lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online - Thư Viện Hoa Sen

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 13

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92

Trích: Chuà Trình

Cây đa thuở trước gió sương gầy
Chuà TRÌNH dốc ĐÁ dưới VÒM cây
Trước cưả uốn cong dòng suối tắm
Sương mờ du khách bước trong mây

Hoàng quang Thuận

Thơ này phạm 3 lỗi cơ bản nên không thể gọi tứ tuyệt được. Gọi thơ mới thì quá tủn mủn. Vua Trần Nhân Tông không lẽ dốt nát như vậy? Nên câu chuyện báo mộng hiển thánh ông Thuận nên tự thú thật đi cho lương tâm thanh thản. Tội gì đeo đẳng cho cái thân khẩu ý thêm đầy nghiệp chướng cho khổ về sau. Gieo nhân ác, nhân dữ gặp qủa ác qủa dữ mà thôi.

Cây đa thuở trước gió sương gày? Khó tin lắm, vô lý đã là cây đa hàng trăm năm mà khẳng khiu teo đi xơ xác gày gò? Chuà Trình thì càng khốn nạn hơn chỉ là túp lều nhỏ ở dước dốc đá dưới vòm cây đa. Cây đa hàng trăm năm còn nhỏ tí teo mà chuà Trình còn ở dưới vòm chắc chỉ bằng cái lều cỏ chăn trâu?

Sương mờ du khách bước trong mây. Đoàn du khách này có lẽ toàn là Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Xa Tăng cả . Họ đều có phép cân đẩu vân, biết độn thổ tàng hình như ông Thuận trong phi vụ thơ phú nóng bỏng hốt ra bạc này? Bố khỉ thơ mới chẳng phú, chẳng nói lên tâm trạng cảm xúc quái gì? Nghêu ngao èo uột chỉ có bấy nhiêu thôi mà cũng đòi mang chuông đi đấm nước người, doạ lấy giải Nobel kia? Quốc tế họ cười cho thối mũi, thơ làm này cho lũ người máy vô cảm không óc không tim thưởng thức đây?

Tôi cũng chỉ dám rón rén tàm tạm có mấy câu sau:

Chuà Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cây đa hồn bóng dưới sương mờ
Kià mái chuà cong lạnh giấc mơ
Đạo cốt chân nhân màu ẩn sĩ
Giang sơn cẩm tú mộng cơ đồ

Đường vào Yên Tử dốc cheo leo
Dòng suối uốn cong khách vẫn trèo
Nghe mõ chày kình chim cúc trái
Long lanh đầu ngõ lá bay vèo

Nâu sồng khóm trúc mờ nhân ảnh
Phảng phất hồn thu hỡi cố nhân
Uyên bác một thời là quan Trạng
Chòm sao Bắc Đẩu nước non ngàn

Ẩn dật lánh đời Nguyễn Bính Khiêm
Thiên thu lệ nhỏ ánh trăng thềm
Linh Sơn tuấn kiệt trang nam tử
Lòng nặng ưu tư một nỗi niềm...

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do nghêu ngao vô nghĩa cuả Hoàng quang Thuận: Chuà Trình
18.8.2012 Lu Hà

Trích: Chuà Vân Tiêu

Vân Tiêu quay hướng phiá Tây phương
Dãy núi Tử Yên án THÀNH trường
Mây TRÔI lờ LỮNG triền YÊN tử
Tùng xanh lãng đãng bóng trong sương

Mây đến Vân Tiêu mây tự tan
Chín tầng chuà tháp giưã non ngàn
Im lìm trên một ông ruà đá
Hoa CUỜI rung CÁNH khóm ĐIẠ lan

Hoàng quang Thuận

Đếm được 7 lỗi cơ bản nên xếp vào thơ tự do. Dãy núi Yên Tử án thành trường là cái trò khỉ gì? Ý nói là trường thành nhưng bí quá lại đang cần vần nên đảo là thành trường. Câu thơ trở nên ngô nghê vô nghiã.

