lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online - Thư Viện Hoa Sen

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 17

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92

Trích: Dốc Đá Chuà Đồng

Triền đá dốc nghiêng về phiá Đông
Đằng tây vực thẳm cạnh chuà Đồng
Ngổn ngang đá xếp thiên đồ trận
Trời MÂY gió NÚI cõi HƯ không

Chân tháp lơ thơ vài khóm trúc
Gió đưa nghiêng ngả tưạ người say
Một thời pháp phái Thiền TRÚC tự
Xanh RÌ bát NGÁT cỏ CÙNG cây

Hoàng quang Thuận

Những chữ viết to là để chỉ sai niêm luật thơ. Đếm được 7 lỗi . Như vậy ông Thuận đã cố tình vu cáo đức vua Trần Nhân Tông tức là hành động lăng nhục tổ tiên. Không thể nào vua Trần Nhân Tông lại hâm hấp dở hơi nhập thần vào ông Thuận để làm ra hàng loạt những bài thơ dớ dẩn về nghệ thuật thơ đường như vậy? Thật ra vua Trần ngày xưa chủ yếu làm bằng chữ Hán và Ngài cũng làm cả chữ Nôm thuần Việt như bà Hồ Xuân Hương.

Bài thơ này nhạt nhẽo vô hồn thơ theo kiểu đọc theo bản chỉ dẫn giới thiệu dốc Chùa Đồng. Rất có thể ông Thuận bỏ tiền ra thuê một thi sĩ hạng bét nào đó làm ra hay ông tự làm? Nhưng bảo là do Vua Trần nhập mộng đọc cho là biạ chuyện một cách trơ trẽn bỉ ổi không biết liêm sỉ là gì.

Khi ông Thuận đi cùng phái đoàn Phật Giáo miền Nam, ông tả cái dốc đá cảm xúc của ông tủn mủn chỉ có thế thôi như kiểu thằng cu Cò về kể cho má nó nghe: Má ơi! Cò cùng cái Vạc thằng Nông có đi thăm dốc chùa Đồng về má à. Triền đá dốc nghiêng về phiá đông, ngổn ngang đá xếp như bát quái trận đồ của ông Khổng Minh ngày xưa bên Tàu ấy. Trời mây gió núi cõi hư không. Cảnh tượng xác xơ lắm má ơi! Chân tháp chỉ lơ thơ vài khóm trúc. Gió đưa nghiêng ngả tựa như bữa hôm nọ ba say rượu về đánh chửi má đó...

Đại loại ông chỉ nhí nhố như vậy. Rồi ông gắn thêm một câu: Một thời pháp phái thiền trúc tự, xanh rì bát ngát cỏ cùng cậy. Viết như vậy nghêu ngao trí trá lếu láo vô, có cái quái gì đáng gọi là thơ kia chứ? Thơ làm ra phải có xúc cảm nhưng đây vô cảm nhạt nhẽo vô cùng.

Vậy tôi có thơ sau. Tôi chưa từng đi Yên Tử để thăm rừng trúc, chưa từng qua dốc đá chùa Đồng nhưng tôi cũng muờng tượng cảm xúc chân thành ra thơ như sau về Phật và ngài tổ sư thiền phái trúc lâm Trần Nhân Tông:

Tôi xin có thơ sau:

Dốc Phật Từ Bi

Dốc đá cao đường ta có Phật
Rất linh thiêng hãy đến Chuà Đồng
Ngổn ngang bát quái như bày trận
Gia Cát Lượng xưa chẳng lạ thường

Mai vầu tre trúc vu vi hát
Khách lữ hành sao chẳng chịu dừng
Tây Trúc hoá gần xin chớ vội
Ung dung thư thả cõi vô cùng

Ngàn xưa chưa thấy ai tai nạn
Bởi tấm lòng ngưỡng mộ Phật tâm
Hành hương du khách về Yên Tử
Tha thiết ai bằng mẹ Việt Nam

Ôi da diết mối tình nhân loại
Đức thánh hiền phổ độ chúng sinh
Đường qua dốc đá cheo leo thật
Phật ở trong tâm tất tự mình.

