lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Chúng tôi phải làm gì ?! Chúng ta phải làm gì ?!?!?!

MỖI NGÀY MỘT CHIỆN

Thằng lo: Rồng bay

Thằng lót: Đực Làng Bưng Cầu, xứ Thủ

Trao đổi giao duyên

Bửa nay là câu chuyện: Chúng ta phải làm gì trước vận nước hôm nay?!

Bạn Rồng bay hỏi: CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ ?! CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ?!?!?!

Và tự giải đáp như vầy: Cần phải có một “phương thuốc rẻ tiền nhất” nhưng lại là “biệt dược” để xóa sạch mọi vấn nạn xã hội tước bỏ quyền con người của nhân dân Việt Nam.

 Phương thuốc ấy là gì ?!

 Phương thuốc ấy chính là “Hiến pháp tam quyền phân lập” !

Bạn Rồng bay muốn có “ Hiến pháp Tam quyền Phân lập “ mà hổng nói tiếp mần sao để có được cái “ Tân Hiến Pháp “ ấy.

Đực Làng Bưng Cầu thấy vậy mới đế tiếp như vầy:

Thế thường, muốn có Hiến Pháp mới thì hoặc là, chế độ đươg quyền tự thay đổi theo pháp chế hiện hành hoặc nhân dân làm cách mạng lật đổ và xây dựng Hiến pháp mới.

Theo chế độ toàn trị việt cọng đương quyền, nó sửa “ hiếp “ pháp mấy lần mà lần sau là tăng cường độc tài chuyên chế hơn lần trước.

Vì vậy, toàn dân Việt khốn khổ chỉ còn một con đường: ĐƯỜNG CÁCH MẠNG DÂN TỘC.

VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG DÂN TỘC

Nhân khi người trẻ Đặng Chí Hùng vốn thuộc gia đình cộng sản nòi, vượt thoát qua Canada viết lời lẫm liệt “ Vậy chúng ta mong muốn gì khi cứ đòi xây dựng dân chủ chung sống với cộng sản Việt Nam được điều khiển bởi cộng sản Tàu . Điều đó không thể nào có thể xảy ra. Vậy chúng ta không cần phải nói nhiều về việc dân chủ, nở hoa trong lòng cộng sản. Cần phải có cách mạng dân tộc đã rồi thì mới có thể có được cách mạng dân chủ và nhân quyền.

( Đặng Chí Hùng: “ Nói Để Mà Nói “ )

Nhân khi ông “ thượng “ xứ Lá Phong Ngô Thanh Hải trình Thượng viện Canada thông qua Nghị quyết công nhận ngày 30 tháng tư là ngày “ Hành trình tìm Tự do “ ( Journey to Freedom Day ) thay cho danh tự truyền thống của người Việt “ Tị Nạn Cộng sản “ là NGÀY QUỐC HẬN, bàng bạc mùi “ quên đi quá khứ – xóa bỏ hận thù – hòa hợp hòa giải – đoàn kết xây dựng tương lai! “

Nhân khi có nhóm cựu chức sắc VNCH tụ tập mưu tính phục hoạt cái hiệp định sát chủ kêu là Hòa ước Paris 1973, được cựu dân biểu Vi Anh hô hoán dưới tiêu đề hoành tráng là: “ Thượng Viện Canada Mở Hội Nghị Về Dùng Hòa Ước Paris 1973 Giải Quyết Tranh Chấp Biển Đông “ nhằm tái dựng VNCH bằng cách vận động quốc tế trên căn bản công pháp quốc tế!

Tôi là anh cán bộ già Quốc gia Hành chánh, phục vụ nền hành chánh công quyền VNCH được hơn 13 năm, tù trong khổ sai, tù ngoài kinh tế mới, sống đời nghèo khổ phó thường dân Nam bộ tổng cộng 15 năm đoạn trường đứt ruột trước khi sổng chuồng vượt thoát quy mã , chẳng đặng đứng xin góp ý đôi câu.

Bài viết đầu tiên sau ngày bước chân lên nước Mỹ Tự Do năm 1990 là bài “ Suy tư về cuộc CÁCH MẠNG DÂN TỘC. “

Ngày 5 tháng 6 năm 2011, ngày khởi phát cuộc biểu tình đầu tiên trong 11 cuộc biểu tình chống tàu khựa xâm lăng. Lần đầu tiên sau 36 năm dài chìm đắm dưới gông cùm việt cộng, 5 – 7 ngàn bà con Miền Nam thân thương, từ Bà Rịa, Vũng Tàu, qua Xuân Lộc, Biên Hòa Miền Đông, từ Mỹ Tho, Tân An Miền Tây, kéo về Bến nghé Sài gòn, hào hứng biểu tình khẳng định: Hoàng Sa – Trường Sa là của tổ quốc Việt Nam!

