lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tin Tức Thời Sự Việt Nam Quốc Tế 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc 

 

lịch sử việt nam, lich su viet nam, quan su viet nam, quansuvn, hội sử học việt nam

Biển Đông Đã Bị Việt Cộng Bán Sạch Cho Trung Cộng, Người Việt Chúng Ta Cần Phải Làm Gì?

Trước bối cảnh diệt vong của dân tộc, Hội Sử-Học Việt-Nam nhận định như sau:

1/ Biển Đông đã bị bán sạch từ hơn 50 năm qua cho Trung cộng, việc xác định chủ quyền, đòi lại Hoàng sa, Trường sa đã không còn hợp thời. Tình hình hiện tại là phải đấu tranh đòi lại toàn bộ lãnh thổ, lãnh hải Việt-Nam và bảo vệ nòi giống Việt.

2/ Thảm họa diệt chủng dân tộc Việt-Nam là một thảm họa có thật, đang từng bước, từng giai đoạn được thực hiện một cách tinh vi.

3/ Kẻ thù mà cộng đồng dân tộc Việt Nam cần phải tập trung toàn bộ nỗ lực đối phó đó là hai nhà cầm quyền Việt cộng và Trung cộng.

4/ Việt cộng và Trung cộng là hai kẻ âm mưu cướp nước Việt-Nam với mưu đồ áp đặt ách thống trị dã man của người Tàu phương Bắc lên trên xử sở chúng ta.

5/ Cộng đồng dân tộc Việt-Nam cần mở một mặt trận chống nội xâm, ngoại xâm một cách toàn diện và triệt để. Đặc biệt trên lãnh vực văn hóa tư tưởng.

6/ Trên lãnh vực văn hóa, tư tưởng, xác định danh xưng đối với kẻ thù của dân tộc là điều cần thiết. Trong tinh thần đó, cần loại trừ triệt để các danh từ “trung quốc, “trung hoa, hán tự, chữ hán”. Thay vào đó, xử dụng các danh từ trung cộng, nước tàu, chữ tàu, đất tàu, tàu khựa, tàu phù.

Đối với Việt cộng, xử dụng danh từ nhà cầm quyền, bạo quyền hay cộng sản Việt-Nam (CSVN, VC), không “chính phủ“, không “chính quyền“.

Có xác định đúng danh xưng đối với kẻ thù, công cuộc đấu tranh của chúng ta mới có hiệu quả. Không thể nào xử dụng danh xưng nô lệ “Trung quốc, Trung hoa, hán tự “để chống kẻ thù phương Bắc, đó là sự mâu-thuẫn và nô lệ tư tưởng. Mâu-thuẫn và nô lệ tư-tưởng như vậy làm sao chiến thắng được giặc tàu?

7/ Lá cờ vàng ba sọc đỏ của chính thể Việt-Nam Cộng-Hòa có truyền thống lịch sử dân tộc. Đó là biểu tượng duy nhất, chân chính đại diện cho chính nghĩa chống giặc tàu của dân tộc Việt-Nam trong bất cứ cuộc tập hợp, sinh hoạt, đấu tranh của cộng đồng.

8/ Lá cờ đỏ sao vàng của Việt cộng là lá cờ của tỉnh Phước-Kiến của tàu không thể dùng đó để biểu tình chống tàu đối với người Việt trong nước cũng như đối với tập thể du sinh đến từ Việt-Nam cũng như những thành phần người Việt sống ở ngoại quốc nhưng không phải là tỵ nạn chính trị.

9/ Những cá nhân, tổ chức, hội đoàn nào chỉ lên tiếng chống Trung cộng xâm lấn biển đảo hay gây hấn, nhưng không hề đụng tới hoặc lên án thủ phạm bán nước là nhà cầm quyền Việt cộng, những thành phần đó đích thị là cánh tay nối dài của Vc và Tc (ở trong nước) cũng như cho nghị quyết 36 để tiêu diệt cũng như khống chế Cộng Đồng Người việt ở Hải Ngoại.

Từ 9 điểm nhận định như trên, chúng tôi đề nghị, kêu gọi thực hiện 9 công tác cụ thể:

1/ Xử dụng, giương cao lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng duy nhất, chân chính cho chính nghĩa chống giặc tàu của dân tộc Việt-Nam trong bất cứ cuộc tập hợp, sinh hoạt, đấu tranh của cộng đồng.

