lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online - Thư Viện Hoa Sen

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 53

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 53

Trích: Chuà Bàn Long

Bàn Long lấy động núi làm chùa
Voi NẰM mơ NGỦ giữa AM xưa
Lọng VÀNG ngũ SẮC mây CHE phủ
Khê Đầu rồng cuốn tựa phun mưa

Vào chùa qua cầu đá cong cong
Đá XANH nguyên KHỐI tựa HÌNH rồng
Long CHẦU hổ PHỤC quanh BÀN Phật
Mây bay phượng múa chốn non bồng.

Hoàng quang Thuận

Đếm được 12 lỗi cơ bản nhét đầy hai khổ thơ nhỏ bằng hai lỗ mũi đầy lông nở to của anh chàng thi sĩ rỏm. Đây là sản phẩm của anh chàng khùng làm thơ; chứ bảo là đường thi qủa thật là bôi bác nhẫn tâm trắng trợn qúa mức tưởng tượng? Còn viện cớ hiện đại hóa đường thi cho phù hợp với nền kinh tế thị trường, khoa học tiến bộ toàn cầu thì vẫn là giọng điệu muôn thuở cuả các anh cộng sản gà nòi, bản chất cố hữu dốt nát nhưng lại háo danh chống chế theo kiểu Chí Phèo này không bao giờ bỏ được. Nhưng chỉ buồn là họ dám trám vào mồm vua Trần thì thật là tội cho Ngài qúa.

Bàn long lấy động núi làm chùa một câu tối nghĩa mít đặc. Bàn Long hay Bàn Long Tự là tên chùa Bàn Long. Viết như vậy có khác chi bảo có người nào đó hay có vị sư tổ tên là Bàn Long?

Voi nằm mơ ngủ giữa am xưa? Không biết là voi sống hay tượng voi đây nằm mơ giữa am xưa? Cả con voi khổng lồ chui lọt vào trong am bằng cái lỗ mũi mà cũng viết cho bằng được, không biết ngượng, có khác chi vu cáo xuyên tạc đâu?

Lọng vàng ngũ sắc mây che phủ? Lọng vàng là biểu tượng quyền quý cuả vua nhưng mây nào che phủ trên cái lọng vàng trong am?

Khê Đầu Rồng cuốn tưạ phun mưa? Viết càng bậy thêm. Này nhé đơn giản cái ngôi chùa có tên là Bàn Long Tự xây cất trên dãy núi voi có dáng hình con voi nằm phủ phục đầu hướng về kinh đô Hoa Lư, nhưng ông Thuận dưạ vào hình ảnh con voi ở vườn bách thú để viết bậy bạ nhí nhố. Chùa Bàn Long nằm ở thôn Khê Đầu Thượng, xã Ninh Hoà ngày nay.

Khổ sau cũng lên đồng nhí nhố vô cảm như khổ đầu. Nhất là: Mây bay phượng múa chốn non bồng v. v... Một bài thơ đọc lên thấy tức cười.

Xin có thơ sau:

Đại Tượng Bàn Long Tự

Bàn Long chuà ở Khê Đầu Thượng
Dân xã Ninh Hoà nặng gánh thương
Đại tượng xót xa nằm phủ phục
Hoa Lư thành cổ mộng sầu vương

Trong động Phật đài toả ngát hương
Sương mờ cầu đá uốn hình cong
Tơ liễu bờ xanh chiều hiu hắt
Tàng long ngoạ hổ chốn thiên bồng

Sư cụ toạ thiền trên tảng đá
Nâu sồng đạo mạo cảnh siêu nhiên
Cá lội lững lờ mây bảng lảng
Chuông ngân thoang thoảng dạ sầu miên

Đêm thanh trăng sáng gió hương ngàn
Văng vẳng đâu đây một điệu đàn
Công chuá Phất Kim tà áo trắng
Ngàn thu mưa nhỏ cõi dương trần

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận :Chuà Bàn Long
26.8.2012 Lu Hà

Trích: Hang Sơn Dương

Hoang sơ rậm rạp ở quanh hang
Sơn DƯƠNG tìm ĐẾN sống TỪNG đàn
Nước NON hoa CẢNH tha HỒ mát
Hang động thần tiên giữa MÂY ngàn

Hoàng quang Thuận

Đếm được 7 lỗi nhét vào 4 câu thơ ngắn.