Tên cán bộ hành chánh già vui mừng, mệnh danh đó là ngày Lịch sử khởi phát cuộc Cách Mạng Dân Tộc và hào hứng cổ võ:

VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG DÂN TỘC

Hồi mới qua Mỹ, tuy tuổi đã 53, vẫn cắp cặp ghi danh vào học lớp chánh trị nhập môn 101, đại học cộng đồng. Giảng khóa là quyển The Irony of Democracy ( TD:Sự trớ trêu của nền dân chủ.) Chủ đề chính là Học thuyết “Elitism”( Theo mặt chữ là Ưu tú trị nhưng tôi thích dịch là “Quân tử trị” theo quan niệm Á Đông). Tôi đọc lướt qua một hồi, nhớ lấy câu mở đầu và câu kết luận rồi qua văn phòng xin lại tiền đóng học phí và ra về.

Câu mở đầu như vầy: Whether in name of the one or the many, government is government by the few (TD: Cho dù nhân danh độc tài hay dân chủ, việc cai trị vẫn do một số ít người đảm nhận).

Câu kết luận: The irony of democracy is, if it is to survive, the ruling elite must govern wisely ( Điều chua chát của nền dân chủ là, nếu muốn cho nó sống còn, giới quân tử cai trị phải cai trị một cách khôn ngoan ).

Té ra cái học thuyết nầy chẳng phải là học thuyết chánh trị gì. Nó chỉ nói về kinh nghiệm thực tiển trong việc cai trị hơn là lý thuyết chánh trị bởi vì “khôn ngoan” thuộc phạm vi “học làm người” hơn là học làm chánh trị! Nói là nói vậy chớ từ hai câu trên, tôi học được hai điều trọng yếu:

1/ Làm việc cai trị phải khôn ngoan, đừng để bị kẹt cứng vào bất kỳ thứ chủ thuyết nào, đơn nguyên, độc đảng cũng vậy mà đa nguyên, đa đảng cũng thế. Còn như ý thức hệ thời phải mau mau cáo thối!

2/ Dù Tổng thống chế, Đại nghị chế hay Độc tài toàn trị, việc cai trị vẫn do một nhóm nhỏ: Tổng thống hay Thủ tướng đều phải có ban tham mưu phụ giúp. Độc tài Đảng trị thì cũng có Bộ Chánh trị cầm đầu.

Vấn đề là nhóm cai trị đó phải có tài năng vượt trội kêu là “ Ưu tú”. Gã nhà quê tui thì theo quan niệm Á đông chuộng người cai trị có tài, có đức hay nói cho rõ là người có tài năng, tư cách ngay chính và lòng nhân hậu kêu là “Quân tử”.

Biết vậy rồi tôi trở về lo học làm người: Người Việt Nam chống cộng, bởi vi phải dẹp cho được bạo quyền VC, gở cái hoạn họa CS mà đồng bào đang nhọc nhằn gánh chịu cũng như tôi đã từng chung chịu suốt 15 năm đoạn trường rồi mới tính chuyện quân tử trị được.

NHÓM VẬN ĐỘNG BIỂU TÌNH

Tôi xin gia nhập Khu hội Cựu Tù Nhân Chánh Trị. Nói là KHCTNCT nhưng thực tế chỉ có năm, bảy anh em thực sự làm việc. Công việc lúc nầy chỉ là lo kiện toàn tổ chức, kết nạp hội viên và…kiếm chổ cắm dùi! Cho đến khi chánh quyền Clinton bắt đầu thi hành chánh sách Engagement-Enlargement ( Kết giao-Mở rộng ) vào năm 1994 mới thực sự hoạt động. Theo sách vở, cái vụ Kết giao- Mở rộng nầy là dành cho 6 Nước CS còn sót lại sau khi khối CS Nga sô và Đông Âu sập tiệm, đại cương gồm ba bước:

1/ Bãi bỏ cấm vận để mở đường giao tiếp

2/ Khuyến khích doanh nhân Mỹ vào khảo sát việc làm ăn và mở chương trình trao đổi

sinh viên, học sinh để truyền bá tư tưởng tự do, dân chủ.

3/ Chính thức thiết lập bang giao và dùng các thỏa ước có lợi như qui chế Tối huệ quốc để

“khuyến khích các thay dổi dân chủ.”

