lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Blog Dân Làm Báo

Trúc-Lâm Yên-Tử - Thư-Viện Bồ Đề Hoa Sen Online : Đọc blog để biết xã-hội, quan trí Việt-Nam tiêu-cực đến mức độ nào. Từ đó tìm ra một hướng đi mới cho đất nước !!! Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả cũng như blog. Chúng tôi phổ biến để độc giả có nguồn tham khảo rộng rãi. 

 

- Dân Làm Báo | Dân ta tự mở hồ sơ Phạm Quý Ngọ

- Dân Làm Báo | Đầu năm ngựa, Ngựa quý chết thảm

- Dân Làm Báo | Tướng côn an Phạm Quý Ngọ phải chết đúng quy trình?

- Dân Làm Báo | Ngọ chết - Buồn buồn viết mấy dòng chơi

- 40 năm Hoàng Sa! Nỗi hận ngàn đời!

- Full Report on the Suppression of Bloggers Celebrating International Human Rights Day in Vietnam 10-12-2013

- Dân Làm Báo | Tin cập nhật về Đặng Chí Hùng, Trương Quốc Huy và Lê Văn Quang tại Bangkok

- Dân Làm Báo | Vụ Đặng Chí Hùng bị bắt và tình hình thực tế trong tù IDC của Thái Lan

- Dân Làm Báo | Điềm xấu đang xuất hiện tràn lan trên đất nước

- Dân Làm Báo | Từ cái gọi là "Viện khổng tử" đến ý đồ Hán hóa nô dịch dân tộc Việt của đế quốc mới "Trung cộng"

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (Phần 1) - Sự thật về "đại thắng mùa xuân 1975"

- Đặng-chí-Hùng | Những Sự-Thật Cần Phải Biết (phần 2) - Việt-Nam Cộng-Hòa - Nạn Nhân Của Chính-sách "Ngậm Máu Phun Người"

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (Phần 3) - Nổi dậy hay khủng bố?

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (Phần 4): "THỐNG NHẤT" - Xin đừng xảo ngôn!

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (Phần 5) - Mất!

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (phần 6) - Lê Duẩn: Kẻ đồng mưu với Hồ Chí Minh tàn sát nhân dân Mậu Thân 1968

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (phần 7): Lê Duẩn và sự tàn ác với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (Phần 8) - Lịch sử lá cờ của dân tộc

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (Phần 9) - Tinh thần dân tộc tiếp nối qua lá cờ

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (phần 10) - Cộng sản Việt Nam: Trẻ em là một con bài trong chiến tranh

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (phần 11) - Sinh Bắc Tử Nam 

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (phần 12) - Tại sao không là lễ phục Dân Tộc?

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (phần 13): Những kẻ cướp ngày

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (phần 14) - Trường Chính - Kẻ vong bản

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (phần 15) - Đàn áp và phỉ báng tôn giáo

- Đặng-chí-Hùng | Những Sự thật cần phải biết (phần 16) - Võ Văn Kiệt: Kẻ ăn vụng biết chùi mép

- Đặng-chí-Hùng | Những Sự thật cần phải biết (phần 17) - Ngu dân và mị dân để giữ đảng

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (phần 18) - Tội ác của Phạm Văn Đồng

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (phần 19) - Sự thật về Võ Nguyên Giáp

- Đặng-chí-Hùng | Những Sự thật cần phải biết (phần 20) - Nông Đức Mạnh - Tội ác của một đứa con rơi

- Đặng-chí-Hùng | Những Sự thật cần phải biết (phần 21) - Song tướng “cướp” Trần Quốc Hoàn và Mai Chí Thọ

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (Phần 22) - Tội đồ Lê Đức Thọ

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết - (Phần 23) - Phan Văn Khải - Từ bàn tay nhuốm máu đến bán nước

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (phần 24) - Tội bán nước và tham nhũng có tên Lê Khả Phiêu;

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết - (Phần 25) - Lê Đức Anh - Kẻ bán nước

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (Phần 26) - Đỗ Mười cộng sản

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (Phần 27): Nguyễn Văn Linh – Một trong những ông trùm bán nước

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (phần 28): Nguyễn Minh Triết - Anh Hề bán nước

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết (phần 29) - Trần Đại Quang - Khai man để đàn áp

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết - (Phần 30) - Bằng chứng bán nước toàn diện của cộng sản Việt Nam

- Đặng-chí-Hùng | Những sự thật cần phải biết - (Phần 31) - Tội ác của Lê Hồng Anh

- Dân Làm Báo | Những sự thật cần phải biết (Phần 32) - Gián điệp và bán nước – Nguyễn-chí-Vịnh

- Đặng-chí-Hùng | Thông tin về Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha - Công an tiếp tục ép Kha vào tội khủng bố, ép Uy thỏa thuận nhận tội

- Dân Làm Báo | Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tổng tham mưu nói gì về việc hạ cờ rủ ngay ngày quốc tang

- Dân Làm Báo | Và dưới bóng rủ cờ quân đội tiếm danh nhân dân hát bài ca tụng kẻ xâm lược

