lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

- Lịch Sử Vua Trần-Nhân-Tông - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo

- Lịch-sử việt-nam: Ngô-Đình-Diệm Và Chính-Nghĩa Dân-Tộc

- Anh-Hùng Bất-Tử Đặng-Phương-Thành - Nhiều tác giả

Điện-Toán - Tin-Học:

- Computer Security - An-Toàn Điện-Toán An-Toàn Lướt Web - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Ebooks Hồi-Ký Nguyễn-Đăng-Mạnh

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

- The Emperor Nhan Tong And The Truc Lam School 1

- Four Vietnamese Military Geniuses - Nguyen Van Tin

- Quatre Génies Militaires Vietnamiens - Nguyen Van Tin

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

- Hoàng Sa Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc - Giáo-Sư Nguyễn-Văn-Canh

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

lichsuvietnam: Đại-Họa Mất Nước

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

- Từ Trúc-Lâm Yên-Tử Đến Bình-Ngô Đại-Cáo - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo 

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

- Kính gởi Chương-Trình Dân Hỏi Bộ-Trưởng Trả Lời - Thạch-Thị-Liên, Châu-Thị-Hoa, Bùi-Thị Lan-Thi

- Công-an và Bộ-đội biên-phòng Nghệ An thông đồng bán phụ nữ sang Trung Quốc - Nữ Vương Công Lý

- Thư Tố Cáo Các Ông Nông-Đức-Mạnh - Nguyễn-Tấn-Dũng - Hoàng-Trung-Hải Nguyễn-Minh-Triết - tác-giả Lê-Anh-Hùng

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

- Tình-Hình Nhân-Quyền Trên Thế-Giới Năm 2011

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

- Hành Tung Bí-Ẩn Của Một Nhà Sư Bài 4 - Lữ-Giang 

- Hành-tung bí-ẩn của một vị sư Bài 3 - Lữ-Giang

- Thích minh-châu Là Ai? - Liên-Thành

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

- “Hoa địa ngục” và Đảng, Bác, Mác-Lê - Phạm Hồng Sơn

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

- Bắc-Ninh Thi-Thoại Tập I và II - Nguyễn-Khôi

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

- Đề Cử Người Tù Chính Trị Xuyên Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2011

- Thư Ngỏ Gởi Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

- Ebook Nửa Đường Gẫy Cánh - Đỗ-Quốc Anh-Thư

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Đôi Dòng Nhìn Lại Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Quỳnh Hương

Lịch Sử Việt Nam |  Tổng thống Ngô Đình Diệm

...

Không phải riêng Phật giáo, mà phía Công giáo, bọn Việt cộng cũng cài người vào để phá hoại , gây chia rẽ tôn giáo  và chống phá chính quyền.

Mời bạn đọc theo dõi phần trích đăng bài viết  NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CÒN BỎ SÓT của bác sĩ Lê văn Sắc:

“....Bên Công giáo thì ngoài công khai là các linh mục Chân Tín, Nguyễn ngọc Lan, Phan khắc Từ, Trương bá Cẩn, còn trong bí mật, hoạt động tình báo và dùng báo chí chia rẽ lực lượng quốc dân như LM Nguyễn quang Lãm, bên Phật giáo thì có TT Thích minh Châu, viện trưởng Viện Đại học Vạn hạnh, sau này công khai lãnh đạo Giáo hội Phật giáo quốc doanh và làm đại biểu quốc hội của Việt cộng và nhiều người khác.

Có một số người không phải Việt cộng nằm vùng, nhưng cứ chống phá chính quyền, vô tình làm lợi cho Việt cộng, đi đúng vào đường hướng khích động, điều hợp, góp phần không nhỏ vào việc làm mất nước vào tay cộng sản sau này, như Linh mục Trần hữu Thanh, và  một số nhà sư...

