lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tin Tức Thời Sự Việt Nam Trong Và Ngoài Nước 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Cuộc Cách Mạng Công Nhân & Cái Chết Của CSVN !

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Xem hình bài 3, trang nhất (Attached)

Bạo động & đốt phá hãng xưởng của Tàu Cộng tại Bình Dương (hãng của Đài Loan cũng bị lây) vào tối 13 rạng 14/5/2014 nhân vụ giàn khoan HD - 981 của Tàu Cộng được đưa vào đặt trái phép tại Biển Đông của VN (source: MS Thân Văn Trường, "Sóng thần khói lửa", forwarded by NhanNguyen, 5/16/2014, 4.20AM)

Geneva, 13.05.2014

LỜI DẶN CỦA TIỀN NHÂN:

* Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn :

"Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Tàu Hán. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: "Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác". Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháụ"

* Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã viết :

"Nay các ngươi... trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc, mà không biết tức,...Chẳng những ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về sau, tiếng xấu hãy còn mãi mãi"

* Lời của vua Lê Thánh Tôn đã nói như sau:

"... một thước núi, một tấc đất của ta lẽ nào lại tự liệu vất bỏ được ! Kẻ nào dám đem một thước núi, một tấc đất của Tổ Tiên giống nòi để làm mồi cho giặc thì kẻ đó phải bị trừng trị nặng !."
-oOo-

Nhìn hình ảnh biểu tình ngày 11.05.2014 và những ngày kế tiếp, chúng ta thấy quần chúng Việt Nam bầy tỏ hai đòi hỏi rõ rệt:

a) Một mặt dân chúng đòi đuổi Tầu ra khỏi bờ cõ Việt Nam với các khầu hiệu: Bạo động & đốt phá

* CHINA, GET OUT OF OUR SEA
* ĐẢ ĐẢO TẦU CỘNG CƯỚP NƯỚC

b) Một mặt dân chúng nêu ra rõ rệt việc thiếu trách nhiệm của đảng CSVN khi dân phải đóng thuế nuôi dưỡng, đồng thời đòi buộc CSVN hãy xứng đáng với việc lãnh đạo nhà nước. Các khâu hiệu nhìn thấy rõ trên hình:

* NHÂN DÂN ĐÓNG THUẾ ĐỂ BẢO VỆ TỔ QUỐC
* HÃY XỨNG ĐÁNG LÀ LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC
* ĐẦU HÀNG TRUNG QUỐC THÌ CẠP ĐẤT MÀ ĂN !!!

Với khẩu hiệu: "Đầu hàng Trung quốc thì cạp đất mà ăn !!!", dân chúng đề cập đến tình trạng phá sản Kinh tế và không cho phép CSVN viện bất cứ lý do gì để đầu hàng hay tiếp tục bán nước cho Trung quốc. Vì lý do khiếp nhược hay vì tham nhũng mà tiếp tục bán nước cho Tầu, thì dân chúng sẽ lôi tội bán nước này ra để dứt khoát CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN.

Từ ngày 08.05.2014, trong khi chờ đợi cuộc Biểu tình ngày 11.05.2014, chúng tôi đã viết hai bài đăng kèm dưới đây, với các đầu đề:

* GIÀN KHOAN HĐ981 & CÁI CHẾT CỦA CSVN
* NHÂN GIÀN KHOAN DẦU, ĐUỔI LUÔN CHỆT LAN TRÀN TRÊN ĐẤT LIỀN

Vào tháng Ba, ngày 13.03.2014, khi nhìn thấy Nga làm ẩu ngang nhiên mang quân chiếm Crimea của Ukraine, chúng tôi nghĩ đến Tầu cũng có thể cậy sức mạnh mang quân đội vào chính đất liền Việt Nam, với đầu đề như sau:

* TẦU CÓ THỂ LÀM GIỐNG NGA ĐƯA LÍNH CHỆT VÀO VIỆT NAM

Qua những bài trên đây, chúng tôi nhìn thấy viễn tượng của một cuộc Chiến tranh Việt Nam và Trung quốc mà không có sự can thiệp quân sự của Hoa kỳ.

