lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Đặng-quang-Chính

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Con tằm

(Tưởng nhớ đến văn, thi sĩ Nguyễn Hữu Nhật)

Anh Nguyễn Hữu...
Một ngày trong cuộc đời anh không mong đợi
Từ thuở hoa niên cho đến lúc bạc đầu
Ngày đó của Sôn Den Núyt Syn (1) của anh đâu có khác
Thân trong tù mà ý ở ngoài vòng kiềm tỏa
Thương cho người thương đến phận mình
Thương cho đất nước điêu linh
Đã xong cuộc chiến đời người khổ thêm

Anh Nhật hỡi...
Từ ngày anh thoát ra từ nhà tù trong nước
Vẫn bền gan đeo đuổi việc mình
Thơ "Cuộc chiến" từ "Bờ bên kia" anh còn ngồi viết.
“Thơ Hoa sen" "Thơ tình Na Uy"
"Hoa đào năm ngoái" còn tươi
Giờ đây phỉ chí "Đã đời" anh chưa...?! (2)
hay như "Cây nhân sinh" anh ngồi ngẫm nghĩ 

 

“Bốn Phương Chìm Nổi người ngồi tĩnh tâm
Tiếng đàn, giọng hát, lời ngâm
Chỉ như bè nổi âm thầm qua sông
Tới bờ vắng lặng hư không
Buồn vui của những chuyện lòng sớm quên” (3)

Nguyễn Hữu…
Nhật ơi!
Còn đây con chữ
vẫn ngày đêm trăn trở với đời
“…Văn nghệ sĩ trong ngoài sao lặng tiếng
Đã làm gì cho thế giới vui…”
Câu hỏi buồn lồng trong giọt lệ
Ngậm hờn nín thở vẽ khăn sô. (4)

Nguyễn Hữu Nhật ơi!...
Tiếng lòng chúng ta đã tỏ
Đã là tằm thì phải nhả tơ
thương cho cái kiếp con tằm
Thương mình thương một thương người nhiều hơn
Thương người thương cả nước nhà
Bao giờ thoát khỏi đọa đày trần gian
Khi nao thoát khỏi Bắc triều xâm lăng

Đặng Quang Chính
15.12.2014
08.01

Ghi chú:
(1) Aleksandr Solzjenitsyn, nha van Lien So.
(2) Không kể "Bờ bên kia" và "Hoa đào năm ngoái" và "Cây nhân sinh" là tiểu thuyết, các tựa còn lại là các bài thơ. Nhưng thơ và tiểu thuyết không chỉ là những tập đã liệt kê ở trên.
(3) Thơ “Cát bui” của Nguyễn Hữu Nhật
(4) Thơ Túy hà

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site