Tùng xanh lãng đãng bóng trong sương? Đã lãng đãng là trạng thái di động, còn bóng là trạng thái tĩnh . Chữ nọ chửi cha chữ kia, thành thơ vô nghiã.

Mây đến Vân Tiêu mây tự tan? Bố khỉ mây đến rồi tan ngay lập tức? Vô lý phản khoa học, trái với hiện tượng thiên nhiên vật lý. Ai dám cả quyết mây tan trừ Tôn Ngộ Không cưỡi mây, lò dò vưà đến chuà Vân Tiêu thì cả ngài đại thánh cũng ngã lăn quay ra trước sân chùa vì mây tự tan ra?

Im lìm trên một ông ruà đá? Cái gì im lìm? Chín tầng chuà tháp? Tôn Ngộ Không hay ông Thuận? Hay trên rùa đá có hoa cười? Hoa nào cười? Hoa khắc trên rùa đá, hay có cô ni cô nào đó ngồi trên lưng rùa đá cười rung lên bật cả khóm điạ lan? Tất cả là thiếu lôgich thơ để mà thơ hoàn toàn vô cảm vô vị theo tôi là quá nhạt nhẽo.

Tôi cũng xin có thơ sau:

Vân Tiêu Độ Trì

Mây ửng trời đông khách đến chuà
Vân Tiêu heo hút dưới sương mờ
Trường thành sừng sững chân Yên Tử
Một nắng hai sương gội gió mưa

Thăm mái chuà cong tháp chín tầng
Hồn thu phơi phới dạ lâng lâng
Điạ lan tùng cúc lưng ruà đá
Ngào ngạt hương thơm cảnh điạ đàng

Nước non ta đó đẹp vô vàn
Tổ quốc người ơi lệ ưá tràn
Lũ giặc bắc Phương xâm phạm tới
Rồi bay sẽ thịt nát xương tan

Vân Tiêu theo hướng về Tây Trúc
Đức Phật từ bi sẽ độ trì
Đất thánh điạ linh sông nhân kiệt
Cung đàn muôn thuở gió xuân thì

thơ làm nhân đọc 8 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Chuà Vân Tiêu
18.8.2012 Lu Hà

***

Hoàng Quang Thuận Phần 14

Trích: Chuà Yên Hoa

Xiêu xiêu cây đại trắng NỞ hoa
Đây đúng nơi xưa chuà YÊN Hoa
Trần NGẦN dạo BƯỚC vân PHONG vũ
Cảnh CŨ người XƯA có đây mà

Hoàng quang Thuận

Một bài vẻn vẹn tủn mủn có thế thôi mà dám sưng sưng cái mặt đây là thơ tứ tuyệt do vua Trần nhân Tông nhập mộng đọc cho mà có những 7 lỗi sai cơ bản về niêm luật. Cũng chỉ vì cái danh vọng hão huyền, vì cái tính tham lam ích kỷ có quyền có chức, tiền của dư thưà, mà bỗng dưng dở trứng muốn làm một đại thi hào để mang một nỗi nhục cho đức Vua Trần và cả dân tộc Việt Nam. Thơ còn dịch lung tung ra tiếng Anh, tiếng Pháp gì đó để quảng bá mời chào thế giới thật là một trò bỉ ổi khốn nạn nhục nhã vô cùng.

Xiêu xiêu cây đại trắng nở hoa. Đây đúng nơi xưa chùa Yên Hoa? Thì chả là chùa Yên Hoa thì là chuà khỉ gì ? Có phải Hoa Quả Sơn đâu mà Tề thiên đại thánh bị PhậtTổ giam 500 năm mà quên mất quê hương của mình?

Tần ngần dạo bước vân phong vũ? Chắc là anh chàng đọc sử đảng quá nhiều mà khi Hồ Chí Minh bị quốc dân đảng giam sau đó cùng với các đồng chí viết bài thơ đăng báo để nhắn tin có thuổng câu cuả Đỗ Phủ ngày xưa: " Tần ngần độc bộ Tây Phong Vũ " thế là cũng biến ngay luôn thành: Tần ngần dạo bước vân phong vũ ? thật là chối tỉ vô cùng mà dám trám vào mồm đức vua Trần đọc ra. Trần ngần hay là tần ngần đây? Một bài thơ vô nghĩa vô bổ nhạt nhẽo không thể nào tưởng tượng được của một người có chỉ số IQ trung bình. Thơ này nên viết tặng cho các chàng Chí Phèo thị Nở đầy ra trong trung ương đoàn thanh niên Việt Nam may ra còn được tán thuởng?