- Dân Làm Báo | Toàn bộ Lãnh thổ Việt nam đã an bài trong tay TQ

- Dân Làm Báo | Côn an đàn áp dã man đồng bào dân tộc Mông tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng

- Dân Làm Báo | Đỗ Thị Minh Hạnh, Mai Thị Dung bị còng tay, xích chân, ngất xỉu trong xe tù thùng đặc chủng trên đường ra Bắc

- Trương-minh-Đức | Tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh và Mai Thi Dung bị chuyển trại tù ra Hà Nội

- Dân Làm Báo | Ông Võ Nguyên Giáp qua đời

- Tuyên bố 258: Những viên đá đầu tiên để vươn tới quốc tế

- Một số nhận định về cuộc hội đàm Tập Cận Bình-Trương Tấn Sang

- Tử Huyệt Của Đảng : Quân-Đội

- Trần-Sơn | Các ông đã tuyên chiến với nhân dân

- Dân Làm Báo | Hành động! Hành động! Hành động!

- Chiến tranh Biên giới phía bắc 1979: Ai đem bom đạn cày nát đất Tổ - Huỳnh-Tâm

- Dân Làm Báo | UBND TP.HCM cấm người dân không xem đĩa nhạc của Asia

- 'Dân Làm Báo | Lén lút' mở đường cho 3 tàu chiến Trung cộng xâm nhập Sài Gòn

- Dân Làm Báo | Sẽ tái diễn cuộc chiến 1979 trên mặt trận biển?

- Gia đình nhà văn Nguyễn- Xuân-Nghĩa kêu cứu

- Có hay không một kế hoạch đẩy cô Tạ-Phong- Tần đến chỗ phải hành động như Bà Liêng? - VRNs

- Dân Làm Báo | Thái Thú - Tượng Đái Phành Quang Thung

- Dân Làm Báo | Hộ chiếu 'lưỡi bò': Cháy nhà ra mặt chuột

- Dân Làm Báo | Cán bộ trại giam 'cố ý hãm hại' TS Cù Huy Hà Vũ?

- Dân Làm Báo | Công An Chế Độ Cộng Sản Chưa Bao Giờ Là Bạn Của Nhân Dân...

- Dân Làm Báo: Nỗi Lòng Người Mẹ Khi Con Gái Bị Mất Tích - Nguyễn-Hoàng-Vi

- Dân Làm Báo: "Đất nước không chiến tranh, sao đau thắt trong lòng"

- Dân làm báo: Ném đá trong Kinh thánh và sự thất bại của cặp Trương Tấn Sang - Nguyễn Phú Trọng

- Dân Làm Báo: Thực thi công văn 7169 của Thủ tướng: Bộ Tin tặc và những hành động hạ cấp

- Dân làm Báo: Hai Tập Thơ Tù Nguyễn-Chí-Thiện & Hồ-chí-Minh - Phan-Thanh-Tâm

- Dân Làm Báo: Quái chiêu lừa đảo của 3 Dũng;

- Dân Làm Báo: 'Vỏ quýt dày' & 'móng tay nhọn': Hồi tiếp theo của cuộc chiến hai phe

- Dân Làm Báo: Nhận định về tương quan lực lượng giữa Tư Sang và Ba Dũng

- Vì sao Nguyễn Tiến Trung bị bắt làm nhân chứng trong phiên xử anh Điếu Cày? - Nhật-Khuê

- Biển vẫn còn réo gọi - Phạm-Thanh-Nghiên

- Dân Làm Báo: Sự Lố-Bịch Của TT Nguyễn-Tấn-Dũng

- danlambao: "Trục ma quỷ" của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

- Dân Làm Báo: Một vài bình luận, phân tích Văn bản 7169 VPTT

- danlambao: Thư Ba Dũng gửi trưởng thôn Dân Làm Báo

- quanlambao: "Hình Như" "Thủ-Tướng" Quên Trang Blog Này

- Diễn văn bế mạc Đại hội Thành Đô lần thứ II - 2012 - Vũ Đông Hà

- Hãy Sống Như Những Công Dân Mạnh Mẽ - Huỳnh Thục Vy

- Biểu Tình Chống Giặc Tầu Xâm Lược Ngày 22/07/2012 - Danlambao

- An ninh côn đồ hành hung các blogger ngay trên đường phố lớn ở Sài Gòn - Dân làm báo

- Trò Chuyện Với Tướng Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Thanh Giang

- Xe Pháo Mã Trên Bàn Cờ Luật Biển - Nguyễn Tấn Nghĩa 650 

- Giặc Đã Đến Nhà - Đại Nghĩa

- Chuyện Lạ Trong Một Xứ Rất Lạ - Nguyễn Hữu Chi

- Bán đất nhà người - Bảo Giang

- Ðại lễ dâng đất tổ tiên của người Việt Nam cho Trung cộng - Bảo Giang

- Thập Tứ Đại Thiên Lôi

- 12/06, Ngày Yêu Nước 1, 2, 3, 4, 5

- Chị Bùi Thị Minh Hằng Bị Việt Cộng Bắt Giam 2 Năm Tù Vì Biểu Tình Chống Trung Cộng Xâm Lược - danlambao

- Dân làm Báo | 14 Tên Thiên-Lôi Phá Nước

 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site