lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online - Thư Viện Hoa Sen

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 49

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 49

Vua Lê Đại Hành

Chân mệnh đế vương thủa lọt lòng
Rồng vàng đã ấp ở bên trong
Lê Hoàn Thập Đạo mang chân khí
Trên VAI nặng GÁNH vận NON sông

Vua Đinh tiên đế đã băng hà
Để YÊN xã TẮC với TRIỀU ca
Vận nước lâm nguy tôn MINH chủ
Thái HẬU vua LÊ lại MỘT nhà

Phá Tống bình Chiêm Lê ĐẠI Hành
Ngàn năm còn mãi với SỬ xanh
An dân dựng nước đầy mưu lược
Hào lũy thung sâu dựng trường thành

Hoàng quang Thuận

Đếm cả bài phạm 13 lỗi phạm đường qui. Ông này không biết làm thơ mà cứ viết nhắng nhít lên gieo vần lưng bậy bạ theo kiểu nghe thì lọt tai bởi những âm như: trôi, rồi, thôi, lôi, rôi v. v... Ông bất kể đến tính lôgich liên kết bố cục tổng thể hợp lý cân đối cả toàn bài. Thơ ông nên xếp vào loại thơ tự do, mặc dù ông cũng cố ép một khổ 3 vần bằng và một vần trắc. kẻ ngu si thì tưởng là tứ tuyệt vì nó hao hao như vậy chứ thật ra khộng phải vậy. Một sự giả trá trắng trợn chỉ có thể bíp được cả một khối người ù ù cặc cặc háo danh ăn theo và a dua.

Chân mệnh đế vương thuở lọt lòng ? Nghe như một đoạn văn cuả Kim Dung trong chuyện trưởng chứ thơ phú quái gì?

Rồng vàng đã ấp ở bên trong? Trong ổ gà hay trong tử cung của bà mẹ ông Lê Đại Hành hở giời? Ông ấy sinh ra trong cảnh nghèo khổ bần hàn.

Lê Hoàn thập đạo mang chân khí? Thập đạo là 10 đạo luyện công chưởng, chân khí kinh mạch có từ còn đỏ hỏn khi chưa vỡ bọng cứt? Đọc thơ này nghe nó ngô nghê thế nào ấy. Thật ra:Thập đạo tướng quân Lê Hoàn (941 - 1005) - Đó là tước vị trước khi Người lên ngôi hoàng đế, là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê. Ông xuất thân trong một gia đình nghèo khổ. Lớn lên, theo Nam Việt vương Đinh Liễn dẹp loạn 12 sứ quân, Lê Hoàn lập được nhiều chiến công hiển hách, được phong chức Thập đạo tướng quân khi vừa tròn 30 tuổi.

Vào năm 979, khi nhà Đinh gặp biến cố, Lê Hoàn cùng triều thần bảo vệ ấu chúa lên ngôi trong lúc giặc Tống phương Bắc đang lăm le xâm chiếm đất nước. Trong tình thế cần người tài đức điều khiển ba quân, Sau khi bàn thảo cùng các vị đại thần, Thái hậu Dương Vân Nga khoác áo long cổn cho Lê Hoàn đồng suy tôn lên ngôi hoàng đế. Lê Hoàn lên ngôi, đặt niên hiệu là Thiên Phúc, ban tước Vệ Vương cho Đinh Toàn và lãnh đạo toàn quân đánh giặc..

Trên vai mang nặng vận non sông? Non sông có vận gì? Luôn bị thằng Tàu nó nhòm ngó hay vận nhược tiểu?

Vua Đinh tiên đế đã băng hà- Để yên xã tắc với triều ca? Câu thơ như một bài vè , bài đồng dao trẻ mục đồng hát chơi chứ có phải là thơ đâu?

Vận nước lâm nguy tôn minh chủ như kiểu anh hùng lục lâm tôn một người lên làm lão đại, một băng đảng, một minh chủ ... Bố khỉ thơ mới chẳng phú.

Thái Hậu vua Lê lại một nhà? Nghe như hai băng đảng hợp nhau nó mất đi cái tình người, tình yêu, tình tri kỷ hồng nhan, viết thế mà cố viết lấy được.

