lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1962

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa

1/ Diệt-Trừ Sốt-Rét

Diệt trừ sốt rét, ONS

Giá tiền 0đ50-hồng; 1đ00-cam; 2đ00-xanh; 6đ00-xanh dương. Số lượng: 0đ50- 1 triệu; 1đ00- 2 triệu; 2đ00- 3 triệu; 6đ00- 1 triệu. Hình do họa sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 07/04/1962 Kỷ-niệm năm thứ 15 ngày thành lập Unesco. Đề tài: Mẫu tem hình dung một người đeo trên vai bình xì thuốc xông muỗi dùng khi thực-hiện mọi công-tác tẩy-trùng, trong khuôn khổ Chiến-dịch Thê-giới diệt-trừ Sốt-Rét. Với một dáng điệu tượng-trưng, người trong tem dang tay nện một vồ (chầy vồ) chí tử xuống muỗi Anophèle đang lẩn-quẩn bên chân mình, để tận diệt giống côn-trùng truyền nhiễm sốt rét. Phía tay trái mặt con tem, có họa thêm hình vẽ tiêu biểu Chiến-dịch Thế-giới diệt-trừ Sốt-Rét được Tổ-chức Y-Tế Quốc-Tế chính thức công nhận. Việc phát hành loại tem nói trên đánh dấu sự tham dự của Việt-Nam vào chương-trình phát-hành chung các loại tem kỷ-niệm Chiến-dịch diệt-trừ Sốt Rét do Tổ-chức Y-Tế Quốc-Tế khuyến nghị. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

2/ Khánh-Thành Sở Bưu-Chi-Phiếu SAIGON

Bank Sài Gòn

Giá tiền 0đ70-xanh; 0đ80-nâu; 4đ00-tím; 7đ00 son. Số lượng: 0đ70- 1 triệu; 0đ80- 2 triệu; 4đ00- 1 triệu; 8đ00- 2 triệu. Ảnh chụp.Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 15/05/1962. Đề tài: Mẫu tem dập theo một bức ảnh chụp tòa nhà Trung Khu Bưu-Chi-Phiếu , đường Nguyễn-Du Saigon. Loại tem phát-hành để kỷ-niệm Lễ Khánh-Thành Sở Bưu-Chi-Phiếu Việt-Nam khai mạc vào ngày 10 tháng 4 năm 1962. Việc thành lập Sở Bưu-Chi-Phiếu này đánh dấu một cố gắng mới của Cơ-quan Bưu-Điện Việt-Nam Cộng-Hòa trên lãnh vực khuếch-trương nghành Bưu-Chính xứ sở. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

3/ Đức-Mẹ La-Vang

Đức Mẹ La Vang, Notre Dame

Giá tiền 0đ50-đỏ, tím; 1đ00-xám, nâu; 2đ00-màu rượu chát, xám lợt; 8đ00- xanh, xanh dương. Số lượng: 0đ50- 1 triệu; 1đ00- 1 triệu; 2đ00- 2 triệu; 8đ00- 1 triệu. Ảnh chụp do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 07/07/1962. Đề tài: Mẫu tem hình dung ở hành đầu, Dức Mẹ đỡ Chúa hài Đồng đứng trên trái địa-cầu, lấp lánh sáng ngời các vị tinh tú, ở hàng nhì bụi trúc. Người ta nhận thấy ngoài các ghi chú thường lệ của con tem bưu-chính hàng chữ: Đức-Mẹ La-Vang. - La-Vang, một thôn xóm hẻo lánh thuở xưa, giữa những khu rừng Trung-Phần Việt-Nam, vì những biến cố chính-trị, một thiên lịch-sử vừa có tính cách huyền-bí, chính-trị và tôn giáo đã trở nên một trung tâm hành-hương, một Thánh-địa của Việt-Nam, có thể so sánh như Jérusalem thời Trung-Cổ, Lộ-Đức (Lourdes, Pháp) và Fatima (Bồ-Đào-Nha) ngày nay dưới trời Âu. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

4/ Ấp Chiến-Lược

Ấp chiến lược

Giá tiền 0đ50-son; 1đ00-xanh lá cây; 1đ50-màu rượu chát; 7đ00-màu dương. Số lượng: 0đ50- 2 triệu; 1đ00- 1 triệu; 1đ50- 2 triệu; 7đ00- 1 triệu. Hình do họa sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 26/10/1962 Kỷ-niệm Đệ-Thất Chu-Niên Cộng-Hòa Việt-Nam. Đề tài: Mẫu tem hình dung ở hàng đầu, một đồn phòng vệ với đàng xa một điếm canh, một cặp thanh niên đang chiến đấu chống kẻ thù Cộng-Sản. Hàng sau chúng ta thấy thấp thoáng những cây dừa và các ngôi nhà của dân-cư ngụ tại vị-trí Ấp-Chiến-Lược, nằm bên trong các cơ cấu phòng thủ cổ điển: lũy cao, hào sâu, do tiền nhân truyền lại. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site