lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tin Tức Thời Sự Việt Nam Quốc Tế 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

BẢN LÊN TIẾNG CHÍNH THỨC VỀ BỨC "KHẨN THƯ BÁO ĐỘNG" CỦA TÁC GIẢ NGỌC PHƯƠNG NAM ĐÃ GIẢ MẠO HOÀNG TỘC NHÀ NGUYỄN

ủy ban truy tố tội ác việt cộng

ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG

P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834

Điện thoại: 626-257-1057

Email: ubtttadcsvn.vg@gmail.com

BẢN LÊN TIẾNG CHÍNH THỨC

V/v Nhân đọc bức “Khẩn Thư Báo Động” của tác giả Ngọc Phương Nam đã giả mạo Hoàng Tộc Nhà Nguyễn viết ra cái gọi là “Hoàng Tộc Nhà Nguyễn Việt Nam Chính Thức Thông Báo về tác giả Nguyễn Phúc Liên Thành và quyển sách Biến Động Miền Trung” ký tên ngày 29/9/2009 và vừa được tung ra lại vào ngày 21/6/2014 

---------------------------

California, ngày 7 tháng 5 năm 2014.

ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Khối Kỹ Thuật của UBTTTADCSVN  thấy cần phải minh định rõ ràng cùng đồng bào những điểm sau đây:

1- Nguồn gốc và xuất phát

Đối chiếu Email đầu tiên được gởi đi, cộng vào một số xác định kỹ thuật, thì Email này là của tác giả là Ngọc Phương Nam ký ngày 29/9/2009 và gởi ra cũng ngày 29/9/2009, và kế tiếp sau đó là Phạm Hoài Việt, Thục Vũ, Thích Không Tánh, Tuệ Kiếm, Tâm Mãn, và Trương Nhân chuyển tiếp email này đi vào những ngày 30/9/2009 và 1/10/2009.

Ngày 30/9/2009 Ông Bửu Chánh lên tiếng trên diễn đàn Net tố cáo đó là bức thư giả, kẻ nào đó đã giả mạo email của ông, chứ ông không viết bức thư đó.

Ngọc Phương Nam là con gái của Lý Đại Nguyên và cũng là kẻ lãnh đạo đoàn Thanh Niên Cờ Vàng, là nhân vật hoạt động đắc lực cho Thích Viên Lý Chùa Điều Ngự.

Bức thư này lần thứ I được tung ra vào ngày 29/9/2009, khi cuốn Biến Động Miền Trung đã ra mắt đồng bào vào ngày 30/5/2008.

Lần thứ II này, bức thư giả mạo lại được tung lên làng Net ngày 21/6/2014 xuất phát từ máy computer của Trương Nhân cư ngụ tại Đức Quốc, khi cuốn Thích Trí Quang Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc, đã ra mắt tại Nam Cali Westminter và bắc Cali San Jose trong thời gian vừa qua 2014, và sẽ ra mắt tại Atlanta ngày 16/8/2014. Tại Thụy sĩ, Đức, và Pháp, vào từ 1/10/2014 đến 12/10/2014. Tại Úc Châu từ 1/12/2014 đến 15/12/2014.

2- Mục đích

Chúng tôi không ngạc nhiên và chẳng lạ lùng gì khi thấy bức thư giả mạo này lại được hâm nóng trở lại trong thời điểm này. Bởi lẽ tác phẩm  Thích Trí Quang là Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc là một tài liệu lịch sử xác thật, và chỉ đích danh những tên cộng tăng  nằm vùng trong Phật giáo như Trí Quang, Đôn Hậu, Huyền Quang, Quảng Độ, Minh Châu, Nhất Hạnh, Thiện Siêu, Trí Thủ, đám tay sai việt gian Võ Văn Ái vv… Cũng như quyển sách này đã bạch hóa những phỉnh gạt làm tiền đồng bào tại hải ngoại của nhóm Văn phòng II Viện Hóa Đạo Hải Ngoại của Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà đại  diện là Thích Quảng Độ, Thích Viên Lý, Viên Huy, Giác Đẵng, Võ Văn Ái vv…

