lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

- Quan Làm Báo: Hồ Sơ Bố Già Nguyễn Đức Kiên Trước Và Sau Khi Bị Bắt

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

- Cờ Vàng 2 Thế-Kỷ Chống Lại Vua Quang-Trung - 2 Thế-Kỷ Của Thất Bại - Nguyễn-Bình

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

- Lịch Sử Vua Trần-Nhân-Tông - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo

- Lịch-sử việt-nam: Ngô-Đình-Diệm Và Chính-Nghĩa Dân-Tộc

- Anh-Hùng Bất-Tử Đặng-Phương-Thành - Nhiều tác giả

Điện-Toán - Tin-Học:

- Computer Security - An-Toàn Điện-Toán An-Toàn Lướt Web - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Ebooks Hồi-Ký Nguyễn-Đăng-Mạnh

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

- The Emperor Nhan Tong And The Truc Lam School 1

- Four Vietnamese Military Geniuses - Nguyen Van Tin

- Quatre Génies Militaires Vietnamiens - Nguyen Van Tin

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

- Hoàng Sa Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc - Giáo-Sư Nguyễn-Văn-Canh

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

lichsuvietnam: Đại-Họa Mất Nước

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

- Từ Trúc-Lâm Yên-Tử Đến Bình-Ngô Đại-Cáo - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo 

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

- Kính gởi Chương-Trình Dân Hỏi Bộ-Trưởng Trả Lời - Thạch-Thị-Liên, Châu-Thị-Hoa, Bùi-Thị Lan-Thi

- Công-an và Bộ-đội biên-phòng Nghệ An thông đồng bán phụ nữ sang Trung Quốc - Nữ Vương Công Lý

- Thư Tố Cáo Các Ông Nông-Đức-Mạnh - Nguyễn-Tấn-Dũng - Hoàng-Trung-Hải Nguyễn-Minh-Triết - tác-giả Lê-Anh-Hùng

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

- Tình-Hình Nhân-Quyền Trên Thế-Giới Năm 2011

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

- Hành Tung Bí-Ẩn Của Một Nhà Sư Bài 4 - Lữ-Giang 

- Hành-tung bí-ẩn của một vị sư Bài 3 - Lữ-Giang

- Thích minh-châu Là Ai? - Liên-Thành

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

- “Hoa địa ngục” và Đảng, Bác, Mác-Lê - Phạm Hồng Sơn

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

- Bắc-Ninh Thi-Thoại Tập I và II - Nguyễn-Khôi

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

- Đề Cử Người Tù Chính Trị Xuyên Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2011

- Thư Ngỏ Gởi Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

- Ebook Nửa Đường Gẫy Cánh - Đỗ-Quốc Anh-Thư

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Blog Dân Làm Báo

Mời bấm trở lại Trang Chính nếu muốn xem các Blog khác. TLYT

Mời tham khảo thêm: 

- Luật Biển Việt Nam_Những Mơ Hồ và Cạm-Bẫy - Trúc Lâm nguyễn Việt Phúc Lộc

- Từ Bi Kịch Tự Thiêu Của Bà Đặng Thị Kim Liêng Đến Biểu Tình Chống Giặc Tầu Ngày 05-08-2012

Trúc Lâm Yên Tử

***

Diễn văn bế mạc Đại hội Thành Đô lần thứ II - 2012

hán gian đảng cộng sản việt nam, dân làm báo, du lịch việt nam

Kính thưa các đồng chí đại biểu chọn lọc 

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương trong không khí dân chủ và đoàn kết cao độ chúng ta đã đi đến một quyết định cực kỳ quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược và ảnh hưởng to lớn đến sự tồn vong của toàn Đảng ta. 

Thưa các đồng chí, 

Cách đây gần đúng 22 năm, Đảng ta đã đứng trước một nguy cơ vô cùng to lớn. Những hỗ trợ đắc lực từ nguồn viện trợ dồi dào và toàn diện của Liên Xô dành cho Đảng ta đã bị cắt đứt bởi sự sụp đổ của thành trì cách mạng xã hội chủ nghĩa tại Liên bang Xô Viết và các nước Đông Âu.