Thôi chán quá, đủ rồi tôi không muốn phân tích tiếp nưã. Xin có thơ sau cho sớm chợ.

Hổ Oai Tướng Quân Lê Hoàn

Hổ oai tuớng quân hẳn Lê Hoàn
Thái Hậu Vân Nga tuyệt mỹ nhân
Khoác áo long bào ra chiến trận
Chi Lăng giặc Tống máu tuôn tràn

Tây Kết Bạch Đằng khét tiếng vang
Ba quân thế mạnh khí rồng vàng
Bình Chiêm Đại Việt yên bờ cõi
Tri kỷ tri âm thiếp với chàng

Mười vạn quân Tàu chết thảm thay
Giang sơn bền vững lại từ đây
Vương hầu công bá nào ai đó
Tủi hận bao lần chịu đắng cay.

thơ làm nhân đọc 3 khổ thơ tự do của Hoàng quang Thuận: Vua Lê Đại Hành
25.8.2012 Lu Hà

Trích: Thái Hậu Dương Vân Nga

Hương lửa đang nồng Trâm vỡ tan
Con còn thơ dại giặc NGỌẠI bang
Thế NƯỚC lòng Dân trời binh lửa
Có hiểu lòng ta hỡi ĐINH Hoàng

Hậu thế nghĩ gì ngôi Thái hậu
Vân Nga đâu tiếc tấm thân vàng
Vì nước an dân trao NGÔI báu
Lê Hoàn dậy sóng thắng lân bang

Hoàng quang Thuận

Đếm được 5 lỗi cơ bản. Vẫn là lối diễn tả như kịch tấu hề ở màn kép màn phụ chứ không phải là thơ. Buồn cuời nhất: Lê Hoàn dậy sóng thắng lân bang. Như vậy nổi sóng lên là tháng lân bang như kiểu thắng giặc lạ, tàu lạ, thù lạ?

Thật giữa Đinh Tiên Hoàng và Dương Vân Nga đâu có phải là hương lưả nồng nàn gì cho cam? Thơ viết xuyên tạc lịch sử.

Đinh Tiên Hoàng có con trưởng là Đinh Liễn, nhưng ông lại lập con út Hạng Lang làm Thái tử. Vì vậy đầu năm Kỷ Mão 979, Đinh Liễn tức giận sai người giết Hạng Lang. Theo chính sử, tháng 11 (âm lịch) năm đó, một viên quan là Đỗ Thích, mơ thấy sao rơi vào miệng, tưởng là điềm báo được làm vua nên đã giết chết cả Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn. Đinh Tiên Hoàng làm vua được 12 năm, thọ 56 tuổi. Ông được táng ở sơn lăng Trường Yên.

Các nhà nghiên cứu có đặt giả thiết là hành động của Lê Hoàn có sự trợ giúp của Dương Vân Nga. Trong bối cảnh cung đình của nhà Đinh lúc ấy có 3 hoàng tử, trưởng là Liễn, thứ là Toàn, út là Hạng Lang. Liễn là con trưởng, có nhiều công lao; Hạng Lang lại được vua yêu nên đã lập làm thái tử dù mới lên 4 tuổi, khó có thể bộc lộ những phẩm chất cao siêu hơn Đinh Liễn. Tiên Hoàng lại có những 5 hoàng hậu; có thể đã xảy ra cuộc đua ganh giữa 5 hoàng hậu về tương lai của ngôi thái tử. Trong cuộc đua ganh này, Dương hậu đã chọn Lê Hoàn làm chỗ dựa. Sau sự kiện Đinh Liễn giết Hạng Lang, Đinh Tiên Hoàng không xử phạt Đinh Liễn mà vẫn dự định để Liễn nối nghiệp. Có thể điều này làm phật ý Dương hậu khi bà cho rằng trước đã đặt Hạng Lang trên Liễn thì nay Liễn cũng phải ở dưới Toàn; và Dương Hậu đã cùng Lê Hoàn hành động? Nhưng dù sao chăng nữa sau khi vua Đinh chết tôi thấy mối tình của Dương Vân Nga với thập đạo tướng quân Lê Hoàn cũng đẹp đôi. Ngoài Lê Hoàn ra không ai đủ tài sức chống chọi với 10 vạn quân Tống.