thơ làm khi đọc hai khổ thơ tự do cuả Nguyễn quang Thuận: Dốc Đá Chuà Đồng
18.8.2012 Lu Hà

Trích: Dốc Hạ Kiệu

Hạ kiệu - dốc xưa vua ANH Tông
Đặt chân Yên Tử, hiếu LỄ lòng
Mênh mang đỉnh núi cao vòi vọi
Mây trắng phủ đầy cả TRÊN không

Hoàng quang Thiuận

Đếm được 3 lỗi cơ bản. Theo tôi xin nói thẳng là thơ con cóc xin đừng giận nhé. Bởi vì ông vu cáo cho nhà Vua, cho tổ sư thiền phái Đại Đầu Đà, nên tôi không thể kìm nén được mà nói vậy.

Tại sao mây trắng phủ đầy cả trên không? Những đám sương tưạ như làn mây trắng phủ đầy trên mặt đất thì có lý hay mây trắng giải đầy trên không thì có lý. Nếu ông đi trên một con tàu vũ trụ nhìn về trái đất thì có thể nói : Mây trắng phủ đầy tầng khí quyển bao quanh mặt đất hay phủ đầy tầng không gian xung quanh mặt đất. Theo tôi là ở ông có hiện tượng rối loạn chức năng cảm quan về không gian ba chiều, rối loạn về cảm giác về tính một chiều của thời gian. Ông dùng từ thiếu lôgich, thiếu trí tuệ, cứ viết đại ra theo kiểu Chí Phèo, hay AQ : Cách mạng nghĩa là cách bỏ cái mạng nó đi. Chỉ bốn câu tủn mủn nói về cái dốc Hạ Kiệu mà vua Trần Anh Tông đã xuống kiệu để đi bộ vào thăm Cha, để tỏ lòng tôn kính hiếu thảo, nhưng hoàn toàn không có một tí cảm xúc quái gì của ông. Trái tim ông lạnh lùng vô cảm mà chỉ nghêu ngao vài chữ loạn xị chắp nối một cách trơ trẽn gượng gạo. Thơ thế mà ông dám bảo vua Trần nhập đồng đọc cho ông viết?

Vậy tôi cũng có thơ sau:

Hạ Kiệu Cho Vua

Hạ kiệu vua con đến với cha
Hiếu tôn nghiã tử thật chan hoà
Tình thâm cốt nhục vầng trăng tỏ
Thổn thức năm canh lệ ưá nhoà

Quân vương minh thánh Trần Anh Tông
Kính hiếu thương cha thật hết lòng
Công Chuá Huyền Trân tình để lại
Giang sơn xã tắc nước non Hồng

Đường qua Yên Tử bao ghềnh thác
Ong bướm bên đường cũng vấn vương
Giải oan cung nữ chuà đây đó
Để lại cho đời nỗi cảm thương

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do của Hoàng quang Thuận: Dốc Hạ Kiệu
19.8.2012 Lu Hà

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 18

Trích: Động Chuà Rồng

Chuyện kể ngày xưa động CHÙA  Rồng
Quả NÚI trông HÌNH giống Kỳ Lân
Đài sen hoa nở vua lên ngự
Toả sáng hào quang Bạch YÊN Vân

Hoàng quang Thuận

Đếm được 3 lỗi cơ bản luật tứ tuyệt. Cho nên xếp vào loại thơ tư do rong rêu vô thưởng vô phạt.

Bài thơ nhạt như nước ốc hãy để cho các Roborter không óc tim thưởng thức.

Còn tôi thì xin lỗi ông Thuận. Tự bài thơ viết ra đã nhí nhố vô nghĩa rồi. Tôi không đội đá ở đời mãi tốn phí thời gian để phân tích 4 câu thơ tủn mủn vô nghĩa này. Mong bạn đọc thông cảm. Hãy để việc này cho các Thày trong ban tuyên huấn, hay báo công an, hay ông Hữu Thỉnh gì đó là hội trưởng hội nhà văn Việt Nam phân tích thơ hay đến rủn cả người, lạnh cả xương sống, chấn động cả giác linh...