Hai câu sau mới là thi sĩ đại Chí Phèo viết tặng cô tiểu thư thị Nở: Nước non hoa cảnh tha hồ mát- Hang động thần tiên giữa mây ngàn. Đúng là xã hội quái thái mới đẻ ra sản phẩm văn hoá quái thai.

Xin có thơ sau:

Động Dê Rừng

Cây xanh toả mát nước gương trong
Rậm rạp cưả hang cỏ lấp đường
Nháo nhác cánh dơi bay loạn sạ
Nhẹ nhành lầm lũi bóng sơn dương

Hang động dị kỳ cảnh chốn này
Nghìn năm ong bướm vẫn vơi đầy
Sinh sôi đàn lũ dê rừng sống
Lạc lối đào nguyên mới đến đây

Ai muốn đi vào lau cản bước
Chiều buông sương nhỏ chút mơ màng
Hoang sơ hoa dại thời bàn cổ
Lưỡng lự bâng khuâng để nhỡ nhàng

thơ làm nhân đọc 4 câu tự do cuả Hoàng quang Thuận: Hang Sơn Dương

26.8.2012 Lu Hà

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 54

Đền Trương Hán Siêu

Văn võ toàn tài Trương Hán Siêu
Đền xưa gió thổi cảnh cô liêu
Bạch Đằng Giang phú thời tao loạn
Tri ÂM bạn CŨ dưới TRỜI chiều

Nghê chầu một cặp ở trong sân
Cuốn THƯ triều NGUYỆT lưỡng LONG thần
Hậu CUNG hương ÁN Hàn Học Sĩ
Suốt đời nhân nghĩa để an dân

Hoàng quang Thuận

Đếm được 8 lỗi phạm niêm luật nặng. Chứng tỏ anh chàng Thuận này thuổng thơ nhí nhố đâu đấy, không những thế còn cả gan gán vào mồm vua Trần, bảo vua mớm cho Thuận là một trò vu khống bỉ ổi oan ức cho người đã chết từ hàng trăm năm nay. Xúc phạm đến vong linh tiền nhân mà lại là một trong tứ đại thiên tài quân sự cuả dân tộc, văn sĩ danh tiếng Trần Nhân Tông.

Bạch Đằng Giang phú thời tao loạn-Tri âm bạn cũ dưới trời chiều là quái quỉ gì. Hai câu chẳng liên kết gắn bó gì với nhau, rời rạc tẻ nhạt như cơm nguội.

Thật ra Trương Hán Siêu là người làm bài Bạch Đằng Giang Phú nhưng ông ít bạn tri âm. Ông là cánh tay phải là mưu sĩ số một của Hưng Đạo Vương.

Giặc tan muôn thủa thái bình,
Tại đâu đất hiểm, bởi mình đức cao
”.

ông khinh bỉ người cùng hàng, không giao du với họ, chỉ chơi thân với bọn Phạm Nghiêu Tư, gặp quan thầy thuốc thì thế nào cũng đùa bợt nói cười, đều là những kẻ không đồng điệu với ông. Các nhà nghiên cứu hiện nay cho rằng việc Trương Hán Siêu ít giao du với những bạn bè cùng hàng vì những người này trước đây cùng học với ông tại trường của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, khi ông bị Nguyễn Văn Long vu oan phải đào tẩu, thì chính những người bạn này đã hùa nhau công kích kết tội ông. Chuyện này ít ai biết vì ông tha thứ không kể tội họ ra, nhưng không kết tình thân, kể cả Mạc Đĩnh Chi.

Khổ hai Thuận cũng nhí nhố tương tự, chỉ để kể lể cấp bậc danh chức như thói quen khoe khoang cuả người cộng sản. Thơ không thoát ra cái hồn thơ và tình người, lòng người.

