lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Nguyễn-Nhơn 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Đi Tìm Lãnh Tụ Anh Minh !

Trích: " Dù cộng sản rệu rã đến mấy vẫn có thể hồi sinh nếu không gặp một sức ép nào đáng kể từ khối quần chúng. Đây là thời điểm để chúng ta nghĩ đến chuyện bắt đầu hơn là chuẩn bị cho sự kết thúc.

Loại trừ yếu tố tham vọng hay điều gì đó thiếu thiện chí, mỗi người (dân) chúng ta hãy khám phá khả năng của mình thay vì tự giới hạn bản thân. Hãy bắt đầu từ việc tiếp cận hoặc tìm kiếm một người bạn đồng hành, hãy bắt đầu bằng một công việc nhỏ nhất nhưng có tiếp cận, có bóng dáng của quần chúng, cho dù chưa được nhiều để có được hàng vạn người cho tương lai. Mọi sự bắt đầu thường khó khăn. Nhất là sự bắt đầu được bắt đầu ở một giai đoạn tưởng như sắp kết thúc.

( Chúng ta cần Thủ lĩnh? – Phạm Thanh Nghiên Danlambao )

Câu kết của tác giả thật chí thiết, nhưng không hiểu tại sao diễn đàn lại đi lạc vào vấn đề " đi tìm lãnh tự ?"

Tôi xin kể một giai thoại hí hước về " Lãnh tụ anh minh " phổ cập nơi hải ngoại: Hồi thời " đổi mới Võ Văn Kiệt ", làm mãi mà không xong nên sáu Dân nổi nóng tính xóa bài làm lại tất cả. Anh sáu Dân, dân Miền Nam hào phóng " chịu chơi " quyết định mời các quí ông " Đảng " ở hải ngoại về tiếp quản, chấp chánh.

Đúng ngày hẹn, sáu Dân và chánh phủ tổ chức tiếp đón hoành tráng: Phi trường Tân Sơn Nhất rợp bóng cờ vàng VNCH, chức việc sắp hàng trải thảm đỏ chực chờ. Máy bay chở phái đoàn các " đảng " hải ngoại đáp xuống. Tất cả ngóng chờ thật lâu mà hổng thấy một ai trong phái đoàn hải ngoại ló đầu ra. Sáu Dân mới sai tùy viên bước lên phi cơ chào đón. Ông nầy vào phi cơ rồi dội trở ra la hoãng: Chết hết rồi! Chết hết rồi! Té ra là khi phi cơ gần đáp xuống, các quí ông đảng tranh nhau " mần lãnh tụ anh minh " thịt lẫn nhau không còn một móng!

Hởi ơi! Cái bịnh " ham làm lãnh tụ " và " trông chờ lãnh tụ anh minh " trong chúng ta xem chừng hết thuốc chửa!

Một ma đầu hồ bác cụ - Một đảng cướp sạch nước VN đưa Đất nước và Dân tộc đi tới cảnh tang thương như ngày nay! Họa mất nước đã cận kề mà chúng ta còn mãi trông chờ lãnh tụ và đảng phái lãnh đạo dùm thì một là sống mãi trong nô lệ, hai là mất nước!

" Chúng vĩ đại vì các ngươi chắp tay quỳ gối
Nầy công dân! Hãy đứng thẳng người lên "

Đó là lời kêu gọi húng tráng, lẫm liệt của nhà cách mạng Marat trước thềm của cuộc CÁCH MẠNG TƯ SẢN DÂN QUYỀN 1789 của nước Pháp lừng danh Quốc tế.

Cùng năm 1789 ấy, bên trời Nam, Đại đế Bắc Bình Vương Quang Trung hành quân thần tốc nhập Thăng Long, đánh đuổi ngoại xâm Tôn Sĩ Nghị và cả việt gian Lê Chiêu Thống chạy về tàu.

Chừng nào sĩ phu tìm lại được sĩ khí!
Tuổi trẻ Việt Nam tìm lại được ngạo khí!
Tự mình đứng dậy, tự mình đi!
Thì mới mong diệt được sói lang việt cộng!
Bằng như mãi trông chờ lãnh tụ anh minh
Thì hết hồ bác cụ rồi sẽ có một bác cụ khác
Và một đảng cướp sạch khác nối nghiệp
Và người dân Việt khốn khổ sẽ mãi sống trong nô lệ
Ách nô lệ hai tầng
Tầng trong Nội gian việt cộng
Tầng ngoài Xâm lăng tàu cộng
Chờ ngày xáp nhập thành An Nam đô hộ phủ!

Tôi thành tâm kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam hãy tự nhận thức chính mình, dũng mãnh, can trường đứng lên làm bổn phận của con dân Đất nước.

Cứu dân, cứu nước là lúc nầy đây!

Tôi xin đề nghị một phương thức hành động: Phương thức “ Sinh Hoạt Nhóm “ ( Teamworks ), đại ý như sau:

Trích: " Cách mạng VN muốn thành công trước hết phải làm dân bớt hèn, đồng thời cần phải có tổ chức và có lãnh đạo." ( Lời bính của 1nxx )

Bởi vậy cho nên mới cần có " nhiều thật nhiều nhóm " chịu " hy sinh và can trường " bí mật hoạt động “ không mệt mỏi trong các giới đồng bào ( Nông dân - dân oan, Công nhân xí nghiệp, Tập thể Sinh viên - Thanh niên...) kiên trì vận động giải thích, thuyết phục họ tham dự hành động và tổ chức, liên kết cho quần chúng hành động.

Ý tôi muốn nhấn mạnh là: Đừng trông chờ MỘT THỦ LÃNH cũng đừng trông chờ MỘT TỔ CHỨC HAY ĐẢNG PHÁI LỚN.

LÝ DO: Một thủ lãnh ra mặt là bị côn an BVCT bắt bỏ tù.

Một tổ chức hay đảng ra mặt là chúng giăng bẩy hốt

Vì vậy cho nên PHẢI CẦN NHIỀU NHÓM BIỆT LẬP bí mật hoạt động, nhưng cùng một MỤC TIÊU NỔI DẬY LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ VC.

Trong quá trình hoạt động các nhóm sẽ nhận biết nhau, đặt kế hoạch kết hợp hành động.

Như vậy chúng ta KHÔNG CÓ MỘT TỔ CHỨC theo hệ thống KIM TỰ THÁP với MỘT THỦ LÃNH và MỘT BỘ THAM MƯU để cho tình báo - phản gián vc giăng lưới hốt.

Trái lại chúng ta có một MÀNG LƯỚI TỎA RỘNG KHẮP NƠI bí mật hoạt động theo hệ thống liên kết HÀNG NGANG, tức là theo mô thức “ hội nghị bàn tròn.

Như vậy là có tổ chức mà không có Một Tổ chức.

Đó là tóm tắt GỢI Ý về PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC NHÓM ( TEAMWORKS ) thịnh hành hiện nay với khẩu hiệu: Nhiều bàn tay- Nhiều tâm trí - Nhiều tấm lòng CHUNG MỘT MỤC TIÊU ( Many hands - Many minds - Many hearts: ONE TARGET.

Nếu chúng ta cổ võ được các bạn trẻ có hiểu biết quyết tâm thực hành theo phương pháp kể trên, hy vọng có thể phat động được cuộc nổi dậy như các nước khác.

Tôi mượn lời tác giả Phạm Thanh Nghiên để kết thúc bài viết:

Mọi sự bắt đầu thường khó khăn. Nhất là sự bắt đầu được bắt đầu ở một giai đoạn tưởng như sắp kết thúc.”

Nguyễn Nhơn

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site