lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Bài ca ông tân chủ tịch hội nhà văn

chủ tịch hội nhà văn việt cộng

Ông Tân Chủ tịch ơi ! Sao ông tham lam thế?

Hay sợ hết quyền rồi. Đời sẽ dẫm đạp lên ông?

Gọi ông là "tân". Thật ra đã cũ mèm.

Bốn khóa - hai mươi năm
Cả linh hồn, trí não ông đều rách nát.

Ông trơ trẽn tới mức không cần nhân cách

Mặt ông mo rồi. Máu cũng đã hơi tanh.

Ông lãnh đạo Hội nhà văn mà suy yếu toàn phần

Tổ chức thì hỗn mang.
Nền văn học nước nhà thấp kém.

Ông giỏi nịnh Đảng để lấy tiền nhà nước

Khéo bầy trò tổ chức tiêu pha

Hãy nhớ: Đây là tiền đóng thuế,

tiền máu của dân ta

Không phải để cho Hội nhà văn tiêu xài,
không kết quả?


Khi dùng trao giải thưởng văn chương

thì tư lợi, cửa quyền, đầy những mánh mung

Thẩm định tác phẩm đa phần thấp kém và bậy bạ
Lúc hội thảo thơ "tân con cóc"   (*)
lại hùa nhau hò reo, hỉ hả

Ai muốn vào Hội nhà văn - phải chạy chọt, đút tiền...

Xem ra, ông có tội nhiều hơn công thì phải?

Hàng loạt các hội viên

ngán ngẩm ông mà bỏ ra khỏi Hội

Vì quyền sống tự do chân chính của con người

Không phải lũ nô bộc viết thuê !

Hội nhà văn giờ bung bét

có khác gì một bãi tha ma

Ông trát trấu, bôi tro vào mặt mình

Ngẩng lên thẹn trời, cúi đầu ngượng đất.

Ham hố quyền vị nhất thời.

Thơ phú vứt vào sọt rác.

Là văn nghệ sĩ thường cầu danh thơm để nghìn thu

Phải chăng ông cũng chỉ là tên cơ hội "đục nước béo cò"?

Mãi mãi về sau nền văn học này

Đời sẽ bêu tên ông...

Dấu hoen nhục ông định rửa bao giờ cho sạch ???

Hà Nội, tháng 7- 2015
PHẠM NGỌC THÁI

(*)  Thơ "tân con cóc": mượn chữ nghĩa của Trần Mạnh Hảo

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site