lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Death By China:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Biên-Khảo Bút-Ký Hồi-Ký :

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư Đi Tin Lại:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Nguyễn-Nhơn

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Diễn biến hòa bình

Diễn biến hòa bình cái con "ngáo ộp"
Nó như là hai chữ "Việt gian"
mà chúng nó xài từ những hồi còn chống Pháp
dưới chiêu bài Việt Minh, nó xem như đại diện những người Quốc gia yêu nước.
nhưng sau lưng chúng cái mác CS đỏ lòm
Những ai chống bọn CS nhà ta
đều được cho đi "Tàu bay giấy"
Có nghĩa là biến mất đi trên cõi đời ô trọc
Nhưng chữ "phản quốc" còn được gắn trên thân xác nạn nhân
để đê tiện hóa nạn nhân chúng gọi là "Việt gian" cho gọn

Diễn biến hòa bình cái con "ngáo ộp"
nó như là "lực lượng thù địch" nhà nước ta
lực lượng thù địch ta không cứ là đế quốc
lực lượng thù địch ta không cứ là tư bản
nếu chúng chìa tay và đưa ra miếng bánh
Ta cứ cầm, cứ chộp, cứ ăn.
Có xá gì quyền lợi nhân dân, tổ quốc
miễn ấm thân ta và làm dầy thêm quyền lực Đảng
lực lượng thù địch hiện nay là lũ dân đen
Cứ đòi nhân quyền và đa nguyên dân chủ

Thật phiền hà mấy ông gọi là trí thức
Ở ngay Thủ đô có ông tiến sĩ này, ông nhà báo nọ
Cứ sợ nhà nước tự động trao quyền lại cho nhân dân
cứ sợ Đảng CSVN sẽ bị lịch sử vứt vào sọt rác.
cứ sợ nhà nước này đổ vỡ vì cứ chống diễn tiến
Họ giải thích thế này thế kia thế nọ
đề nghị nhà nước nên làm thế nọ thế kia
Họ biết đâu đảng CS và nhà nước cười ruồi!
«Diễn biến hòa bình» là dân đen cứ đòi thay đổi.

Đặng Quang Chính
Oslo 23.08.2014
10:00

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site