lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

40 năm qua

Hôm 30.04.75 khi xưa
Hai đứa cùng nhau chạy ra ngoài cảng
Kẻ lên tàu người đi xuống băn khoăn
Gia đình mày tứ tán ở đâu mày không biết rõ
Chạy trốn cho rồi bọn "Giải phóng" đến nơi
"Giải phóng" cho ai, mày và tao không được rõ
Nhưng nỗi kinh hoàng ám ảnh đã từ lâu
Tao ở lại vì gia đình còn đó
Sống chết có nhau hơn ly tán đau lòng
Tình trạng mày, tao như bao triệu con người khác
Kẻ ra đi đau lòng, người ở lại lòng còn đau hơn thế!...
Chẳng có ai rắp tâm đi vì một chương trình định sẵn
Chẳng có cuộc hành trình nào để đến xứ tự do
Lầm lũi trốn vì một tương lai vô định
Sợ hãi hết hồn vì bọn giặc đến rồi

Hôm nay 30.04.15
Lại tiễn một người bạn đến nơi chân trời lạ
Lúc đợi chờ trao đổi mãi không ngưng
Bạn ở Việt Nam qua, thông tin cho tôi được nhiều việc
Thế giặc mạnh rồi hơn 40 năm qua
Người trong nước mãi chờ nên mệt mõi
Lớp thanh niên rường cột nước nhà mãi lo về kinh tế
Mặc bọn cầm quyền thao túng ngược xui
Họ nhìn ra nước ngoài mong anh em tiếp ứng
Chẳng thấy tăm hơi còn tiếp sức bọn thù
Cuộc chiến đấu bất cân phân thấy rõ
Nghe bạn nói lòng tôi thêm áy náy
Cuộc chiến trường kỳ sẽ kéo tới bao giờ
Nếu cuộc đấu tranh chỉ tiếng qua lời lại
Không bằng kết đoàn làm một trận sau cùng

Hai phần ba đời người bạn vẫn còn trong nước
Học hỏi đã nhiều kinh nghiệm cũng quá nhiều
Nhưng tại nước ngoài bạn vẫn chưa gặp những người cùng chí hướng
Có gặp nhau rồi không phải chỉ dùng khẩu hiệu hô to
Bạn đã ra đi mong có ngày gặp lại

Đặng Quang Chính

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site