Đứng trước sự sống còn của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh đã cùng nhau sang Bắc Kinh theo lời triệu tập của các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc để đại diện Đảng ta xin được tái lập lại mối giao hảo môi hở răng lạnh với Đảng bạn. 

Từ đó đến nay, phương châm 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” do các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc sáng suốt chỉ đạo đã trở thành kim chỉ nam cho mọi đường lối chính sách đối ngoại lẫn đối nội của Đảng ta. Đó chính là thành quả vô cùng to lớn của cuộc họp giữa các lãnh đạo hai Đảng tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tháng 9 năm 1990, và cũng chính vì lý do đó mà chúng ta gọi Đại hội đặc biệt này là Đại hội Thành Đô lần thứ II

Trong suốt gần 22 năm qua, bằng sự thống nhất ý chí và biểu thị quyết tâm sắt đá, Đảng ta đã tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển mọi chính sách để bằng mọi giá duy trì được mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để thực hiện được mục tiêu cao cả đó, Đảng ta đã bắt đầu bằng việc ký kết Hiệp ước Biên giới trên đất liền giữa 2 nước, hợp thức hóa việc chuyển nhượng một phần lãnh thổ của Việt Nam cho Trung Quốc nhằm khẳng định sự trung thành trước sau như một với Đảng bạn. Dưới sự lãnh đạo của các đời Tổng bí thư, Đảng ta đã không ngừng gia tăng những hợp tác Chính trị, Quốc phòng, Kinh tế, Xã hội với Trung Quốc, qua các đại dự án Bauxite Tây Nguyên, Rừng đầu nguồn, hơn 90% gói thầu Trung Quốc, cùng việc phát triển xây dựng các cơ sở hạ tầng / khu phố người Hoa, các khu du lịch, giải trí, sòng bài, khách sạn, các công trình khai thác khoáng sản, ngư sản, các hệ thống mạng xã hội internet, các chương trình truyền hình TQ, đại lễ, liên hoan, giao lưu văn hóa, đào tạo cán bộ... 

Những nỗ lực này là một tiếp nối không ngừng nghỉ sự nghiệp vĩ đại mà Bác Hồ đã khởi sự và để lại cho Đảng ta. Trong lịch sử gắn bó giữa hai Đảng, khởi đi từ ban đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời các đồng chí Trung Quốc sang Việt Nam làm cố vấn, chỉ đạo Đảng ta tại chiến trường Điện Biên Phủ đánh đuổi bọn thực dân Pháp, cố vấn và chỉ đạo Đảng ta tiến hành cuộc Cải cách ruộng đất long trời lở đất để tiêu diệt bọn cường hào địa chủ ác bá, chỉ đạo và tiếp viện quân cụ lẫn nhân sự cho chúng ta đánh tan bè lũ ngụy quyền và đế quốc Mỹ xâm lược. 

Những nỗ lực hợp tác toàn diện của toàn Đảng ta trong thời bình cũng đã tái khẳng định tinh thần của đồng chí Lê Duẩn trong thời chiến “Ta đánh Miền Nam là Đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc…”. Tất cả những thành công mà Đảng có được chính là nhờ vào phương châm gối đầu 16 chữ vàng và 4 tốt mà các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đã chỉ thị và các đồng chí lãnh đạo Đảng ta đã phấn đấu thực hiện cho bằng được. Quan trọng hơn cả, chính nhờ vào mối quan hệ 16 chữ vàng và 4 tốt mà Đảng ta đã vượt qua được những cơn hiểm nghèo trong bối cảnh sụp đổ toàn diện của khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu và duy trì được sự lãnh đạo của Đảng cho đến ngày hôm nay. 