....Vào giai đoạn đó, hai tờ báo Công giáo, Xây dựng và Hòa bình, dùng sa luân chiến để đánh phá, hóa giải lực lượng chống cộng ở miền Nam : Tờ Xây dựng dùng bộ áo Công giáo của  một nhà tu (nhưng chỉ là một cán bộ Việt cộng nằm vùng không hơn không kém, ký bút hiệu Thiên Hổ, Cọp Nhà Trời, một bút hiệu chẳng hiền lành, có vẻ tu hành chút nào) để bên ngoài làm bộ chống cộng quá khích, chửi cộng sản dữ dội để lấy lòng những người Công giáo, những người Phật giáo và những người thuộc các tôn giáo khác vốn chống cộng tích cực, và nhất là chính quyền.

Lấy lòng tin để xâm nhập, lượm lặt tin tức tình báo, mặt khác lại chửi bới Phật giáo ròng rã bao năm để đào hố chia rẽ giữa người Phật giáo và Công giáo, làm tan nát tiềm năng chống cộng của nhân dân miền Nam...”

Việt cộng cài cán bộ  vào 2 tôn giáo lớn là Phật giáo và Công giáo để kích động gây chia rẽ giữa tôn giáo với tôn giáo và tôn giáo với chính quyền. Việc  Lực lượng Đặc biệt  bố ráp chùa Xá Lợi và việc bắt hạ cờ Phật Giáo tại Huế đã giúp cơ hội cho Việt cộng kích động, tuyên truyền chống chính phủ. Trong khi hai tờ nhật báo  Xây Dựng và Hòa Bình của bên Công giáo cũng như các Linh mục Quang Lãm, Phan Khắc Từ, Trương bá Cẩn...một mặt đả kích chính phủ, mặt khác lại đả kích Phật giáo thì chính quyền lại không có một biện pháp giải quyết,  gây cho Phật giáo càng bất mãn chế độ, cho rằng chính quyền bao che Công  giáo.

Cho đến khi Hòa thượng Quảng Đức tự thiêu tại ngã tư đường Lê văn Duyệt và Phan đình Phùng thì uy tín TT Diệm không những bị giảm sút ở trong nước mà kể cả ngoài nước, nhất là Hoa Kỳ.

Sau này, nền Đệ nhị Cộng hòa, do các Linh mục giới thiệu, nên 2 tên trùm gián điệp Việt cộng đã chui vào chính quyền, làm cố vấn cho ông Thiệu.  Đó là Huỳnh văn Trọng và Vũ ngọc Nhạ.  Sau 30-4-1975, tờ nhật báo Saigon Giải phóng của Việt cộng đã viết bài ca tụng Vũ ngọc Nhạ và nói rõ cấp bậc hắn là thiếu tướng  tình báo của chúng. Chẳng biết vị linh mục giới thiệu 2 tên cán bộ tình báo Việt cộng cho ông Thiệu, là Huỳnh văn Trọng và Vũ ngọc Nhạ, sau  tháng tư đen, có quì trước tượng Chúa Jesus để xin rửa tội, vì đã góp tay với Việt cộng làm điêu đứng cho nhân dân miền Nam Việt nam tự do?

Cabot Lodge, cũng như  nhóm tướng tá làm đảo chánh, không nhận ra Việt cộng cài người vào các tôn giáo để phá hoại, lật và giết chết TT Diệm, chính thị là tiếp tay cho Việt cộng, dù vô tình hay cố ý.

Một khuyết điểm khác, ông Diệm thiếu cương quyết, đặt quá nặng tình huynh đệ,  nên để cho ông Cẩn và bà Nhu, nhất là ông Cẩn, làm nhiều việc không lợi cho chế độ, dù sau khi ông  Cẩn bị bắt, nhóm Minh Xuân đã cố truy tìm tài sản của ông Cẩn, cũng không tìm ra ông Cẩn có một tài sản nào.