Vậy xin có bài thơ:

Tuyệt Thế Giai Nhân

Quốc sắc thiên hương bậc nữ lưu
Ngàn năm hậu thế khóc Vân Nga
Đài trang kiệt nữ nhìn thấu tận
Long bào gửi gắm mặt sơn hà

Lửa hồng rừng rực nghĩa tào khang
Gió chướng phân đôi nửa lỡ làng
Hồn chàng tức tưởi theo mây gió
Con trẻ thơ ngây sự bẽ bàng

Hiểm hoạ ngàn cân treo sợi tóc
Kẻ thù bắc Tống lại xâm lăng
Chọn người dũng tướng trao ngôi báu
Vương miện tiếc chi đoá ngọc vàng

Nội tặc giặc ngoài quyết dẹp tan
Thù nhà nợ nước bóng trăng ngàn
Suối vàng tiên đế tròn yên giấc
Danh tiếng muôn đời hỡi thế nhân...!

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ cuả Hoàng quang Thuận: Thái Hậu Dương Vân Nga
25.8.2012 Lu Hà

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 50

Trích: Vua Lê Ra Trận

Nhà Tống thừa cơ đánh nước Nam
Binh hùng tướng mạnh kéo từng đoàn
Lê Hoàn ra trận lên ngôi báu
Chi LĂNG Tây KIẾT, Bạch ĐẰNG Giang

Phá Tống bình Chiêm thân CHINH Nam
Hoàng ĐẾ ra QUÂN dưới NẮNG vàng
Sử xanh ghi lại người ra trận
Non SÔNG bờ CÕI sạch PHIÊN bang

Hoàng quang Thuận

Đếm được 10 lỗi đường qui.Thơ lủng củng không được vần: nam, đoàn, giang mà vần à? Nam, vàng, bang mà vần à? Xếp vào loại thơ tự do nhí nhố

Tự nhiên nổ ra câu: Nhà Tống thừa cơ đánh nước Nam? Một câu qùe cụt, tối nghĩa bố ai hiểu được. Binh hùng tướng mạnh kéo từng đoàn? Câu này ngầm ý ca ngợi thằng Tàu chứ thơ không toát ra được cái khốn nạn sài lang ăn cướp của giặc Tàu. Chuyện nó sang Việt Nam là lỗi tại người Nam chăng?

Lê Hoàn ra trận lên ngôi báu. Câu tối nghiã ra trận mới lên ngôi báu, trao vương miện ấn tín ngoài trận? Vì câu trên: Nhà Tống thưà cơ đánh nước Nam- Binh hùng tướng mạnh kéo từng đoàn. Từ 2 câu này đọc ra . Cái gì khiến Lê Hoàn vội ra trận và cũng có thể vừa đi vưà lên ngôi mang theo cả ngai vàng ra trận( Cái ghế có ngai vàng)? Thơ không thoát ý tối tăm mù mịt không thể nào chịu được. Không đáng gọi là thơ, mà đây chỉ là câu nói bâng quơ của một gã say diệu dở điên dở khùng ngoài đường.

Phá Tống bình Chiêm lại còn thân chinh Nam là thừa chữ. Hoàng đế ra quân dưói nắng vàng? Thiếu lôgich, câu văn ngô nghê đọc không thấy thơ .

Sử xanh ghi lại người ra trận? Viết như vậy thì có phải thơ đếch đâu mà cứ gân cổ lên thơ tao đây? Hay chưa? Cực hay đấy chấn động cả giác linh, làm người nghe phải run run như ông gì đó tên là Hữu Thỉnh bốc phét.

