lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tin Tức Thời Sự Quốc Tế Và Việt Nam

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Điều tra riêng của Lam Việt: Phe Tô Huy Rứa đang điều hành Chandungquyenluc

Bài viết, bản tin là của tác giả Lam Việt blog. Chúng tôi phổ biến để rộng đường dư luận. Mong độc giả tự phối kiểm những sự kiện thực tế để từ đó có sự kết luận bản tin này chính xác tới mức độ nào.

Trúc-lâm Yên-Tử (05-01-2015)

***

Điều tra riêng của Lam Việt: Phe Tô Huy Rứa đang điều hành Chandungquyenluc

Posted on 04.01.2015

Kính thưa quý đồng bào,

Kính thưa quý kiều bào,

Chúng tôi đang điều tra một vài tin mật chuyển đến, và dựa trên một tin mật khá quan trọng, từ đây sau khi rà soát lại trên trang blog Chandungquyenluc thì anh em chúng tôi phát hiện ra phe Tô Huy Rứa chính là đối tượng đang điều hành trang Chandungquyenluc và Nhungthangnhamhiem.

Vì sao chúng tôi có thể kết luận chính xác Tô Huy Rứa điều hành trang này.???

Quý vị hãy tự tìm hiểu riêng để có thêm bài học về nghệ thuật tình báo và đánh trận.

Mục tiêu của trang Chandungquyenluc tạo ra nhằm công khai đánh hai phe Nguyễn Phú Trọng, phe Trương Tấn Sang, và mượn tay hai phe này + đồng bọn của Trương Tấn Sang ở hải ngoại để đánh úp Nguyễn Tấn Dũng.!!! Kết cục còn lại mỗi phe Tô Huy Rứa là an toàn.!!!

Như vậy cho thấy, năm 2015 này đã không còn 3 phe nữa: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang.

Mà cộng sản đã gia tăng lên làm 4 phe: Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang.

Theo quan sát của chúng tôi thì Nguyễn Sinh Hùng cũng đang chuẩn bị tách ra khỏi phe Nguyễn Tấn Dũng để lập một phe cánh riêng. Nếu Nguyễn Sinh Hùng tách ra thì cộng sản sẽ có 5 phe chính trị.

Tin tức chính trị được nghiên cứu và phân tích sâu chỉ có duy nhất tại Lam Việt Blog.

—————————-

Lam Việt – Người dân tộc Đại Việt

https://lamvietblog.wordpress.com/2015/01/04/dieu-tra-rieng-cua-lam-viet-phe-to-huy-rua-dang-dieu-hanh-chandungquyenluc/

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site