Chớp được cái chính sách nầy, quí ông “trí thức” gốc phản chiến và chính khứa hoạt đầu hí hửng bảo là Mỹ đã bật đèn xanh làm “diễn biến hòa bình” nên mới tính chuyện xáp vô làm ăn với VC. Những người chống cộng tuy ít bằng cấp, nhưng vẫn hiểu rằng đó là chính trị, ngoại giao của nước Mỹ: Việc làm ăn kinh tế là chính. Việc khuyến khích thay đổi dân chủ là phụ, có cũng được mà không cũng được vì đó là việc nội trị của VN.

Ngày trước, ở trong nước, quân dân Miền Nam chiến đấu chống cộng sản xâm lăng để bảo vệ Tự do, Dân chủ cho Miền Nam. Ngày nay ở Mỹ, quân chánh, cựu tù nhân chánh trị tiếp tục vận đông đồng bào tị nạn cộng sản chống VC xâm nhập khống chế cộng đồng. Cho nên những ai, dù nhân danh chánh sách ngoại giao Hoa Kỳ mà hể bắt tay, thỏa hiệp với VC thì những người chống cộng coi là kẻ địch và quyết liệt chống đối.

Vì vậy, cái ngày mà nhóm thanh niên đi VN về mang theo tài liệu, kể cả Slides minh họa, tổ chức hội thảo kêu là “vận hội mới, hành động mới” nhằm vận động giới trẻ mang tiền bạc, kiến thức về giúp nước VC thì Khu hội CTNCT huy động 15 chiến hữu, quân phục chỉnh tề đường hoàng vào hôi trường chống đối. Hai diễn giả chánh mà thực tế là người chủ trì cuộc hội thảo là Vũ Đức Vượng, gốc sinh viên được VNCH cho đi du học rồi nhập bọn phản chiến Mỹ ở lại trốn lính, nay làm nghề “định cư” công khai hợp tác với VC. Người kia là thủ lãnh nhóm Phục Hưng, bí danh Ngô Quốc Sĩ. Cả hai lánh mặt chờ xem tình hình. Chờ lâu không thấy diễn giả đăng đàn, Thiếu tá công binh Võ văn Sĩ bèn lên diễn đàn phát biểu, đại ý: Cái nước mà các bạn trẻ tính về giúp đó, hiện nay do lũ phỉ VC chiếm đóng. Vậy, các bạn hãy chờ đó, đợi khi toàn dân đánh đuổi được chúng rồi sẽ về giúp xây dựng lại đất nước cũng không muộn! Nghe thấy vậy, hai lão bợm đâm rét, bèn … cáo thối, chém vè!

Sau ngày chánh thức bang giao Mỹ-VC, trùm phó thành Hồ Nguyễn Bất Trực, gốc VC nằm vùng nay lên chức trùm, hướng dẫn “phái đàn” chánh thức viếng thăm hữu nghị thành phố nổi danh phản chiến San Francisco. Các nhóm với danh xưng CTNCT,CSQG, Biệt động quân, Thủy quân lục chiến và v…v… liên kết, huy động một Đại đội trừ, nghĩa là chừng năm, bảy chục chiến hữu chận đánh. Tiếng là tiếp tân, hội thảo chánh thức nhưng bên ngoài tiền đình chẳng có lá cờ máu nào, thậm chí một biểu ngữ chào mừng cũng không! Trái lại phía đối diện, một đám đông mặc quân phục, cờ vàng phất phới, biểu ngữ,khẩu hiệu giăng giăng, tiếng hô đả đảo VC vang vọng. Cho nên đám cán ngố thành hồ trốn biệt bên trong, thậm chí khách mời người Mỹ cũng ái ngại, vội vã bước mau vào phòng họp. Nhưng cuộc truy đuổi bọn vẹm sang thành phố Oakland chiều hôm sau mới thật hào hứng. Lần nầy các bà, các chị xung trận. Các chị phục kích bên cửa hông, chộp đúng bọn vẹm đang lén lút tiến vào, bèn hô hoán, phất cờ vàng rượt đuổi. Bọn cán ngố hốt hoảng chạy va cả đầu vào cửa kính.

Người ta bảo VC lì lợm thật chí lí bởi vì mất mặt như vậy mà chỉ ít lâu sau, chính phó tướng Trần Bất Lương của Thủ Kẹt lại tới SF nữa. Lần nầy thì các hội đoàn và cả Ban Đại diện cộng đồng mới thành lập, họp nhau thành lập Ban tổ chức biểu tình và đồng loạt phổ biến lời kêu gọi biểu tình trên các hệ thống truyền thanh và báo chí. Cho nên cái ngày bợm Bất Lương hí hửng đến SF thời đụng ngay phải một cuộc biểu tình đông đảo chưa từng thấy. Trên bốn ngàn người từ hai miền Nam Bắc Cali cùng đồng bào TNCS từ các Tiểu bang khác kể cả đồng bào từ Canada cũng bay về tham dự. Khí thế uy hiếp đến nỗi qua ngày hôm sau, cảnh sát SF phải huy động một plateform vỉ đại che chắn cho chiếc xe của trùm Bất Lương mới vào được hội trường, mà phải xuống xe chạy vào phòng họp thật lẹ bởi vì lon nhôm, chai nhựa bay tới tấp khó bề né tránh.