2/ Dứt khoát ngăn chận Việt cộng lợi dụng biểu tình chống Tàu để phô trương cờ đỏ sao vàng ở hải ngoại. Còn ở trong nước, biểu tình chống giặc tàu, không nên mang theo cờ đỏ sao vàng; đối với tập thể du sinh đến từ Việt-Nam cũng như những người Việt-Nam cư ngụ ở ngoại quốc nhưng không thuộc thành phần tỵ nạn chính trị, cũng như vậy. Nếu mang theo cờ vàng ba sọc đỏ thì càng tốt. Không nên mang cả hai lá cờ vàng và đỏ sao vàng cùng một lượt. Vì làm như việc, công cuộc đấu tranh chống tàu hoàn toàn mất hết ý nghĩa và hoàn toàn có lợi cho Vc và Tc.

3/ Phổ biến sâu rộng nhận định: biển Đông đã bị Việt cộng bán sạch cho Trung cộng từ hơn 50 năm qua, Việt Nam chỉ còn là dãy đất khô.

4/ Dứt khoát loại trừ dịch nô lệ tư-tưởng qua chữ viết, tuyệt đối không xử dụng các danh từ “trung hoa, trung quốc, hán tự, chữ hán, người trung quốc, người trung hoa, đồ trung quốc”. Chỉ xử dụng những danh từ nước tàu, người tàu, chữ tàu, đất tàu, đồ của tàu trên các web, blog, Facebook, Twitter, Google + 1, trong giao thiệp hằng ngày, nội dung các bài viết, bản tin phổ biến.

5/ Quý vị trí thức, học giả, giáo sư, Tăng, Ni, cư sĩ Phật giáo hãy cố gắng Việt hóa từ tiếng tàu tất cả kinh kệ, giáo lý nhà Phật. Để từng bước thoát khỏi sự nô lệ ngôn ngữ này.

6/ Từ cuộc Hội Thảo Tình Hình Đất Nước và  Biển Đông ngày 22-06-2014 tại New York Cộng Đồng Người Việt QG Liên Bang Hoa Kỳ cần hình thành cơ chế lâm thời điều hợp tổng quát cuộc đấu tranh chống tàu cộng và việt cộng. Đây là điều rất cần thiết trong giai đoạn hiện tại cũng như tương lai.

7/ Từ cơ chế lâm thời điều hợp đấu tranh chống Vc và Tc, cần có một bộ phận theo dõi, vận động quốc tế can thiệp khẩn cấp trong trường hợp người dân Việt-Nam ở trong nước nổi lên chống đối, lật đỗ chế độ đương quyền.

8/ Từ cuộc hội thảo và cơ chế lâm thời nêu trên đẩy mạnh việc vận động Liên Hiệp Quốc, Tòa Án Hình Sự Quốc Tế thành lập tòa án hình sự quốc tế về trung cộng và việt cộng. Đây là một hướng đấu tranh cần thiết, đa dạng, mang tính con người,  để đem lại công lý cho hàng mấy chục triệu nạn nhân ở hai nước tàu và Việt-Nam; cũng như ngăn chận chiến tranh sắp, sẽ xảy ra trong tương lai gần trong khu vực xa hơn là toàn cầu; cũng như họa diệt chủng đối với dân tộc VN nói riêng và thế giới nói chung.

9/ Tích cực biểu tình chống Việt cộng bán nước và Trung cộng cướp nước; đồng thời đấu tranh cho nhân quyền Việt-Nam và yểm trợ cụ thể cho các tù nhân chính trị, lương tâm, dân oan ở trong nước.

- Ngày 22-06-2014 có thêm người dân trong nước phản ứng chống giặc tàu: 

Anh Tuyến Xích Lô

CTV Danlambao - Lúc 9 giờ sáng nay, chủ nhật ngày 22/6/2014, anh Tuyến Xích Lô đã bị công an bắt cóc khi một mình đứng trước Nhà thờ Đức Bà (Sài Gòn) giơ cao biểu ngữ có nội dung “Chần chừ kiện Trung Quốc là phản bội Dân Tộc”.

Anh Tuyến Xích Lô tên thật là Đinh Quang Tuyến, sinh năm 1965, hiện đang sống và lao động tại Sài Gòn. Trước đó, anh Tuyến được biết đến qua hành động 'Không bán nước' độc đáo tại công viên Tao Đàn vào sáng hôm 8/6 với thông điệp: “Nước nhà không bán” và “Mất nước là chết”.

Một nhân chứng cho hay: Anh Tuyến Xích Lô đến trước Nhà thờ Đức Bà giơ cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu: Đả đảo Trung Quốc xâm lược. Chưa đầy 5 phút sau, một đám đông công an thường phục bu đến kẹp cổ anh Tuyến, rồi bắt cóc đưa về trụ sở CA phường Bến Thành.

