lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Nguyễn-Nhơn 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Thơ Gởi Chú Mẫm, Đây | Huỳnh-tấn-Mẫm

 

Huỳnh Tấn Mẫm đắc cử Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên SAIGON (Trước 1975).

Nè, chú già Mẫm,
Nghe Anh Hai nói đây
Ngày xưa dưới thời VNCH
Chủ trương Dân Chủ, Pháp Trị
Chú lợi dụng hoạt động lăng loàn
Rước Quỉ Cộng vào cướp Miền Nam
Ngày nay dưới Trào Xã nghĩa của chú
Sao íu xìu xếp ve vậy?
Hay là các đồng rận của chú
Xăng phú chú từ lâu nên vậy chăng?
Xưa Dân Chủ, Pháp Trị chê
Nay Độc Tài, Đảng Trị lại rét
Đúng là đồ chết nhát
Cách miệng con mẹ mi
Biểu tình, không cùng dân biểu tình
Chỉ dựa thế dân vào Tổ Quỉ kèn cựa (*)
Chắc là tính kiếm chác
Thêm chút nữa dưỡng già
Đồ mặt mẹt, xê ra
Việc nước từ nay để dân tính
Bọn ăn có xê ra
Dân mòn mặt tụi bây rồi
Nếu chú Mẫm biết nghe lời phải
Hãy can trường nhìn nhận lỗi xưa
Kể lễ hết ngọn ngành
Cho lớp trẻ ngày nay nghe
Để em cháu học lấy kinh nghiệm
Biết cùng nhau tổ chức
Sớm lật đổ ÁCH ĐỘC TÀI ÁP BỨC
Thục hiện ĐẠI CÁCH MẠNG DÂN TỘC
Chừng nào dược như vậy
Mới mong chống được XÂM LĂNG TÀU
Đừng nói mép tào lao
Thêm nhục nhã lúc tuổi già
Mau nghe lời Anh huấn thị

Nguyễn Nhơn

(*) Trong cuộc biểu tình chống tàu xâm lăng
Ngày 5 tháng 6, 2011 ở Sài gòn
Huỳnh Tấn Mẫm bỏ đoàn biểu tình
vào “ Thành đoàn TNhcm “ xạo sự
nói là chất vấn?!

***

ĐÂY! HUỲNH TẤN MẪM

Một lần nữa, và sẽ còn nhiều lần nữa, người viết sẽ chứng minh về tất cả những gì mình đã viết, để không mắc phải cái câu: "Hữu thuyết vô bằng"; mà "nói có sách, mách có chứng" hẳn hoi. Vì thế, nên qua bài này, người viết phải đưa thêm những hình ảnh của chính Huỳnh Tấn Mẫm đang giơ cao tay, đứng dưới tấm "biểu ngữ"bên cạnh có tấm hình lớn của Hồ Chí Minh, và có mặt một tên "giặc thầy chùa"( không biết là Thích… gì ?), trong một cuộc "biểu dương" để "đón mừng giải phóng", và 3 tấm hình khác: Tấm hình Huỳnh Tấn Mẫm đã chụp chung với những đảng viên "cao cấp" của đảng Cộng sản Việt Nam như: Lý Chánh Trung, Tố Hữu, Lê Quang Vịnh, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Đình Thi ; tấm thứ ba:Huỳnh Tấn Mẫm đã chụp chung với Nguyễn Thị Bình "nguyên Phó chủ tịch nước Việt Nam Cộng sản", và các đệ tử của Mẫm trong phong trào "tranh đấu chống Mỹ-Ngụy"; và tấm thứ tư: Huỳnh Tấn Mẫm chụp chung với những tên "phản chiến" của Đà Nẵng, Huế, Quảng Tín, trong "buổi họp mặt 35 năm giải phòng miền Nam, 30/4/2010 tại Sài Gòn".

huỳnh tấn mẫm

Huỳnh Tấn Mẫm đứng bên ảnh Hồ Chí Minh đang giơ cao tay "đón mừng giải phóng".
(Hồn Việt UK online gạch bỏ mặt tên tội đồ dân tộc Hồ chí Minh)

huỳnh tấm mẫm

Lý Chánh Trung, Tố Hữu, Lê Quang Vịnh, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Đình Thi

huỳnh tấn mẫm

Nguyên Phó chủ tịch nước CSVN: Nguyễn Thị Bình , Huỳnh Tấn Mẫm (ngoài cùng bên trái) và những "thủ lĩnh phong trào tranh đấu HocSinhSinhVien" một thời...

huỳnh tấn mẫm

Huỳnh Tấn Mẫm (bìa phải) và thành viên TĐHS Đà Nẵng - TĐHS Huế - LĐHS Quảng Tín, tại buổi "họp mặt 35 năm giải phóng miền Nam, 30-4-2010 tại TP. Hồ Chí  Minh".    Ảnh: LÊ VĂN THỌ (TĐHSĐN)

Với những bằng chứng như đã nêu trên, thì những kẻ đã và đang đứng trong bóng tối, đặc biệt, tại hải ngoại, luôn luôn tìm cách để đưa Huỳnh Tấn Mẫm lên hàng "quốc tế" với những mưu đồ đen tối… theo kế sách "trồng người", trong suốt hơn 37 năm qua, khó mà lừa gạt được những người Việt Quốc Gia yêu nước chân chính, và có những bộ óc sáng suốt.