Tôi nhân dịp này cũng có thơ sau:

Hoa Yên Mộng Tưởng

Rêu phong thủy mạc nét hiền hoà
Xào xạc sân chuà phủ trắng hoa
Gốc đại thu hương cùng tuế nguyệt
Hoa Yên sư tụng gió mưa nhoà

Có phải ngày xưa Đức Thánh Tông
Vua Lê thương Mẹ đã vun trồng
Hoàng hôn gót ngọc trăng vời vợi
Lam khói u hoài giọt lệ sương

Tôi đến Yên Hoa một buổi chiều
Ngẩn ngơ tơ liễu dáng yêu kiều
Ngọc Dao thái hậu hồn thu thảo
Sao khuê sao nỡ chịu tiêu điều...?

Nguyễn Trãi ông ơi mộng tưởng hoài
Dưới trời biền biệt nỗi bi ai
Thương ông cháu biết làm sao nhỉ
Chỉ có vần thơ để tặng người!

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do nghêu ngao của Hoàng quang Thuận: Chuà Yên Hoa.
Chuà Yên Hoa còn gọi là Hoa Yên

18.8.2012 Lu Hà

Trích: Chuông Chuà Hoa Yên

Gióng giả chuông chuà vọng XA xăm
Sạch BỤI trần AI, ánh trăng rằm
Âm VANG tỉnh GIẤC mê TRẦN tục
Tây PHƯƠNG đất PHẬT núi HOA Âm.

Hoàng quang Thuận

Ối giời ôi là giời! Ai thức tỉnh cho ba hồn bảy viá ông Thuận đây. Thôi dẹp cái trò thơ phú vớ vẩn đi. Vua Trần nào váo mộng mà mớm thơ cho mà đến 9 lỗi cơ bản?

Tây Phương đất Phật nào có núi Hoa Âm? Mà núi Hoa Âm dính dáng gì đến chuà Hoa Yên? chẳng là vần xăm, rằm thì ném luôn am vào cho gọn?

Một bài thơ cực kỳ tối nghiã. May ra có các chú công an mạng hay hội nhà văn Việt Nam, bộ văn hoa là say thơ này như điếu đổ. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Tôi xin tàm tạm có thơ sau để góp vui:

Xua Tan Vọng Tưởng

Vào năm Minh Mạng đúc chuông chuà
Tiếng vọng ngân vang cả bốn muà
Du khách xa gần thường ngưỡng mộ
Xua tan vọng tưởng gió mưa nhoà

Chuà cũ cảnh đây người ở đâu
Phiêu diêu hồn lạc bến giang đầu
Oán hận trần gian nào rũ sạch
Giọt sương thánh thót dưới chân cầu

Bi lụy ai thương nàng Thị Lộ
Vì chồng tuẫn tiết với giang sơn
Cái án Lệ Chi nào sáng tỏ
Ngàn thu biền biệt giọt mưa tuôn

Thắp nén hương đền nhớ cố nhân
Lòng người quân tử với thơ văn
Nghìn năm con cháu còn tưởng nhớ
Ảm đạm tà dương nấm mộ tàn...

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do nghêu ngao của Hoàng quang Thuận: Chuông Chuà Hoa Yên
18.8.2012 Lu Hà

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 15

Trích:  Cổng Trời

Cổng trời đá núi xếp chênh vênh
Đường hẻm quanh co bước gập ghềnh
Linh SƠN Yên TỬ bao ĐỜI đó
Chuà Đồng sừng sững giưã non xanh

Hoàng quang Thuận

Vẫn 3 lỗi. Vua Trần làm thơ quá kém, hay ông Thuận nghe không được rõ? Hiện tượng tâm linh nhập thần này khoa học giải thích ra sao? Ông là giáo sư tiến sĩ chữ to kia mà? Mấy anh chàng thi sĩ đồng bóng cùng cánh hẩu ăn lương Đảng ngất nghểu ở các toà báo công an, thanh niên, tiền phong, thời mới, thời cũ gì đó sẽ ngân nga cùng điệp khúc thần linh ngoại cảm ra sao?