Ngoài ra còn tin đồn trong nhà ông Cẩn có hầm chứa vũ khí và xác người, nhưng khi Dương hiếu Nghĩa, tay chân của Minh, cho lục xét thì không thấy một hầm vũ khí hay xác người như tin đồn. Vậy tin đồn này từ đâu ra, nếu không phải là Việt cộng phao lên để kích động dân chúng, nhất là Phật tử?

Trong phạm vi gia đình, bản thân ông Cẩn là người hiếu thảo, nhưng không phải là người hoạt động chính trị, lại ưa nịnh, nên để cho bọn đàn em khuấy động. Những năm cuối đời ông Diệm, việc bổ nhiệm các chức vụ Quận trưởng, Tỉnh trưởng miền Trung phải “hỏi qua cậu” là điều thật nghịch lý.

 Điều này làm giảm uy tín trong  đường lối cai trị của ông Diệm. Ngoài ra ông Cẩn còn tổ chức Cần lao nhân vị miền Trung để phân biệt với đảng Cần lao nhân vị ở miền Nam của ông Ngô đình Nhu, gây chia rẽ trong guồng máy chính quyền  và là sơ hở lớn để Việt công lợi dụng, tuyên truyền dân chúng oán ghét TT Diệm.

Tổ chức Đảng để có hậu thuẫn là điều cần thiết, nhưng phát triển Đảng Cần lao nhân vị trong quân đội lại gây mầm bất mãn trong hàng ngũ quân nhân, nhất là sĩ quan. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của ông Diệm là cả tin trong việc dùng người.

Vì phong cách quan lại nên ông dễ nghe ton hót  “cụ cụ, con con” và nhận con nuôi, để sau này giết bố (!). Tôn thất Đính và Đỗ Mậu là 2 dẫn chứng cụ thể.

Những năm sau này, nhất là sau tháng tư đen, dân chúng lầm than, những người đã từng sống qua các  giai đoạn, từ  thời kỳ thực dân Pháp cai tri, rồi qua quân đội Nhật, đến  Đệ nhất Cộng hòa, Đệ nhị Cộng hòa và kế tiếp dưới sự cai trị sắt máu của cộng sản, nhiều người dân miền Nam tỏ ra luyến tiếc Tổng thống Ngô đình Diệm.

KHÓ KHĂN CỦA CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA

Miền Nam được viện trợ quân sự và kinh tế bởi Hoa Kỳ. Nhưng Tổng thống John Fitzgerald Kennedy của Hoa Kỳ muốn miền Nam Việt Nam có một Tổng thống phải biết nghe lời, nên đã chủ trương sắp đặt cuộc đảo chánh 1963, chỉ vì ông Diệm không đồng ý cho đưa quân chiến đấu Mỹ trực tiếp tham chiến ở Việt nam.

Chủ trương của cố Tổng thống Kennedy cho  đám tướng tá ham quyền, ham tiền,  làm đảo chánh Tổng thống Ngô đình Diệm, như dẫn chứng trong bài của ký giả Richard Reeves, trích trong  cuốn President Kennedy: Profile of Power ở  phần trên.

Trong giai đoạn 21 năm, từ ngày Tổng thống Ngô đình Diệm chấp chánh 1954, đến ngày Saigon rơi vào tay cộng sản 30-4-1975, Việt cộng theo lệnh quan thầy Liên xô và Trung cộng- lúc đó Liên xô chưa tan rã- xâm lăng miền Nam Việt nam, Cambodia và Lào.

VỀ CHÍNH TRỊ- Theo hiệp định Geneve 20-7-1954, ngày chia đôi đất nước, Việt cộng phải rút hết quân và cán bộ về Bắc. Hạn  chót là 5- 5- 1955. Phía quốc gia rút hết quân, cũng như những người dân di cư  lánh nạn cộng sản, tìm tự do vào Nam ở điểm tập trung chót  là Hải phòng cùng ngày.