Nhân dịp này, thay mặt toàn Đảng, toàn dân, chúng ta nhiệt liệt ghi nhớ công ơn của bác Hồ vĩ đại, các đồng chí Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, của các đồng chí Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Lý Bằng là những người tiên phong xây dựng mối giao hảo thắm thiết của hai Đảng như là một di sản quý báu truyền lại cho thế hệ con cháu muôn đời mai sau. 

Thưa các đồng chí đại biểu chọn lọc 

Tất cả những thành quả nói trên hiện nay đang bị các thế lực thù địch gia tăng điên cuồng đánh phá nhằm phủ nhận mọi công lao của Đảng ta đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng đã gọi công hàm của đồng chí Phạm Văn Đồng là công hàm dâng biển. Chúng đã lên án Hiệp ước bí mật về Biên giới trên đất liền của Đảng ta với Đảng bạn là hiệp ước dâng đất. Chúng đã vu khống những chính sách duy trì hòa bình của Đảng ta là hèn với giặc ác với dân. Chúng đã công khai chỉ trích các đồng chí lãnh đạo ta là tay sai, là thái thú của Bắc triều. Chúng đã lật lại lịch sử để chứng minh từ bản thân của chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến nhiều đời các đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng đều là những kẻ tiếp tay cho công cuộc Hán hóa Việt Nam của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Mao Trạch Đông vĩ đại chủ xướng. Tóm lại, chúng vu khống, xuyên tạc Đảng ta là Đảng bán nước. 

Với sự bùng nổ của internet kèm theo sự tiếp tay của các thế lực thù địch đế quốc, với những âm mưu diễn tiến hòa bình ngay trong nội bộ Đảng, mặc dù các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành của Bộ Công an ngày đêm tìm mọi cách ngăn chận, đe dọa, trấn áp, bỏ tù... nhưng những luận điệu phản động, xuyên tạc và vu khống Đảng ta không những không chấm dứt mà ngược lại mỗi ngày một lan tỏa, thuyết phục được nhiều tầng lớp đảng viên, trí thức, sinh viên và quần chúng lao động. Những tuyên truyền chống phá này đang phá sập toàn bộ uy tín của Đảng ta đã ra công tuyên truyền, tô điểm, gầy dựng trong suốt gần 70 năm qua. Ngày hôm nay, tất cả các đồng chí trung kiên và trung thành nhất của Đảng có mặt để cùng nhau giải quyết nguy cơ lớn nhất trong chiều dài lịch sử Đảng: Đảng ta đang bị vạch trần là một đảng bán nước, là bè lũ tay sai cho Trung Quốc với những bằng chứng không thể chối cãi về những mất mát của lãnh hải và lãnh thổ cũng như thái độ hành xử của lãnh đạo Đảng ta. 

Vì sự tồn vong của Đảng, tình trạng này phải được chấm dứt ngay lập tức. Do đó, tinh thần của quyết định Đại hội đại biểu chọn lọc Thành Đô 2012 sẽ là

Bằng mọi giá Đảng ta phải lấy lại hình ảnh Đảng vì dân tộc, vì độc lập - chủ quyền quốc gia để duy trì uy tín và vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vẫn phải duy trì được mối quan hệ gắn bó, sống-còn với đảng Cộng sản Trung Quốc mà Đảng ta đã bỏ công gầy dựng từ ngày chưa thành lập Đảng cho đến nay. 

Để thực hiện được mục tiêu chiến lược này, toàn thể Bộ Chính Trị và các đồng chí đại biểu chọn lọc phải ngay lập tức chỉ đạo toàn đảng tiến hành những bước công tác khẩn cấp sau đây: 

Bước 1: 

Âm thầm khuyến khích những đảng viên, những cán bộ lão thành, những cá nhân có công với cách mạng, những thành phần sẵn sàng thỏa hiệp với Đảng, tiếp tục kiến nghị Đảng ta đứng ra lãnh đạo toàn dân phất cao ngọn cờ chính nghĩa, bảo vệ độc lập của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Bước 2: 

a. Bộ Công an phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, các đoàn thể thành viên - trong đó có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị xã hội khác đứng ra tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành lên tiếng: (1) khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, đồng thời (2) kiên quyết ủng hộ chính sách ngoại giao của Đảng và Nhà nước trong những tranh chấp biển Nam Trung Hoa. Bộ Công an sẽ phối hợp với Thường trực Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan truyền thông, báo chí để huy động toàn bộ các đảng viên, đoàn viên Đoàn TNCS, công nhân viên nhà nước tham dự biểu tình để buổi tổ chức và nội dung thông tin theo đúng chỉ thị của Đảng và Nhà nước ta.

