lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Thư mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 85 Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy và Hội Luận Chính Trị

việt nam quốc dân đảng

Kính gởi: Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần và Tín Hữu các Tôn Giáo,
Quý Chính Đảng, Quý Hội Đoàn, Quý Thân Hào Nhân Sĩ,
Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí,
Quý Đồng Hương cùng các Bạn Trẻ,

Để tưởng niệm, vinh danh và tri ân Cố Đảng Trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí đã anh dũng hy sinh đền nợ nước tại pháp trường Yên Báy ngày 17 tháng 6 năm 1930 và các chiến sĩ VNQDĐ đã hy sinh vì nền độc lập và sự tồn vong của Tổ Quốc Việt Nam, VNQDĐ sẽ long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm lần thứ 85 Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy (17/6/1930 - 17/6/2015) vào lúc:

1 giờ 30 chiều Chủ Nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2015
Tại: Sheraton Garden Grove - Anaheim South Hotel
12221 Harbor Boulevard, Garden Grove, CA 92840
(Giữa đường Lampson và Chapman)

Đặc biệt, trong Lễ Tưởng Niệm chúng tôi sẽ tổ chức Hội Luận Chính Trị để đại diện VNQDĐ trình bày về hiện tình đất nước, tình hình thế giới liên quan đến Việt Nam và đường lối đấu tranh giải thể chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam.

Trân trọng kính mời Quý vị dành thời giờ quý báu đến tham dự theo thời gian và địa điểm nêu trên. Sự hiện diện của Quý vị nói lên niềm ưu tư trước tiền đồ đất nước và là niềm vinh hạnh đối với Ban Tổ Chức.

Nam California, ngày 8 tháng 5 năm 2015
Thay mặt Ban Tổ Chức,
Điện thoại liên lạc:
Phan Thanh Châu (714) 588-5903
Lê Trung Khương (408) 210-5405
Nguyễn Thiên Đức (714) 274-5864
Nhan Hữu Mai (714) 595-4520 Phan Thanh Châu
Vũ Anh Dũng (714) 261-8692
Lê Phước Lai (714) 200-8992
Đỗ Thái Nhiên (714) 705-5411


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site