lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1970

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

1/ Lăng Minh Mạng

Lăng Minh Mạng, Huế, triều đình nhà nguyễn gia long

Ngày 02/01/1970 phát hành bộ tem (tem cuộn khổ nhỏ, máy tự động) Lăng Minh Mạng” gồm 01 loại duy nhất.

2/ Các loại chim

Các loại chim việt nam, cacloaichimvietnam, chim dòng dọc, chim hồng hoàng, chim se sẻ, chim áo dà

Ngày 15/01/1970 phát hành bộ tem Các loại chim gồm 04 loại (tem hình tam giác).

3/ Nạn nhân biến cố tết Mậu Thân

Nạn nhân biến cố tết Mậu Thân

Ngày 31/01/1970 phát hành bộ tem Nạn nhân biến cố tết Mậu Thân gồm 02 loại.

4/ Y Phục Cổ Truyền

y phục cổ truyền Việt Nam

Ngày 13/03/1970 phát hành bộ tem Y Phục cổ truyền Việt Nam. Gồm 4 loại khác nhau từ 1đ, 2đ, 3đ cho đến 100đ.

5/ Luật người cày có ruộng

Ngày 26/03/1970 Kỷ niệm ngày ban hành Luật người cày có ruộng

6/ Tái thiết cố đô Huế

Tái thiết cố đô Huế

Ngày 10/06/1970 phát hành bộ tem Tái thiết cố đô Huế gồm 02 loại.

7/ Người cày có ruộng

Người cày có ruộng

Ngày 29/08/1970 phát hành bộ tem Người cày có ruộng gồm 01 loại.

8/ Tái thiết khu gia cư

Tái thiết khu gia cư

Ngày 15/09/1974 phát hành bộ tem Tái thiết khu gia cư gồm 02 loại.

9/ Năm năng suất Á châu

Năm năng suất Á châu

Ngày 03/140/1970 phát hành bộ tem Năm năng suất Á châu gồm 01 loại.

10/ Thi sĩ Việt Nam: Nguyễn Đình Chiểu

Thi sĩ Việt Nam, Nguyễn Đình Chiểu

Ngày 16/11/1970 phát hành bộ tem Thi sĩ Việt Nam: Nguyễn Đình Chiểu gồm 02 loại. Thi sĩ Nguyễn Đình Chiểu còn được gọi là Cụ đồ Chiểu.

11/ Năm quốc tế giáo dục 1970

Năm quốc tế giáo dục 1970

Ngày 30/11/1970 phát hành bộ tem Năm quốc tế giáo dục 1970 gồm 01 loại.

12/ Hội nghị hội đồng liên hiệp nghị sĩ Á châu kỳ 9 và Đại hội đồng liên hiệp nghị sĩ Á châu kỳ 6

Hội nghị hội đồng liên hiệp nghị sĩ Á châu

Ngày 08/12/1970 phát hành bộ tem Hội nghị hội đồng liên hiệp nghị sĩ Á châu kỳ 9 gồm 01 loại giá 6đ; Ngày 09/12/1970 phát hành bộ tem Đại hội đồng liên hiệp nghị sĩ Á châu kỳ 6 gồm 01 loại giá 10đ.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

Phong Bì Ngày Đầu Tiên (sưu tầm từ Internet) :

tem việt nam, tem thu viet nam, tem thư việt nam, các loại chim, les oiseaux

tem việt nam, tem thu viet nam, tem thư việt nam, các loại chim, les oiseaux

the kinds of birds, tem việt nam, tem thu viet nam, tem thư việt nam, các loại chim, les oiseaux

the kinds of birds, tem việt nam, tem thu viet nam, tem thư việt nam, các loại chim, les oiseaux

the kinds of birds, tem việt nam, tem thu viet nam, tem thư việt nam, các loại chim, les oiseaux

the kinds of birds, tem việt nam, tem thu viet nam, tem thư việt nam, các loại chim, les oiseaux, first day cover, les timbres viet nam du sud

the kinds of birds, tem việt nam, tem thu viet nam, tem thư việt nam, các loại chim, les oiseaux, first day cover, les timbres viet nam du sud

the kinds of birds, tem việt nam, tem thu viet nam, tem thư việt nam, các loại chim, les oiseaux, first day cover, les timbres viet nam du sud

tem viet nam, phong bì ngày đầu tiên đại hội đồng nghĩ sĩ á châu kỳ 6 tại sài gòn việt nam

tem viet nam, phong bì ngày đầu tiên đại hội đồng nghĩ sĩ á châu kỳ 6 tại sài gòn việt nam


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site