góc độ cũng có cái nhìn khác nhau và với một góc nhìn đa chiều của một Phật tử,sau khi đến Chùa thắp hương tác giả không chỉ có ấn tượng sâu sắc mà còn có cảm nhận và lý giải của riêng mình về 18 Vị La Hán Chùa Tây phương .

Trông bề ngoài có vẻ như khắc khổ nhưng các Vị La Hán lại mang tâm Phật trong mình và không nỗi ưu tư(Tâm Phật bao dung bất ưu phiền).Các Vị ngồi thiền khắc khổ cũng vì nhân thế(Khắc khổ tọa thiền vi nhân thế).Cũng có Vị chau mày nhưng cái chau mày ấy là biểu hiện sự giận giữ và phẫn nộ với  lũ quan tham đang tồn tại ở  trên đời(Túc mi chấn nộ lũ quan tham):

Thập bát Chư Thần La Hán  linh(*1)
Tọa  thiền ngự  tại Tây Phương Tự
Tâm Phật bao dung  bất  ưu phiền
Khắc khổ tọa thiền vi  nhân thế
Túc mi chấn nộ lũ quan tham(*2)

Thế giới Sa Bà chính là thế giới trần tục mà chúng ta đang sống, một thế giới vẫn còn những cuộc chiến tranh đâu đó trên các lục địa, vẫn còn những  tham vọng ngu muội mà chưa tỉnh ngộ:

Thế giới Sa Bà đa sầu khổ(*3)
Ngu si mê vọng bất tỉnh lai

Chính vì thế giới Sa Bà đa sầu khổ ấy mà các Vị La Hán ngự thiền trong  Chùa (Lam)để tế độ cứu vớt người khỏi bể khổ, như người vớt kẻ chết đuối chở sang bên kia sông vậy và giải thóat cho mọi nỗi sầu:

Chư Vị ngự Lam  thiền tế độ(*4)
Giải thóat  thế nhân mọi nỗi sầu

Các Vị ngự trong Chùa nhưng thấu hiểu mọi điều xa gần ,cũng như mỗi việc ta làm tốt hay xấu đều có Quỷ Thần chứng giám,trong đó lũ tham tiền và mua quan bán chức cũng không thóat khỏi vòng kim cô của Phật pháp :

Chư Vị tọa thiền giai viễn thấu(*5)
Khán lũ tham tiền mại mãi quan(*6)

Các Vị tọa thiền ở nhiều tư thế khác nhau,18 Vị bao quát cả 4 phương và bao quát cả không gian mà người trần tuc ta đang sống,đồng thời trông trời nhìn đất ,khai tâm, khai sáng, tạo phúc cho thập phương và cho con cháu được thành hiền tài :

Chư Vị ngự thiền đa tư thế
Thập bát chư Thần hướng tứ phương(*7)
Ngưỡng Thiên phủ Địa khai tâm sáng(*8)
Tạo phúc thập phương  tử tôn hiền

Có Vị thân gầy gân guốc như đang mang một nỗi khổ đau (Thượng bạo thanh cân đa sầu khổ)nhưng chính cái thân gầy gân guốc và nỗi khổ đau ấy lại đang ghánh vác cho nhân thế được thái lai (Nhẫn thụ vì dân đắc thái lai).

Thượng bạo thanh cân đa sầu khổ(*9)
Nhẫn thụ vì dân đắc thái lai (*10)

Chư Vị tọa thiền với nhiều sắc thái khác nhau,trong trầm ngâm, trong im lặng để dõi theo và tạo phúc, giải oan cho người hiền :

Chư Vị tọa thiền đa sắc thái
Tập phúc nghênh tường giải hạn oan

Chư Vị ngự thiền mà tâm đầy bao dung và quảng đại,sẵn sàng cứu những kẻ hối cải và giải oan cho những kẻ lầm đường :

