lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Lu-Hà

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Thơ Văn Thum Thủm

Mắm Cát Hải hồn thơ thum thủm

Khách làng văn túm tụm bảo nhau

Nửa già thế kỷ dãi dầu

Lan Viên Tố Hữu trắng râu bạc đầu

Kìa Xuân Diệu đi đâu ngắc ngoải

Hội tao đàn tê tái khổ đau

Việt Nam sủi bọt lên ngầu

Trăm hoa đua héo ngựa trâu vật vờ

 

Thơ khẩu hiệu dật dờ nhắng nhít

Cóc nấu đông lít nhít chuột dơi

Bầy đàn đồng chí đười ươi

Tranh nhau ống điếu xì hơi thuốc lào

Chủ nghĩa Mác tào lao phét lác

Mao Trạch Đông cạc cạc kêu la

Bần nông cốt cán vịt gà

Chí Phèo Thị Nở đảng ta huy hoàng

Thơ lếu láo bẽ bàng chữ nghĩa

Vị nhân sinh thảm họa hắc nô

Xót xa non nước cơ đồ

Ngu dân toàn trị mơ hồ viển vông

 

Cả xã hội lên đồng biến thái

Thèm anh hùng chó dái chạy rông

Chỉ tiêu hàng tháng xuất chuồng

Thơ rơi vón cục bướm hồng tả tơi

Thơ nhão nhoẹt chúng cười toe toét

Hồ Chí Minh be bét cả ra

Ngục trung nhật ký ngợi ca

Doanh nhân thế giới ranh ma mẹo lừa *

Thơ với phú cò cưa ăn cắp

Nhận của nguời lắp bắp đạo văn

Vũ Khiêu Quang Thuận tranh phần ( tranh phân )

Nịnh thằng ôm đít thi nhân bốc mùi!

* Đáng lý viết khầu hiệu bốc phét: Hồ Chí Minh danh nhân thế giới thì lại viết nhầm doanh nhân thế giới

5.3.2015 Lu Hà

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site