Đó là lý do chính mà bọn chúng cho nhóm bọn Ngọc Phương Nam giả mạo thư của ông Bửu Chánh tung tin Hội Đồng Hoàng Tộc khai trừ tác giả Nguyễn Phúc Liên Thành khỏi Hoàng Tộc, cùng với những lời xin lỗi trịnh trọng đến tên Điệp Viên Cộng Sản Thích Quảng Độ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Xin Trích nguyên văn:

“Thành kính ngưỡng mộ và kính mong Ngài Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Thích Quảng Độ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tha lỗi. Kính chúc hoà thượng thân tâm thường lạc, phật sự chóng viên thành, tâm bồ đề kiên cố trong công cuộc đấu tranh dành tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam hiện đang bị áp bức dưới gông gùm Cộng Sản và đàn anh Trung Cộng

Nay trân trọng kính báo. Con Cháu Nhà Nguyễn Từ Khắp Nơi:

HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ, CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC, ÚC ĐẠI LỢI, GIA-NÃ-ĐẠI, TÂN TÂY LAN, CỘNG HÒA PHÁP.

Ngày 29 tháng 9 năm 2009.
THAY MẶT TRIỀU ĐẠI NHÀ NGUYỄN HOÀNG TỘC VIỆT NAM:
Hoàng Thân Nguyễn Phúc Bửu Chánh Việt Nam
(Pháp danh Minh Chánh)
Công Nương Bửu Phan Liên
Và Toàn Thể Hoàng Tộc Nhà Nguyễn Việt Nam!”

Hết trích.

https://groups.yahoo.com/neo/groups/thong_tin_tu_do/.../4934

Cũng cần phải nhắc lại rằng Triều Đại nhà Nguyễn đã chấm dứt vào năm 1945, khi mà vị vua cuối cùng là Hoàng Đế Bảo Đại đã theo lời yêu cầu của tên Hồ tặc trao lại Ấn tín của triều đại nhà Nguyễn cho tên lưu manh Hồ chí Minh, và tuyên bố thoái vị.

Sau 30/4/1975 trong nước, Việt Cộng thành lập Hội Đồng Nguyễn Phước Tộc và giao cho tên Việt cộng nằm vùng Giáo Sư Đại Học Huế Tôn Thất Hanh làm chủ tịch, với mục đích duy nhất là lấy tiền viện trợ của Liên Hiệp Quốc trong vấn đề trùng tu lăng tẩm các vị vua nhà Nguyễn, và đền đài miếu vũ tại Cố Đô Huế. Nhưng hầu như 90% ngân khoản đó rơi vào túi bọn cầm quyền.

Tại hải ngoại từ sau 1975 làm gì có Hoàng Tộc Nhà Nguyễn Việt Nam. Ai có đủ tư cách để thành lập? Tóm lại tổ chức đó nếu có, chỉ là do một vài người đứng ra thành lập với lòng ham muốn được làm Vua làm Chúa, thật là đáng buồn cho những người này.

Triều đại nhà Nguyễn đã qua không còn ai đủ tài đủ đức để tái lập lại được. Xin hãy để cho lịch sử chuyển động.

Chúng tôi mạnh mẽ tố cáo hành động ném đá giấu tay, bất lương và đê tiện, nhằm mục tiêu đánh phá Tác giả Liên Thành trong suốt 6 năm qua của Ngọc Phương Nam cùng đồng bọn ra trước công luận quốc nội và hải ngoại .

Trân trọng,

tịnh ngọc

Tịnh Ngọc

Trưởng Khối Kỹ Thuật/UBTTTADCSVN

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2014/07/ban-len-tieng-chinh-thuc-ve-buc-khan.html

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site