lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online - Thư Viện Hoa Sen

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 45

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92

Trích: Long Triều

Bách bảo thiên tuế núi Đại Vân
Điện CŨ Phong LƯU, Tử Hoa gần
Bồng lai cực lạc Trường Xuân điện
Vua ngự càn nguyên đón gió xuân

Hoàng quang Thuận

2 lỗi đường qui. Vậy xếp vào thơ tự do, vô thưởng vô phạt, không biết tác gỉa ú ớ muốn viết cái gì? Tối nghĩa vô cùng với hai chữ bách bảo. Bách bảo kim rương là cái hòm đựng đồ qúi gía của nước Kim mà nhà Tống muốn chiếm đoạt sao lại rơi vào đây?

Bách bảo thiên tuế núi Đại Vân là cái con khỉ gì? Trái núi Đại Vân sống mãi như trời hoàn toàn vô nghĩa, lại còn chữ bách bảo dở dơi tàu chẳng ra Tàu, Việt chẳng ra Việt.

Điện cũ Phong Lưu và Tử Hoa ở gần nhau thì có gì đáng gọi là thơ?

Bồng lai cực lạc Trường Xuân điện là chỗ vua quan ăn chơi, không nói là trụy lạc dâm dật có cái đếch gì đâu mà gọi là bồng lai? Đúng cung điện sa hoa thật nhưng không nên so với cảnh bồng lai tiên cảnh.

Vua ngự càn nguyên đón gió xuân thì có cái khỉ gì mà dám bảo thơ thiền? Một bài thơ chỉ cốt nắn vần như vân ,gần, xuân nhưng lạc điệu nhạt nhẽo vớ vẩn. Dùng chữ càn nguyên là vớ vẩn vô nghĩa, càn khôn hay căn nguyên thì có.

Mà tại sao là long triều? Sao không là toạ triều, ngọa triều? Ngay cái tiêu đề, nhan đề cho bài thơ đã vô nghĩa rồi thì còn thơ phú cái con khỉ gì?

Vậy tôi có thơ sau:

Ngọn Sóng Triều

Lồng lộng trời thu núi đại vân
Phong Lưu đàn hạc với quần thần
Tử Hoa rực sáng Trường Xuân điện
Rượu đổ cung tần mỹ nữ chan

Lá rụng hoàng hôn có biết không?
Mải chơi vui thú nụ xuân hồng
Gian thần nghịch đảng thường quen thói
Xu nịnh bon chen hại kỷ cương

Phò mã mưu mô lòng phản trắc
Cầu Chiêm đánh phá nuớc non nhà
Mà Đinh Hoàng Đế còn mơ tưởng
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu

Khắc khoải buồn sao con Cuốc Cuốc
Bên bờ giếng ngọc vẫn còn kêu
Phất Kim hờn giận cùng mây gió
Áo não ngàn thu ngọn sóng triều.

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Long Triều
24.8.2012 Lu Hà

Trích:  Thiền Sư Minh Không

Tài danh lừng lẫy cả trời Nam
Thần Y triều LÝ bàn TAY vàng
Cổ Thạch am xưa vườn Sinh Dược
Thần Tông thoát khỏi bệnh y nan

Cõi đời nước mắt có đầy vơi
Độ thế chúng sinh giữa đất trời
Lục Trí thần thông an đế nghiệp
Ngàn năm tỏa sáng mãi không thôi

Hoàng quang Thuận

Chỉ có 2 lỗi. Nên vẫn xếp vào thơ tự do. Chuyến này nam, vàng, nan không được vần.

Lục trí thần thông an đế nghiệp là cái khỉ gió gì hở trời? Lục trí là 6 cái trí là cái trí nào trong đạo Phật? Lục căn thì có nhưng lục trí chưa thấy nghe ai nói bao giờ? Hay là ông Thuận muốn nói về 6 cái mưu thuật cuả thày phù thuỷ mà ông Thuận gọi là lục trí? Một bài thơ cố tâng bốc thiền sư theo kiểu tâng bốc Hồ Chí Minh nhung thiếu cái tình với thiền sư. Bài thơ này dù có in hàng vạn cuốn dân họ cũng sé dần ra gói xôi, hay làm cái gì đó cho cá nhân cũng chẳng biết? Tôi tin dân Việt khó mà tiêu hoá nổi cái thứ bo bo củ mì này.

