lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Hội Sử-Học Việt-Nam thành kính phân ưu cùng gia đình nhà văn Điệp-mỹ-Linh

hoa sen

Hội Sử-Học Việt-Nam vô cùng đau đớn khi nhận được tin cựu hải quân trung tá Hồ-quang-Minh phu quân của nhà văn Điệp-mỹ-Linh vừa tạ thế ngày 23-12-2014 tại Bệnh viện Memorial Hermann thành phố Sugar Land, HOUSTON, TEXAS, Hoa Kỳ Hưởng Thọ 77 tuổi,

Chúng tôi thành kính gởi lời chia buồn đến gia đình nhà văn Điệp-mỹ-Linh cùng thân bằng quyến thuộc của cố hải quân trung tá Hồ-quang-Minh.

Nguyện cầu ơn trên tam bảo từ bi tiếp độ hương linh tín hữu Hồ-quang-Minh sớm cao đăng Phật quốc;

Nguyện cầu an lạc cho tang gia quý quyến cùng thân bằng quyến thuộc xa gần.

Khấp cáo

Liên âu ngày 27 tháng 12 năm 2014, Việt lịch 4893

Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc tổng thư ký

***

hải quân trung tá hồ quang minh

PHÂN ƯU

Được TIN BUỒN

Bạn HỒ QUANG MINH

Cựu Hải Quân Trung Tá

KHÓA 8 ĐỆ NHẤT HỔ CÁP HẢI QUÂN

đã từ trần lúc 12:30 pm, ngày 23/12/2014

tại Bệnh viện Memorial Hermann

tại Thành phố Sugar Land, HOUSTON, TEXAS

Hưởng Thọ 77 tuổi

Toàn thể anh em Đệ Nhất Hổ Cáp Hải Quân và gia đình xin thành kính chia buồn cùng Chị Điệp Mỹ Linh cùng tang quyến

Nguyện cầu Hương linh của anh sớm vãng sanh Miền Cực Lạc

Thành Kính Phân Ưu
Toàn thể KHÓA 8 ĐỆ NHẤT HỔ CÁP Và gia đình

***

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Tại Nhà Quàn Vĩnh Phước

8514 Tybor Drive

Houston 77074

(713) 771 - 9999
  __

Thứ Hai : 29/12/14 :

- 10:00 am - 11: 30 am : Lễ nhập liệm và phát tang

- 04:30 pm - 05:30 pm : Lễ Cầu siêu

Thứ Ba :   30 /12/14 :

- 11:30 am - 12:30 pm :   Lễ Cầu siêu

  - 04:30 pm - 05:30 pm :   Lễ Cầu siêu

-  05:30 pm - 08:30 pm :   THĂM VIẾNG

Thứ Tư : 31/12/14 :

-  10:00 am - 11:30 am   : Lễ Di Quan và Hỏa Táng


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site