Xin có thơ sau:

Thăm  Đền Thái Bảo Học Sĩ

Trương Hán Siêu văn tài võ lược
Đã hai lần chống lại quân Nguyên
Bạch Đằng Giang phú hàng thi bá
Học sĩ hàn lâm sáng cưả đền

Thái Bảo vua phong bậc đại thần
Hoàng hôn thánh thót giọt sương tan
Một thời oanh liệt vung đao kiếm
Vó ngưạ tung hoành hổ tướng quân

Thái bình thiên hạ xin từ chức
Lã chã đôi nghê khóc trước sân
Dãi dầu mưa nắng cùng năm tháng
Khói hương nghi ngút nức hương lân

Một nén tâm lòng kính cổ nhân
Chẳng màng danh lợi để an dân
Cởi giáp qui điền nơi ẩn dã
Hoa Lư vằng vặc ánh trăng ngàn

thơ làm nhân đọc 2 khổ  thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Đền Trương Hán Siêu

27.8.2012 Lu Hà

Trích: Hang Nấu Rượu

Tương truyền giếng ngọt và RẤT trong
Phải CHĂNG linh MẠCH của LONG thần
Chưng cất rượu ngon dâng TIÊN đế
Tế cờ ra trận thắng NGỌAI xâm

Hoàng quang Thuận

Đếm được 6 lỗi nặng. Đúng là Chí Phèo làm thơ, đừng ngụy biện nữa để bảo vệ cái ngu dốt cuả mình là thơ cách tân đường thi cho hiện đại hóa theo kịp trào lưu tiến bộ của khoa học kỹ thuật và nền kinh tế thị trường gì đó.

Bài thơ khỉ gió này còn cần bàn luận quái gì nữa. Đọc lên thì biết? Hoạ chăng chỉ có bọn bồi bút tôi tớ ăn theo là hòng hy vọng cũng kiếm chác được tí cổ cánh xương xẩu thưà trong phi vụ lừa đảo văn học này là chúng khen hay thôi.

Xin có thơ sau:

Lò Rượu Trong Hang

Giếng ngọt trong hang nơi cất rượu
Tế cờ xuất trận đánh quân Nguyên
Sĩ khí càng tăng mừng thắng giặc
Rượu đào ân nghiã đức vua hiền

Ngọt ngào chén rượu bến Bình Than
Tình nghiã vua tôi cảm thánh thần
Khí thiêng cuồn cuộn từ lòng đất
Điạ linh long mạch hỡi giang san

Tương truyền rượu nấu ở nơi đây
Nổi tiếng nước trong hết lại đầy
Du khách xa gần thăm viếng cảnh
Khói hương nghi ngút gió mây bay

thơ làm nhân đọc 3 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Hang Nấu Rượu

27.8.2012 Lu Hà

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 55

Trích: Ba Hang

Hang Sính, hang Si, hang BA giọt
Tình buồn công tử giữa hang sâu
Sính lễ đâu còn người bạn cũ
Cống hồ đất khách nhớ thương đau

Ba hang để lại tình duyên lỡ
Ôm hận thiên thu giọt lệ buồn
Trời xanh nỡ phụ gương lành vỡ
Công tử ôm sầu nước mắt tuôn

Hoàng quang Thuận

Hiếm hoi cũng được bài này chỉ một lổi phạm đường qui. Tôi đang phân vân xếp vào thơ thể thơ mới hay thơ tự do? Còn tứ tuyệt xin lỗi còn khuya.

Hang Sính, hang Si, hang Ba giọt - Tình buồn công tử giữa hang sâu? Câu này nghe quê quá.

Sính lễ đâu còn người bạn cũ? Ai là bạn cũ? Nghe nói là người yêu là vợ chưa cưới, họ đã gặp nhau ở hang đã thề non hẹn biển? Hình như ông Thuận chưa phân biệt giữa tình yêu và tình bạn?

Cống Hồ đất khách nhớ thương đau? Một câu tối nghĩa thiếu loôgich. Ai cống hồ? Người bạn cũ là trai hay gái có thể là nàng công chúa, có thể là người đàn ông bị bắt sang làm nô lệ cho rợ Hồ hay Hung Nô?

Ba Hang để lại tình duyên lỡ- Ôm hận thiên thu giọt lệ sầu? Đọc đến đây vẩn chưa ló ra mặt nàng công chúa. Người ta dễ hiểu lầm anh chàng công tử này làm sính lễ để hỏi người đàn ông làm bạn. Một hiện tượng đồng tính luyến aí? Một bài thơ tủn mủn ý nghĩa và hình ảnh nghèo nàn, khô khan luôn thiếu tình người, vắng bóng hồn thơ.