Công tác này sẽ được thực hiện ở Hà Nội hay một vài địa bàn thành phố khác sau đó nếu có nhu cầu và diễn tiến theo dự trù của Bộ Chính trị.

b. Bộ Chính trị cấp thiết chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo trong Quốc hội để nhanh chóng thông qua Luật biểu tình, trong đó quy định: Đảng và Nhà nước sẽ cho phép nhân dân tham gia các cuộc biểu tình có xin phép, được tổ chức bởi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể thành viên trong đó có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị xã hội đang có giấy phép chính thức hoạt động

c. Chính phủ thông qua nghị định mới nghiêm cấm mọi cuộc tuần hành, biểu tình không theo quy định của Luật biểu tình vừa được ban hành và trừng trị đích đáng những hành vi lợi dụng lòng yêu nước không nằm trong khuôn khổ của Đảng và Nhà nước. 

d. Song song, các đồng chí lãnh đạo trong Bộ Ngoại Giao thuyết phục Đảng bạn tạm ngừng những kế hoạch phát triển biển Nam Trung Hoa để dư luận bức xúc trong quần chúng Việt Nam tạm thời lắng đọng, giúp cho Đảng ta tạo được ấn tượng và lấy lại uy tín đối với nhân dân cũng như đảng viên các cấp và ngăn chận được làn sóng chống đối đang ảnh hưởng đến tư thế lãnh đạo của Đảng ta. Cùng lúc, các Bộ, Ban ngành tích cực gia tăng những công tác Hữu nghị Việt Trung, Hợp tác Quân đội, Vinh danh các cựu chiến binh Trung Quốc, Tuyên truyền về công ơn của Đảng bạn cũng như tổ chức những ngày lễ hội, vui chơi... nhằm củng cố và giữ vững niềm tin của Đảng bạn đối với Đảng ta. 

Bước 3: Gia tăng tiến hành những dự án hợp tác kinh tế lớn với Trung Quốc, đặc biệt là khởi động các công trình Điện Hạt nhân, mở lại tiến trình thảo luận và phê chuẩn dự án Đường Sắt Cao Tốc trong Quốc hội. Điều này sẽ gia tăng tình hữu nghị khắng khít giữa 2 Đảng, cứu vãn các cơ sở, nguồn vốn của các đảng viên đang bất mãn vì tình trạng kinh tế đang trên đà phá sản. 

Kính thưa các đồng chí đại biểu chọn lọc 

Cách đây hơn 65 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phất ngọn cờ Dân tộc và đã thành công cho mục tiêu mà Quốc tế Cộng sản đã giao phó. Ngày hôm nay, chúng ta một lần nữa theo gương Bác phất cao ngọn cờ Độc lập để vừa thực hiện những mục tiêu mà Đảng bạn giao phó, vừa duy trì vai trò lãnh đạo và sự sống còn của Đảng ta. Khẩu hiệu của Đảng ta trong thời gian tới đối với toàn Đảng và toàn dân sẽ là: 

“Sống, chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại: Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Chọn lọc - Thành Đô lần thứ II của Đảng Cộng sản Việt Nam

Vinh quang đời đời thuộc về đảng Cộng sản Việt Nam anh hùng! 
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 
Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Xin trân trọng cảm ơn.
Vũ Đông Hà 
danlambaovn.blogspot.com

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc Lâm Yên Tử

free counters

un compteur pour votre site