lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Blog Huỳnh-Tâm 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Thêm một bằng chứng lén lút bán nước (Huỳnh Tâm)

bộ quốc phòng quân đội nhân dân việt nam bán nước cho trung cộng, trung tướng võ trọng việt, vũ đông lập

Trung tướng chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng, Võ Trọng Việt (武仲越), thay mặt Bác Đảng dẫn đầu phái đoàn Việt Nam đến biên giới Trung Quốc, hội đàm với Thiếu tướng Vũ Đông Lập (武冬), Cục trưởng Cục quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc. Nguồn: Cục quản lý Biên phòng Trung Quốc.

“…Việc chuyển nhượng được công khai ăn mừng trên báo đài Trung Quốc, trong khi đó, đảng cộng sản Hà Nội không cho truyền thông, báo chí Việt Nam loan tải về sự kiện trên, giấu không cho nhân dân Việt Nam biết lãnh thổ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đi về đâu. Nhân dân Việt Nam có ai hay biết đảng cộng sản độc quyền ký bán biên giới cho Trung Quốc…”

Lúc 14 giờ Bắc Kinh, ngày 17 tháng 10 năm 2013 [1], Bộ Công an Trung Quốc, gửi trát mời đảng cộng sản Việt Nam đến Phòng Thành Quảng Tây làm việc. Đảng cộng sản Việt Nam hối hả ủy nhiệm Trung tướng Võ Trọng Việt, một người của Trung Quốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng sang Trung Quốc làm việc với Chi đội Công an Biên phòng thuộc Tổng đội Công an Biên phòng khu tự trị dân tộc Choang, tại thành phố cảng Phòng Thành tỉnh Quảng Tây. Trung tướng Võ Trọng Việt đứng đầu phái bộ Việt Nam sợ hãi cúc cung bá bái trước Thiếu tướng Vũ Đông Lập (武冬立), chỉ huy Bộ biên giới Quốc phòng, Bộ Công an Trung Quốc.

Trung tướng Võ Trọng Việt đã ký vào bản tiếp nhận lệnh "Hợp tác biên giới, 3 cơ chế" (三级边防合作机制)

Theo văn bản:

1 ‒ Trung Quốc-Việt Nam hợp tác Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên Phòng!

2 ‒ Trung Quốc-Việt Nam hợp tác Bộ Quốc phòng!

3 ‒ Trung Quốc-Việt Nam hợp tác Cục quản lý Biên phòng!

Ngoài "Ba cơ chế……" Việt Nam chấp hành lệnh kiểm tra của Trưởng Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam). Cam kết thực hiện "Ba cơ chế…" và được bảo vệ bởi Chi đội Công an Biên phòng thành phố cảng Phòng Thành (Trung Quốc).

Cuộc hội đàm này, dưới sự giám sát của Trung tướng Công an Chu Triêu Huy (周朝晖), Cục trưởng Cục An ninh Hợp tác Quốc tế, và ASEAN. Trong buổi họp Trung Quốc phối trí nhiều cơ quan anh ninh, các nhà lãnh đạo hợp tác quốc tế tham dự, ngoài ra còn có các cơ quan chủ yếu, như Cơ quan biên giới, kiểm soát biên giới, điều tra tình báo, và truyền thông báo chí.

Cuộc hội đàm được tổ chức bởi Cục trưởng quản lý Biên giới Thiếu tướng Vũ Đông Lập (武冬立), Trung Quốc. Giới thiệu Trung tướng Võ Trọng Việt (武仲越) và phái đoàn Việt Nam.

Đặc biệt phái đoàn Trung Quốc tự cho mình đứng trên đầu chủ nhà Việt Nam, và tự công bố hồ sơ hợp tác, đưa ra phương thức trách nhiệm giữa Trung Quốc-Việt Nam. Còn đi xa hơn, tự khẳng định tăng cường phối hợp, buộc Việt Nam thực hiện và duy trì sự ổn định trong khu vực biên giới, Việt Nam cho phép Trung Quốc thúc đẩy giao lưu kinh tế, song phương chỉ là hình thức ngoại giao trên lưỡi, cùng các khía cạnh khác, như kiểm tra dân sự và quân sự. Về phía Việt Nam, Trung tướng Võ Trọng Việt (武仲越) với tư cách đảng không có ý kiến nào trao đổi trong cuộc họp hai bên.