Nhưng cáo Hồ đã để lại cán bộ ở miền Nam nằm vùng, nhất là các vùng quê. Đến ngày 20-12-1960, chúng lập ra mặt trận bù nhìn Giải phóng miền Nam, mục đích đưa quân chính quy vào miền Nam dưới lốt quân của mặt trận bù nhìn. Nhóm lãnh đạo đầu sỏ của mặt trận này là Nguyễn chí Thanh, Lê Duẩn, Phạm Hùng, Võ văn Kiệt, và một số trí thức ngu muội của miền Nam như Nguyễn hữu Thọ, Dương quỳnh Hoa, Trương như Tảng, Huỳnh tấn Phát. Mặt trận bù nhìn hết sài và bị giải tán 1976. Trương như Tảng sáng mắt nên chạy trốn Việt cộng  qua Pháp.

Trong sách lược tuyên truyền của Việt cộng  có 2 giai đoạn. Giai đoạn Đệ nhất cộng hòa chúng rất nể sợ ông Diệm, nên quyết tâm hạ bệ, bằng cách xúi giục dân chúng chống lại ông Diệm, qui lỗi cho ông áp dụng gia đình trị. Ngoài ra chúng cho cán bộ  tôn giáo vận cạo trọc đầu, mặc áo vàng, đội lốt sư là Trí Quang, Trí Thủ, Đôn Hậu, Minh Châu, Huỳnh Liên cùng với mấy thầy tu mặc áo thụng đen, nhưng lại làm cán bộ công sản như Nguyễn quang Lãm, Nguyễn ngọc  Lan, Trương bá Cẩn, đẩy mạnh chiến dịch quấy phá ông Diệm. Nguyễn ngọc Lan đã một lần vào bưng gặp Phạm Hùng.

Phương cách  này của chúng không thành công, nếu không có ông khờ Cabot Lodge, làm Đại sứ ở một vùng tiền đồn chống cộng mà không nhìn ra được các vụ lộn xộn Phật giáo là do sự xúi giục của bọn cộng sản Bắc Việt, nên đã báo cáo sai lầm cho Tổng thống Kennedy, để ông Kennedy quyết định lật ông Diệm.

Giai đoạn sau 1-11-1963, khi ông Kennedy thỏa mãn được ý đồ lật và giết ông Diệm, đưa quân Mỹ trực tiếp tham chiến, thì Việt cộng xoay qua kích động lòng yêu nước của dân, trong chiến dịch tuyên truyền “chống Mỹ cứu nước”.

Thật ra , trong mục tiêu chống cộng, Mỹ đã đổ ra 3,000 tỷ đô la và hơn  50,000 mạng sống binh sĩ Mỹ vào chiến trường Việt nam, chỉ để chặn làn sóng đỏ loang dần từ Bắc Á xuống Đông nam Á, không bòn rút gì tài nguyên của Việt nam.

Trong khi đó, Việt cộng lãnh súng đạn, lương thực từ  Liên sô và Trung cộng, sau 30-4-1975, đã phải trả khoản nợ chiến tranh bằng gỗ, cao su, cà phê và các tài nguyên khác, qua 30 năm mà vẫn chưa hết nợ.

Và, năm 1958, Phạm văn Đồng đã ký dâng đảo Hoàng sa cho Trung cộng, rồi năm 1999, Lê khả Phiêu cùng bè lũ Đỗ Mười, Lê đức Anh, Nông đức Mạnh tiếp tục ký dâng đất biên giới phía bắc và vùng biển, cũng để trả nợ chiến tranh. Chua sót nhất là vụ mất Thác bản Giốc. Trung cộng chiếm đuợc vùng đất này, đã lập ra điểm du lịch và Toà Đại sứ Tàu cộng đã ép phái đoàn báo chí Việt cộng tham dự lễ khánh thành.

Bọn bộ chính trị Việt gian cộng sản mặt dày, không biết nhục. Đã thế bọn chúng còn nhốt tù ký giả Điếu Cày vì đã viết một bài về cuộc hành trình tham dự lễ khánh thành.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

 

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site