Một bài thơ đọc như nước đổ đầu vịt, than ôi trôi tuột mất rồi vì thơ chán như cơm nguội. Tôi nói thật lòng đấy chứ không phải thấy ông tài ba lỗi lạc quá mà ghen ghét chê bai đâu đừng vội hiểu lầm nhé. Nếu ông quả thật tài ba có tâm hồn thi sĩ thật sự thì tôi xin ngưỡng mộ trân trọng ưu ái lắm như tôi đã từng ưu ái một số nữ thi sĩ trong mạng facebook này.

Vậy cũng có thơ sau để góp dưa muối với thiên hạ cho vui.

Ai Qua Cưả Phật

Tạo hoá ông ơi! thật tuyệt vời
Đường lên Yên Tử vực chơi vơi
Cản sao lũ quỷ từ phương Bắc?
Đức Phật từ bi ở cổng trời

Nắng mưa tầm tã nước non phai
Hành hương tìm Phật cõi trần ai
Đất lành cây cỏ chim cúc trái
Trằn trọc năm canh lệ vắn dài

Chuà Đồng hùng dũng với  mây xanh
Khúc khỉu quanh co đá gập ghềnh
Trải bao năm tháng đời dâu biển
Ảo vọng xua tan tạo phúc lành

thơ làm khi đọc 4 câu thơ tự do nghêu ngao của Hoàng quang Thuận: Cổng Trời
18.8.2012 Lu Hà

Trích: Cưả Ngăn

Cưả ngăn hậu thế mãi lưu truyền
Cưả NGĂN trần TỤC với THẦN tiên
Am tháp mọc lên thành đất Phật
Mây NGỦ trong MÂY với CHUÀ chiền

Hoàng quang Thuận

Vua Trần càng ngày càng kém đi, thơ Ngài mãi chẳng tiến bộ lên tí nào cả có những 6 lỗi kia. Nhưng mà sao mà lắm cưả ngăn thế. Cả bài vẻn vẹn tủn mủn 4 câu mà hai lần cưả ngăn. Có lẽ Vua Trần mắc bệnh nói dai, nói nhịu? Mây ngủ trong mây với chuà chiền? Câu này vật chất vô thần dâm dục quá, sao gọi là thơ thiền được? Mây có đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trắng giống như màu da cuả các dân tộc trên thế giới, Tất cả đều chung chạ ở nơi chuà chgìèn làm ô uế cả thánh điạ? Có thể bị ảnh hưởng quá nặng bởi chũ nghiã Mác thế giới đại đồng đây?

Tôi cũng xin tạm có thơ sau:

Ngăn Sao Ma Quỷ

Phật tử hành hương vượt cưả ngăn
Thần tiên trần tục quá gian nan
Ai tu khéo được về Tây Trúc
Khổ ải băng qua nhập niết bàn

Am tháp thiên thu màu cuả Phật
Chim ca réo rắt bướm hoa cười
Ngân nga dòng suối cung đàn dạo
Rũ bỏ trần ai thoát mộng đời

Bên kia con dốc đất Yên Sơn
Rắn rết hùm beo cũng chẳng sờn
Ác độc sân si đừng bám chặt
Hồng trần rũ sạch tấm lòng son

Tĩnh lặng trầm tư để nhập thiền
Xoá tan cám rỗ nỗi ưu phiền
Độc tài ma quỷ đâu còn chỗ
Sen nở hương bay khắp mọi miền.

thơ làm nhân đọc 4 câu tự do nghêu ngao của Hoàng quang Thuận: Cửa Ngăn
18.8.2012 Lu Hà

Trích: Kính Tặng Cô Chú Trần Đức Lương

Tùng già, đại cổ chốn Hoa Yên
Cô chú du vân chốn cõi thiền
Yên Tử non cao vời vợi gió
Xuân về mây lượng cảnh thần tiên.

