lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Nguyễn-Nhơn 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Bán Trôn Không Bán Nước Bài 1

bán trôn không bán nước

Không lẽ nguyên một Đảng CSVN 3 triệu đảng viên lại HÈN hơn một cô gái ăn sương!

Toàn dân Việt KHÔNG BÁN NƯỚC

Những ngày Miền Nam hấp hối
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hiệu triệu Quốc dân
Lập đi lập lại trên hệ thống truyền thông Quốc gia rằng:
" Đất nước còn – Còn tất cả
Đất nước MẤT - MẤT tất cả! "

nguoiconghoa --> Nguyễn

Câu khẩu hiệu này được khai triễn trong bài thơ sau:
ĐẤT thiêng của Tổ Tiên ta
NƯỚC thiêng là nước CỘNG HÒA VIỆT NAM
CÒN cộng sản, còn dân nghèo khổ
CÒN máu đào, còn nợ non sông
TẤT nhiên con cháu Lạc Hồng
CẢ đời dâng hiến cho non sông này
ĐẤT còn đó dân gầy trơ xác
NƯỚC còn kia ngơ ngác muôn dân
MẤT cửa nhà, mất người thân
MẤT dần lãnh thổ, nhưng dân vẫn còn
TẤT nhiên muốn bảo tồn nước Việt
CẢ toàn dân phải diệt cộng nô

Bắt đầu từ người đàn ông gánh nước hôm 8/6/2014 tại Sài Gòn với biểu ngữ “Nước nhà không bán” và “Mất nước là chết”, các hoạt động ủng hộ ý tưởng mang tên "Không bán nước" sau đó liền được hưởng ứng và lan tỏa đến Nha Trang, Hải Phòng.

Trong tuần qua, 2 bloggers Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) và Phạm Thanh Nghiên đã xuống đường cùng thông điệp "Không bán nước" và mời gọi người dân uống nước miễn phí. ( CTV – Danlambao )

Câu thơ khởi đầu câu chuyện Nước mất hay còn của Nguoiconghoa rằng:

ĐẤT thiêng của Tổ Tiên ta

NƯỚC thiêng là nước CỘNG HÒA VIỆT NAM

Câu thơ thật đơn sơ, mười tám triệu dân Miền Nam ngày xưa dều biết y như vậy.

Còn như chuyện ngày nay, đâu phải bây giờ việt gian cộng sản mới bán Nước. Chúng bán Nước đã từ lâu, kể từ ngày già Hồ bác cụ xè tay nhận lãnh súng đạn Mao tàu, nói là để chống thực dân Pháp giành Độc lập Dân tộc mà kỳ thật là làm xung kích mở đường cho cộng sản Nga – Hoa tiến xuống nhuộm đỏ Đông Nam Á.

Còn như câu chuyện Đồng vẫu ký cái công hàm bán hai Quần Đảo Hoàng Sa – Trường Sa cho chệt thì cũng y như vậy. Đâu phải một mình Đồng vẫu tự tung, tự tác mà được. Mọi sự cũng từ Hồ tặc và Bộ Cá Tra Ba Đình chủ sử.

“ Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá “. Lời tự thú của tổ sư cộng sản Gorbachev là đúng y bong: Hồ và Đồng vẫu cư đinh ninh chúng chơi trò gian xảo, dối trá “ bán da gấu “ Hoàng – Trường Sa khi ấy thuộc Chủ quyền của Việt Nam Cộng hòa, nghĩa là bán khống tài sản thuộc chủ quyền của người khác cho chệt thì cái văn tự bán đảo ấy vô giá trị. Chẳng ngờ rằng chú chệt cộng còn là kèo trên của bọn đàn em An nam. Chúng cũng biết như vậy nhưng vẫn cứ cầm đó chờ thời. Và ngày nay thời cơ đã tới.

Năm 2011, chú chệt trưng cái công hàm bán nước ấy ra trước cuộc Hội thảo Quốc tế New York. Năm sau chúng ra văn bản chánh thức lập Hoàng Sa – Trường Sa thành Huyện Tam Sa.

Bọn việt cộng ú ớ, chiếu lệ, rồi huề.

Giờ đây, tàu khựa rấn tới, đưa giàn khoan dầu vào sâu Vùng Đặc Quyền Kinh Tế VN tới 81 hải lý mà bọn việt gian cộng sản chỉ biết xua cảnh sát biển và ngư dân ra đương đầu với tiểu hạm đội chệt! Bọn bán nước việt cộng lâm cảnh há họng mắc quai! Đảo đã ký bán rồi làm sao nói năng gì được?