Chư Vị tọa thiền tâm quảng đại
Cứu  nhân hối cải giải oan phiền 

Giải nghĩa:(một số từ)
(*1) Thập bát Chư Thần La Hán  linh:18 Vị La Hán Thần Linh Thiêng
(*2) Túc mi chấn nộ lũ quan tham : Chau mày giận giữ lũ quan tham
(*3) Thế giới Sa Bà đa sầu khổ: Là thế giới trần tục ta đang sống
(*4) Chư Vị ngự Lam  thiền tế độ: Ngự Lam là ngự ở trong Chùa (Lam cùng nghĩa với chữ tự,nghĩa  là Chùa)
(*5) Chư Vị tọa thiền giai viễn thấu : Các Vị ngồi đó xa gần đều thấu
(*6) Khán lũ tham tiền.mại mãi quan : xem kẻ tham tiền mua bán quan
(*7) Thập bát chư Thần hướng tứ phương : 18 Vị Thần bao quát 4 hướng
(*8) Ngưỡng Thiên phủ Địa khai tâm sáng : Trông Trời nhìn Đất khai tâm khai sáng
(*9) Thượng bạo thanh cân đa sầu khổ : Thân gầy gân guốc bao nỗi khổ
(*10) Nhẫn thụ vì dân đắc thái lai : Chịu khổ cho đời đặng thái lai

Dưới đây là toàn bộ bài thơ bằng chữ Hán của tác giả Trần Đăng sáng tác tháng2/2012  về 18 Vi  La Hán Chùa Tây Phương :

Bài A1: 西

西

 

 

.姿
Dịch Bài A1: 18 Vị Thần La Hán Chùa Tây Phương

Thập bát Chư Thần La Hán  linh(*1)
Tọa  thiền ngự  tại Tây Phương Tự
Tâm Phật bao dung  bất  ưu phiền
Khắc khổ tọa thiền vi  nhân thế
Túc mi chấn nộ lũ quan tham(*2)
Thế giới Sa Bà đa sầu khổ(*3)
Ngu si mê vọng bất tỉnh lai
Chư Vị ngự Lam  thiền tế độ(*4)
Giải thóat  thế nhân mọi nỗi sầu
Chư Vị tọa thiền giai viễn thấu(*5)
Khán lũ tham tiền mại mãi quan(*6)
Chư Vị ngự thiền đa tư thế
Thập bát chư Thần hướng tứ phương(*7)
Ngưỡng Thiên phủ Địa khai tâm sáng(*8)
Tạo phúc thập phương  tử tôn hiền
Thượng bạo thanh cân đa sầu khổ(*9)
Nhẫn thụ vì dân đắc thái lai (*10)
Chư Vị tọa thiền đa sắc thái
Tập phúc nghênh tường giải hạn oan
Chư Vị tọa thiền tâm quảng đại
Cứu  nhân hối cải giải oan phiền

Giải nghĩa:(một số từ)
(*1) Thập bát Chư Thần La Hán  linh:18 Vị La Hán Thần Linh Thiêng
(*2) Túc mi chấn nộ lũ quan tham :Chau mày giận giữ lũ quan tham
(*3) Thế giới Sa Bà đa sầu khổ:Là thế giới trần tục ta đang sống
(*4) Chư Vị ngự Lam  thiền tế độ:Ngự Lam là ngự ở trong Chùa(Lam cũng là Chùa)
(*5) Chư Vị tọa thiền giai viễn thấu :các Vị ngồi đó xa gần đều thấu hiểu
(*6) khán lũ tham tiền.mại mãi quan :Xem kẻ tham tiền mua bán quan
(*7) Thập bát chư Thần hướng tứ phương :18 Vị Thần bao quát 4 hướng
(*8) Ngưỡng Thiên phủ Địa khai tâm sáng : Trông Trời nhìn Đất khai tâm khai sáng
(*9) Thượng bạo thanh cân đa sầu khổ : Thân gầy gân guốc bao nỗi khổ
(*10) Nhẫn thụ vì dân đắc thái lai : Chịu khổ cho đời đặng thái lai

Tác giả Trần Đăng-Pháp Danh :Chân Chính-Đặng Quang Tính
Email:  trandangdng@yahoo.com;  Phone:0912648641

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site