lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Đặng-quang-Chính

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Quả báo nhãn tiền 1

Theo triết lý nhà Phật:

"Người tạo nghiệp nhiều thì sẽ gánh nghiệp ngay trước mắt = Quả báo nhãn tiền".

Từ bi không đồng nghĩa với khuất nhục
Bác ái không đồng nghĩa với đê hèn .
Ôn hoà không đồng nghĩa với tiêu cực .
Vị tha không đồng nghĩa với ngu dốt .

và theo dân gian

"Chiến đấu không đồng nghĩa với Bất bạo động"

Quả báo nhãn tiền

Nghe các Tù nhân lương tâm nước nhà thuật chuyện

Ai trong chúng ta nghe mà chẳng căm tức bực mình

Bực mình vì nhân quyền là chữ xem xa lạ với bọn công an

À !... họ đâu phải là công an mà là bọn côn đồ vớ vẩn

Nếu biết họ là công an giả trang thì bực mình có được gì không nhỉ?!..

Không lẽ Tù nhân lương tâm nào cũng có quốc tịch nước ngoài

Không lẽ các ông Tổng lãnh sự nào cũng xuống nhà từng người tù chính trị?!...

Như vậy chuyện bực mình cũng chẳng làm thay đổi tình hình hiện tại

 
Nhưng nếu chúng biết...

gây khó khăn cho người này họ sẽ gặp khó khăn từ những nhóm khác

Chuyện "dĩ độc trị độc" là chuyện thường tình của bọn Mafia.

Bọn đầu gấu của chúng tại Bắc bộ phủ

đã chơi trò này khi tổ chức của chúng vẫn còn trong trứng nước

Nguyễn Văn Trấn hùm xám Mỹ tho một thời khét tiếng

Cũng không bằng Lê Duẫn đàn anh

Cách mạng là gì là bàn tay ra dấu phạt ngang cái cổ

Bọn chúng có thua gì bọn IS Hồi giáo cực đoan

 

Cho nên nói căm tức cũng có lý do của nó

Vì nhân quyền là phạm trù của toàn nhân loại

của con người có nhân bản trong tim

 

Nhưng tim thú và tim người có khác

Sao lại san bằng xem chúng như nhau

Các người tù lương tâm chúng ta thật tội

Họ sẽ bị theo dõi suốt đời

Họ sẽ đấu tranh đến cùng vì không còn con đường nào khác

Nhưng đấu tranh với thú phải có dao, có mác

Đâu chỉ bằng khẩu hiệu hô xuông

"Xã hội dân sự" tiếng kêu nghe rất khác

Đến bao giờ được khắp nước cùng nghe

Chi bằng cho họ thấy "Quả báo nhãn tiền" khi thời cơ có được.

Đặng Quang Chính
dangquangchinh2013@vikenfiber.no

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site