lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Bản Lên tiếng Thứ 72 Hội Sử-Học Việt-Nam phản đối viện Khổng Tử thiết lập ở đại học Hà Nội, Việt-Nam

Theo những tài liệu nghiên cứu về lịch sử và địa dư, dân tộc bách Việt đã hiện diện và định cư trên 5000 năm trước Công nguyên ở vùng đất từ sông Chang Jiang (Trường giang), sông Yangtze River (Dương Tử) kéo dài cho đến đồng bằng sông Hồng Bắc Việt.

Nền văn minh, văn hóa của tộc Việt là lúa nước và là dân tộc đầu tiên trồng và cấy lúa trong lịch sử nhân loại.

Còn dân tàu là giống dân du mục phương Bắc, pha trộn các với các giống dân khác như Thổ nhĩ kỳ, Tây tạng. Sau đó hai chủng tộc này lại pha trộn với người Tầu thời nhà Thương (Shang Dynasty). Người Tàu chỉ lập nước kể từ đời Thương khoảng 2000 năm trước Công nguyên vào thời nhà Chu hay Châu (Zhou).

Khổng Khâu hay Khổng tử người nước Lỗ sinh năm 551 trước Công nguyên. Khi du ngoạn sáu nước có viết kinh Xuân Thu; trong kinh này ông đã hết lòng ca ngợi văn hóa tộc Việt và chê bai văn hóa nhà Châu, đồng thời đem văn hóa tộc Việt dạy cho dân tàu thời đó. Dân Tàu đã tôn Khổng Khâu là vị thầy muôn đời (Vạn thế biểu sư).

Qua lịch sử, tương quan văn hóa giữa nước Việt và Tàu cho thấy rằng Khổng Khâu cũng như dân Tàu thực tế đã là học trò của tộc bách Việt từ ngàn xưa.

Năm 43 sau Công nguyên, cuộc khởi nghĩa của hai vị vua Trưng thất bại và nước Việt của chúng ta đã sống dưới ách cai trị hết sức dã man của giặc Tàu. Một trong những chính sách hà khắc nhất, cai nghiệt nhất là đem đạo nho của Khổng Khâu vào bắt buộc dân ta phải tuân theo họ. Mã-Viện muốn dùng đạo nho của họ Khổng để diệt chủng văn hóa của người Việt bằng tất cả sức mạnh của đạo quân xâm lược.

Nhưng y đã lầm. Mặc dù sống dưới ách cai trị hà khắc như vậy, tộc Việt vẫn luôn tìm cách giữ gìn bản sắc dân tộc do nương tựa hai nền tảng tư tưởng căn bản có từ thời vua Hùng đó là hai nền văn minh Đông-Sơn và Lạch-Trường. Qua đó, người Việt đã thẳng thắn từ chối đạo nho của Khổng Khâu. Vì vậy trong suốt gần 10 thế kỷ, đạo nho của họ Khổng không thể nào xâm nhập được vào đời sống tâm linh của dân tộc ta. Vì dân ta quan niệm rằng đạo nho này đi vào nước ta cùng với quân Tàu xâm lược đồng nghĩa là quân xâm lược không khác.

Sau khi Ngô Vương Quyền đuổi giặc tàu ra khỏi bờ cõi năm 938 và hơn 1 thế kỷ sau năm 1070, vua Lý Thánh Tôn mới dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử, Chu Công, tứ phối cùng 72 vị hiền.

Kể từ đó, nho giáo mới chính thức được dân ta tiếp nhận và cùng với Lão giáo, Phật giáo dung hóa thành nền tam giáo đồng nguyên.

Vua Lý Thánh Tôn đem đạo nho vào nước ta cốt ý dùng đạo này phục vụ cho quyền lợi của dân tộc Việt-Nam.

Từ những dữ kiện lịch sử nêu trên đạo nho hay Khổng tử, Khổng Khâu đã hiện diện trên nước ta khoảng hai ngàn năm rồi cho nên không cần thiết phải lập thêm viện Khổng-Khâu gì nữa.

Sự kiện vào cuối năm 2014, hai bạo quyền Trung cộng và Việt cộng lại thiết lập viện Khổng-Khâu ở đại học Hà Nội, đây là chuyện buồn cười nhất đối với dân Việt và sỉ nhục nhất của năm 2014 đối với đảng cộng sản việt nam.

Việc dựng viện Khổng Khâu vào ngày 27-12-2014 chỉ với mục đích đại diện và phục vụ cho quyền lợi Bắc Kinh chứ không hề đem lại lợi ích cho dân tộc Việt-Nam, đó là chưa kể tới vấn đề tổ chức tình báo phát xuất từ viện này.

