lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 41

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 41

Trích: Giếng Ngọc

Mắt rồng long mạch hiện thiên cơ
Giếng nước ngàn xưa mãi đến giờ
Trai giới lễ tiên dùng giếng Ngọc
Xanh trong không cạn tự khai sơ

Khói sương huyền ảo thật LẠ lùng
Nắng HÈ hơi MÁT giữa KHÔNG trung
Mùa ĐÔNG ấm ÁP đầy SINH khí
Long lanh đáy nước tận CỬU trùng

Hoàng quang Thuận

Một anh chàng đại dốt nát chẳng hiểu quái gì về thơ cũng làm thơ. Bài thơ này mà mặt chúng cứ sưng lưng lên là những áng thi đường thiên thu bất hủ. Thế mới biết cái chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng không có gì của ông Hồ Chí Minh ghê gớm tật. Nó đã đẩy cả một dân tộc xuống hố sâu của sự tăm tối ngu xuẩn. Thơ này chúng cứ rên rỉ ngâm nga lên xuống uốn éo thêm tí đàn xẩm chưa biết chừng nghe mãi cũng bùi bùi đây? Như cái bà già răng đen nào đó là mẹ cô thị Nở cứ tấm tắc khen hoài: Thơ cái nhà ông Thuận này hay quá là hay.

Đếm được 8 lỗi cơ bản đường qui. Mắt rồng long mạch hiện thiên cơ? Thiên cơ là ý trời. Ý trời muốn gì ? Ban ơn cho đức Thánh Nguyễn vì có tâm Phật? Thánh Nguyễn nhìn thấy mắt rồng nên đã bị lộ thiên cơ? Thiên cơ bất khả lậu mà cái mắt rồng này trái với ý trời rồi? Mở đầu đã thấy ú ớ vịt giời thơ với chẳng phú.

Long lanh đáy nước tận cửu trùng thì ghê quá? Nghe nói giếng sâu khoảng 6 mét? Còn cửu trùng thì thăm thẳm. Chả là cố ghép vần nên viết bạy đây.: lùng, trung, trùng. Thơ thế cũng gọi thơ khỉ ơi là khỉ.

Tôi cũng có thơ sau:

Giếng Lành Chữa Bệnh

Thánh đức Nguyễn đào được giếng trong
Long lanh mạch nước chảy tuôn dòng
Đồ xôi cúng Phật lòng chay tịnh
Chưã bệnh cho người chúng nhớ thương

Có tiếng lâu đời nhất Việt Nam
Bốn phương truyền tụng đức tòng tâm
Khắc ghi sử sách lưu thiên cổ
Hồn thiêng giếng ngọc bóng trăng rằm

Muà hè hơi lạnh sương mờ ảo
Ấm áp muà đông linh khí đầy
Thiện hạ rủ nhau xin được uống
Xa gần nô được đội ơn Thày

Sư cụ an nhiên ngồi thiền tịnh
Thoang thoảng hương bay thật dịu dàng
Ong bướm nô đuà vờn dưới nắng
Thập phương du khách dạ lâng lậng

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ cuả Hoàng quang Thuận: Giếng Ngọc
23.8.20121 Lu Hà

Trích: Hận Tình

Bãi bể nương dâu ôm TÌNH hận
Áo mây trả lại chốn khuê phòng
Ngàn năm ngọc vỡ hoa rơi rụng
Bóng HỒNG mây NƯỚC giữa HOÀNG Long

Oan trái tình xưa còn giếng Ngọc
Phất Kim công chúa của kinh thành
Sương KHÓI thu SẦU ngày ly biệt
Mây tắm ao trời nước TRONG xanh

Hoàng quang Thuận

Đếm được 7 lỗi. Đại thi hào khét tiếng này muốn cách tân thơ đường luật lên cho hiện đại phù hợp với nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN đây? Thảo nào mà thơ ông bốc mùi quá bố ai mà chịu nổi.

Bãi bể nương dâu nào ôm tình hận? Áo mây trả lại chốn khuê phòng? Chỉ được cái viết bậy hóa ra cô công chúa này mặc toàn đồ mỏng kiêu dâm trả lại khuê phòng thì ra cởi truồng rồi? Cái hình tượng ẩn dụ này dùng không đúng chỗ làm cho câu thơ trở nên gượng gạo trơ tráo bỉ ổi.