Non sông bờ cõi sạch phiên bang? Ông này chỉ cố ghép vần một cách tối nghĩa. Nói thật ông hoàn toàn không có khả năng làm thơ. Với cộng sản thì họ bất chấp. Họ cho ai sống thì được sống bảo ai chết thì chết, họ cắt cổ, đánh thuốc độc, bắn lén.... Cả thơ văn cũng vậy. Thơ ông bốc mùi uế khí đọc ra mà buồn nôn nhưng họ bảo đây là thơ thần thơ thánh được vua Trần nhập nhập mộng. Hiện tượng này được các nhà ngoại cảm chứng minh rất khoa học. Thối không chịu nổi nhưng loa đài truyền hình cứ ra rả ca ngợi như là chuyện tiếu lâm ô nhục của lịch sử văn học dân tộc Việt Nam có một không hai trên thế giới từ khi sinh ra loài người đến nay.

Tôi cũng có thơ sau:

Xuất Tướng Kỳ Chúng

Lê Hoàn sinh ra để làm vua
Tướng mạo đế vương đã có thưà
Thuở nhỏ kiếm cung làu sử thuộc
Lớn lên vai nặng gánh sơn hà

Thái hậu Vân Nga mến trọng ông
Cầm quân gắng sức lập triều cương
Binh hùng tướng mạnh yên bờ cõi
Thế trận xuất kỳ lập chiến công

Sắc phong thái hậu là hoàng hậu
Tri kỷ tri âm một cõi lòng
Anh hào nữ kiệt nên chồng vợ
Nguyệt Lão quay tơ lại chỉ hồng

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Vua Lê Ra Trận
25.8.2012 Lu Hà

Trích: Lăng Vua Lê

Rồng chầu mặt nguyệt chạm trên lăng
Cô tịch tà dương ánh vĩnh hằng
Hổ phù ngậm ngọc nằm yên nghỉ
Dãy núi vòng quanh huyệt đế lăng

Ngàn thu chuyện cũ đã phong sương
Ngôi báu triều Lê nặng vấn vương
Tình NHÀ nghĩa NƯỚC trời XANH thẳm
Chinh Nam chiến trận giặc BẮC phương

Hoàng quang Thuận

Đếm được 4 lỗi cơ bản. Dãy núi vòng quanh huyệt đế lăng? Liệu có thể có không cả một dãy núi vòng quanh một cái huyệt đế lăng? Vua lê chôn dưới chân núi Mã Yên thì làm sao mà vòng quanh được?

Ngôi báu triều Lê nặng vấn vương là cái khỉ gì? Vấn vương với ai? Họ tranh giành đâm chém nhau, các thân vương là con vua giết nhau như ngóe thì nặng vấn vương cái đếch gì?

Hai câu sau lại càng tối nghĩa vớ vẩn. Đọc lên thì biết.

Tôi có thơ sau:

Mộ Vua Lê Đại Hành

Yên nghỉ ngàn thu núi Mã Yên
Phong sương tuế nguyệt cảnh thiên nhiên
Trướng phủ rèm buông hòn máu ngọc
Vân Nga diễm lệ đoá thuyền quyên

Nhà Đinh chưa hẳn còn lưu lại
Nuối tiếc vàng son chuyện bẽ bàng
Ông cứ yên tâm mà báo quốc
Thủy triều cuộn cuộn sóng triều dâng

Cớ sao lại để loạn thân vương
Gia biến gây bao chuyện máu hồng
Than vãn làm chi đền miếu cổ
Bình Chiêm phạt Tống  nước sông thương

Dũng mãnh oai phong Lê Đại Hành
Họ hàng lấn áp mất thanh danh
Cả nể để cho gây rối loạn
Anh hùng sầu tủi thấu trời xanh

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Lăng Vua Lê
25.8.2012  Lu Hà

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 51

Trích: Đền Vua Lê

Hoa sen đua nở điện thờ vua
Cá quẫy ao trong đang NÔ đùa
Khóm trúc hóa rồng chân đế nghiệp
Hổ thiền như ngủ trước sân chùa

Hoàng quang Thuận

Hiếm hoi bài này chỉ phạm đường qui một chữ. Nhưng có 4 câu tủn mủn chả ra ngô khoai gì xếp vào thể thơ mới hơi khó đấy. Chỉ đáng xếp vào thơ tự do nhí nhố của con cháu ông Chí Phèo. Còn bảo tứ tuyệt do vua Trần mớm cho thì còn khuya.

