lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Đặng-quang-Chính 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Thoát cái gì..?

Này tôi gọi các anh là "trí ngủ"
Chẳng phải các anh không bằng cấp cao
Mà bởi tại các anh đã quên sử Việt
"Thoát" Hoan chui ống đồng trốn về nước
Vì Mông Nguyên thua Đại Việt nước ta
Thế kỷ 13 ghi chiến công oanh liệt
Lời Thái sư Quang Khải vẫn vang vang
"Chương Dương cướp giáo giặc
Hàm tử giết quân thù
Thái Bình nên gắng sức
Non nước ấy ngàn thu"
Nay bọn lãnh đạo nước ta quên hết
Mượn sức quân thù tiêu diệt anh em
Gần 40 năm chỉ lo tham nhũng
Vơ vét cho đầy túi tham của Đảng
Các điểm chiến lược giao Tàu khai thác
Các hợp đồng Tàu khựa được ưu tiên
Nếu người dân có ai lên tiếng
Ép chế, đánh người bắt bỏ tù oan
Tạo uất hận dâng lên như sóng biển
Không đập nào ngăn cản được lòng dân
Một lỗ rò sẽ trôi đi tất cả
Bọn quân thù chỉ cần khoét cho to
Cả đất nước sẽ trong vòng thống trị
Đã như thế nợ kia chưa trả hết
Làm bù nhìn đứng ở thế chơ vơ
Thế tay sai chạy đâu cho thoát
Thoát cái gì "Cõng rắn cắn gà nhà"
Thoát cái gì "rắn" đã nắm hầu bao
Thoát cái gì "rắn" trong Bộ chính trị
Thoát cái gì qua Hiệp ước Thành đô
Thế mà các anh vẫn còn ấm ớ
Hết hội thảo, thư gửi rồi kiến nghị
Bàn thoát Trung, thoát cái con mẹ gì!...
Bọn lãnh đạo đã chẳng có ra gì
Dẹp chúng nó người dân bầu người khác.
Vì ấm ớ các anh là "Trí ngủ"!

Đặng Quang Chính
dangquangchinh2013@vikenfiber.no

Oslo 13.07.2014
21:57

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site