Trời xanh lỡ phụ gương lành vỡ - Công tử ôm sầu nước mắt tuôn? Gương nào lành vỡ? Gán ghép tùy tiện. Không đáng vận dụng câu ca dao:

Đời ta gương vỡ lại lành
Cây khô cây lại đâm cành nở hoa "

Hiện tượng chàng công tử này bị người ta cướp mất bạn trai, hay người yêu là nàng công chúa gì đó và theo truyền tuyết là tự tử. Nhưng ông Thuận chưa mô tả được cảnh ngộ mà chỉ là những câu ú ớ của người không biết làm thơ. Thơ này mà trám vào mồm vua Trần là một hành động lăng mạ tổ tiên đấy nhằm thực hiện chính sách sỉ nhục tiền nhân của Tàu đối với người Việt Nam.

Vậy xin có thơ sau:

Hang Tình Sầu Mộng

Có chàng công tử đến cầu hôn
Hang Sính báo tin giọt lệ buồn
Công chuá cống Hồ không trở lại
Trăng thu vằng vặc gịọt mưa tuôn

Khóc than chàng lại đến hang Si
Thân xác này đây có nghiã gì
Cây cỏ héo hon thương thế tục
Gánh sầu khoả lấp bước chân đi

Trầm mình suối nước hang Ba Giọt
Hồn mộng bơ vơ ở chốn nào
Ba sinh duyên nợ làm sao gặp
Bèo bọt phù du lạc nẻo bờ!

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Ba Hang
27.8.2012 Lu Hà

Trích: Hang Muá

Cung tần mỹ nữ có về đây
Sương khói ngàn thu đã VƠI đầy
Gió thổi chim kêu hòa điệu múa
Ngọc ngà người đẹp ẩn trong mây

Hoàng quang Thuận

Hiếm hoi  may mắn lần này chỉ phạm một lỗi đường qui. Một bài thơ bâng quơ vô nghiã, chỉ có cung tần nhảy muá, ngọc ngà người đẹp và tịt ngòi luôn.

Vậy có thơ sau:

Hang Muá Vua Trần Thái Tông

Hang muá tương tuyền bậc thánh tông
Vua Trần ưa thích khúc nghê thường
Hoa Lư rạng rỡ Khê Đầu Hạ
Dấu cỏ còn đây mãi vấn vương

Dân xã Ninh Xuân thường bảo nhau
Nưả đêm nghe thấy gió mưa hoà
Âm hồn cung nữ về đông lắm
Nhảy muá hát ca chớp sáng loà

Hang rộng trần cao dòng suối mát
Nơi đây tiên động gió thông ru
Kinh đô đại Việt Đinh Hoàng Đế
Ngàn năm bàng bạc ánh trăng thu

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Hang Muá
27.8.2012 Lu Hà

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 56

Trích: Trích: Đền Cũ

Linh thiêng đền cũ dựng đồi cao
Tả Hữu Thanh Long, Bạch Hổ chào
Dựa LƯNG Huyền VŨ tiền CHU Tước
Minh đường tháp bút thẳng trời sao

Hoàng quang Thuận

Phạm 3 lỗi đường qui. Ông Thuận cố ép mấy vần cao, chào, sao tưởng để giả mạo tứ tuyệt hòng lưà bịp những anh Phèo chị Nở. Nhưng thiên hạ này mênh mông lắm, không phải ai cũng dễ ngu mụ mẫm như Thuận và vây cánh buôn thơ tưởng. Không thể xếp vào thơ mới được, vẫn nên ném vào bị thập cẩm hổ lốn cuả dòng thơ tự do.

Linh thiêng đền cũ dựng đồi cao? Câu tối nghiã, đền nào linh thiêng dựng được cả đồi cao. Đền có trước đồi hay đồi đã có trước đền, khu đồi này có thể đã có từ thời bàn cổ?

Tả hữu thanh long bạch hổ chào? Cũng tạm được có thể chào du khách đến thăm, còn chào người chết nằm dưới mộ là vô lý.  Nhưng đã viết ngôi đền cũ thì chưa hẳn chào du khách mà chào chim quạ? Một câu thơ ngớ ngẩn.

Dưạ lưng huyền vũ tiền chu tước? Có người bảo huyền vũ là ruà nhưng theo tôi kim qui mới là ruà. Người viết cố viết chữ huyền vũ để có vẻ ta đây cũng Hán học đây?