Tôi cũng mấy câu tàm tạm cho vui với bạn đọc ở facebook

Kỳ Tích Động Rồng

Kỳ tích ngủ hang động gặp rồng
Một vùng Nam Mẫu trắng mênh mông
Phải chăng duyện hội từ tiền kiếp
Toà ngọc đài sen Đức Thánh Tông

Kỳ lân dáng núi vào trong mộng
Chuyện kể muôn đời hỡi thế gian
Bảo Sái theo Vua mà giác ngộ
Hào quang toả sáng Bạch Yên Vân

Rồng vàng du ngoạn cảnh thần tiên
Tỉnh dậy ngẩn ngơ cõi ảo huyền
Trúc Lâm Yên Tử còn lưu lại
Ta thấy hình vua những miếu đền

Vằng vặc muôn vàn bậc trí tôn
Nắng mưa dầu dãi lệ trào tuôn
Đẹp đời nghiã đạo theo chân bước
Vạn đại thiên thu lớp sóng cồn

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Động Chuà Rồng
19.8.2012 Lu Hà

Trích: Đường Vào Hoa Yên

Đường đất giải oan vào HOA Yên
Hành lang rừng MỞ đến CÕI thiền
Hai bên trúc mọc dày san sát
Thấp thoáng xa xa những bóng đền
Đang TRƯA không NHÌN thấy mặt TRỜI
Mây TỤ thành SƯƠNG từng GIỌT RƠI
Văng VẲNG gà RỪNG chiêm CHIẾP gọi
Cành CAO lay ĐÔNG chú SÓC CHƠI

Hoàng quang Thuận

Vì ông thuận viết liền nhau để giả mạo thành bài đường thi thất ngôn bát cú mà không phân đôi thành hai khổ. Vì ông Thuận là người Việt Nam chưa sạch nước cản làm thơ đường, nên tôi áp dụng cách chơi giải số của các cụ đồ nho nhà ta theo cách làm thơ thông dụng của bọn quan trường hủ lậu dốt nát Việt Nam ngày xưa trong thời Gia Long cho tới ngày nay. Chứ không theo luật đường thi Tàu với 16 dạng niêm.Tôi lấy từ chữ:" Đường đất", để tính theo luật trắc. Như vậy ông Thuận hay Vua Trần hờ gì đó phạm 17 lỗi cơ bản.

Một bài thơ đọc lên đã thấy nhí nhố vô cảm. Vậy ai sướng ai say, ai mê, thì mặc họ. Còn riêng đối với tôi tự trách và sỉ vả mình sao mày ngu thế đọc làm gì hở Hà? Mày không sợ đọc để ngu đi à? Nhưng trót lỡ đọc rồi nên cũng có thơ sau để xin sưả lỗi vậy.

Sự Tích  Suối Giải Oan

Dấu ấn từ bi suối giải oan
Hoa Yên ong bướm bóng mây vờn
Thanh mai trúc mã dày san sát
Thấp thoáng từ xa đá mấy hòn

Vòm lá xanh tươi lấp mặt người
Heo may gió thổi lệ sương rơi
Xôn xao chim chóc gà con gọi
Áo trắng mơ hồ rũ tả tơi

Điểm Bích tơ vương nỗi khổ đau
Huyền Quang sư phụ chịu cơ cầu
Thị phi eo óc gieo bi lụy
Thế thái nhân tình vẫn xót xa

Trí huệ đức Vua đã cứu người
Hồng nhan bạc mệnh giọt mưa trôi
Nghiã nhân trong sáng như trời biển
Yên Tử Trúc Lâm rạng sáng ngời

thơ làm khi đọc 8 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Đường Vào Hoa Yên
19.8.2012 Lu Hà

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận phần 19

Trích: Đường Vào Yên Tử

Đường vào Yên Tử có KHÁC xưa
Vẹt đá mòn chân lễ hội mùa
Trập TRÙNG núi BIẾC cây XANH lá
Đàn BƯỚM tung BAY trong NẮNG trưa.

Cây rừng phủ núi thành từng lớp
Muôn vạn đài sen mây ĐONG đưa
Trông NHƯ đám KHÓI người DAO vậy
Thấp thoáng trời cao những mái chùa.