Vậy có thơ sau:

Bậc Thánh Minh

Thần y sư dược giỏi thuốc nam
Đạo pháp Minh Không thuật tĩnh tâm
Hô phong hoán vũ trừ ma quỷ
Đại đức thấu cùng tới cõi âm

Thần Tông chữa khỏi lừng danh tiếng
Thiên hạ bình an bởi quốc sư
Văn chương uyên bác thâm sâu học
Đạm bạc nâu sồng với muối dưa

Tinh tấn một đời độ chúng sinh
Công thần trụ cột cuả triều đình
Văn võ bá quan đều thán phục
Cao nhân chính trực bậc thánh minh

thơ làm nhân đọc  2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Thiền Sư Minh Không
24.8.2012 Lu Hà

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 46

Trích: Chuà Minh Đỉnh

Minh Đỉnh danh lam thờ TIÊN Phật
Đá xanh từng bậc tới tam quan
Núi ĐÁ tầng TẦNG cao CHẤT ngất
Quần tụ linh sơn dãi lụa vàng

Hoàng quang Thuận

4 lỗi cơ bản đường qui, thơ mới cũng chưa được, nên gọi là thơ tự do vô thưởng vô phạt muốn thiên thẹo nhí nhố gì theo cảm tính chủ quan và chẳng ai dám bàn cãi gì về nghệ thuật.

Một bài thơ đọc lên muốn ngáp ngáp vì ruồi cứ vo ve đòi vào thưởng thơ. Minh Đỉnh danh lam thờ Tiên Phật? Minh đỉnh nào thờ tiên mà chỉ thờ Phật thôi. Cái nhà anh Thuận này chỉ được cái nói bậy. Nên nhớ là đạo tu tiên và đạo tu Phật khác nhau.

Đá xanh, rồi núi đá sao mà trong thơ ngổn ngang lắm đá thế như thơ lò rèn tóe lửa cuả anh chàng Trường Chinh và anh chàng Hồ Chí Minh về thơ hòn đá cuội gì đó.

Quần tụ linh sơn dãi luạ vàng? Một bài thơ tối nghĩa, dãi luạ vàng muốn nói áo cà sa các sư rách bơm ra dải dác đây đó khắp linh sơn hay sao? Ông làm thơ như vậy có khác chi ông chửi Phật chứ thơ phú cái con khỉ gì ? Chuyến này ban tuyên huấn và hội nhà văn Việt Nam do ông Thỉnh nào đó làm bầu sâu ( show ) đừng vội mà tưởng tượng tứ thơ thanh cao thiền tịnh duyền diệu vô cùng đỉnh cao của thi hào Việt Nam từ xưa đến nay chưa từng có.

Tôi cũng có thơ sau để góp vui với các bạn thơ văn và các bạn đọc thật sự yêu thơ Việt Nam trong facebook:

Đá Xanh Chùa Minh Đỉnh

Từng bậc đưa ta tới đỉnh trời
Đá xanh sương phủ cảnh chơi vơi
Giai nhân tài tử ai mà chẳng
Mỏi gối chồn chân vẫn tới nơi

Ong bướm xôn xao vườn xuân Phật
Thanh mai trúc mã cũng nôn nao
Du khách dìu nhau lên Minh Đỉnh
Vi vu tùng bách tiếng gọi chào

Ta thấy lòng mình phơi phới thật
Hoa sen thoang thoảng nước cam lồ
A di đà Phật! Quan bồ tát
Xóa bỏ trần căn sẽ tới bờ

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Chùa Minh Đỉnh
25.8.2012 Lu Hà

Trích: Sơn Thần

Sơn Thần đền cũ động Hoa Lư
Thung LAU tập TRẬN trắng xoá cờ
Ngàn NĂM non NƯỚC còn VANG vọng
Đế hiệu Thắng Minh đại THIÊN cơ

Tự chủ trời Nam hiệu Thái Bình
Đại Cồ đất Việt sau CHIẾN chinh
An dân định đế vua Đinh lập
Động đá đền xưa vẫn hiển linh

Hoàng quang Thuận

Sơn thần đền cũ động Hoa Lư. Thung lau tập trận trắng xóa cờ. Ông chỉ được cái viết bậy. Tổ tiên ta từ thời bà Trưng bà Triệu chuyên xài cờ vàng. Ông tránh chữ cờ vàng để khọi vinh danh miền Nam cộng hoà mà xuyên tạc thành cờ trắng là bóp méo lịch sử.