Theo tôi là tối nghiã .Tiền chu tước là phiá trước có chim tước. Chim tước là chim sẻ? Nhiều người gọi với những tên khác nhau như : chu tước, khổng tước, kim tước v. v...

Minh đường tháp bút thẳng trời cao thì lại càng tối nghiã với người Việt Nam. Minh đường có thể tên vua Minh Đường thì anh chàng này có tư tưởng Hán hoá, nô lệ Tàu rồi. Đền Việt Nam thì dính dáng gì với vua Minh Đường hoàng đế bên Tàu? Minh đường cũng có nghiã là con đường thẳng ở ngôi đền cũ hoang phế này không thể có dường thẳng to rộnng được. Minh đường là tháp bút? Là ngọn tháp đền thẳng trời sao? Cũng ú ớ nhét chữ sao vào cho trọn bộ vần cao, chào , sao. Một bài thơ nhạt nhẽo vô vị vẫn thiếu hồn thơ, cảm xúc, tâm trạng con người. Thơ này để cho mẫu người gỗ, người máy không óc tim hưởng dụng là tốt nhất. Hay cho cánh cùng đinh như Chí Phèo, thị Nở hoặc cánh công an mạng ăn lương chuyên nghề phá quấy chửi bậy là thích hợp.

Tôi xin có thơ sau:

Ngôi Đền Hoang

Hiu hắt đồi cao quang cảnh lạ
Rồng xanh hổ đá cả hai bên
Chim tước ruà chầu mai trúc chắn
Ô hay!đây có một ngôi đền

Hoang vu lau lách trời mây tối
Lành lạnh xung quanh vắng bóng người
Thấp thoáng âm hồn rên rỉ khóc
Âm dương đôi ngả cũng xa xôi

 Kẻ chợ dùng dằng đi chẳng nỡ
Khói hương nghi ngút cảnh điêu tàn
Không biết thờ ai mà buồn thế
Bản làng xa tít suối non ngàn

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Đền Cũ
27.8.2012 Lu Hà

Trích: Hang Tối

Phật thủ quả bày trong hang động
Cà sa đức Phật đủ SẮC màu
Voi nằm im ngủ trong thiền mộng
Nước vỗ đôi bờ trắng BÔNG lau

Hoàng quang Thuận

có 2 lỗi phạm đường qui. Muôn thuở vẫn là thơ tự do.

Phật thủ quả bầy trong hang động? Nghiã là trong hang bàn thơ Phật có quả phật thủ bày ra để thờ.

Cà sa đức Phật đủ sắc màu? Nghe nói đức Phật chỉ mặc màu vàng duy nhất. Đức Phật có phải chú hề đâu mà lắm sắc màu. Đủ sắc màu là có màu gì trên đời này Phật mặc tuốt? Viết như vậy có khác chi nhạo báng lăng nhục Phật?

Voi nằm yên ngủ trong thiền mộng? Voi nào? Voi sống hay voi đá? Nhưng nằm ngủ trong thioền mộng là viết láo. Đả nhập thiền là lạc vào cảnh giới chân không hư vô tĩnh tại. Nếu còn mộng là còn vọng tâm . Đã có vọng tâm là trái với lề lối nhà Phật.

Nước vỗ đôi bờ trắng bông lau? Ông tả hang động hay là tả dòng sông đây? Theo tôi nlà một bài thơ nhí nhố bậy bạ linh tinh.

Xin có thơ sau:

Hang Sâu Thăm Thẳm

Hang sâu nhũ đá tạc hình voi
Thấp thoáng trần cao mấy cánh giơi
Đốt đuốc dìu nhau lần bóng tối
Nôn nao tâm dạ thấy bồi hồi

Ngũ quả Phật đài hương khói bay
Một dòng nước chảy vẫn vơi đầy
Đạo tràng tay chắp dăm ba vị
Du khách gần xa cũng ngất ngây

Hang này thăm thẳm ngày xưa đó
Là chỗ dung thân cuả nghiã binh
Khởi nghiệp từ đây Đinh Bộ Lĩnh
Trời xanh chẳng phụ tấm lòng thành

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Hang Tối
27.8.2012 Lu Hà

***

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92

Lu-Hà @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site