Trên đường áp giải, mặc dù bị công an khống chế thô bạo nhưng anh Tuyến Xích Lô vẫn tiếp tục hô to khẩu hiệu:

Đả đảo Trung Quốc xâm lược!

Đả đảo bè lũ hèn với giặc, ác với dân!

ANH TUYẾN XÍCH LÔ

Anh Tuyến xích lô

Người Sài gòn chơn chất

Đạp xích lô nuôi thân

Không quên tình Non Nước

Nước Việt bốn ngàn năm văn hiến

Ai nở đang tâm đem bán Nước Mẹ Âu Cơ?

Trước bàn thờ gia tiên thầm khấn nguyện

Cầu xin phù hộ độ trì cho vợ con bình yên

Và cất bước lên đường quyết tâm tranh đấu

Người xưa “ Giang hồ một gánh, non sông một chèo “

Ngày nay anh Tuyến xích lô theo gót người xưa

Nước non một gánh, non sông một lòng

Cất cao lời ngạo nghễ của thanh niên Đất Việt

Nước nhà không bán – Mất nước là chết “

Lời lẽ đơn sơ mộc mạc

Khơi dậy lòng yên nước nồng nàn

Giang san gấm vóc của Tổ tiên

Không một ai được phép đem bán cho tàu

Đó là phản quốc phạm tội tru di

Nếu như mà hồn thiêng sông núi độ trì

Người người, nhà nhà theo gương anh Tuyến

Tất cả giương cao khẩu hiệu:

Toàn dân không bán nước “

Đả đảo Trung Quốc xâm lược!

Đả đảo bè lũ hèn với giặc, ác với dân! “

Bọn việt gian bán nước không còn đất dung thân

Nguyễn Nhơn

Chính Nghĩa Quốc gia Dân tộc Việt-Nam nhất định chiến thắng

Bạo quyền Việt cộng, Trung cộng nhất định diệt vong.

Liên Âu tháng 6 ngày 20 năm 2014, Việt lịch 4893, Phật lịch 2558.

Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

Tham khảo thêm:

1/ Thư Mời tham dự Hội Thảo Tình Hình Đất Nước Và Biển Đông ngày 22/6/2014 tại New York - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/...htm

2/ TẠI SAO KHÔNG NÊN DÙNG HAI CHỮ ''TRUNG QUỐC''?http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ttts_tai-sao-khong-nen-dung-chu-trung-quoc.htm

3/ Đạo Nhân Giải “Ngũ Tinh Hồng Kỳ” Ẩn Giấu Mật Mã Trung Cộng Diệt Vong - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ttts_dao-nhan-giai-ma-ngu-tinh-hong-ky-dau-hieu-diet-vong-cua-tc.htm

4/ Trung Cộng và Đảng sẽ Sụp đổ vào Năm 2016, Truyền thông Hồng Kông nói - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_tsqt_tc-se-sup-do-nam-2016.htm

5/ Bản Lên tiếng Thứ  59_Hồ chí Minh Và đảng Cộng Sản Việt Nam Đã Bán Sạch Biển Đông Cho Trung Cộng  Từ Hơn 50 Năm Qua! - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_nvpl_blt_thu-59-ho-chi-minh-da-ban-sach-bien-dong-tu-hon-50-nam-qua.htm

6/ Bản Lên Tiếng Thứ 49_Nhận Định Việc Trung Cộng Đem Giàn Khoan Dầu Khổng Lồ Vào Gần Đảo Lý Sơn Của Việt-Nam Và Tình Hình Chính Trị Tổng Quát - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_blt_thu-49-nhan-dinh-viec-tc-demgian-dau-vao-ly-son.htm

7/ Bản Lên Tiếng thứ 46_Việt Nam Là Nước Giam Giữ Tù Chính Trị Nhiều Nhất Trên Thế Giới Và Lời Kêu Gọi Liên Hiệp Quốc Cùng Quốc Tế Mở Cuộc Điều Tra Về Cái Chết Của 165.000 Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Cộng Hòa - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_nvpl_blt_thu-46-viet-nam-giam-giu-nhieu-tu-chinh-tri-nhat-the-gioi.htm

8/ Bản Lên Tiếng thứ 22_ Kháng Thư Kêu Gọi Liên Hiệp Quốc Thành Lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam - http://www.vietnamdefence.info/toa-an-hinh-su-quoc-te-ve-vn-tq/nvpl_ban-len-tieng-thu-22-khang-thu-keu-goi-lhq-thanh-lap-toa-an-hsqt-ve-vn-cn.htm

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site