Ngàn năm ngọc vỡ hoa rơi rụng - Bóng hồng mây nước giữa hoàng long. Hoàng long là sông Hoàng long còn mây nước trộn với bóng hồn là lộn xộn hình ảnh thiếu lôgich. Thơ là phải biết dùng hình ảnh liên kết với nhau thật lôgich hợp lý hài hoà cân đối. Nhưng đây chỉ thấy chữ là chữ lộn xộn nhí nhố.

Oan trái tình xưa còn giếng ngọc - Phất Kim công chuá của kinh thành? Bố khỉ ghép chữ tùy tiện, cái oan trái đó không được người đời đánh giá lên án, coi như chuyện quá khứ là quá khứ hãy nghĩ tới tương lai. Giống như hàng vạn sĩ hàng triệu quan binh lính và nhân dân đừng nhắc tội ác cs nưã cơ như là tuyết rơi ngày hôm qua? Ối giời ơi lại còn nưã: Mây tắm ao trời nước trong xanh.

Thật là thơ như nước ốc.

Tôi xin có thơ sau:

Oán Hận Tình Thù

Lá ngọc cành vàng thân công chuá
Hận tình nhảy xuống giếng sâu chìm
Nhật Khánh vô luân hành hạ vợ
Chiêm Thành cao ngạo hỡi nàng Kim

Nam Giới biển khơi nổi sóng cồn
Phất Kim rạch mặt máu tuôn tràn
Nhà Ngô khôi phục làm sao được
Tức tưởi oan khiên một mảnh hồn

Giếng ngọc còn đây sầu vạn cổ
Mây vàng bảng lảng cảnh cô liêu
Thổn thức nỗi lòng người lữ khách
Bóng chiều bàng bạc gió liêu xiêu

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận

23.8.2012 Lu Hà

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 42

Trích: Đền Vối

Hoang sơ thung vắng ngập NẮNG vàng
Vối GIÀ trăm TUỔI giữa ĐỒI hoang
Hang động xanh um đầy LAU sậy
Voi nằm đền Vối ngủ mơ màng.

Vối xanh nước mát giữa trưa hè
Mênh MÔNG trời NƯỚC rộn tiếng ve
Rắn VÀNG mấy CẶP nằm IM ngủ
Cuối đền phơ phất mấy cành tre.

Hoàng quang Thuận

Đếm được 10 lỗi cơ bản phạm đường qui. Không hiểu ông thi sĩ này ăn nhầm phải cái gì mà làm thơ lộn xộn thế? Thế mà chúng còn dám bảo do vua Trần mớm cho đấy? Tuyên truyền báo chí nhắng nhít cả lên làm trò cười cho cả thế giới.

Để ngắn gọn không nền bàn nhiều về một bài thơ nhí nhố tối nghĩa chẳng đáng gọi là thơ này, chỉ là những câu bâng quơ ngáp ruồi. Ngáp ruồi chỗ nào thì bạn đọc cũng thừa thông minh để hiểu rồi. Vậy tôi xin có thơ sau để góp vui những bạn thơ và bạn đọc vô tư có tấm lòng với tổ quốc và dân tộc trên trang Facebook này:

Đền Hoang Màu Vối

Hoa Lư thành cổ ngôi đền cổ
Chen chúc vối đầy trước cưả hang
Cảnh tượng thâm u nghe rợn lạ
Côn trùng rên rỉ rắn mơ màng

Khói hương le lói ai vưà thắp
Thấp thoáng đằng xa những bóng hồn
Tức tưởi oán hờn không siêu thoát
Mây vàng bảng lảng khóc hoàng hôn

Cành vối xanh tươi mát ngọt ngào
Cô liêu buồn bã hạt mưa trào
Bờ hiên thánh thót sầu năm tháng
Ong bướm xôn xao gió dạt dào

Chẳng hiểu đền xây tự thuở nào
Thờ ai chẳng biết cớ làm sao
Thổ dân quen gọi là đền Vối
Hái về tâm dạ buồn nôn nao.

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Đền Vối
24.8.2012 Lu Hà

Trích: Hoàng Long Giang

Hợp lưu dòng chảy của ba sông
Lê, BÔI uốn KHÚC Lạng, THÂN rồng
Linh khí thần tiên trường HƯNG vượng
Tưới MÁT vườn XƯA  thầy Minh Không

Long giang mạch khí của trời Nam
Chuyển vận Long vân khúc khải hoàn
Ngàn năm đất nước bao binh lửa
Sử sách bi hùng máu thắm trang

Hoàng quang Thuận

Đếm được 6 lỗi cơ bản phạm đường qui. Vần ép méo mó nên xếp vào dạng thơ tự do.