Có phải người xưa lại viếng thăm
Trăm năm dời đổi lại xoay vần
Núi cao nước biếc Hoa Yên tử
Hoa đại trắng dài mỗi bước chân

Hoàng quang Thuận

Bài thơ này viết tặng ông trùm cộng sản niêm luật như vậy là được theo lối thơ mới. Bài thơ này chắc không phải do đức vua Trần làm rồi? Không lẽ nào vua Trần lại cung kính với vợ chồng ông Lương như vậy? Bài thơ này không phải nhập mộng nên khá hơn nhiều, ít sai niêm luật nhưng nó không phải là tứ tuyệt đâu nhé. Bởi vì các câu 3 và 4 không đối được với nhau. Nên được xếp vào thể thơ mới. Có phải người xưa lại viếng thăm? Vợ chồng ông Lương cộng sản chánh hiệu làm gì có chuyện tin vào luân hồi tiền kiếp, hay là sư cụ hay Phật tử được mà dám bảo người xưa?

Hoa sen trải theo 9 bước chân Phật, nhưng Hoa đại nào dám trắng dài theo bước chân vợ chồng ông Lương? Nghe nói ông là cán bộ cộng sản ngày xưa giết nhiều đồng bào miền Nam lắm? Cho nên có cố ý tâng bốc vợ chồng ông Lương gần được như Phật hay ông Hồ như Đức Thánh Trần ở đền vạn kiếp có quá đáng lắm không? Tôi đọc thơ và hiểu như vậy đó, vì căn cứ vào từng câu từng chữ của bài thơ mà hiểu ra tâm điạ của ông Thuận như Tố Hữu bốc thơm cho Stalin. Bài thơ này có thể là hay với ông vì ông hay ai đó làm hộ cũng nghĩ mãi mới làm ra được. Nhưng với tôi tầm thường vô vị quá.

Cũng xin có thơ sau:

Cây Tùng Cổ Oán Than

Cây tùng cổ Hoa Yên nức nở
Kẻ vô thần bạo chuá đến thăm
Giang sơn lãnh thổ Việt Nam
Giặc Tàu buôn bán tối tăm lụi tàn

Lũ chúng nó việt gian quỷ đỏ
Hồ Chí Minh Bắcpó yêu tinh
Gây bao thảm cảnh dân sinh
Vành tang nấm mộ điêu linh giống nòi

Bởi nghiệp chướng tanh hôi xương máu
Triệu đồng bào đau khổ tang thương
Dân cày eo óc thê lương
Đói nghèo bệnh tật quê hương hãi hùng

Hoa đại trắng não nùng Yên Tử
Trần thất lương cùng vợ ghé thăm
Đỗ Mười đồng bọn gian dâm
Cắt rừng nhượng biển sóng gầm biển Đông

Hoàng quang Thuận cúc cung tận tụy
Mạng thông tin ma quỷ nhẫn tâm
Văn nô bồi bút âm thầm
Cú diều miệng lưỡi mưu thâm mẹo lưà

thơ nhân đọc thơ Hoàng quang Thuận: Kính Tặng Cô Chú Trần Đức Lương
18.8.2012 Lu Hà

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận  Phần 16

Trích: Đêm Hồ Yên Tử

Cát vàng thoai thoải sóng lao xao
Cá TO phởn CHÍ nhảy LÊN cao
Le LE xanh BIẾC đuà TUNG cánh
Chim gù trên núi cảnh tiêu dao

Sơn thủy hữu tình động TIÊN đào
Lạc đường Lưu- Nguyễn đếm trời sao
Lòng hồ đầy ắp trăng đêm sáng
Vua TRẦN thưởng NGUYỆT, nhớ NĂM nào

Hoàng quang Thuận

Ối giời ôi! Những 10 lỗi sai bét nhè niêm luật mà dám trám vào mồm vua Trần nhập mộng?