Thôi thì Đại cuộc để cho dân liệu tính: Nội gian việt cộng bán nước, nhưng dân Việt quyết KHÔNG BÁN NƯỚC.

Và như câu thơ kết của Nguoiconghoa:

MẤT dần lãnh thổ, nhưng dân vẫn còn
TẤT nhiên muốn bảo tồn nước Việt
CẢ toàn dân phải diệt cộng nô

Phải rồi, Toàn dân vùng lên đánh đuổi bọn bán nước cầu vinh việt cộng, giành lại Quyền Tự Quyết Dân Tộc, Giành lại Chánh Quyền chính danh, chính thống, Giành lại Độc Lập Dân Tộc và Quyền Sống, Quyền Làm Người. Đó là con đường Duy nhất Đúng vào lúc nầy đây:

TOÀN DÂN VIỆT QUYẾT KHÔNG BÁN NƯỚC

TOÀN DÂN VIỆT QUYẾT VÙNG LÊN DIỆT VIỆT GIAN BÁN NƯỚC

Nguyễn Nhơn

***

TỔ CHA BỌN BÁN NƯỚC

(Cảm hứng từ tấm hình Bán Trôn, Không Bán Nước)

Tổ cha thằng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Tổ cha thằng Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tổ cha thằng Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang

Tổ cha cả hơn 3 triệu đảng viên

của Đảng Cộng Sản Việt Nam

hôm nay bà nói thẳng cho chúng mày biết

bà bị chúng mày ức hiếp

mất nhà, mất ruộng

lại chẳng có tiền, có vàng

nhét vào miệng chó cái đám quan tham

để “được” cái đảng ăn cướp của chúng mày

đưa đi Đài Loan, Hồng Kông, Trung cộng

làm vợ mấy thằng đui cùi mẻ sứt

hoàn cảnh của bà

cha chết, mẹ già

lại thêm đàn em dại

không kế sinh nhai

chẳng lẽ cứ nằm nhà đói dài

nên bà phải muối mặt đem thân đi làm đĩ


lũ chó đẻ trong Bộ Chính Trị

thằng cầm bút ký công hàm

thằng ký hợp đồng bán rẻ tài nguyên

thằng tuyên bố công nhận chủ quyền

của bọn Tàu Chệt

trên vùng biển đảo của quê hương, đất nước

còn đám lóc nhóc 3 triệu đảng viên

chúng mày quả thật quá hèn

chỉ biết gục mặt ngậm miệng ăn tiền

chúng nó bảo giơ tay thì giơ tay

bảo lắc đầu thì lắc đầu

để bây giờ

người ta đào mả tổ mười đời của chúng mày

đổ vào lỗ … cống


bà chỉ là loại đĩ mạt hạng, đứng đường

bỏ ra một trăm ngàn

là có thể bắt bà lõa lồ xoay ngang trở dọc

rồi tha hồ khều móc

mơn trớn vuốt ve

đủ kiểu dày vò

người đời chửi bà

là đồ “bán trôn nuôi miệng”

bị chúng mày đẩy vào đường cùng

thôi thì cũng đành chịu mang tai tiếng

 

Tổ cha lũ chó đẻ chúng mày

bà quả thật có cái nhục “bán trôn”

nhưng bà không bán đất nước, quê hương

chúng mày nhìn xem

mới hành nghề có hơn chục năm

mà “hàng” của bà

đã vô cùng thê thảm

nhăn nhăn, nhúm nhúm

như miếng thịt trâu thâm đen

nhưng nếu đem đặt bên cạnh mặt của chúng mày

mười mấy thằng trong Bộ Chính Trị

và một lũ 3 triệu đảng viên -

thì “hàng” của bà vẫn còn tươi đẹp hơn

vì trên đời này

chẳng có gì xấu xa, ghê tởm bằng

bộ mặt của quân bán nước

Gò Vấp tháng 7 năm 2014

“Em kính xin quý bà, quý cô, quý chị có chất giọng vừa ngọt, vừa chua, vừa cay, vừa ‘đểu’ hãy giúp em thực hiện một video clip để phổ biến cho người Việt ở trong nước cũng như trên toàn thế giới thì em sẽ biết ơn nhiều lắm. Em không thể tự mình làm vì nếu để bọn công an biết mặt, em sẽ mất … việc. Em cũng xin cô bác anh chị nào có khả năng ghép hình minh họa để bài thơ sống động hơn, em cũng sẽ vô cùng đội ơn.”

Nguyễn Thị Đoan Trang

Cựu Đoàn Viên Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Hiện làm đĩ tại thành phố mang tên Bác

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site