Thuật lại sơ lược vài ba cuộc biểu tình kể trên để xét xem mô thức sinh hoạt nhóm phát triển / vận động / thành quả lẽ nào?

Chỉ riêng trong vùng San Jose, từ vài nhóm nhỏ, sau thời gian hoạt động khởi sắc, nhiều nhóm khác hứng khởi thành lập, có lúc lên đến trên 30 hội đoàn.

Về hiệu quả vận động quần chúng biểu tình mới thật là đáng kể: Trong khi các Đoàn thể lớn như Mặt trận HCM, cương lĩnh chánh trị đường bệ, nhân lực bề bề gồm toàn chuyên gia, học giả, tiền bạc dồi dào, chưa một lần với danh nghĩa tự thân, tổ chức được một cuộc biểu tình mặt đối mặt với VC tương xứng tầm mức tổ chức của họ, thời các nhóm nhỏ nồng cốt là cựu tù nhân chánh trị cùng chung sức hành động lại đạt được kết quả như kể trên. Câu hỏi là tại sao? Câu trả lời giản dị: Bởi vì hàng ngày, người của các nhóm nhỏ đó sanh hoạt cận kề giới bình dân. Đồng bào quen thuộc và hiểu biết họ là những người ngay tình tranh đấu, không tham vọng chánh trị gì nên tin cậy. Vì vậy, khi họ kêu gọi biểu tình, đồng bào nhiệt tình hưởng ứng. Trái lại, Mặt Trận và các đảng phái vì bản chất trưởng giả với cương lĩnh, sách lược nầy nọ chỉ thích dụng trong việc tranh giành quyền lực chánh trị, không liên quan gì trong giai đoạn tranh đấu chống cộng ở hải ngoại cũng như làm Cách mạng lật đổ chế độ độc tài toàn trị VC trong nước. Vì vậy, quần chúng chẳng những không tin cậy mà lắm khi thấy quí ông mon men thòa hiệp với VC lăm le chia ghế thời đồng bào rầy rà, có khi là…chửi.

Thành quả các cuộc biểu tình là gì? Giữ vững Cộng Đồng không bị VC khống chế.

Cứ nhìn lại mà xem: Cứ mỗi khi đám trùm VC trong nước ra, bị đánh vỗ mặt, nhục nhã là mấy tên chánh trị hoạt đầu, nhất là mấy tên viết lách ăn tiền nham nhở cả giọng miệt thị người chống cộng, nào là phường bát nháo, nào là chống cộng quá khích, cực đoan đẻ đở đòn cho chủ. Biết vậy nên cả các nhóm vận động lẫn đồng bào vẫn ngạo nghể: “ Chó sủa, mặc chó, đường ta, ta cứ đi.” Thử thời không có những cuộc biểu tình chống cộng kiên cường thì VC đã ngồi chồm hổm trên cộng đồng người Việt TNCS xứ nầy chớ đâu phải nặn óc viết ra cái Nghị quyết 36 kiểu rồi bỏ tiền ăn cướp của dân ra thực hiện mà chỉ mua chuộc được một nhúm bất lương, không có chút lòng ruột nào, trơ tráo viết lách quấy phá cộng đồng.

Vẫn biết rằng vận động biểu tình trên đất Mỹ lừng danh tự do, dân chủ chỉ tốn công sức nhưng không có gì nguy hiểm làm sao sánh được với việc vận động tranh đấu cách mạng dưới chế độ độc tài sắt máu VC cho được. Nhưng cứ lượt qua để đối chiếu để xem có điểm nào thích dụng không?

NHÓM ĐẤU TRANH CHỐNG XÂM LĂNG TÀU

Cho tới ngày khởi phát cuộc biểu tình lừng lẩy ngày 5 tháng 6 năm 2011, chưa ai nghĩ là dưới chế độ công an trị hà khắc VC lại có thể nỗ ra một cuộc biểu tình do dân chúng “ tự phát” như vậy. Càng lạ hơn nữa là công việc trọng đại như vậy mà được tiến hành chỉ bằng vào lời kêu gọi của một nhóm “ Nhật ký yêu nước” đơn độc và chỉ được đăng  vỏn vẹn trên hai Blog Nguyễn Xuân Diện và Dân Làm Báo mới kỳ!

