lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tin Tức Thời Sự Quốc Tế Và Việt Nam

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Phóng Sự Ảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Các Quân Dân Cán Chính VNCH 26-10-2014

Phóng Sự Ảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Các Quân Dân Cán Chính VNCH tại Tượng Đài Việt Mỹ (Freedom Park), Westminster - Nam Cali vào ngày Chủ Nhật 26/10/2014 từ 11:00 AM đến 2:00 PM

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Biểu ngữ Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa được giăng nơi lối vào Tượng Đài Việt Mỹ (Freedom Park)

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Chào Mừng Quan Khách nơi lối vào khán đài Lễ Tưởng Niệm nơi di ảnh của Cố Tổng Thống được đặt trang trọng trên bàn thờ

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Di ảnh của Cố Tổng Thống được đặt trang trọng trên bàn thờ trên khán đài

* Dọc hai bên lối vào khán đài là các vòng hoa tưởng niệm được nhiều hội đoàn và tổ chức mang đến:

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm Tri Ân và Thương Nhớ Tổng Thống

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Vòng hoa này đến từ Cháu Chắt của Ông Lý Viên, Phủ Cam, với dòng chữ "Rất Thương Nhớ Tổng Thống Diệm"

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ, Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange - Lễ Tưởng Niệm 51 Năm Ngài Cố Tổng Thống Gioan BaoTiXiTa

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali Thành Kính Tưởng Niệm

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Nam Cali Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Gia Đình Cựu Học Sinh Di Cư 54 Gia Long và Phú Thọ Nhớ Ơn Tổng Thống Ngô Đình Diệm

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Hàng xe quân đội biểu tượng của QL VNCH với cờ Quốc gia và cờ Mỹ trước lối vào khán đài

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Quang cảnh trước giờ khai mạc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Quang cảnh trước giờ khai mạc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Quang cảnh trước giờ khai mạc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Hai hàng quân đại diện các binh chủng chuẩn bị trước giờ làm lễ

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Đại diện Ban Tổ Chức có ông Nguyễn Văn Liêm, Cựu Đại Tá / Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh và đại diện các hội đoàn tại Nam Cali trong Ban Tổ Chức

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Rước Quốc Kỳ

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Rước di ảnh Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Tan hàng! ... Cố gắng!

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Ông Nguyễn Văn Liêm, đại diện Ban Tổ Chức phát biểu về ý nghĩa của buổi lễ tưởng niệm, về lòng yêu nước và sự hy sinh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vị Tổng Thống đã khai sinh ra nền Cộng Hòa Việt Nam
Ngoài sự có mặt có một số vị quan chức trong chính quyền Mỹ tại địa phương, còn có sự có mặt của Cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, Cựu Đại Tá Trần Minh Công, vv...

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Ông Trí Tạ, Thị Trưởng Thành phố Westminster, cùng với phái đoàn phát biểu về lòng tri ân của thế hệ sau đối với nền dân chủ non trẻ và thuyết nhân vị mà Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã gầy dựng và để lại cho Việt Nam

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Từng nhóm đại diện hội đoàn và tổ chức lần lượt mang vòng hoa đặt trên khán đài và rời khán đài sau khi khấn nguyện trước bàn thờ Tổng Thống

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Giáo sư Đại học Hoa Kỳ Cao Phương Lan (Ái nữ của Cố Đại Tướng Cao Văn Viên) đáp chuyến bay từ xa về vào đêm trước để kịp dự lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Cô Phương Lan đang chụp hình lưu niệm cùng ông Lê Châu Lộc, Cựu Tùy Viên của Tổng Thống Ngô Đình Diệm

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Ban Tế Lễ đang thực hiện nghi lễ

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Quan khách đứng lên làm lễ

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Cầu Bến Hải - Vỹ tuyến 17 chia đôi miền Bắc theo chủ nghĩa Cộng Sản và miền Nam theo lý tưởng Quốc gia, Tự Do

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Hoạt cảnh "Nắng Đẹp Miền Nam" rất cảm động và  nói lên lòng tri ân của đồng bào di cư 54 đối với Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Hoạt cảnh nói về cuộc di cư vĩ đại của 1 triệu đồng bào từ bắc và nam qua cây cầu Bến Hải do ban tù ca Xuân Điềm thực hiện 

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Đồng ca các bản nhạc hùng hồn của VNCH nói lên đời sống yên bình và no ấm dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm 1955 - 1963

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

Westminster, Nam Cali, ngày 26 tháng 10 năm 2014

Khối Kỹ Thuật, UBTTTADCSVN, thực hiện

~~~//~~~

(Đính kèm là Thư Mời liên quan bài Phóng sự ảnh ở trên)

lễ giỗ lần thứ 51 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu tuẫn quốc

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2014/10/phong-su-anh-le-tuong-niem-co-tong.html

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site