lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1964

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa

1/ Hệ-Thống Thủy-Điện ĐANHIM

Thủy điện Đa Nhim Đà Lạt

Giá tiền 0đ40-son; 1đ00-nâu; 3đ00-tím; 8đ00-xanh. Số lượng: 0đ40- 1 triệu; 1đ00- 1 triệu; 3đ00- 2 triệu; 8đ00- 1 triệu. Hình do họa sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 15/01/1964 Nhân dịp khánh-thành Hệ-thống thủy-điện ĐANHIM (đợt một). Đề tài: Mẫu tem hình dung khung cảnh hùng vĩ miền sơn cước, đập nước Đanhim và phía trên, một hệ-thống truyền dây điện mắc trên hàng cột thép. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

2/ Nguyên-Tử-Lực Phụng-Sự Hòa-Bình

Nguyên từ lực phụng sự hòa bình

Giá tiền 0đ80-xanh lợt; 1đ50-nâu lợt; 3đ00-nâu xám; 7đ00-xanh dương. Số lượng: 0đ80- 2 triệu; 1đ50- 2 triệu; 3đ00- 2 triệu; 7đ00- 1 triệu. Hình do họa sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 03/02/1964. Đề tài: Mẫu tem phỏng theo một bức ảnh chụp Trung-Tâm Nghiên-Cứu Nguyên-Tử-Lực Đà Lạt được khánh thành ngày 28 tháng 10 năm 1963, phía dưới, ở góc trái biểu hiệu của Cơ-Quan Nguyên-Tử Quốc-Tế. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

3/ Ngày Khí-Tượng Quốc-Tế

Khí tượng quốc tế, météo, weather

Giá tiền 0đ50-vàng; 1đ00-son; 1đ50-mầu rượu chát; 10đ00-xanh. Số lượng: 0đ50- 2 triệu; 1đ00- 1 triệu; 1đ50- 1 triệu; 10đ00- 1 triệu. Hình do họa sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 23/03/1964 nhân dịp kỷ-niệm năm thứ bốn ngày Khí-Tượng Quốc-Tế. Đề tài: Mẫu tem hình dung các dụng cụ chuyên môn của Nghành Khí tượng, phía sau, hình la-bàn, một góc trời điểm vài hành tinh (Thổ-tinh, Sao-chổi) và mấy ngôi sao nhỏ. Bên trên, góc mặt: OMM (Organisation Météorologique Mondiame) Pháp ngữ và WMO (World Meteorological Organisation) Anh ngữ, dịch ra Việt-văn: Cơ-quan hoặc Tổ-chức Khí-Tượng Quốc-Tế. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

4/ Thống-Nhất

Thống nhất

Giá tiền 0đ30-xanh lá cây đậm, xanh dương, nâu; 0đ50-rượu chát, vàng, xám; 1đ50-xanh dương đậm, xám. Số lượng: 0đ30- 1 triệu; 0đ50- 1 triệu; 1đ50- 1 triệu. Hình do họa sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 20/07/1964 nhân ngày "Quốc-Hận" đánh dấu chia cắt lãnh thổ quốc-gia. Đề tài: Mẫu tem hình dung hai miền phân tách nhuộm hai mầu sắc riêng biệt, ở giữa là bản đồ Việt-Nam chia làm hai đoạn do một chiến tuyến rõ rệt. Hàng đầu phác họa chân dung một thanh niên cường tráng, biểu hiệu cho người dân miền Nam, dơ tay đón tiếp đồng bào miền Bắc, thân thể ốm yếu, quần áo tả tơi, cánh tay bị xiềng xích. Dấu đặc-biệt: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn. b) Dấu cổ động tại các Bưu-cục lớn. 

5/ Bải Biển Hà-Tiên

Bải biển Hà-Tiên

Giá tiền 0đ20-xanh dương; 3đ00-xanh lá cây. Số lượng: 0đ20- 2 triệu; 3đ00- 2 triệu. Do nhà in tem thơ, Thomas de la Rue Londres thực hiện. Phát hành: ngày 07/09/1964 kỷ-niệm 10 năm thu hồi Dinh Độc-Lập (cũ). Đề tài: Mẫu tem hình dung bờ biển Hà-Tiên, một tỉnh miền Tây, Việt-Nam (cách Saigon khoảng 130 cây số, theo đường hàng không) nằm trên bờ biển Vịnh Thái-Lan. Hà-Tiên nổi tiếng về danh lam thắng cảnh. Giữa con tem là hình hòn "Phu-Tử", nom phảng-phất như một chiếc thuyền của hai cha con ngư phủ ra khơi thả lưới. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

6/ Kỷ-Niệm Ngày Cách-Mạng 1/11/1963

Chính biến 1/11/63

Đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm

Giá tiền 0đ50-tía, lam, lợt xám; 0đ80-nâu, lợt, tím lợt; 3đ00-lam lợt, nâu, lam đậm. Số lượng: 0đ50- 1 triệu; 0đ80- 1 triệu; 3đ00- 1 triệu. Hình do họa sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng vẽ (0đ50). Họa sĩ Võ-Tấn-Tài vẽ (0đ80). Họa sĩ Nguyễn-Văn-Ri vẽ (3đ00). Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 01/11/1964 nhân dịp kỷ-niệm Đệ-Nhất Chu-Niên ngày Cách-Mạng 01/11/1963. Đề tài: Loại tem gồm 3 giá tiền với 3 mẫu vẽ khác nhau: Mẫu tem 0đ50 toàn dân hăng hái tham gia cách mạng; Mẫu tem 0đ80 trình bày một quân nhân cương quyết bứt dây xiềng xích để giải phóng dân tộc; Mẫu tem 3đ00 kết hợp 3 đề tài tượng trưng: ngọn lửa cách-mạng, vòng hoa chiến thắng và đoạn dây xiềng xích bị chặt đứt. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

7/ Danh-Lam Thắng-Cảnh

Danh lam thắng cảnh

Giá tiền 0đ50-hồng, xanh và tím; 1đ00-xanh dương, xanh lợt (45); 1đ50-xanh lợt xám; 3đ00-đỏ xậm, tím, xám xậm. Số lượng: 0đ50- 3 triệu; 1đ50- 3 triệu; 1đ00- 2 triệu; 3đ00- 2 triệu. Hình do họa sĩ Đào-Văn-Mùi vẽ (0đ50). Họa sĩ Lai-Hải-Lộc vẽ (1đ00). Họa sĩ Trương-Hữu-Nghĩa vẽ (1đ50). Họa sĩ Nguyễn-Ái-Linh vẽ (3đ00). Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 02/12/1964. Đề tài: Loại "Danh-lam thắng-cảnh" gồm 4 con tem, hình dung tuần-tự theo các giá tiền 0đ50-1đ00-1đ50 và 3đ00: Đền Kỷ-Niệm Sài Gòn, Lăng tẩm cố đô huế, Bãi biển Phan-Thiết và Lăng Ông tại Gia Định tức đền thờ Đức Tả Quân Lê-Văn Duyệt. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn. (45) Giá tiền 1đ00 (Lăng tẩm Cố Đô Huế) được phát hành lâi cỡ nhỏ ngày 02/01/1970 dùng làm tem cuốn (timbres à roulette) bán bằng máy tự động. Cũng được bán thành tập, một tập 10 con tem giá 30đ00. Số Yvert 372 (số Scott không ghi).

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site