Trong cuộc biểu tình ngày ấy ở Saigon Bến Nghé, trên ba ngàn ( có người nói là trên bảy ngàn ) đồng bào hăm hở ra quân. Nơi Cố Đô Thăng Long, trên một ngàn chiến binh, dẫn đầu là một vị cựu Tướng và nhân sĩ, trí thức Hà thành, lần đầu tiên sau 66 năm dài, tham dự biểu tình do nhân dân “ tự phát.”

Kế tiếp là 10 cuộc biểu tình nữa, liên tiếp mổi Chúa Nhật hàng tuần, trong thời gian 3 tháng. Nhân số tham dự sút giảm nhiều. Hà Nội cố gắng duy trì ngọn lửa đấu tranh liên tục, tuy nhân số đôi khi chỉ còn vài mươi chiến sĩ. Saigon bị kềm kẹp gắt gao, chỉ còn biểu tình ngồi uất nghẹn nơi công viên Thống Nhất.

Trước cuộc biểu tình lần thứ 11, ngụy quyền Hà Nội ra cái Thông báo nặc danh, không người ký, ra lịnh cấm biểu tình. Vi vậy, cuộc biểu tình lần thứ 11 diễn ra đầy biến động. Công an Hà Nội huy động toàn bộ lực lượng kể cả dân phòng và du đảng thuê mướn trấn giữ khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ ngay từ đêm trước. Khi cuộc biểu tình khởi phát, chỉ trong 10 phút đầu, chúng đã ập vào hốt trọn 46 người can trường biểu tình, bất chấp lịnh cấm bất hợp pháp của ngụy quyền Hà Nội. Lần nấy công an Từ Liêm đối phó thô bạo hơn. Chúng giữ người biểu tình lấy cung cả ngày, lại bắt giữ cả người đem thực phẩm tiếp tế. Cuối ngày chúng giữ lại 9 người. Ba người nổi tiéng Phương Bích, Minh Hằng và Dũng Phú Thọ giải về Hotel Hỏa Lò, chính thức xộ khám. Chúng nhốt họ 5 ngày, chỉ cho “tại ngoại hậu cứu” sau khi Tân Đại sứ Mỹ chính thức ra Thông cáo Báo chí yêu cầu thả những người biểu tình bị bắt.

Đến đây là chấm dứt giai đoạn vận động biểu tình trên danh nghĩa “ Chống xâm lăng Tàu cộng.”

Bây giờ thử nhìn lại xem việc vận động phong trào biểu tình diễn tiến thế nào và vì sao đến cuộc biểu tình lần thứ 11 là khựng lại?

Trước hết, xét về các nhóm vận động biểu tình. Cứ nhìn xem thành phần tham dự thì biết.

Ở Hà Nội, dẫn đầu biểu tình là nhóm nhân sĩ, trí thức “lão thành cách mạng” đứng đầu là Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.

Trong Nam, theo truyền thống “VC nằm vùng”, núp sau lưng đồng bào biểu tình là Huỳnh Tấn Mẫm và bộ sậu kể cả thằng Tây cà chớn Mền Rách Hồ Cương Quyết, con cháu bợm họ Hồ.

Về thành phần tham dự, ở Hà Nội có nhóm nồng cốt, tiêu biểu như Phương Bích, Minh Hằng, Nguyễn Văn Phương…Về các tỉnh thành về tham dự, người viết không rành nên không dám kể, chỉ nhận xét rằng chí ít cũng có mặt một nhóm đến từ Phú Thọ với sự hiện diện của Dũng Aduka.

Trong Nam, ngoài đồng bào Bến Nghé, Saigon còn có các nhóm từ Đồng Nai, Xuân Lộc, hoặc từ xa hàng trăm cây số như Bà Rịa, Vũng Tàu.

Như vậy, công cuộc nầy đâu phải chỉ bằng một lời kêu gọi của nhóm Nhật Ký Yêu Nước đăng trên 2 blog Xuân Diện và Dân Làm Báo mà thành tựu được. Cuộc vận động nầy do nhiều nhóm khác nhau dày công thực hiện. Ngoài các nhóm chủ yếu ở Saigon, Hà Nội còn có các nhóm ở Tỉnh, Thành xa như Vũng Tàu, Phú Thọ. Ngoài ra còn có những cá nhân hỗ trợ như Mẹ Nấm Như Quỳnh từ Nha Trang bay vào Saigon, Nhà văn Nguyên Ngọc từ Đà Nẳng bay ra Hà Nội.