Sau khi hội đàm hai bên, Cơ quan Công an Biên giới của "Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết về việc thành lập "Trụ sở Quốc phòng biên giới", "hợp tác trọng yếu biên giới", và thông báo "Hợp tác biên giới, 3 cơ chế" (三级边防合作机制) chính thức thành lập.

Trung Quốc đã chuẩn bị trước công tác phối trí lực lượng Bộ Công an biên giới, thành lập cơ chế hợp tác biên giới Trung Ương, giữa các Cơ quan Công an Trung Quốc và Bộ chỉ huy biên giới Quốc phòng Việt Nam.

Hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam thành lập mỗi Quân đoàn Công an Biên phòng tương ứng với Quân đoàn Biên giới Việt Nam, theo cấp trụ sở giữa các cơ chế hợp tác an ninh biên giới, để thực hiện mức độ kiểm tra biên giới Việt Nam và các (làng biên giới) của Trung Quốc [2]. Việc thành lập các cơ chế, cả hai bên đều được hưởng lợi trong hợp tác biên giới và thúc đẩy điều chỉnh vai trò quân sự biên giới, cũng như tích cực trong việc duy trì truyền thống ổn định an ninh Trung Quốc-Việt Nam, và thúc đẩy phát triển sinh kế biên giới, củng cố công tác hữu nghị.

Trong hội đàm phía Trung Quốc đưa ra bước đầu hoạt động, chỉ thị Phó giám đốc Bộ Công an Biên phòng Chu Thư Khu (周书奎), cùng phái đoàn Thượng Hải đến thăm Hà Nội và những nơi khác của Việt Nam.

bộ quốc phòng quân đội nhân dân việt nam bán nước cho trung cộng, trung tướng võ trọng việt, vũ đông lập

Thiếu tướng Vũ Đông Lập (武冬立). Tên được ghi theo Pin Yin Wu Đongli Nguồn: Cục quản lý Biên phòng Trung Quốc.

bộ quốc phòng quân đội nhân dân việt nam bán nước cho trung cộng, trung tướng võ trọng việt, vũ đông lập

Trung tướng chỉ huy biên giới Võ Trọng Việt (武仲越), Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tên lại được ghi theo tiếng Hán. Nguồn: Cục quản lý Biên phòng Trung Quốc.

bộ quốc phòng quân đội nhân dân việt nam bán nước cho trung cộng, trung tướng võ trọng việt, vũ đông lập

Trong buổi họp, Trung Quốc-Việt Nam cùng giới thiệu cơ cấu quân đội biên giới, nhiệm vụ từng trách nhiệm trong hồ sơ cá nhân, trao đổi giữa Trung Quốc Việt Nam về hợp tác biên giới.

bộ quốc phòng quân đội nhân dân việt nam bán nước cho trung cộng, trung tướng võ trọng việt, vũ đông lập

Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Bộ Công an biên giới, Cơ quan An ninh và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng ký về việc thành lập "Hợp tác biên giới, 3 cơ chế" (级边防合作机制) trụ sở chính tại Phòng Thành tỉnh Quảng Tây.

Việc chuyển nhượng được công khai ăn mừng trên báo đài Trung Quốc, trong khi đó, đảng cộng sản Hà Nội không cho truyền thông, báo chí Việt Nam loan tải về sự kiện trên, giấu không cho nhân dân Việt Nam biết lãnh thổ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đi về đâu. Nhân dân Việt Nam có ai hay biết đảng cộng sản độc quyền ký bán biên giới cho Trung Quốc. Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu thêm một cột móc sang nhượng lãnh thổ. Từ nay đảng cộng sản Việt Nam cho phép Trung Quốc tung hoành trên phần đất Móng Cái thuộc lãnh thổ biên giới của Việt Nam! Sự kiện này đánh dấu đậm vào lịch sử ô nhục của Việt Nam.

Huỳnh Tâm

Tham khảo :

[1] Ký giả Lý Yến Phi, cung cấp bản tin.

[2] Sau trận chiến ngày 17 tháng 2 năm 1979 những làng xã tại biên giới của Việt Nam bị Trung Quốc xâm chiếm, và ngày nay có nguy cơ biến giới của Việt Nam một lần nữa âm thầm đi theo kế sách "Hợp tác biên giới, 3 cơ chế" (三级边防合作机制) của Trung Quốc.

http://huynh-tam.blogspot.de/2014/02/them-mot-bang-chung-len-lut-ban-nuoc.html

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site