Không có can thiệp quân sự của Hoa kỳ

Trước đây, nhằm ngăn chặn bành trướng Cộng sản từ Trung quốc, vòng đai ngăn chặn của TT.EISENHOWER thắt chặt vào Nam Hàn, Nhật, Đài Loan và Nam Việt Nam. Nhưng khi chơi với Mao Trạch Đông rồi, Kissinger không cần Nam Việt Nam nữa.

Ngày nay, TT.OBAMA chuyển trục quân sự về Á đông, nhưng vòng đai ngăn Trung quốc được nới rộng ra. Cuộc viếng thăm vừa qua của TT.Obama tại Á Đông cho thấy điều đó. Vòng đai là Nam Hàn, Nhật, Phi Luật Tân và Mã Lai Á.
Việt Nam bị bỏ rơi hẳn ra vì những lý do:

=> Một thể chế độc tài phi nhân đạo
=> CSVN đi hai hàng: muốn chơi với Mỹ để được bảo vệ nhưng bám chặt lấy Trung Cộng để giữ cơ chế CSVN của mình;
=> Hoa kỳ không tin tưởng được CSVN như một đồng minh
=> Dân Mỹ vẫn còn giữ ác mộng chiến tranh Việt Nam, nên khó lòng chấp nhận một việc can thiệp quân sự Mỹ lần thứ hai.

Kinh tế Tầu bị đe dọa trầm trọng vì Nguyên Vật liệu và Năng Lượng

Nhất thiết phải chiếm vùng Lưỡi bò để khai thác Nguyên Vật liệu nhất là nguồn Năng Lượng dầu hỏa. Khi thấy Hoa kỳ chắc chắn không can thiệp quân sự nữa, thì Trung Cộng yên trí đưa Giàn khoan vào vùng đặc quyền Kinh tế của Việt Nam để khai thác Năng Lươ.ng. Trung Cộng nắm chặt lấy Công Hàm bán nước của Phạm Văn Đồng/Hồ Chí Minh để ngang nhiên chiếm Biển Đảo Việt Nam.

CSVN lúc này há miệng mắc quai vì chính Hồ Chí Minh đã bán Biển Đảo cho Trung Cộng rồi với Công Hàm ký bởi Phạm Văn Đồng.

Viễn tượng Chiến tranh Việt-Hoa xẩy ra mà CSVN phải chết

Cuộc chiến tranh này không phải chỉ ở ngoài Biển Đảo, mà còn tất yếu lan trên đất liền vì những lý do sau đây:

=> Giàn khoan HĐ981 là một điều cụ thể, đập vào mắt quần chúng để quần chúng ý thức luôn trên đất liền việc xâm lăng của Tầu đã thành da báo rải khắp Quê Hương từ Bắc tới Nam.

=> Từ ý thức này, quần chúng không phải chỉ Biểu tình chống việc xâm lăng Biển Đảo, mà còn đòi buộc CSVN phải đuổi Tầu Chệt ra khỏi đất liền mà Tầu Chệt đang lan tràn xâm lăng như vết dầu loang.

=> Khi CSVN trở thành bất lực không đuổi được Giàn khoan HĐ981 ra khỏi vùng biển VN, thì dân chúng sẽ trở thành uất hận và sẽ tự mình hành động đối với đám Tầu Chệt đang khai thác tài nguyên VN trên đất liền, đang lập những làng mạc, những khu thương mại chung quanh những khu khai thác hay dự án, mặc dầu CSVN có ngăn chặn đi chăng nữa.

=> Trong trường hợp dân chúng hành động như vậy, Trung Cộng có thể cho lính vào lãnh thổ Việt Nam để bảo vệ kiều bào và tài sản của họ.

=> Quần chúng Việt Nam có lý để quy trách nhiệm của việc Tầu xâm chiếm Biển Đảo và Đất liền của Việt Nam là do chính đảng CSVN bán nước.

CSVN CHẠY ĐÀNG TRỜI CŨNG CHẾT

HĐ981 là một độc dược mà CSTQ đã luyện từ Công Hàm Bán Nước ký bởi hai tên tổ tội đồ Phạm Văn Đồng/Hồ Chí Minh. CSTQ buộc CSVN phải há mồm ra để uống độc dược dù có muốn hay không.