Mặc dầu nhân số sút giảm, mặc dầu bị đàn áp bắt bớ nhưng các cuộc biểu tinh vẫn được thực hiện đều đặn mỗi Chúa Nhật hàng tuần. Vì sao đến cuộc biểu tình lần thứ 11 thì khựng lại?!

Để hiểu rõ vấn đề, tưởng nên nhắc lại đây câu chuyện Hà Sĩ Phu tiếp kiến Bà Phó Đại sứ Mỹ hồi tháng 3/2011. Trong cuộc tiếp kiến, Hà Sĩ Phu có thưa trình Bà Phó Đại sứ ý đồ của trí thức trong nước muốn dựa vào uy tín của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh để vận động mở rộng dân chủ theo phương pháp “Tự diễn biến từ trên xuống”, nghĩa là vận động “các ông vua tập thể” chấp thuận cải biến cơ chế, mở rộng dân chủ để lấy lại uy tín, tiếp tục cai trị.

Vì vậy, sau Bản Tuyên ngôn trong cuộc biểu tình thứ 5, hai mươi Nhân sĩ, Trí thức thừa thắng tung ra “ Bản Kiến Nghị” gởi Bộ Cá Tra (BCT) thỉnh cầu như trên. Tiếp theo, 36 (sau còn 35 ) “Trí thức” hải ngọai thừa cơ nối vòng tay lớn, thiếm xực thêm cái “Lá Thơ Ngỏ” báo hại như sẽ kể sau.

Trước cuộc biểu tình lần thứ 12 bình thường vào ngày Chúa Nhật 28/9/11 một ngày, ngụy quyền TP Hà Nội triệu Tướng Vĩnh và 4 vị nhân sĩ “có tham dự biểu tình” lên gặp Trùm Phạm Quang Nghị, Ủy viên BCT kiêm bí thư Thành ủy. Trùm Nghị lật con bài tẩy: Trưng bằng chứng nhân sĩ trong nước ‘tư thông’ với trí thức phản động bên ngoài thông qua “Lá thơ ngỏ”. Vậy là  quí vị, mặc dầu cứ chối bai bãi rằng thì là chỉ tham dự biểu tình chớ không phải chủ xướng hay chủ trì vẫn bị kẹt nặng. Nó mà quy cho quí vị cái tội “tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước” theo điều luật còng còng đôi 88 ôi thì cũng đủ mệt rồi huống chi điều 79(?) về tội “âm mưu lật đổ nhà nước xã nghĩa” thì tù mọt gông là cái chắc!

Cho nên quý vị lẳng lặng ra về và nín thinh về cuộc biểu tình lần thứ 12! Biết vậy nên Nguyễn Chí Vịnh, (Tướng mà chẳng biết là con rơi con rớt của ai: Nguyễn Chí Thanh hay Lê Đức Thọ?) mới mạnh miệng tâu trình tướng Tàu Mã Hiểu Thiên rằng: Các cuộc “tụ tập đông người” ở VN từ nay quyết xin chừa!

Vậy là vai trò “nhân sĩ trí thức lão thành cách mạng” với tấn tuồng “ tự diễn biến từ trên xuống” hay cải lương “Đổi mới cơ chế” chấm dứt từ đây!

Từ đây nhường lại trận địa cho các nhóm trẻ thật lòng yêu nước, can đảm và cương quyết tự thân xoay trở tìm phương thức khác: Vận động CÁCH MẠNG TỪ DƯỚI LÊN hay cách mạng toàn dân hay CÁCH MẠNG DÂN TỘC thì cũng vậy.

NHÓM VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG

Ngay từ ngày đầu, tuy danh nghĩa thống nhất là chống Tàu cộng xâm lược, nhưng mục tiêu ngầm bên dưới có chỗ dị biệt. Mục tiêu của nhóm trí thức cao niên là nhằm vận động “Đổi mới đảng” như kể trên. Trong lúc đông đảo giới trẻ tham dự thì tỏ lộ ỳ muốn rõ rệt: Tranh đấu lật đổ bạo quyền VC. Một số điềm tỉnh lý luận: Muốn huy động sức mạnh toàn dân chống Tàu cộng xâm lăng, trước hết phải xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị VC. Đa số bộc trực phát biểu thẳng thừng: Bằng mọi cách phải đập tan đảng VC bán nước, hại dân.