Lê Bôi uốn khúc Lạng thân rồng? Bố khỉ tối nghĩa vô cùng nghe mà nực cười, có khác chi: Lê Bôi uốn khúc nặc thịt rồng? Rồi còn nữa chứ: Linh khí thần tiên trường hưng vượng. Lịch sử hàng nghìn năm phế hưng dâu biển vật đổi sao dời là qui luật của tự nhiên. Tan rồi hợp, hợp rồi tan nhưng cái tâm thức dân tộc thì trường tồn mãi mãi có xu hướng từ tiểu ngã trở về đại ngã. Nhưng luân hồi sinh tử hoại diệt là triết học nhà Phật là cơ bản của biện chứng luận thần học. Thơ này không thiền mà phản thiền chỉ quen thói tâng bốc lu loa nói phét như cộng sản. Thơ không viết ra được cái tình người, lòng người. Một loại thơ vớ vẩn ngô nghê vô cảm. Đọc thì tự biết ai cũng có bộ óc để nghĩ suy và trái tim để mà tự cảm thấy. Người chứ có phải gỗ đá sắt thép Roboter đâu?

Tưới mát vườn xưa thầy Minh Không? Là cái con khỉ gì đây? Đang viết câu trên Linh khí thần tiên trường hưng vượng rồi ngoắt một cái : Tưới mát vườn xưa thầy Minh Không. Ai chả biết Thầy Minh Không còn làm thuốc, có vườn thảo dược. Nhưng cái linh khí thần tiên dính dáng gì đến vườn thuốc cuả thày? Đúng là thơ anh Chí Phèo có khác luôn thiếu tính lôgich.

Cả bài thơ chỉ thấy khí là khí sao mà lắm khí thế? Khí nhiều như khí cuả ông Hồ cứ ứ đọng mà phun ra luễ loã không ai kịp dọn cho cụ. Ối giời ơi là giời, thơ ơi là thơ. Tôi muốn tự tát vào mặt mình, sao ngu thế cứ lăn xả vào đọc thơ này? Để sửa cho lại cái sai lầm trót dại của mình, tôi xin có bài thơ sau hậu tạ các bạn thơ ngó qua.

Dòng Sông Đẫm Lệ

Ngày xưa dân gọi sông rồng vàng
Náo nhiệt tinh kỳ trống thúc vang
Lê- Bôi hội tụ cùng sông Lạng
Lịch sử bi hùng máu nhuộm trang

Phế hưng thương cuộc đời dâu bể
Phá Tống bình Chiêm Lê Đại Hành
Minh Không uyên bác thiền sư dược
Ca khúc khải hoàn sáng sử xanh

Vua Lý dời đô đến Đại La
Thăng Long từ đó trái tim người
Ngàn năm thổn tức dòng sông chảy
Thương bến đò xưa hạt lệ rơi!

Hoàng Long Giang! Hỡi Hoàng Long Giang!
Một thuở binh đao hận dở dang
Công chuá Phất Kim buồn chẳng nói
Phiến sầu vạn cổ gió mênh mang!

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Hoàng Long Giang

24.8.2012 Lu Hà

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 43

Trích: Dãy Non Lê

Vòng cung Tây Bắc dãy non Lê
Vua ĐINH rồng TIÁ cưỡi hạc về
Chiều TÀ soi BÓNG kỳ LÂN phục
Hùng VĨ  trời NAM dãy non khê

Hoàng quang Thuận

Đếm được 7 lỗi phạm đường qui.

Vua Đinh rồng tiá cưỡng hạc về? Không rõ nghĩa sính dùng chữ màu mè hoa hòe hoa sói thành ra vô cảm. Vua Đinh rồng tiá có khác chi ám chỉ ăn mặc hoàng bào rồng tía như một ngã hề cưỡi hạc. Màu tía đôi khi được sử dụng như biểu tượng của hoàng gia, có từ thời La Mã cổ đại, khi mà quần áo được nhuộm bằng màu tía Tyrus được giới hạn sử dụng cho những đẳng cấp cao. Màu này, gần với màu đỏ thẫm (crimson) hơn là suy nghĩ của chúng ta về màu tía, là màu ưa thích của nhiều vị vua và hoàng hậu. Theo tôi màu tía là trộn giữa màu đỏ và xanh da trời để ám chỉ những công chúa và hoàng tử sinh ra trong nhung lụa. Còn vua Đinh xuất thân từ một đứa trẻ chăn trâu, đã dựng cờ khởi nghĩa dẹp tan 12 sứ quân và là người đầu tiên khai sinh ra nền độc lập tự chủ.

