lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Đủ Mặt Cả

Văn võ bá quan đủ mặt cả

Đến nhà riêng thăm thú tướng Thanh

Vòng hoa hương khói chân thành

Mà sao thằng Dũng chẳng dành cho tau?

Đại hội đảng ba Tàu hứa hẹn

Chức bí thư vỏ hến chắc tay

Lại thêm chủ tịch cáo cầy

Hồn lìa khỏi xác ngất ngây suối vàng

Quân đảo chánh thét vang ra lửa

Mấy sư đoàn chiến hữu bao vây

Thiên triều kế hoạch bài bây

Xứ quân đầu tỉnh phây phây bướm hồng

Ngai thái thú ruợu nồng chúc tụng

Khải hoàn ca từng thúng đô la

Anh em ta lại một nhà

Biên kia biên giới chính là cha ông

a thế sự biển đông giông tố

Obama ngoan cố chẳng lùi

Trung Nam Hải quyết chôn vùi

Con Hồng cháu Lạc sụt sùi lạy van

Mao chủ xí muôn vàn kính mến

Bác Hố ơi! Con đến thăm người

Bầy đoàn giun dế chuột dơi

Chín tầng địa ngục đười ươi nó cười

Cộng sản đổ tái hồi quân phiệt

Kíếp ngựa trâu thảm thiết dân đen

Vợ chồng ông chỉ cần tiền

Con trai thái tử lạc miền đào hoa

Ôi giấc mộng nhạt nhòa mây khói

Đại tướng quân tức tối căm hờn

Âm binh đom đóm rập rờn

Nghĩa trang Mai Dịch chập chờn ác ma.

26.7.2015 Lu Hà

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site