Với độc dược GIÀN KHOAN HĐ981, CSVN CHẠY ĐÀNG TRỜI CŨNG CHẾT vì đây là cái tội bán nước mà "Đất không dung, Trời cũng không tha !" Thực vậy CSVN bán nước cho Tầu, rồi cứ tin tưởng vào 16 chữ vàng và 4 tốt để rồi ngày nay CSTQ bóp họng phải há mồm ra nuốt độc dược HĐ981. Trên đất này, CSVN quá tin vào Tầu là người bạn độc nhất của mình lúc lâm nguy. Những nước thuộc ASEAN, cho dù Nguyễn Tấn Dũng kêu than về độc dược HĐ981, thì những nước thuộc vùng Đông Nam Á này không ai đem quân đội hy sinh cứu CSVN khi phải đụng độ với Tầu. Năn nỉ, chiều chuộng TT.OBAMA, nhưng dân Mỹ còn mang ác mộng chiến tranh Việt Nam trước đây, thì có thể nói là dân Mỹ sẽ từ chối liền việc mang quân đội lại vào Việt Nam để cứu CSVN.

Trên đất này, chỉ có mình Tầu và khi Tầu bắt CSVN uống độc dược thì không còn ai đến cứu nữa. Đúng là "Đất không dung !" CSVN vậy.

Chạy lên Trời cầu cứu, thì Tổ Tiên và Hồn những người vô tội đã chết oan uổng chỉ thẳng tay vào mặt CSVN mà đuổi xuống Đất vì cái tội bán nước thì "Trời cũng không tha" đươ.c.

"Trời không tha, Đất không dung " cho CSVN nữa. CHỈ CÒN CÁI CHẾT do chính bạn quý Tầu 16 chữ vàng và 4 tốt thẳng tay giết !

Chúng tôi cắt nghĩa tóm tắt những trường hợp sau đây để cho thấy cái chết của CSVN mà "Trời không tha, Đất không dung":

1. Trường hợp chiến tranh Việt-Trung xẩy ra thực sự.

Nếu trường hợp này xẩy ra, thì Trung Cộng sẽ giết chết CSVN vì CSVN đơn độc:

=> Hoa kỳ không bao giờ can thiệp quân sự vào chiến tranh giữa Tầu và CSVN. Việc can thiệp quân sự Mỹ vào Việt Nam phải do dân Mỹ quyết định trong khi đó dân Mỹ còn mang trong đầu ác mộng với chiến tranh Việt Nam trước đây, nhất nữa Việt Nam lúc này lại do độc đảng CSVN cai trị và bán nước cho Tầu.

=> Không nước nào trong ASEAN mang mạng sống dân của mình đi cứu và chết cho CSVN

=> Các nước Liên Au biết rõ mặt thật của CSVN và chỉ tìm cái quyền lợi vật chất cho mình. Số đông thành viên thuộc Liên Au đã là Cộng sản, nên họ hiểu thuộc lòng cái ruột của CSVN.

=> Nhật và Nam Hàn chỉ tìm lợi dụng nhân lực Việt Nam chứ không phải đồng minh thực sự với CSVN. Những nước này cũng đang bị đe dọa bởi chính CSTQ, nên chính họ không đi giúp CSVN đánh CSTQ để chọc xùng Trung Cộng.

2. Trường hợp CSVN và CSTQ xậm xụi dàn xếp bán nước

Như vậy, đây chỉ là việc dàn dựng chiến tranh để xậm xụi dàn xếp bán nước của CSVN cho Tầu. Cái Giàn Khoan HĐ981 vẫn còn đứng ở lãnh hải Việt Nam. Đó là sự xỉ nhục cho Dân Tộc Việt Nam. Dân Tộc Việt Nam biết rõ cái gian xảo muốn lừa bịp. Dân Tộc càng xùng và căm thù CSVN và sẽ vặn cổ cái đảng CSVN này cho đến chết. Những việc bắn "súng nước" giữa tầu Trung cộng và tầu Việt cộng đang làm cho dân nghi ngờ việc làm tàn tệ bán nước này của CSVN.