Hoàng quang Thuận

Đếm được 10 lỗi cơ bản nhét đầy hai khổ thơ vẻn vẹn 28 chữ. Muôn vạn đài sen mây đong đưa? Kiếm ở đâu lắm đài sen thế, thiếu tính lôgich. Trông như đám khói người Dao vậy. Thì ra những đài sen đó do mây đong đưa trông như đám khói người Dao đốt rừng phá rẫy làm nương? Bố khỉ cho cái thứ tưởng tượng cà rỉ này. Viết như vậy có khác chi bảo nhà Phật chuyên phá hoại đốt rừng huỷ hoại thiên nhiên? Theo tôi là một bài thơ vô nghĩa.

Còn ai khen là quyền tự do của người đó. Quanh đi quẩn lại vẫn là đám Chí Phèo thị Nở công an mạng và cánh bồi bút ăn lương Đảng thuê viết mướn chửi bậy là khen vội bốc thơm ông Thuận mà thôi. Thơ này tớ đọc thấy ngán thì tớ bảo ngán. Thơ tớ làm ra nếu thấy ngán niêm luật sai chỗ nào thì xin mời cứ viết mà bình đại lên, nào tớ có nói gì đâu. Bình đúng tớ cám ơn, bình láo tớ viết bài phản bình vả cho rụng hết cả ngô ra, không còn hạt nào nữa mà nhai cơm. Trường văn trận bút với tớ không phải dễ đùa đâu.

Tôi xin có thơ sau:

Đường Về Nhà Phật

Đường bụi cát lầm lẫn gió mưa
Thì thào Yên Tử khúc đàn xưa
Chồi non nảy lộc xanh mài lá
Con cháu theo nhau cả bốn muà

Ong bướm vờn hoa tầng khói phủ
Đốt rừng làm rẫy tiếng người Dao
Có phải sư ông từ thuở trước
Nâu sồng cuốc đất cũng trồng rau?

Mến đạo dựng chuà xây miếu mạo
Giữ nền văn hoá khí đông sơn
Măng tre mộc nhĩ mùi hoa trái
Dưa muối tương cà bậc chí tôn

Hành hương du khóc tuôn dòng lệ
Phật Pháp vì dân để cứu đời
Đạo tặc làm sao lung lạc được
Con Hồng cháu Lạc ở muôn nơi.

thơ làm khi đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận:  Đường Vào Yên Tử
19.8.2012 Lu Hà

Gốc Đa Ôm Gốc Thị

Xum xuê tán lá rợp vườn chùa
Cây ĐA cổ THỤ tự NGÀNxưa
Giữa LÒNG khóm RỄ bao gốc thị
Thị MỌC gốc ĐA có hay chưa ?

Hoàng quang Thuận

Đếm được 7 lỗi. Thị mọc gốc đa có hay chưa? Gốc đa nó ngu qúa hay sao? Nên cây thị len lỏi trong hốc rễ nó từ đời nảo đời nao mà vẫn chưa biết? Ý muốn nói mọi người đã hiểu chưa, đã biết chửa. Cây thị nó chui từ kẽ rễ cây đa chứ cây đa không sinh ra cây thị đâu? Thiếu khả năng tri thức trong cách diễn đạt ngôn ngữ tiếng việt lại đòi còn ti toe làm thơ kia? Một câu thiếu chủ ngữ què cụt, tối nghĩa vô cùng.

Vậy cũng có thơ sau:

Cây Đa Chung Thủy

Xuân xanh chừng độ bảy trăm năm
Ôm gốc thị yêu đã mấy rằm
Rễ cuốn sum xuê chùm quả ngọt
Tình như phu phụ gửi ngàn năm

Du khách thập phương trăm vạn mớ
Còng lưng ân ái vợ chồng ngâu
Bướm hoa than vãn đời sao nhạt
Chồng đa vợ thị gió mưa sầu

Thăm tháp Tịch Quang  nhìn thấy lạ
Thị đa ôm ấp mãi xuân tình
Cỏ cây tạo vật tuỳ duyên kiếp
Cho nhủ đôi ta chuyện chúng mình...

thơ làm khi đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Gốc Đa Ôm Gốc Thị
19.8.2012 Lu Hà

Trích: Gốc Đa Ôm Gốc Thị

Xum xuê tán lá rợp vườn chùa
Cây đa cổ thụ tự ngàn xưa
Giữa lòng khóm rễ bao gốc thị
Thị mọc gốc đa có hay chưa ?

