lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Đặng-quang-Chính

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Biểu tượng

Trước kia có anh chàng phân phát nước
Tại Tao Đàn công viên của quận ba
Với tấm giấy đề "Nước nhà không bán"
"Mất nước mất sự sống"
Ai đi ngang cũng được anh mời uống nước
Tưởng chuyện dễ dàng nơi đất nước tự do
Cá nhân có quyền làm những gì không hại người khác.
Nhưng đâu dễ dàng với dân phòng, công an chìm, nổi.
Công việc anh làm bị chận đứng tức thì
 
Việc dễ dàng đâu dễ gì làm được
Đừng nói chi đến Hội nghị Thành đô, "Chúng tôi muốn biết".
Viết Kiến nghị thư trình đại biểu nhân dân
Cửa Quốc hội mở rộng toang tiếp dân giải thích
Viết cứ viết, đưa cứ đưa ai biết
Biết đưa ai, ai biết mà đưa
Nhưng thực tế bày ra thật rõ
Chặn cổng vào một rừng máy thâu hình
Đứng bao quanh một đàn "chó săn" mật vụ
 
Ngày 19 tháng 11 năm nay tại cầu Kinh tẻ
Cả quận 7 chỉ có một người mang cờ vàng đi trên phố
Bị chặn đứng bị đưa đi đâu ai biết
Như Thế vận hội Bắc Kinh trước đây cũng thế
Khi cờ Vận hội đi ngang một cờ vàng ba sọc đỏ phất lên.
Rồi người đó bị đưa đi đâu biệt tích
Đến giờ này cũng chẳng thấy tăm hơi
Cái đất nước gì tự do sao mà lạ
Quyền của người dân quyền ở chỗ nào
 
Cái cờ vàng phải chăng chỉ là biểu tượng?
Chỉ là màu vàng ba sọc đỏ mà thôi
Đấu tranh chi giựt giành chi với nó
Ai muốn cướp muốn xé đi là quyền của họ
Đấy là lời của những kẻ có tự do
Đó không là lời của kẻ cướp có dao có súng
Với bọn họ chỉ có một màu cờ đỏ
Dù đó là cờ của bọn phương Bắc, giặc thù
Nên chống nó chống từ tâm hồn ra đến ngoài hình thức.

Đặng Quang Chính

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site