Một bài thơ nghêu ngao. Hoa sen sao lại đua nửa ở đìện thờ vua? Đưá nào lếu láo dám bê cả điện thờ vua xuống ao sen đó? Quân này vô phúc mất dạy thật?

Cá quẫy trong ao đang nô đuà? Ai chắc nó đang nô đùa hay đang đớp nhau, cá lớn nuốt cá bé. Bình thường ra chỉ cá quẫy là đủ hoặc đã nô đuà nhỏn nhơ thì đừng quẫy đó là cái lẽ bình thường của tự nhiên. Rắn, hay con dái cá nhảy vào quấy đảo cũng dễ làm cá quãy lắm chứ?

Khóm trúc nào hóa rồng để thành chân đế nghiệp? Vua Lê chết từ đời tám hoánh nào rồi, còn khóm trúc trong đền bỗng hóa rồng? Một câu trắng trợn vô nghĩa? Hổ thiền như ngủ trước sân chùa?

Hình như ông Thuận hay vua Trần gì đó nhập thần vào Thuận không phân biệt được cái đền và cái chùa? Hổ này là hổ sống hay hổ đá đây? Một bài thơ hoang tưởng vớ vẩn nhí nhố lõm bõm chỉ có 4 cục rơi xuống ao chả ra sao cả, bố ai mà ngửi được? Thơ với chẳng phú nó chẳng nói lên được cái gì cả từ trái tim cảm xúc của con người. Ông làm thơ như viết khẩu hiệu chỉ làm đau lòng tủi hổ cho vong linh vua Lê mà thôi. Ông chỉ viết cụt lủn vua Lê, không biết vua Lê Đại Hành hay Lê Lợi đây?

Tương truyền, bà mẹ vua Lê Đại Hành nằm mơ thấy hoa sen mà sinh ra Lê Hoàn, trong lúc đi cấy ở cạnh ao sen. Bà đã ủ Lê Hoàn trong khóm trúc và được con hổ chúa rừng xanh ấp ủ. Sau lời cầu xin của bà mẹ con hổ bỏ đi. Sau này lớn lên Lê Hoàn đã lập ra nghiệp lớn: “Phá Tống, bình Chiêm” lừng lẫy.

Tôi cũng có thơ sau:

Cảm Tác Đền Vua Lê Hoàn

Đền vua xây ở Trường Yên Hạ
Thành cổ Hoa Lư khói toả xanh
Cá hồ sen nở thơm ngào ngạt
Chúng bảo đây là Lê Đại Hành

Bốn mươi tuổi đã là hoàng đế
Phá Tống bình Chiêm dẹp ác gian
Quần hùng thao lược tài cao thấp
Hổ phục Lê Hoàn ở trước sận

Ngàn thu khóm trúc vầng trăng tỏ
Rõ mặt sơn hà có mấy ai
Hai lăm năm trụ trên ngôi báu
Tùng bách vi vu trước tượng đài

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Đền Vua Lê
26.8.2012 Lu Hà

Trích: Hang Trần

Hang trần nhũ đá tựa tiên cung
Lớp lớp chen nhau tận cửu trùng
Quy hậu ngủ yên đàn hải cẩu
Ngàn xưa canh giữ giữa lòng thung

Hoàng quang Thuận

May quá bài này không phạm qui, nên tớ xếp vào thơ mới:

Hang trần nhũ đá tưạ tiên cung? Được vậy, coi như là tiên cung nhưng sao lại lớp lớp chen nhau tận cửu trùng? Ông biết cửu trùng ở đâu không? Là chín tầng trời cao thì làm sao mà đến tận nơi được?

Quy Hậu theo tôi là một xã thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Quy hậu ngủ yên đàn hải cẩu thì làm sao mà ngàn xưa canh giữ giữa lòng thung?