Thôi miễn dài dài tốn công bài thơ nhạt nhão nhí nhố này. Tôi  cũng xin có thơ sau:

Đêm Thanh Nguyệt Lặn

Yên Tử trăng thanh sóng nước trong
Toạ thiền sư cũng thấy mênh mông
Xôn xao cồn cát còn say mộng
Cá nhảy le te ánh nguyệt hồng

Chim gù vịt lội hồn thơ giục
Chấp bút tiên bồng dạ xốn xao
Khuân vàng bóng nguyệt xuân tình động
Tuổi đã cao rồi lặng ngắm sao

Lưu Thần Nguyễn Triệu ai mời đến
Tiên nữ lưng trời dễ ngẩn ngơ
Lão Tăng nay đã quy tam bảo
Nuối tiếc làm chi chuyện phấn đào

Sóng nước thênh thang về bến giác
Thuyền tình duyên nợ đã chôn vùi
Đài sen hiển lộng kià như gọi
Tây Trúc toà vàng lão mới vui.

thơ làm khi đọc 8 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Đêm Hồ Yên Tử
18.8.2012 Lu Hà

Trích: Đỉnh Non Thiêng

Yên Sơn tô điểm đoá trà mi
Sú vẹt non cao thật dị kỳ
Ốc, CÒNG, sên NHỎ nằm TRONG đá
Quốc vương xa lánh cõi trần bi

Bậc đá làm thang giỏi thợ trời
Đá hình cá sấu nằm chơi vơi
Cá voi, ếch ộp, thờn bơn dẹt
Biển cả - đại dương giưã lưng trời

Có lẽ ngày xưa thuở HỒNG hoang
Yên Sơn bể biếc cuả kim hoàng
Trải bao biến điạ sông thành núi
Đỉnh YÊN nay THÀNH một bảo tàng.

Hoàng quang Thuận

Cũng sai bét nhè niêm luật, ông phạm lắm lổi quá. Thương cho vua Trần vô cùng trót nhập mộng nhầm người?

Quốc Vương nào xa lánh cõi trần bi? Ngài đi tu để định nước an dân. Khi quân Nguyên tràn sang Ngài cũng bầy  binh bố trận làm chủ soái. Vườn thuốc cuả Ngài còn chưã bệnh cho cả trìèu đình. Chỉ được cái tuyên truyền bậy.

Yên Sơn bể biếc cuả kim hoàng? Bậy kim hoàng nào? Có thể chân núi Yên Sơn ngày xưa là đại dương sau nhiều biến đổi phù sa bồi đắp mà cưả biển ra đến Hải Phòng, Hải Dương v. v...

Dùng từ kim hoàng thức là hoàng kim chứ gì? Viết như vậy là tối nghiã vì ép vần trên hoang thì dưới là hoàng?

Đỉnh Yên nay thành một bảo tàng vô lý. Chỉ có chân núi yên tử may ra còn đào thấy những xương cá cổ, ốc, còng, sò v. v... hay những cổ thạch chứ đỉnh núi thiếu logich.

Tôi cũng có thơ sau:

Thiền Tu Đạo Pháp

Khúc khích bên song tiếng hoạ mi
Hỏi sao sư cụ ngủ li bì?
Đêm qua lão nạp sôi kinh sử
Việc nước mà sao vẫn bộn bề?

Ai bảo đi tu là nghỉ ngơi
Triều đình đã có cháu con coi
Giặc Nguyên xâm lấn sang bờ cõi
Để lão đêm qua mệt rã rời

Yên Sơn phong cảnh xem kỳ bí
Đá xếp nhấp nhô tới cổng trời
Đại dương cá còn để lại
Biển cả mênh mông cũng một thời

Ra thế ai hay cuộc bể dâu
Dầm mưa dãi nắng ướt khăn đầu
Sỏi đá sắc màu thiên cổ sự
Thiền tu tinh tấn sẽ thâm sâu.

thơ làm nhân đọc thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Đỉnh Non Thiêng
18.8.2012 Lu Hà

***

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92

Lu-Hà @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site