lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

- Lịch Sử Vua Trần-Nhân-Tông - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo

- Lịch-sử việt-nam: Ngô-Đình-Diệm Và Chính-Nghĩa Dân-Tộc

- Anh-Hùng Bất-Tử Đặng-Phương-Thành - Nhiều tác giả

Điện-Toán - Tin-Học:

- Computer Security - An-Toàn Điện-Toán An-Toàn Lướt Web - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Ebooks Hồi-Ký Nguyễn-Đăng-Mạnh

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

- The Emperor Nhan Tong And The Truc Lam School 1

- Four Vietnamese Military Geniuses - Nguyen Van Tin

- Quatre Génies Militaires Vietnamiens - Nguyen Van Tin

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

- Hoàng Sa Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc - Giáo-Sư Nguyễn-Văn-Canh

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

lichsuvietnam: Đại-Họa Mất Nước

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

- Từ Trúc-Lâm Yên-Tử Đến Bình-Ngô Đại-Cáo - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo 

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

- Kính gởi Chương-Trình Dân Hỏi Bộ-Trưởng Trả Lời - Thạch-Thị-Liên, Châu-Thị-Hoa, Bùi-Thị Lan-Thi

- Công-an và Bộ-đội biên-phòng Nghệ An thông đồng bán phụ nữ sang Trung Quốc - Nữ Vương Công Lý

- Thư Tố Cáo Các Ông Nông-Đức-Mạnh - Nguyễn-Tấn-Dũng - Hoàng-Trung-Hải Nguyễn-Minh-Triết - tác-giả Lê-Anh-Hùng

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

- Tình-Hình Nhân-Quyền Trên Thế-Giới Năm 2011

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

- Hành Tung Bí-Ẩn Của Một Nhà Sư Bài 4 - Lữ-Giang 

- Hành-tung bí-ẩn của một vị sư Bài 3 - Lữ-Giang

- Thích minh-châu Là Ai? - Liên-Thành

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

- “Hoa địa ngục” và Đảng, Bác, Mác-Lê - Phạm Hồng Sơn

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

- Bắc-Ninh Thi-Thoại Tập I và II - Nguyễn-Khôi

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

- Đề Cử Người Tù Chính Trị Xuyên Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2011

- Thư Ngỏ Gởi Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

- Ebook Nửa Đường Gẫy Cánh - Đỗ-Quốc Anh-Thư

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Đôi Dòng Nhìn Lại Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Quỳnh Hương

BẢN SAO ĐIỆN VĂN CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ GỬI ÔNG LODGE:

Nội dung bức điện: “Rõ ràng là hoặc  quân đội cho thiết quân luật hay ông Nhu lừa họ. Ông Nhu đã  lợi dụng tình thế này để tấn công  chùa chiền  bằng cảnh sát và Lực lượng Đặc biệt của ông Tung, trung thành với ông ta (O Nhu), điều này   làm thế giới và dân chúng cho là trách nhiệm của quân đôi. Cũng rõ ràng  ông Nhu âm mưu  nắm quyền chỉ huy.

U.S. Department of State

Chính phủ Hoa Kỳ không thể dung thứ về quyền hành nằm trong tay ông Nhu. Diệm phải được cho cơ hội để loại bỏ ông Nhu và phe  cánh của ông ta và thay thế bằng những quân nhân ưu tú và các chính trị gia.

Nếu, dù là chúng ta đã tận lực, Ông Diệm vẫn còn cứng đầu từ chối, lúc đó chúng ta phải đương đầu với khả năng là bản thân ông Diệm không thể tồn tại.”

Bên trên và dưới bức điện ghi chú TOP SECRET có nghĩa là tuyệt mật. Và câu cuối ghi là Diem remains obdurate and refuses, then we must face the possibility that Diem himself cannot be preserved.

Chữ  này hiểu là KHÔNG ĐỂ TỒN TẠI, nói xa sôi là giết đi.  Chữ nghĩa của ông Harriman có chủ đích, nôm na là giết, trừ khử, nếu nói theo  “anh chị”.

Tiếng Mỹ có chữ overthrow, là lật đổ, chữ replace là thay thế,  nhưng ông Harriman không dùng, LẠI DÙNG CHỮ  cannot be preserved.  Thâm thật! (bức điện trên gồm 4 chữ ký : Ông Thứ trưởng ngoai giao Harriman, ông phụ tá Bộ trưởng ngoại giao Hilsman, ông cố vấn an ninh  Forrestal, và ông Ball, Thứ trưởng ngoại giao)

Về  cuốn sách President Kennedy Profile of Power, của ký giả Richard Reeves, không những giúp cho người theo dõi thời cuộc biết thêm về sự thật cuộc đảo chánh 1-11-1963, mà còn cung cấp thêm dữ  kiện cho những nhà viết sử, ghi lại những dòng chính xác hơn.

Ông Richard Reeves viết :.. “Những điều mà Tổng thống Mỹ muốn là một cuộc đảo chánh có sự nhúng tay của Hoa Kỳ, mà lại có thể “ném đá dấu tay” và tin tức chuyển lẹ làng từng phút, về những người chủ mưu, đầy đủ , bảo đảm rằng họ có cơ hội thành công trong việc đẩy lui ông Diệm và ông Nhu.”