Ngàn năm non nước còn vang vọng. Đế hiệu Thắng Minh đại thiên cơ? Viết như vậy là tối nghĩa thiên cơ bất khả lậu. Nếu viết sao cho lôgich thì phải Đế hiệu Thánh Minh theo ý trời hay thuận lòng trời. Dùng câu chữ cần khéo léo làm sao cho đúng tư duy biện chứng duy niệm hay duy tâm thần học thì mới đáng gọi là thơ. Chứ còn phép duy vật biện chứng của ông Mác xồm gì đó vất vào sọt rác tuốt, người ta nói là cùng một duộc với chủ nghĩa hiện sinh lang thang với những tư tưởng hoài nghi khô cằn nhảm nhí trong văn học? Thơ phú là nội tâm sâu thẳm của linh hồn hay trạng thái siêu thăng vô thức siêu hình chứ không thể ngô nghê khoe cái dạ dày đầy khoai sắn bo bo như ông Thuận được.

Một bài thơ ngổn ngang lộn xộn không gây ra cảm xúc gì trong lòng người đọc có tâm hồn Việt nhân bản. Còn tâm hồn Việt thoái hóa lai căng theo kiểu ông Hồ nhồi sọ thì nát bét rồi còn gì nữa mà thưởng thúc thơ với chẳng phú. Thôi chờ đầu thai kiếp sau vậy và làm lại từ đầu nhé.

Tôi cũng có thơ sau:

Núi Thần Cao Sơn

Núi đá động sâu hỡi quốc dân
Bốn bề bao bọc sóng mây ngàn
Hoa Lư ta có cao thần trấn
Hiểm trở trùng vây bởi nghĩa nhân

Hiệu Thắng Minh Hoàng Đinh đại đế
Dựng nền tự chủ nước non nhà
Ngẩng mặt lên cao dân Đại Việt
Lâu đài thành quách mộng hồn xưa

Lối mòn đường cũ rừng lau rậm
Thấp thoáng trong mưa tiếng thét gào
Sĩ khí quân hăng như hổ báo
Vua Đinh tráng lệ áo long bào

Thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận : Sơn Thần
25.8.2012 Lu Hà

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 47

Trích: Đền Phất Kim

Thất Trụ chùa xưa còn có nữa
Phất Kim công chúa của Tiên Hoàng
Đền LẠNH gió MƯA màu rêu nhạt
Lau mọc chen cành cảnh sơ hoang

Ôm hận nghìn thu rơi lệ ngọc
Trâm tan bình vỡ nước hoa trôi
Xiêm ÁO còn VƯƠNG bờ GIẾNG cũ
Duyên TÌNH bi HẬN nước MẮT rơi

Hoàng quang Thuận

Thơ này khó mà tin là do vua Trần mớm cho. Đếm được 8 lỗi đường qui. Vẫn muôn thuở xếp hàng lẹt đẹt trong thể thơ tự do tha hồ mà múa may nhắng nhít loạn xị theo kiểu anh Phèo cô Nở chàng Thuận.

Thất trụ chùa xưa còn có nưã? Thơ ngang phè phè mà chúng vẫn say như điếu đổ mới lạ? Yêu ai như điếu thuốc lào, say thơ ông Thuận đã đào lại chôn. Thất trụ là bảy cái trụ đá của chùa nó vẫn sừng sững hiên ngang theo năm tháng, ai dám manh tâm phá nát nó đâu mà phải dùng chữ còn có?

Phất Kim công chuá cuả Tiên Hoàng thì chả của dòng dõi Tiên Hoàng thì còn ai vào đây nưã ? Có phải ông hàng xóm sang ngủ với mẫu hậu đâu?

Đền lạnh gió mưa màu rêu nhạt. Lau mọc chen cành cảnh hoang sơ. Lau mọc chen cành chưa chắc đã hoang sơ. Câu chữ viết thừa thãi đã lau mọc lại còn chen cành? Chen cành gì vẫn chen cành lau thì có quái gì mà lạ? Lau như vậy trong đó là một quần thể sinh vật ồn ào rồi như Ong bướm, côn trùng, ruồi nhặng, cóc dế, gà rừng, rắn rết chưa biết chưa chừng còn vài chú nai chú hoãng nưã? Thơ luôn vắng cái hồn người, tình người, cảm xúc của tác giả ở đó thì tả cảnh hoang sơ này chưa được?