Ngủ là mất cảnh giới chết giả tạm thì làm sao mà canh gác được kia chứ? Một bài thơ vô cảm đầy mâu thuẫn luôn thiếu tình người và hồn thơ. Vậy tôi có thơ sau:

Hang Trần Tiên Phủ

Hang trần tiên phủ ở Hoa Lư
Nhũ đá trông như hải cẩu ruà
Heo hút cành thông cơn gió thốc
Khói hương nghi ngút giọt mưa thu

Du khách xa gần dạ ngẩn ngơ
Nghe thời khởi thủy chốn hoang sơ
Lạch nước đào nguyên tuôn róc rách
Thiên nga cánh trắng bướm ong đào

Đã đến nơi đây chẳng muốn về
Văn hào dặm nẻo cảnh thôn quê
Son phấn trang đài chiều bẽn lẽn
Thao thức nôn nao mộng tỉnh mê

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ mới cuả Hoàng quang Thuận: Hang Trần
26.8.2012 Lu Hà

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 52

Trích: Đền Trình

Nội loạn triều Đinh phò ấu chúa
Ơn vua nghĩa nước cưỡi phong vân
Tràng An sóng nước còn muôn thủa
Hương khói đền xưa tiếc TRUNG thần

Lòng trung sáng mãi cùng NHẬT nguyệt
Thiên THU còn CÓ với NON sông
Hữu Tả Thanh Trù người TRUNG liệt
Gió THỔI đền THIÊNG ngọn CỜ hồng

Hoàng quang Thuận

Đếm được 9 lỗi cơ bản, một thi sĩ hạng bét dưới đáy của cái gọi là thi sĩ. Luôn viết nhí nhố theo kiểu treo đầu dê bán thịt chó lợi dụng mấy vần lưng ví dụ như như: lôi, thôi, lồi, tồi v. v... để loè bịp thiên hạ một cách công khai trắng trợn và còn bảo là đường thi cuả vua Trần sáng tạo cách tân hiện đại ra. Lối hành xử vẫn là theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, công lao là cuả tập thể nhà văn nhà thơ xây dựng nên. Các ông ấy gửi thơ đi dự giải Nobel chứ Thuận không hề biết. Thơ này là của vua Trần chứ có phải Thuận làm đâu? Lợi lộc do tuyên truyền hàng tỉ thì Thuận và phe nhóm cùng hưởng còn đền thơ vua Trần may ra được mấy nải chuối và vài quả hồng, tí nhang khói là xong. Đổ bể cứ lôi âm hồn vua Trần ra mà trị. Sao vua dám tự tiện nhập thần khi chưa được sự đồng ý của đảng? Thuận vưà được tiếng là khiêm tốn. Gian trá xảo quyệt đến thế là cùng.

Nội loạn triều đình phò ấu chuá? Loạn này có phải do phò ấu chúa đâu? Loạn từ phe đảng Đỗ Thích đã sát hại Vua Đinh Tiên Hoàng lúc uống rượu say và giết luôn cả con trai Thái Việt Vương. Đó là nguyên nhân loạn. Kế đến hai trung thần Tả Thanh Trù và Hữu Thanh Trù đã bế hoàng tử Đinh Toàn chạy trốn vào hang động là hoàn toàn bịa đặt vô lý? Vì Đinh Toàn chính là con trai Dương Vân Nga một hoàng hậu có thế lực cùng với Lê Hoàn, rất có thể bày ra chuyện nội loạn này và đổ tội cho tên Đỗ Thích vô danh tiểu tốt?

Đinh Tiên Hoàng có con trưởng là Đinh Liễn, nhưng ông lại lập con út Hạng Lang làm Thái tử. Vì vậy đầu năm Kỷ Mão 979, Đinh Liễn tức giận sai người giết Hạng Lang. Theo chính sử, tháng 11 (âm lịch) năm đó, một viên quan là Đỗ Thích, mơ thấy sao rơi vào miệng, tưởng là điềm báo được làm vua nên đã giết chết cả Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn. Đinh Tiên Hoàng làm vua được 12 năm, thọ 56 tuổi.

Gần đây, một số nhà nghiên cứu lịch sử đưa ra giả thuyết: Đỗ Thích không phải là thủ phạm giết vua. Đỗ Thích không thể làm chuyện này. Thích chỉ là một viên hoạn quan, chức nhỏ, sức mọn, không hề có uy tín hay vây cánh. So với Thích, trong triều có các bạn của vua Đinh như Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Lưu Cơ... đều nắm trọng quyền, đủ cả văn lẫn võ. Vì vậy ông không thể mơ tưởng việc sẽ khuất phục được các đại thần nhà Đinh để ngồi yên trên ngai vàng.