 Hoàng quang Thuận

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 20

Trích: Hổ Thiêng

Hổ phục bên hang giếng nước thiêng
Sư chùa tụng Phật, hổ ngồi thiền
Chuyện CŨ ngàn XƯA lưu TÍCH lại
Soi MÌNH tượng HỔ nước NON tiên.

Hoàng quang Thuận

Đếm được 5 lỗi. Soi mình tượng hổ nước non tiên? Hổ nào soi mình, hổ sống hay tượng hổ? Nước non tiên nào. Cái giếng do hổ cào ra từ tường đá là nước non tiên? Một câu thơ tối nghĩa vô cảm nhí nhố. Chuyện cũ ngàn xưa, hay tích xưa theo truyền thuyết có thể ngày đó vua Trần Nhân Tông hay một vị sư tổ nào đó trong thiền phái trúc lâm ngồi toạ thiền, sự uy nghi của Ngài đã cảm hóa được cả con hổ dữ. Hay hổ từ nhiều tiền kiếp đã từng là một vị sư tu hành cùng sư cụ. Nay huynh đệ gặp nhau bên giếng nước?

Một bài thơ chỉ có bấy nhiêu thôi và chẳng có xúc cảm gì gì của người viết thì thơ để làm gì?

Vậy tôi có thơ sau:

Hội Chứng Gàn

Tưởng giống sài lang hoá lại hiền
A di đà Phật! Hổ ngồi yên
Phải chăng tiền kiếp ta còn nợ
Huynh đệ gặp nhau bởi cái duyên

Hổ cào vách đá tuôn dòng nước
Ân nghiã đền bồi chữ thủy chung
Mênh mông bể khổ đời vô tận
Toạ thiền Sư-Hỗ  đức ngàn trùng

Sư cụ chết đi hổ hận đời
Gầm lên thê thảm núi non ơi!
Trần gian heo hút buồn côi cút
Tích cũ kể nghe lệ ưá hoài

Mới biết người ta như dã thú
Ác hơn hổ đói bức đồng bào
Cầu cạnh bon chen theo chủ nghiã
Buôn thần bán thánh cả lời thơ

Dở dở ương ương thần nhập mộng
Đường thi nhoe nhoét  tại Vua Trần
Gây bè kết cánh cười ha hả
Hội thảo văn chương hội chứng gàn.

thơ làm khi đọc thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Hổ Thiêng

19.8.2012 Lu Hà

Trích: Hồ Thu Yên Trung

Mặt hồ yên ả gió heo may
Bốn BỀ im ẮNG phủ SƯƠNG dày
Lăn TĂN gợn SÓNG làn THU thủy
Tiếng gà xao xác cả từng mây.

Hoàng quang Thuận

Đếm được 6 lỗi sai niêm luât tứ tuyệt. Không thể gọi do vua Trần báo mộng được.

Tiếng gà xao xác cả tầng mây? Vì bí vần nên ép chữ mây vào làm câu thơ tối nghĩa. Thơ này chỉ nên đọc cho cánh bồi bút xu nịnh hay mấy chú công an mạng vô học là say mê, quen thói ngu dân là khoái nhất.

Tôi cũng có thơ sau:

Tịnh Tâm

Yên Trung huyền diệu thoảng như ru
Mặt nước lăn tăn gợn sóng mù
Sư cụ tham thiền ngồi chĩnh chện
Trăng vàng lấp ló hạt sương thu

Tiếng quạ kêu sương chuà gióng giả
Chày kình lốc cốc giưã canh khuya
Cảnh đẹp hồ thu chờ bến nguyệt
Lờ đờ cá lội hạt mưa thưa

Eo óc từ đâu gà gọi sáng
Giật mình tỉnh dậy giưã cơn say
Phật Đà tinh tấn lòng chay tịnh
Đạo Pháp chuyên cần sẽ thấy ngay

thơ làm khi đọc hai khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Hồ Thu Yên Trung
19.8.2012 Lu Hà

***

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92

Lu-Hà @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site