Khổ sau chỉ có hai vần trôi, rơi rất tầm thường và không có gì gây ra một cảm giác bi hận ai oán cho người đọc.Thơ này xui người ta gửi đi tranh giải Nobel là một nỗi nhục thiên thu cho dân tộc Việt Nam. Mấy ông dịch giả gì đó có coi ông Thuận có là cái quái gì đâu việc gửi đồng ý hay không đồng ý cứ gửi đi hy vọng như đánh sổ số, dù loại ra nhưng cái tiếng dự giải vẫn có, vẫn có thể reo hò chúc tụng nâng cốc ăn mừng rồi? Liêm sỉ nhân phẩm lòng tự trọng là cái con khỉ gì miễn là có tiếng có tiền. Tiền không có có mùi tanh. Chính mồm ông thuận nói ra là không hề biết tí gì về chuyện người ta gửi thơ ông đi tranh giải. Nói thế mà vẫn cứ gân cổ nói cho bằng được? Nếu không được sự đồng ý hay thỏa thuận ngầm hay chính ông mua họ nhờ họ làm cái việc hạ đẳng đốn mạt này thì bố ai dám làm?

Tôi cũng thương nàng Phất Kim nên có thơ sau:

Công Chuá Phất Kim

Vì nước quyên sinh chìm giếng ngọc
Bị người phụ bạc thiếp đa mang
Mối hận tuyền đài vương chẳng dứt
Nghìn thu cây cỏ khóc thương nàng

Chuà xưa bảy trụ vẫn còn đây
Đền cũ rêu phong ngẫm đắng cay
Phất Kim công chuá Đinh Hoàng Đế
Mai trúc sầu than lệ ưá đầy

Nhật Khánh tên kia sao phản quốc
Cớ sao y lại được làm chồng
Rạch mặt mỹ nhân bờ biển vắng
Trăng vàng in bóng nước thê lương

Phiến sầu tàu lá giọt sương trời
Hương khói tàn nhang muội rã rời
Nhớ người bạc mệnh cùng mây gió
Một tấm lòng son để lại đời!

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Đền Phất Kim
25.8.2012 Lu Hà

Trích: Án Cũ

Án cũ ngàn năm núi Mã Yên
Cờ NƯỚC tung BAY trước MẶT tiền
Cung ĐIỆN ngàn XƯA đâu CÒN nữa
Soi bóng Hoàng Thành nước NON tiên

Hoàng quang Thuận

Đếm được 7 lỗi cơ bản. Thơ chỉ có hai vần tiền và tiên nhàm chán? Đúng là có tiền mua tiên cũng được.

Án cũ là cái khỉ gì? Án mạng ? Án thư? Án thờ? Điều ông muốn nói chỉ là núi Mã yến án ngữ kinh thành Hoa Lư là một phòng tuyến thiên nhiên trời ban cho mà dùng hai chữ "án cũ" là tối nghiã.

Bản chất người cộng sản tăm tối mù mịt chỉ giỏi thủ đoạn ám toán hại người sau lưng chữ nghiã toàn nói lóng và bóp méo chạy theo nhu cầu lường gạt và quyền lợi kinh tế chính trị xã chế độ. Một bài thơ chán quá.

Vậy tôi cũng có thơ sau:

Núi Mã Yên

Mã Yên án ngữ đất kinh đô
Bảo vệ Hoa Lư Đại Việt Cồ
Cỏ xanh tươi tốt hồn muôn thuở
Xác giặc rừng cây mối đắp gò

Non xanh nước biếc có ai ngờ
Cung điện thành tro khói mịt mờ
Lầu vàng gác tiá đâu còn nưã
Chiến mã xương thành vạn cốt khô

thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Án Cũ
25.8.2012 Lu Hà

***

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận Phần 48

Trích:  Lăng Mộ Vua Đinh Tiên Hoàng

Vua Đinh nằm TRÊN núi MÃ Yên
Thanh LONG Bạch HỔ ngự điện tiền
Chu Tước chim bằng bay sóng cả
Huyền vũ Quy NẰM giấc mơ tiên

Vua Lê là quân tướng nhà Đinh
Chân núi Mã Yên nặng nghĩa tình
An nghỉ ngàn thu trong cõi mộng
Đại VIỆTbao GIỜ hết CHIẾN chinh.