Đó cũng là lý do các trường đại học Hoa Kỳ cũng như Nhật Bản đều kẻ trước người sau tẩy chay viện Khổng-Khâu của Trung cộng vì thấy được âm mưu đen tối muốn biến viện này thành trung tâm do thám và tuyên truyền cho đảng cộng sản Tàu trên đất nước của họ.

Trong lễ khai trương viện Khổng-Khâu vào sáng ngày 27-12-2014 có Nguyễn-thiện-Nhân chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt cộng; chính Nguyễn-thiện-Nhân này trong vai trò Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Vc đã chủ tọa Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ II được tổ chức từ ngày 24 đến 27-11-2013 cùng với Lý Nguyên Triều, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch nước Tàu.

nguyễn thiện nhân, mặt trận tổ quốc việt nam, liên hoan thanh niên việt trung lần thứ 2

Nguyễn Thiện Nhân trong Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ II, ảnh lưu của Huỳnh-Tâm

nguyễn thiện nhân, viện khng tử đại học hà nội việt nam

Và Nguyễn Thiện Nhân vào sáng ngày 27-12-2014 khai trương viện Khổng-Khâu. Nguồn hình VNExpress

Qua đó cho thấy sự cấu kết chặt chẻ của hai đảng Tàu và Việt cộng trong việc sáp nhập, đồng hóa nước Việt trong yên lặng vào nước Tàu cũng như dần dần chuẩn bị cho năm 2020 là năm Việt-Nam chính thức trở thành một tỉnh tự trị của Bắc Kinh.

Hội Sử-Học Việt-Nam cương quyết phản đối việc dựng viện Khổng-Khâu đồng thời kêu gọi mọi người mọi giới hãy tích cực phản đối bằng nhiều hình thức khác nhau để tống cổ viện Khổng-Khâu này về nước Tàu càng sớm càng tốt.

Người Việt-Nam nào còn có lương tri cần phải chống và chống viện Khổng-Khâu này cho đến cùng để cứu lấy văn hóa Việt-Nam.

Tiếp nối của chiến dịch «Chúng tôi muốn biết» là đây! Mạng lưới blogger Việt-Nam, Phụ Nữ nhân quyền VN, blog dân làm báo cũng như các tổ chức dân sự Việt-Nam (20 tổ chức từng ký tên phản đối giàn khoan HD 981 của Trung cộng vào giữa năm 2014) hãy đi vào hành động tẩy chay cụ thể để làm trong sạch xã hội, không khí nước nhà đã và đang bị bạo quyền Việt cộng làm ô nhục qua việc thiết lập viện Khổng Khâu ngày 27-12-2014.

Đừng sợ cộng sản, hãy làm những gì cho cộng sản khiếp sợ khiến chúng phải dừng tay gây tội ác đối với dân tộc.

Rất mong mỏi mọi người Việt-Nam hãy nhận chân ý nghĩa Trung cộng, Việt cộng thiết lập viện Khổng-Khâu ở đại học Hà Nội vào ngày 27-12-2014 là mở đầu cho thời kỳ nô dịch văn hóa diệt chủng văn hóa mới tương tự như năm 43 sau Công nguyên khi cuộc khởi nghĩa chống giặc Tàu của hai vị vua Trưng thất bại.

Liên Âu, ngày 1 tháng 1 năm 2015, Việt lịch 4893

Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

***

Tham khảo :

- Thiên niên sử Thăng Long Thành – Biên khảo sử của Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-161_4-3378_5-10_6-1_17-23_14-2_15-2/

- Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 10 (Huỳnh Tâm) - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/ht_tien-trinh-dam-phan-bi-mat-thanh-do-90_10.html

 - Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ II - http://www.sav.gov.vn/2928-1-ndt/lien-hoan-thanh-nien-viet-trung-lan-thu-ii.sav

- Viện Khổng Tử tại Việt Nam - http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/concerning-about-confucius-institute-in-vn-ml-12302014075038.html

- Sinh viên Nhật Bản tẩy chay viện Khổng Tử - http://www.radiochantroimoi.com/mot-vong-donga/sinh-vien-nhat-ban-tay-chay-vien-khong-tu.html

- Trí thức Mỹ nói không với Học Viện Khổng Tử của Trung cộng - http://www.voatiengviet.com/content/tri-thuc-my-noi-khong-voi-hoc-vien-khong-tu-cua-trung-quoc/1940017.html

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site