lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Đặng-quang-Chính

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Mỹ du ký

Nhân đc nhn xét ca Tôn N Hoàng Hoa, nói v cuc hp mt ca Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày và Trn Trung Đo.

Đọc chuyện "Mỹ du ký" phải nén cười (1)

Ông Cù đi trước, Điếu Cày đi sau

Ông làm tướng, ông làm quân

Ông hô ông biến, lâu la đâu rồi

Tuồng hay sẽ có người xem

Đạo diễn quyết định nội dung vở tuồng

Nội dung có trước có sau

Thường lôi kéo khách xem hoài không thôi

Nội dung hay nhưng cũng phải hay diễn xuất

Diễn thật hay cũng chẳng cần nhiều

Chỉ cần phẩm chất mà thôi

Vài em cũng được chẳng cần lâu la

Nhưng đây vở kịch tuồng đời

Chống Việt , Tàu Cộng một hơi hai thằng

Vì vậy cần thế nhân dân

Tướng, quân hô hoán dân liền theo ngay

Thế nhân dân là quyền dân, lợi nước

Hễ ai mà xem trọng cả hai

Nhân tâm thu phục tức thì

Chẳng cần quảng cáo chẳng cần lăng xê (2)

Chuyện quảng cáo chuyện này ngắn hạn

Chuyện lăng xê chỉ được nhất thời

Tuy tiếp thị nhưng đừng quá đáng

Thổi cho to người ngán ngay liền

Ở đây "Ánh sáng Điếu cày"

Thêm thiên tài Vũ, có cần dân không...?!

Kẻ phê bình có quá lời...?

 

Vì:

nhộng chơi theo nhộng, tằm chơi với tằm

Kẻ trải lá dâu cho tằm...

Có cung "phục vụ" chê chi mệt lời!

Đặng Quang Chính

07.01.2015

13:44

Ghi chú:
(1) Tây du ký là chuyện nhà sư Huyền Trung (Đường Tam Tạng) đến Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh Phật Giáo, đem về Tàu. Theo ông là ba đệ tử: Tôn Ngộ Không, Trư bát giới và Sa Ngộ Tĩnh.

Truyện "Mỹ du ký" ở đây đã có hai người: Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày. Còn hai người nữa, sẽ từ từ lộ diện.

(2) lancer (Pháp) nghĩa như là ra mắt sách (một hoạt động).

(3) Một bài viết của Trần Trung Đạo, ca ngợi sự rời khỏi VN của Điếu Cày.

(4) Trong lần gặp mặt ba người, Trần Trung Đạo có ý khen Cù Huy Hà Vũ là thiên tài vì có bằng Thạc Sĩ và Tiến Sĩ

(5) Tôn Nữ Hoàng Hoa cho rằng Trần Trung Đạo làm việc tung hô CHHV và Điếu Cày là việc của người "trải lá dâu cho tằm.

(Hiệu đính)

Mỹ du ký (2)

Ngày xưa Tam Tạng thỉnh kinh

Đem về Trung Quốc chút gì lợi hơn

Con người khác hẳn lợn con

Tuy cũng ăn uống nhưng hơn cái đầu

 

Ngày nay bài học thuộc lầu

Chống hay không chống Cộng gian một tàu

Có dịp xuất ngoại cứ làm

Đem tập bí kíp về nhà làm gương

 

Ghét bọn Cộng gian tận xương

"Xã hội dân sự" cứ cương cứ làm

Bọn chúng có súng làm tàng  (1)

Thành đô hội nghị làng nhàng tới ngay (2)

 

Đạo diễn chẳng cần ra tay

Để bọn gian ép người ngay đến cùng

Cuối cùng xuất hiện anh hùng

Cứu nguy đất nước biên cương vững bền

 

"Xã hội dân sự" làm nền

Ý ông đạo diễn chớ kêu ca gì

Phần ông tin ở điều gì

"Răng đền, mắt trả" ông ghi trong lòng

 

Bác ái là chuyện viễn vông

Trong khi đánh giặc đừng mong thương tình

Bất bạo động chuyện trữ tình

Nếu muốn như vậy đừng kình chống nhau

 

Ông dân Âu Mỹ trời Tây

Lấy chữ Bác ái làm đầu nêu gương (3)

Thực tế thì ông cứ cương

Dội bom khủng bố chẳng thương thằng nào (4)

 

Các anh du Mỹ tự hào

Bí kíp người đó lấy làm điều hay

Đem về sử dụng nó ngay

Nếu đặng thì được nếu thua đừng phiền!

Đặng Quang Chính

10.01.2015

21:56

Ghi chú:

(1) Bọn CS cũng biết lập những tổ chức "Dân sự xã hội" ngụy trang và cho biết, mọi việc vẫn nằm trong sự kiểm soát của chúng.

(2)Theo Hội nghị Thành Đô, ký kết năm 1990, giữa bọn CS Tàu và CS Việt lúc bấy giờ, việc biến VN thành quận, huyện của chúng sẽ được thực hiện trong năm 2020

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site