Hoàng quang Thuận

Đếm được 7 lỗi phạm đường qui, vì phạm lỗi quá nhiều nên gọi là thơ tự do.

Huyền vũ Quy nằm giấc mơ tiên?  Bị người ta đâm chết tươi còn giấc mơ tiên, lại còn Huyền vũ Quy dớ dẩn thơ mới chẳng phú nhí nhố chả ra sai cả.

Vua Lê là quân tướng nhà Đinh? Một câu văn lủng củng đã vua Lê lại còn là quân tướng nhà Đinh. Tất nhiên khi Đinh Tiên Hoàn còn sống thì Lê Hoàn chỉ là một bộ tướng thủ hạ thôi.

An nghĩ ngàn thu trong cõi mộng? Một ông thì bị đâm, một ông thì lão hoá mất trí nhớ chết bất đắc kỳ tử vì uất ức vì các con cuả mình nổi loạn tranh quyền lại : an nghỉ ngàn thu trong cõi mộng? Đại Việt bao giờ hết chiến chiến chinh? Chẳng bao giờ hết cả nếu vẫn cứ dở ngô dở ngọng với cái chủ nghiã Mác và thế giới đại đồng thì chỉ tự rước chiến trinh cho dân tộc mình. Các ông như Đinh, Lê Lý ngày xưa còn sáng suốt vạn lần cho cái tập thể đầu gổ bây giờ chuyên bám đít Tàu để duy trì quyền lãnh đạo thì tai hoạ chiến chinh làm sao hết được?

Xin có thơ sau:

Mộ Hoàng Đế Đinh - Lê

Trên núi Mã Yên mả đức vua
Đinh Tiên Hoàng Đế nước non nhà
Hàng cây bóng phủ chiều mây lạnh
Tức tưởi hồn ma trận gió mưa

Hổ chầu rồng phục cả hai bên
Tung cánh đại bàng sóng Bạch Đằng
Vẫy vùng biển cả ngư kình dữ
Xao xác cỏ lau tiếng thét vang

Lê Hoàn đại tướng cuả triều Đinh
Thao lược quần hùng giỏi dụng binh
Bình Chiêm phá Tống yên bờ cõi
Chân núi thông reo khúc thái bình

thơ nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Lăng Mộ Vua Đinh Tiên Hoàng
25.4.2012 Lu Hà

Trích: Bí Mật Mộ Vua Đinh

Sinh thời hoàng đế của CHIẾN chinh
Thanh GƯƠM yên NGỰA suốt ĐỜI mình
Vạn Thắng Vương Hùng như núi lở
Đất NƯỚC thanh BÌNH dưới triều Đinh

Vua đã đi xa sau biến loạn
Thiên thu an nghỉ núi MÃ Yên
Trăm CỖ quan TÀI đâu CHÁNH điện
Bí mật muôn đời giấc ngủ yên

Hoàng quang Thuận

Đếm được 10 lỗi. Ông này không biết làm thơ hay thuê ai mà viết lách xằng bậy nhí nhố rồi đổ cho vua Trần hiển thánh mớm thơ cho. Phạm 10 lỗi đường qui. Thơ nhí nhố thế này dùng chữ cách tân hay sáng tạo nghe bỉ vô cùng.

Tôi có thơ sau:

Án Giết Vua

Đỗ Thích vô luân sát hại vua
Nỗi đau vô tận thấu sơn hà
Một trăm ngôi mộ chia nhiều hướng
Cảm khái triều đình lệ ưá nhoà

Bí mật mả vua còn giữ mãi
Để cho long thể được chu toàn
Anh hùng lắm kẻ căm thù ghét
Tình để muôn đời cho cháu con

Thanh gươm vó ngưạ đời chinh chiến
Thổn thức năm canh lệ ưá sầu
Hoàng hậu thương con buồn côi cút
Long bào trọn mặt kẻ anh hào

Người đời cảm ngộ Dương Vân Nga
Thuyền quyên yểu điệu giọt mưa  sa
Trước giặc ngoại xâm quân bắc Tống
Mưu cao cao rưả hận nước non nhà.

thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ  tự do cuả Hoàng quang Thuận: Bí Mật Mộ Vua Đinh

25.8.2012 Lu Hà

***

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92

Lu-Hà @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site