Sau khi quí vị nhân sĩ, trí thức im tiếng, nhóm Nhật ký Yêu nước phối hợp với nhóm Ngày Chúa Nhật kêu gọi biểu tình lần thứ 12, chỉ đăng trên Blog Dân làm báo. Cuộc biểu tình nầy, bề ngoài có vẻ bất thành, nhưng phân tích cho kỷ, nó đánh dấu một bước ngoặc trọng yếu.

Vế phía người biểu tình, nó đem lại lòng tự tín và niềm tin để kiên trì vận động tranh đấu: Suốt trong ngày, để thi hành lời cam kết với chủ Tàu cộng, ngụy quyền Hà Nội huy động toàn lực ngăn chặn khiến các nhóm biểu tình không tụ hội được. Ở Saigon, tình trạng cũng như vậy. Nhưng đến 5 giờ chiều, dưới cơn mưa thu nặng hạt, mười lăm thanh niên nam nữ Bến Nghé phát khởi “cuộc biểu tình thầm lặng trong mưa.” Sau biến thành “cuộc biểu tình chạy dưới mưa” từ Thanh Đa diễu qua cả dinh Thái thú Tàu mà công an, mật vụ không sao ngăn chặn kịp.

Về phía ngụy quyền VC, chúng xác định các cuộc biểu tình từ nay là vận động “ Cách mạng đường phố “ đòi “tự do, dân chủ, nhân quyền”, đòi “đa nguyên, đa đảng”. Xin trích vài đoạn từ Bản Phụ trương Thông tin nội bộ của Thành Ủy Hà Nội:

“Sau sự việc ngày 21/8/2011, bộ mặt thật của các phần tử nầy đã lộ nguyên hình. Vẫn bằng phương tiện mạng internet, nhân danh “yêu nước”, họ ráo riết kích động kêu gọi quần chúng xuống đường biểu tình tuàn hành với một “màu sắc” mới vô cùng nguy hiểm:

-Về nội dung phản đối, họ chuyển từ phản đối Trung quốc xâm lược sang trực diện chống phá đảng và nhà nước ta, như: Đòi đa nguyên đa đảng; đòi đất cho nông dân; đòi “tự do, dân chủ, nhân quyền” …

…Bốn là, không còn thấp thoáng đâu đây về “tiền đề cách mạng đường phố”, mà với những gì họ đang kêu gào về “ đa nguyên đa đảng”, về “tự do, dân chủ, nhân quyền” khi nhân danh “yêu nước” kêu gọi, kích động nhân dân xuống đường biểu tình, tuần hành trái pháp luật thì thực chất là họ đang rắp tâm toan tính về một cuộc “cách mạng đường phố”, gây bất ổn về an ninh chính trị – xã hội trên địa bàn Thủ đô.

…Thứ năm, các Quận, huyện, thị xã thành lập Ban Chỉ Đạo theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Thành phố để trực tiếp triển khai giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sanh trên địa bàn.”

Về hình thức, trên đây là tài liệu học tập của Thành ủy Hà Nội. Xét về nội dung, đây là Quyết nghị TW đảng chỉ đạo toàn đảng, các đoàn thể ngoại vi và chánh quyền các cấp chấp hành, bởi vì khi nói tới “ cuộc Cách mạng” thì là cách mạng toàn quốc chớ  không phải chỉ ở Hà Nội thôi.

Như vậy, ngụy quyền VC đã bày xong thế trận chống Cách mạng. Ngụy quyền có bộ máy cầm quyền và công an, mật vụ nhưng ở thế phòng ngự.

Phía cách mạng có lưc lượng nhân dân ở thế vận động tấn công. Chừng nào các nhóm cách mạng huy động được một lực lượng quần chúng đủ mạnh để tràn ngập lực lượng công an mật vụ thì ở thế tất thắng, bởi vì việc xử dụng binh lực đàn áp, bắn giết thì … xem gương Gadhafi.

Nói ví von thì như vầy: Chế độ độc tài tập thể VC như rít độc trăm chân. Lực lượng cách mạng nhân dân như Phật Bà ngàn tay, ngàn mắt. Mười tay Phật ngắt một chân rít ắt trăm chân rít phải rụi, chỉ còn cái mình trùi trụi là phải chết.

LỜI KẾT

Ngày trước, bọn lưu manh VC đặt bài hát “ xuống đường “ để kích động thanh niên giúp chúng xâm chiếm Miền Nam. Ngày nay các bạn trẻ làm cách mạng lại dùng bài hát ấy khích lệ nhau vùng lên đánh đổ ngụy quyền VC:

Xuống đường, xuống đường

Đập tan mọi xích xiềng

Quyết kết đoàn tiến lên giành chánh quyền

…………………

Vùng tiền phong

Quyết võ trang tranh giành cuộc sống

Cầm tầm vong, cầm gạch đá

Dù tử sanh ta nào sá

Giành lấy chánh quyền về tay nhân dân

Nguyễn Nhơn

7/11/2011

Kính gửi: Bạn Nhon Nguyen

Rất mong được quý vị quan tâm và chia sẻ cho cộng đồng. Xin cảm ơn, Lê Thăng Long.

