lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

Thư mời: Lễ tưởng niệm anh Trần Văn Bá

trần văn bá, danh nhân quân lịch sử việt nam

Anh-hùng Trần-văn-Bá

Thư mời này xin dành riêng cho đồng hương&thân hữu cư ngụ tai Victoria.

Các nơi khác xin để kính tường. hp

***

Thư mời tham dự lễ tưởng niệm

Anh TRẦN VĂN BÁ 10-1-2015

Trân trọng kính mời:

Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông,
Quý vị đại diện các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể,
Quý anh chị em cựu sinh viên & sinh viên, học sinh
Cùng toàn thể quý đồng hương, 

Ngày 08/01/2015 đánh dấu 30 năm tà quyền CSVN mang anh Trần Văn Bá ra hành quyết cùng với các ông Hồ Thái Bạch, tín đồ Cao Đài và Lê Quốc Quân, tín đồ Hòa Hảo .

Ước mơ và hoài bão giải trừ chế độ cộng sản, mang lại tự do, dân chủ cho đồng bào của anh và các chiến hữu đã không thành công, nhưng tinh thần yêu nước của anh đã lan tỏa, ảnh hưởng đến mọi người Việt cả trong lẫn ngoài nước.

Để khơi dậy tinh thần yêu nước nơi thế hệ trẻ và vinh danh sự hy sinh cao quý của anh và các chiến sĩ dân chủ đã nằm xuống cho lý tưởng tự do, cho sự tồn vong của dân tộc, Hội Cựu Sinh Viên Việt Nam Úc Châu sẽ tổ chức buổi lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Trần Văn Bá với chi tiết như sau:

Thời gian: Lúc 2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 10/01/2015

Địa điểm: Đền Thờ Quốc Tổ - Số 90 Knight Avenue, North Sunshine, 3020.

Chúng tôi ước mong được đón tiếp quý vị và đồng bào trong buổi lễ đầy ý nghĩa và quan trọng này.

Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc: Nguyễn Hiệp: 0412 558 227

Lê Đình Anh: 041 041 7609, Nguyễn Đức Vĩnh: 0403 581 448

Melbourne, ngày 20 tháng 12 năm 2014

T/M Ban Tổ Chức

Lê Đình Anh

Đọc thêm: 

- Anh-Hùng Kháng-Chiến Trần-Văn-Bá, Lê-Quốc-Quân, Hồ-Thái-Bạch - http://www.truclamyentu.info/.../tranvanba_...htm

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site