lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Đặng-quang-Chính

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Quả báo nhãn tiền

Nghe các tù nhân lương tâm nước nhà thuật chuyện
Ai trong chúng ta nghe mà chẳng căm tức bực mình
Bực mình vì nhân quyền là chữ xem xa lạ với bọn công an
À !... họ đâu phải là công an mà là bọn côn đồ vớ vẩn
Nếu biết họ là công an giả trang thì bực mình có được gì không nhỉ?!..
Không lẽ tù nhân lương tâm nào cũng có quốc tịch nước ngoài
Không lẽ các ông tổng lãnh sự nào cũng xuống nhà từng người tù chính trị?!...
Như vậy chuyện bực mình cũng chẳng làm thay đổi gì tình hình hiện tại

Nhưng nếu chúng biết...
gây khó khăn cho người này họ sẽ gặp khó khăn từ những nhóm khác
Chuyện "dĩ độc trị độc" là chuyện thường tình của bọn Mafia.
Bọn đầu gấu của chúng tại Bắc Bộ Phủ
đã chơi trò này khi tổ chức của chúng vẫn còn trong trứng nước
Nguyễn Văn Trấn hùm xám Mỹ Tho một thời khét tiếng
Cũng không bằng Lê Duẫn đàn anh
Cách mạng là gì là bàn tay ra dấu phạt ngang cái cổ
Bọn chúng có thua gì bọn IS Hồi giáo cực đoan
Cho nên nói căm tức cũng có lý do của nó
Vì nhân quyền là phạm trù của toàn nhân loại
của con người có nhân bản trong tim
Nhưng tim thú và tim người có khác
Sao lại san bằng xem chúng như nhau

Các người tù lương tâm chúng ta thật tội
Họ sẽ bị theo dõi suốt đời
Họ sẽ đấu tranh đến cùng vì không còn con đường nào khác
Nhưng đấu tranh với thú phải có dao, có mác
Đâu chỉ bằng khẩu hiệu hô xuông
"Xã hội dân sự" tiếng kêu nghe rất khác
Đến bao giờ được khắp nước cùng nghe
Chi bằng cho họ thấy "quả báo nhãn tiền" khi thời cơ có được.

Đặng Quang Chính

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site