Để kính trọng vua người ta gọi là áo vua là hoàng bào, long bào. Xe vua đi là xa điều, món đồ vua ăn là ngự điều v. v... Câu này của Thuận có khác chi nhạo báng vua Đinh đã cưỡi hạc còn có rồng rắn theo hầu vì rồng chính là vua. Nếu không phải có con rồng màu tiá là thứ rồng quái gì. Rồng hiện thân cuả vua là rồng vàng, rồng xanh ít khi dùng và rồng đỏ tuyệt đối không, rồng đen, rồng tía là thứ rồng lai căng Âu Châu thì tệ quá. Rồng tiá theo tôi còn càng khốn nạn hơn có khác chi Thuận bảo vua Đinh là con cóc tía? Ông viết thế này có khác chi lăng nhục nhà vua và đề cao vua Tàu?

Chiều tà tà soi bóng Kỳ Lân phục lại càng thảm hại hơn? Long lân, qui, phụng là tứ quí; nhưng rồng là đứng đầu. Vua Đinh đã cưỡi hạc về thăm quê chẳng hạn lại có Kỳ Lân mai phục để cắn chết tươi hạc của vua. Vì Kỳ lân và hạc luôn đối đầu không ưa nhau. Chỉ tủn mủn có 4 câu thôi mà ông nhét vào đấy lắm thứ thập cẩm vào đó và bắt mọi người phải tụng niệm thơ ông? Còn bảo là thần linh nhập mộng gì đó? 4 câu chẳng ngô ra khoai mà đã hai lần dùng chữ non là qúa nhiều. Thơ này thuộc loại nghêu ngao của anh Chí Phèo say thuốc lào hứng lên gãi bìu đọc cho cô Nở nghe và họ cười khúc kích với nhau. Còn tôi thì xin miễn cho.

Vậy cũng có thơ sau:

Cưỡi Hạc Trong Mây

Vòng cung một giải vùng tây bắc
Sát mé Hoàng Long độ thuở nào
Thơ thẩn Non Lê trăng cổ độ
Dịu dàng soi bóng mộng chiêm bao

Có phải vua Đinh khoác chiến bào
Lưỡi gươm sáng loá bầu trời cao
Trong mây cưỡi hạc về quê cũ
Gió rít từng cơn mưa ưá trào

Phất Kim con gái cuả cha ơi!
Vì nước quên thân tự vẫn đời
Bia đá lưu danh vào lịch sử
Ngàn thu vằng vặc tấm gương soi!

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Dãy Non Lê
24.8. 2012 Lu Hà

Trích: Đền Thờ Định Quốc Công

Hàn vi thủa nhỏ bạn vua Đinh
Kết nghĩa anh em nặng chữ tình
Ai biết trời xanh gây gió bão
Lòng trung Phật tổ có HIỂN linh

Ngàn năm oanh liệt đức trung thần
Hương khói đền thờ Định Quốc Công
Hoàng Long soi bóng người trung nghĩa
Để lại ngàn thu một tấm lòng

Hoàng quang Thuận

Bài thơ này theo tôi chỉ có 1 lỗi phạm đường qui. Có lẽ lần đầu tiên tôi hơi ưng ý về niêm và luật. Tôi xếp vào thơ mới, không phải là thơ tự do nữa. Bài thơ không phải quá dở ngô nghê khoai sắn. Theo tôi dưới mức trung bình và cũng xin có thơ sau:

Định Điền Bậc Trung Nghiã

Định Điền danh tướng lòng trung nghiã
So với Quan Công chẳng kém gì
Trịnh Tú Lư Cơ cùng Nguyễn Bặc
Vua Đinh kết bạn thuở hàn vi

Sơn hà nguy biến giọt lệ rơi
Ai oán mây đen chất ngất trời
Can trường hổ báo nào cam chịu
Cạm bẫy mưu mô cuả lũ người

Nghịch đảng gian thần hãm hại vua
Ngàn thu biền biệt nỗi thương đau
Quốc Công khí khái không hàng phục
Nấm mộ rêu phong cỏ uá rầu

Miếu đền hương khói hồn trung liệt
Con cháu ngàn nam vẫn nhớ Ngài
Hoàng Long bến nước còn câu hát
Bảng lảng hoàng hôn nỗi cảm hoài!