-----

CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ ?! CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ?!?!?!

Vừa qua nhà văn - nhà dân chủ Nguyễn Xuân Nghĩa (quê Hải Phòng) có hỏi chúng tôi là: Chúng tôi phải làm gì ?! Chúng ta phải làm gì ?! Làm thế nào để Việt Nam sớm có dân chủ thực sự ?!

Nhà văn - nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Xuân Nghĩa đã chân tình bày tỏ với chúng tôi là chính bản thân anh cũng còn bối rối về đường lối đấu tranh. Anh muốn chúng tôi giúp chỉ rõ hơn về đường lối đấu tranh làm sao cho hiệu quả nhất để sớm có quyền con người đầy đủ cho nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi rất cảm mến nhà văn - nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Xuân Nghĩa. Nhiều năm qua anh là một tấm gương sáng về sự dấn thân cống hiến hành động để mưu cầu quyền con người toàn diện cho nhân dân Việt Nam. Chúng tôi luôn sẵn lòng chia sẻ với anh về tất cả mọi giải pháp nhằm sớm mưu cầu quyền con người toàn diện cho nhân dân Việt Nam.

Cần phải có một “phương thuốc rẻ tiền nhất” nhưng lại là “biệt dược” để xóa sạch mọi vấn nạn xã hội tước bỏ quyền con người của nhân dân Việt Nam.

Phương thuốc ấy là gì ?!

Phương thuốc ấy chính là “Hiến pháp tam quyền phân lập” !

Khi có hiến pháp tam quyền phân lập thì nạn tham nhũng sẽ giảm 90% đến 99,99% so với hiện nay.

Khi có hiến pháp tam quyền phân lập thì Việt Nam sẽ có bầu cử, ứng cử tự do dân chủ chức vụ tổng thống và mọi chức vụ chính quyền. Khi đó chính quyền là của dân để phục vụ dân (làm thuê cho dân).

Muốn đi tới mục tiêu ta phải có phương tiện tốt. Muốn tới đích nhanh ta phải có phương tiện phù hợp. Mục đích, mục tiêu của chúng ta chính là mưu cầu quyền con người đầy đủ cho nhân dân Việt Nam. Phương tiện tốt nhất để sớm thực hiện thành công điều đó chính là hiến pháp tam quyền phân lập. Tuy nhiên cần có thêm, kết hợp thêm nhiều “phương tiện” phương pháp khác.

Thời nào cũng vậy: Ngu dốt cộng với nhiệt tình luôn trở thành đại phá hoại. Do vậy những người yêu nước và hoạt động dân chủ Việt Nam luôn cần phải sáng suốt, cần tìm ra phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề bế tắc của dân tộc Việt Nam.

Bài viết này chúng tôi không chỉ gửi tới anh Nguyễn Xuân Nghĩa (nhà văn, nhà hoạt động dân chủ Việt Nam). Bài viết này chúng tôi gửi tới toàn thể người yêu nước và hoạt động dân chủ Việt Nam. Đồng thời bài này chúng tôi cũng gửi tới toàn thể nhân dân Việt Nam ở trong nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Bài viết này chúng tôi chia sẻ một giải pháp tốt là vận động thực hiện hiến pháp tam quyền phân lập để mưu cầu quyền con người toàn diện cho nhân dân Việt Nam.

Trong nhiều bài viết tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu rõ thêm về hiến pháp tam quyền phân lập và nhiều phương pháp khác nhằm thực hiện để sớm mưu cầu quyền con người đầy đủ cho nhân dân Việt Nam.

Anh Nguyễn Xuân Nghĩa, qúy vị và các bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ:

1/ Doanh nhân, nhà hoạt động vì quyền con người Lê Thăng Long (Lincoln Lê). Địa chỉ nhà riêng: 80 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. ĐTDĐ: 0967375886. Email: thanglong67@gmail.com . FB: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn .

2/ Doanh nhân, nhà hoạt động vì quyền con người Vũ Quang Thuận (Võ Phù Đổng). Hiện là tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại và truyền thông Chuông Việt. Địa chỉ văn phòng: 38 Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa, Hà Nội. ĐTDĐ : 0962493364. Email : chuongviet069@gmail.com .

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2015,

Lê Thăng Long – Lincoln Lê

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site