3. Trường hợp HĐ981 làm dân phát hiện xâm lăng đất liền

Giàn khoan HĐ981 đứng sừng sững ở trên biển Việt Nam và chính CSVN không thể giấu diếm được. CSVN sợ sệt dân chúng khám phá ra Công Hàm Bán Nước ký bởi Phạm Văn Đồng/Hồ Chí Minh mà CSVN đã bịp bợm che dấu dân từ lâu. Ngày nay dân chúng khám phá ra việc bán nước bỉ ổi này của Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh. Chính Trung cộng, qua vụ HĐ981, đã công khai phổ biến cho dân Việt Nam cái tội bán nước này của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng. Khám phá ra cái tội "Trời không tha, Đất không dung" của hai tên tổ của CSVN Hồ Chí Minh/Phạm Văn Đồng chắc chắn dân đứng lên vặn cổ đảng CSVN cho đến chết.

Như vậy cái chết của CSVN là chắc chắn:

* Trường hợp thứ nhất: chính CSTQ giết CSVN bằng độc dược HĐ981

* Trường hợp thứ hai và thứ ba: Dân Tộc Việt Nam giết CSVN, chôn vùi hẳn cái Cơ chế CSVN đầy tội ác, nhất là tội bán nước. Đây là việc NỔI DẬY CÁCH MẠNG đã xẩy ra như làn sóng từ ngày 11.05.2014

CHẾT ĐUỐI VỚT LẤY BỌT

TRỜI XANH CÓ MẮT và những kẻ gây nhân bán nước đang bị phạt với bản án "Trời không tha, Đất không dung". Hai viễn tượng được đặt ra cho cái chết này của CSVN : (i) Cái chết tuyệt nọc độc ác của CSVN ! ; (ii) Những ai đang tìm cách cứu cái chết này ?

(i) Cái chết tuyệt nọc độc ác của CSVN !

Hồn thiêng của Tổ Tiên sống lại để thẳng tay trừng phạt những kẻ bán nước và Linh hồn những dân Việt vô tội phải chết oan uổng do tội ác chất chồng của CSVN đang hiện về và tuyên án: "MỘT CÁI CHẾT TUYỆT NỌC CSVN". Đông lắm những linh hồn từ cuộc Cải Cách Điền Địa, từ Tết Mậu Thân 1968, từ những người vượt biên đang nằm dưới đáy Biển Đông những năm 1975. Những Linh hồn này đòi CÔNG LÝ.

90 triệu dân Việt còn đang sống trong nô lệ ngày nay đứng lên thi hành bản án mà Tổ Tiên ta tuyên phạt kẻ bán nước và những Linh hồn của những người chết oan uổng dưới tội ác của CSVN kéo dài những chục năm trường đang truyền lệnh cho 90 triệu dân Việt phải nghiêm minh đòi hỏi CÔNG LÝ đối với những tên gây tội ác !

(ii) Những ai đang tìm cách cứu cái chết này ?

CSVN đã gây tội ác cho dân tộc qua những chục năm dài cho nhiều thế hệ. Cơ chế này còn tồn tại thì Xã hội tương lai còn bị tha hóa đến thác loạn và Kinh tế quốc dân còn bị phá sản. Do đó, vì tương lai thăng tiến Xã hội và phát triển Kinh tế quốc dân, nên phải chôn vùi hẳn cơ chế này đi.

Tuy nhiên đảng CSVN đang tìm đủ mọi cách để "chết đuối muốn cứu lấy bọt" bằng chiêu bài HÒA GIẢI HÒA HỢP. Một số những thành phần hoạt đầu chính trị cơ hội trong cũng như ngoài nước đang vận động ngay với những nước ngoài để cứu lấy cái bọt CSVN, nghĩa là chỉ nhằm "cải thiện" những chi tiết bên ngoài cho chế độ mà vẫn giữ lại cơ chế CSVN.

Hồ Chí Minh là tên tội đồ của dân tộc đầu tiên và mang nọc độc Cộng sản rải tràn lên Quê Hương Việt Nam. Phải chôn vùi hẳn cái nọc độc ấy. Chính vì vậy, những thành phần nào còn hoạt động để giữ lại một phần dù nhỏ của nọc độc ấy đều bị quần chúng Việt Nam coi là tòng phạm với tội ác CSVN.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, nên chúng tôi muốn nêu ra sau đây những trường hợp chúng ta phải đề phòng:

=> Những thành phần gọi là phản tỉnh tại quốc nội, nhưng vẫn còn ca tụng tên tội đồ Hồ Chí Minh hay vẫn còn dấu diếm giữ lại thẻ đảng. Họ có thể tùy cơ hội đứng ra chia phần bánh vẽ theo chiêu bài Hòa Giải Hòa Hơ.p.