Cũng theo nhóm đảo chính này việc Lê Hoàn làm Phó vương khi Đinh Toàn lên ngôi, cấm cố họ Đinh cùng với việc các trung thần Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Phạm Hạp khởi binh chống Lê Hoàn có thể là những biểu hiện cho thấy mưu đồ thoán đoạt của Lê Hoàn. Ngày nay, số đền thờ các trung thần này rất nhiều so với vài đền thờ Lê Hoàn và thái hậu họ Dương. Các nhà nghiên cứu có đặt giả thiết là hành động của Lê Hoàn có sự trợ giúp của Dương Vân Nga?

Ơn vua nghĩa nước cưỡi phong vân là thế nào? Cưỡi lên mây gió? Một câu thơ cực kỳ vô nghĩa ú ớ.

Tràng An sóng nước còn muôn thủa? Bố khỉ, chuyện tham quan ô lại nổi loạn dính dáng đếch gì đến Tràng An ở bên Tàu? Sóng nước tràn An bên Tàu nhớ trung thần? Hương khói đền xưa nhớ trung thần ?

Hữu Tả Thanh Trù người trung liệt- Gió thổi đền thiêng ngọn cờ hồng? Bố khỉ từ thời Đại Cồ Việt thì dính dáng gì đến ngọn cờ hồng của Nga Sô: cờ buá liềm và cờ đỏ sao vàng cuả tỉnh phúc kiến bên tàu mà ngày nay nhà nước cộng sản Việt Nam lấy làm quốc kỳ? Đúng ra phải là: Gió thổi đền thiêng ngọn cờ vàng. Vì màu cờ này bà Trưng đã dùng để khởi nghĩa và lập quốc.

Tôi xin có thơ sau:

Đền Phủ Đột

Tả hữu Thanh Trù đền Phủ Đột
Trốn vào hang núi với Đinh Toàn
Nơi đây hương khói ghi công trạng
Giọt lệ oán hờn mãi chưá chan

Đền Trình dân gọi nhớ trung thần
Đỗ Thích  vô luân đảng ác nhân
Giết vua phản quốc gây tang tóc
Lưu xú ngàn năm hỡi thế nhân

Đại Vìệt ta ơi! Chịu khổ đau
Từ khi tiên đế đã băng hà
Thưà cơ giặc Tống sang xâm lược
Thái hậu Vân Nga luống tủi sầu

Khoác áo long bào đại tướng quân
Lê Hoàn ra trận cứu muôn dân
Mười vạn quân Tàu thây xác rưã
Thái bình muôn thuở nước non nhà

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Đền Trình
26.8.2012 Lu Hà

Trích: Hang Seo

Hang Seo độc đạo một LỐI đi
Nhũ đá ngàn năm thật dị kỳ
Ông lão nằm dài say ngất ngưỡng
Chim kêu vượn hót chẳng BIẾT chi

Hoàng quang Thuận

2 lỗi cơ bản. Một bài thơ như ngoe nguẩy đuôi trâu đuổi ruồi bám lỗ đít. Nhí nhố vô cảm. Tôi không muốn bàn thêm, đọc lên thì tự biết đấy giấy trắng mực đen rành rành ra là thơ ông Thuận.

Tôi xin có thơ sau:

Thủy Động Dị Kỳ

Hang Seo nhũ đá hình kỳ dị
Thiếu nữ phây phây đôi trái đào
Ông lão say xưa ôm bầu rượu
Kià bầy trẻ nhỏ với đàn cò

Chim ca vượn nhảy cười ngặt ngẽo
Thế giới hoang sơ thời tối cổ
Dòng suối trong veo cá lững lờ
Lạc đây trần thế tan niềm khổ

Gió thốc hoàng hôn màu rờn rợn
Xôn xao thấp thoáng bóng cô hồn
Thi sĩ vội vàng lui trở gót
Nghe lòng thổn thức sóng trào tuôn

thơ làm nhân đọc 4 câu tự do cuả Hoàng quang Thuận: Hang Seo
26.8.2012 Lu Hà

***

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92

Lu-Hà @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site