Riêng Huỳnh Tấn Mẫm, đã được đảng Cộng sản Hà Nội "trồng" kể từ năm 1958, khi Mẫm là một thiếu niên 15 tuổi. Nghĩa là Huỳnh Tấn Mẫm đã hoạt động Cộng sản hợp pháp, để chống lại Dân-Quân-Cán-Chính của cả hai nền Cộng Hòa Việt Nam, với "thành tích" hơn 55 năm trường kỳ hoạt động Cộng sản, để chống lại tất cả những người Việt Quốc Gia yêu nước chân chính.

"Biết mà không nói, là bất lương". Một lần nữa, người viết muốn lập lại: nếu ta thấy, biết một kẻ nào đó, đem bán một chiếc đồng hồ giả, mà quảng cáo là thật, nhưng vì một lẽ nào đó, mà ta im lặng, thì ta sẽ mang tội "bao che" vì người mua chỉ mất tiền. Nhưng, nếu ta thấy, biết một người đem bán những viên thuốc cực độc,  được bọc bởi lớp đường phèn ngọt lịm, với ngũ sắc thật rực rỡ, mà lại quảng cáo là thuốc bổ, ma` nếu vì bất cứ một lý do nào ta vẫn im lặng, thì ta phải mang trọng tội tòng phạm giết người, bởi người mua chẳng những mất tiền, mà còn phải mất cả sinh mạng nữa !

Chính vì những lẽ ấy, nên bất kể là người nào, dù là quen biết mà đem lòng trách người viết khi đã chỉ ra những viên thuốc cực độc kia, thì nhất định họ là những người muốn ám hại những đồng bào hiền lương vô tội, để họ phải chết một cách tức tưởi và oan uổng vì lầm lẫn khi "uống" vào những viên thuốc cực độc ấy. Vì thế, chỉ có những kẻ đồng hội đồng thuyền với những tên đang đứng chụp hình chung với Huỳnh Tấn Mẫm như:  Nguyễn Thị Bình, Tố Hữu, Lý Chánh Trung, Lê Quang Vịnh, Lê Văn Nuôi, Nguyễn Đình Thi,… thì mới bênh vực cho những hành vi Cộng sản của Huỳnh Tấm Mẫm !

Trở lại với cuộc biểu tình vào ngày 9/12/2012 tại quốc nội, vì hưởng ứng những "lời kêu gọi" của Huỳnh Tấn Mẫm, mà đã có một số người đã bị Công an VC bắt, thì không có điều gì lạ cả ! Bởi vì, đảng Cộng sản Hà Nội qua Huỳnh Tấn Mẫm đã có sự chuẩn bị từ lâu, nên chính Huỳnh Tấn Mẫm đã viết: “Chúng tôi đề nghị chính quyền Thành phố có biện pháp giữ gìn an ninh trật tự … và hỗ trợ".

Nơi nhận:

- Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy [để thông báo và hỗ trợ]
- Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBNDTP [để thông báo và hỗ trợ]".

Và, chính những điều đã minh chứng ở trên, đã cho tất cả những người Việt Nam yêu nước chân chính, từ quốc nội cũng như tại hải ngoại, là những người còn có những bộ óc sáng suốt, không lú lẫn, không ngu đần, thì tất phải biết: Cuộc "biểu tình" vào ngày 9/12/2012, vừa qua, là do Huỳnh Tấn Mẫm đã thi hành theo chỉ thị của đảng Cộng sản Hà Nội. Huỳnh Tấn Mẫm đừng hòng lấy đôi tay của một đảng viên Cộng sản, đã từng nhuốm máu của đồng bào vô tội suốt 55 năm trời kể từ năm 1958, mà che khuất được ánh mặt trời.

Nên nhớ, Huỳnh Tấn Mẫm đã: "Đề nghị chính quyền Thành phố có biện pháp giữ gìn an ninh trật tự… và hỗ trợ". "Biện pháp" là gì, là phương pháp làm việc cho đúng lúc cần thiết, và khi nào cần phải dùng đến "biện pháp"; là khi thấy có những người có những hành động gây nguy hại cho đảng Cộng sản, thì ngay tức khắc, "chính quyền thành phố (phải) có biện pháp…"."biện pháp" ấy làphải bắt giam ngay những "thành phần nguy hiểm - thế lực thù địch". Còn "hỗ trợ", là đôi bên cùng giúp đỡ lẫn nhau. Nghĩa là, cuộc "biểu tình" ngày 9/12/2012, đã do đảng Cộng sản Hà Nội và Huỳnh Tấn Mẫm, một đảng viên Cộng sản kỳ cựu với thành tích 55 năm hoạt động Cộng sản, đã cùng liên thủ với nhau để giăng ra những chiếc bẫy khổng lồ, cũng như những mẻ lưới rộng lớn để "thanh lọc" và để bắt giữ những người có lòng nhiệt thành yêu nước.

Huỳnh Tấn Mẫm “đại biểu quốc hội - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, Tổng biên tập báo Thanh Niên… năm 2010, Mẫm đã sang Nga học Triết học.. tại Viện Hàn lâm Khoa học…" 

Hãy nhớ lấy. Đừng quên !

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site