lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Lu-Hà

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Phá Mê Khai Ngộ

viết tặng Cao Thu Hoa và thế hệ trẻ Việt Nam

Cao Thu Hoa làm thơ lục bát
Đức thấm nhuần trời Phật bao la
Vắn dài trong cõi sa bà
Tùy theo thọ mạng xót xa làm gì?

Hồn tức tưởitỉ ti than khóc
Đoái thương hoài thảm khốc trần gian
Giàu sang cơ cực nghèo nàn
Phá mê khai ngộ bần hàn khổđau

Đừng vất vưởng nương dâu đầu bãi
Còn u mê thành bại thế nhân
Thảnh thơi mây gió trăng ngàn
Yên vui tự tại xa gần hồn ơi!

Vượt bão tố chơi vơi biển khổ
Còn thuyền đời sóng cả chẳng lay
Tam phong mật đắng ớt cay
Vững tin trí huệ thẳng ngay dặm trường

Vì nhân loại tình thương chan chứa
Chớ hơn thua sa đọa lương tâm
Lợi quyền vọng động tham lam
Hại người lấn áp mưu thâm mẹo lừa

Thân khẩu ý buôn dưa bán táo
Bả vinh hoa nhốn nháo bon chen
Vu oan gía họa vì tiền
Kết bè kéo cánh chính quyền lợn heo

Trò giai cấp Chí Phèo Thị Nở
Dư luận viên tráo trở ngu lâu
Còn mình còn đảng đầu trâu
Búa liềm cờđỏ theo Tàu giết dân

Vìđạo nghĩa giang san tổ quốc
Bước thăng trầm vinh nhục phế hưng
Phá tan cường bạo luật rừng
Chớ đừng ngoảnh mặt rửng rưng hững hờ

Diệt cộng phỉ mao đồ chủ nghĩa
Hồ ly tinh đào mả cha ông
Mác Lê bánh vẽ thiên đường
Trọng coi định luật vô thường biến suy

Dẹp nhang khói lạy qùy ác điểu
Hồ Tập Chương đồ đểu nặn ra
Bút nô tô vẽ qúa đà
Trải bao thập kỷ cha gìa đảo điên

Phá ma chướng tùy duyên nghiệp khởi
Diệt sân si tăm tối bao đời
Loại trừ ngạ qủy đười ươi
Từ hang Pắc Bó tanh hôi bầy đàn

Rung chuông báo mùa xuân cánh én
Hương hoa nhài hứa hẹn tương lai
Cam lồ sen nở tọa đài
Vùng lên cứu quốc ngày mai huy hoàng

Theo chân Phật thênh thang rộng mở
Đường vinh quang phổ độ chúng sinh
Ki tô Thiên Chúa oai linh
Anh em bầu bạn nghĩa tình năm châu

Bao khát vọng chưng cầu dân ý
Một chính quyền ưu ái thương dân
Không còn đạo tặc công an

Rỉ tai mã tấu Hán gian mãng xà.

31.8.2014 Lu Hà

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site