lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Quách-vĩnh-Thiện

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Kiều History - Trăm Năm Trong Cõi Người Ta

ACTV

Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne

présente

kim vân kiều, nguyễn du

“. . .Truyện Kiều vẫn luôn đứng vững ở vị thế số một trong nền
văn học Việt Nam. Cho đến hết thập niên đầu của thế kỷ 21,
Đoạn Trường Tân Thanh vẫn được xem như một tác phẩm vô
tiền tuyệt hậu
Tạo được một tác phẩm như vậy Nguyễn Du
quả thật là một thiên tài có một không hai của nền văn chương
nước nhà. . .

. . . phổ hơn ba ngàn câu thơ lục bát của Nguyễn Du thành 77 bản
nhạc, Quách Vĩnh Thiện đã hoàn thành một công trình nghệ thuật
thật vĩ đại. Từ trước đến giờ chưa có một nhạc sĩ nào làm được
việc đó, và về sau cũng chưa chắc sẽ có người làm nổi việc này”

nguyễn du, nguyễn thanh liêm

Nguyễn Thanh Liêm

« … Le chef d’œuvre Kim Vân Kiều reste toujours stable dans sa position numéro un dans la littérature Vietnamienne. Jusqu’à la fin de la dernière décade du vingt-et-unième siècle, Đoạn Trường Tân Thanh (titre original de l’œuvre) est toujours considéré comme un chef d’œuvre sans précédent ni subséquent. 
Avec un tel chef d’œuvre, Nguyễn Du est vraiment un génie inégalable dans notre littérature … 
… ayant mis plus de trois mille vers six-huit de Nguyễn Du en 77 morceaux de musique, Quách Vĩnh Thiện a accompli un travail considérable. Jusqu’à ce jour aucun musicien n’a pu réaliser un tel exploit, et depuis ce jour il est aussi improbable d’avoir quelqu’un qui puisse le faire »

Nguyễn Thanh Liêm.

Kiều History 01 – Les deux soeurs Thúy Kiều, Thúy Vân : https://www.youtube.com/watch?v=doj...11  

Kiều History 02 – Thanh Minh Đâp Thanh : https://www.youtube.com/watch?v=BwBo_5zexIs&list=...10

Kiều History 03 - Hồng Nhan Bạc Mệnh : https://www.youtube.com/watch?v=oJJDvZbdXHw&list=...=9

Kiều History 04 – Kim Trọng : https://www.youtube.com/watch?v=0xM1ZqRo_xI&list=...=8

Kiều History 05 - Gặp Gở Làm Chi : https://www.youtube.com/watch?v=...8g

Kiều History 06 - Kiếp Nhân Duyên : https://www.youtube.com/watch?v=ObUiVpZfcsU&list=...=6

Kiều History 07 - Mộng Triệu, Mạch Tương : https://www.youtube.com/watch?v=pfamfVCF6nk&list=...=5

Kiều History 08 – Kim Trọng, Thúy Kiều : https://www.youtube.com/watch?v=rITJYF5qM8Q&list=...=4

Kiều History 09 – Rày Gió Mai Mưa : https://www.youtube.com/watch?v=aUAnWgC8D5g&list=...=3

Kiều History 10 - Lượng Xuân : https://www.youtube.com/watch?v=Ptb8qHv6_C0&list=...=2

Kiều History 11 - Lửa Hương : https://www.youtube.com/watch?v=n84KdJ6qm4w&list=...8g

http://www.youtube.com/user/thienmusic

http://www.thienmusic.com

Voyage en Images et en Musique :

http://thienmusic.free.fr/notaBene.htm

quachvinhthien@gmail.com

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site