=> Những thành phần vì tranh chấp nhóm đảng hay địa vị tại trong nước mà đã bị CSVN nhốt tù, nay được thả ra và được CSVN cho ra nước ngoài hoạt động nhằm vận động Hòa Giải Hòa Hợp tại Hải ngoa.i. Càng nghi ngờ hơn nữa nếu những thành phần được CSVN cho ra nước ngoài mà còn ca tụng tên tội đồ Hô Chí Minh.

=> Những thành phần chính trị cơ hội, trước đây đã từng đấu tranh chống CSVN, nhưng nay vì ngửi hơi phần bánh vẽ, có thể lén lút hay công khai tuyên bố "đối thoại với CSVN" nhằm phục vụ cho chiêu bài Hòa Giải Hòa Hợp do CSVN, qua Nguyễn Thanh Sơn, đang kêu gọi tại Hải ngoại. Chúng ta phải theo rõi tên Nguyễn Thanh sơn đi gặp những ai, những nhóm đảng nào để dễ nhận diện đám chầu rìa chính trị cho Hòa Giải Hòa Hợp.

=> Những thành phần thuộc những Phong trào Nhân quyền. Chúng ta mong muốn nước Việt Nam có Nhân quyền, nhưng không phải là Nhân quyền do CSVN ban phát. Chúng ta phân biệt:

* CSVN có thể sử dụng Nhân quyền như sợi dây thung nhằm đổi chác quyền lợi vật chất cho đảng của họ

* Có những thành phần giữa chúng ta núp dưới chiêu bài đấu tranh cho Nhân quyền, nhưng với những tính toán địa vị cá nhân mà chỉ đi tới mức kiện toàn cho cơ chế CSVN, nghĩa là vẫn chấp nhận cơ chế CSVN tiếp tục tồn tại trên Quê Hương Việt Nam

Tệ hại hơn cả là một số Phong trào Nhân quyền lợi dụng việc quen biết với những Dân biểu, Nghị sĩ nước ngoài để đấu tranh. Những Dân biểu, Nghị sĩ nước ngoài này chỉ đi tới mức đòi hỏi một số những thỏa mãn Nhân quyễn co dãn như dây thung, nghĩa là không đi đến chỗ dứt bỏ hẳn cơ chế CSVN hiện hành.

Dân Việt tại Hải ngoại có thể nghi ngờ một số những Phong trào Nhân quyền này chỉ đi đến một số thỏa mản do CSVN lừa đảo nhằm giữ lại cơ chế đầy tội ác từ bản chất. Những Phong trào Nhân quyền cần phải MINH NHIÊN tạo được sự xác tín của quần chúng rằng mục đích tối hậu của tranh đấu Nhân quyền là đi đến CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN. Khi nào quần chúng chưa thấy sự bầy tỏ MINH NHIÊN ấy, thì quần chúng vẫn có quyền nghi ngờ những hậu ý Hòa Giải Hòa Hợp, nghĩa là CSVN vẫn tồn tại

Khi viết như trên, có ít người công kích rằng chúng tôi làm phân tán hàng ngũ chống Cô.ng. Chúng tôi xin trả lời rõ rệt rằng:

- Chính những phạm trù trừu tượng về Nhân quyền không phải là khí giới khả dĩ lật đổ một chế độ, mà ngược lại có thể trở thành những cái màng vải sơn phết đẹp đẽ che bọc cho những tính toán quyền lợi vật chất đen tối, đôi khi mất công lý.

- Sự đoàn kết không đến từ cái màng vải bao bọc đẹp đẽ bề ngoài khi bên trong còn những ngờ vực tính toán lừa đảo, mà sự đoàn kết chính yếu đến từ việc làm cho người khác thấy MINH NHIÊN cái mục đích tối hậu không thể ngờ vực: DỨT BỎ HẲN CƠ CHẾ CSVN, chứ không thể chỉ sơn phết bề ngoài đánh lừa người khác mà giữ cái cơ chế đó la.i.

Làm thế nào người khác tin rằng một người có thể dứt khoát đấu tranh CHÔN VÙI CƠ CHẾ CSVN mà đồng thời ca ngợi Hồ Chí Minh, một đại tội đồ của Dân Tô.c.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 14.05.2014

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site