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ cuả Hoàng quang Thuận: Đền Thờ Định Quốc Công

24.8.2012 Lu Hà

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 44

Hang Đá

Nhũ đá trần hang giọt nước rơi
Tiên bay mây trắng cả hang trời
Ngư ông râu bạc ngồi câu cá
Ông lão đánh cờ nước chảy xuôi.

Hoàng quang Thuận

Lần đầu tiên bỗng nhiên tôi thấy không sai phạm cả niêm và luật. Nhưng chưa phải là tứ tuyệt. Theo tôi ngư ông đối với ông lão là được. Nhưng râu bạc không đối với đánh cờ vì râu là danh từ chỉ bộ phận cơ cuả con người và đánh là động từ. Ngồi câu cá chưa đối với nước chảy xuôi. Bài này có thể gọi là thơ mới đấy. Thơ này gán vào mồm vua Trần thật là qúa đáng. Cái trần đá đó làm sao lại có thể lắm hình tiên bay lẫn trong mây trắng cả hang? Nói vậy có ngoa ngữ không? Liệu là tiên hay giơi bay đen kịt cả hang trời đây, giơi bám đầy nóc hang?

Tôi cũng có bài thơ mới sau:

Nhũ Đá Phong Trần

Trong động Hoa Lư nhiều nhũ đá
Người thì câu cá kẻ ngồi chơi
Có hình ông cụ đầu râu bạc
Thiếu phụ khóc chồng giọt lệ rơi!

Thánh thót  nóc hang rơi lõng bõng
Trần gian bao cảnh đá phơi bày
Thấp thoáng cánh giơi bay loạng choạng
Một lạch đào nguyên nước chưá đầy

Ai đã đến thăm còn nhớ mãi
Ngẩn ngơ tưởng lạc cõi thiên thai
Nguyễn - Lưu lạc lối nơi tiên cảnh
Ta với người xưa có kém gì?

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ mới cuả Hoàng quang Thuận: Hang Đá
24.4.2012 Lu Hà

Trích: Mộ Cổ Nguyễn Bặc

Mộ cổ ngàn xưa Định Quốc Công
Vân du sóng lúa giữa cánh đồng
Mây nước cờ lau thời oanh liệt
Chỉ thờ một chúa chẳng sai lòng

Dòng dõi đế triều của non sông
Thiên MỤ chiều BUÔNG ánh SẮC hồng
Hương Giang chúa Nguyễn đời con cháu
Cố HƯƠNG xa VỌNG nhớ HOÀNG Long.

Hoàng quang Thuận

Cả bài đếm được 6 lỗi đường qui. Nên xếp vào thơ tự do.

Một bài thơ nghe tàm tạm. Ít viết nhí nhố nhưng tôi chẩng thấy có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng biết đâu đấy lại chả có có các fun hay những cán bộ đảng, các ông sư quốc doanh mắt đỏ hoe dàn duạ nước mắt khi đọc bài thơ này? Vậy tôi xin có thơ sau:

Mộ Cổ Định Điền Và Nguyễn Bặc

Khai quốc công thần Định tướng quân
Trọn tình huynh đệ cứu giang san
Một lòng một dạ thờ minh chuá
Vó ngưạ tung hoành khắp thế gian

Mộ cổ hắt hiu giưã cánh đồng
Cầu vồng năm sắc sáng trời đông
Oai phong thần tướng trời giông bão
Phú quý giàu sang chẳng đổi lòng

Nguyễn Bặc phong sương cỏ dãi dầu
Tàn hương nguội lạnh một chùm hoa
Định- Nguyễn liên minh cùng khởi sự
Thất thế sa cơ hận oán sầu

Hậu duệ Gia Long kià cháu chắt
Tang bồng cung kiếm gió mưa rơi
Triều Nguyễn lập nên ơn tổ phụ
Nguyễn Hoàng kế nghiệp tấm gương soi.

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Mộ Cổ Nguyễn Bặc
24.4.2012 Lu Hà

***

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92

Lu-Hà @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site