Và, những dòng tiết lộ sau đây  của Richard Reeves cho ta thấy rõ ý đồ của ông Kennedy, muốn đẩy lui ông Diệm, đồng thời cũng cho ta thấy được đám tướng tá làm đảo chánh đã nhận tiền của đại sứ  Lodge : “ Diễn tiến công việc lộ ra ở các bức điện của CIA. Bức đầu tiên trong một loạt điện văn nhận được từ phòng theo dõi tình hình lúc 2 giờ 34 sáng..  Đây là một báo cáo bằng điện thoại gọi đến Tòa đại sứ Mỹ của Đại tá tình báo Lucien Conein. Ông ta gọi bằng đường giây đăc biệt, mắc một ngày trước, tại bộ chỉ huy cuộc đảo chánh ở câu lạc bộ sĩ quan miền Nam Việt nam, nơi mà ông Conein đã đến và đem theo 42,000 usd, là tiền của Tòa đại sứ, để phân phát cho gia đình sĩ quan, nếu cuộc đảo chánh thất bại.”

Lịch sử đã lật trang, bọn côn đồ theo chủ nghĩa không tưởng cộng sản, đầy tớ mồ ma cộng sản Liên xô, đã xâm chiếm miền Nam 30-4-1975. Nhân dân miền Nam từ  30- 4- 1975 đã bị kìm kẹp, mất hết tự do, đời sống đói khổ, phải ăn độn khoai mì, bo bo trong 2, 3 năm như thế nào thì- trừ những tên mù bám đít  cộng sản , kể cả loại trí thức theo đít cộng sản ở trong và ngoài nước- ai cũng biết rồi. Trên 1 triệu người ghê tởm, chán ghét hoặc sợ hãi bọn quỉ đội lốt người Việt cộng, bỏ cửa nhà cơ nghiệp ra đi, bất chấp hiểm nguy trên đường vượt đại dương mênh mông trong những chiếc thuyền ọp ẹp, hoặc băng rừng lội suối qua ngả Cambodia, Thailand, để tìm tự do,  đã nói lên cái chế độ đó khốn nạn tồi tệ như thế nào.

Miền Nam Việt nam mất, khởi đầu từ sự sai lầm trong đường lối lãnh đạo của Tồng thống Kennedy: lật ông Diệm, đưa đến việc ông Diệm bị giết, giao quyền cho nhóm tướng lãnh bất tài,  để rồi miền Nam Việt nam  mất vào tay cộng sản.

Nhưng trận chiến cuối cùng chưa kết thúc. Ngày 31 tháng 12 năm 1991, không phải chỉ nước Nga, không phải chỉ 46 nước châu Âu, mà cả thế giới đều vui mừng vì khối quốc tế cộng sản tan rã. Sắt máu nhất của khối này là chủ tịch  nước Lỗ, Ceaucescu, đã bị dân Lỗ giêt chết năm 1989. Nhóm chóp bu Việt cộng ngơ ngác như gà phải cáo, vì mất chỗ dựa. Và, sự cáo chung của chế độ cộng sản Việt nam đang lóe lên những tín hiệu đáng mừng : phong trào dân chủ trong nước càng ngày càng cho chúng ta thêm tin tưởng, với sự trợ lực của phong trào dân chủ ở nước ngoài được phổ biến mau chóng nhờ tiến bộ thông tin, mà từ mấy chục năm nay bọn cộng sản Việt nam luôn luôn muốn bưng bít, bây giờ đã không còn đủ sức bưng bít sự thật được nữa.

 Chúng ta mỗi người góp một tay, nhất là những người phải tị nạn Cộng Sản ra nước ngoài sinh sống, ủng hộ phong trào dân chủ trong nước để sớm đạt được thắng lợi cuối cùng.

Vào năm 1975, trước ngày quốc tế  cộng sản tan rã 16 năm, tướng độc nhãn  Do Thái, Moshe Dayan, người đã chiến thắng trong trận đánh sa mạc Sinai của Ai cập trong vòng 48 giờ năm 1967, ông tuyên bố : “ Chủ nghĩa cộng sản như con ký sinh trùng, khi ra ánh sáng mặt trời sẽ chết .”

16 năm sau, lời tuyên bố đáng ghi nhớ này trở thành sự thực : chủ nghĩa cộng sản không tưởng, dã man, tàn bạo đã tan rã cuối năm 1991. Phe dân chủ tự do, do Hoa Kỳ lãnh đạo đã đại thắng.

Và, ngày 25-1-2006 tại Strasbourg, Pháp, Quốc hội Châu Âu  bỏ phiếu với đa số chấp thuận (99 phiếu thuận, 42 phiếu chống) đã thông qua Nghị quyết 1481, lên án chủ nghiã cộng sản là chủ nghĩa tàn ác, vi phạm nhân quyền. Điều đáng nói là Nghị quyết này đưa ra đúng một tuần trước ngày bọn cộng sản Việt nam kỷ niệm ngày thành lập đảng.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

 

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site