lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1963

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa

1/ Thác GOUGAH Đà-Lạt

Thác Gougat Đà Lạt

Giá tiền 0đ60-son; 1đ00-xám đậm. Số lượng: 0đ60- 1 triệu; 1đ00- 2 triệu. Ảnh chụp do nhà in tem thơ Thomas de la Rue Londres ấn loát. Phát hành: ngày 03/01/1963 nhân ngày sinh Tổng-thống Ngô-Đình-Diệm. Đề tài: Mẫu tem hình dung thác Gougah, một bức tranh thiên nhiên tuyệt-mỹ, cách tỉnh-lỵ Đà-Lạt 41 cây số ngàn, trên quốc-lộ Sài Gòn Đà-Lạt. Với bề ngang 50 thước, thác Gougah đổ xuống 10 thước sâu, trên những tảng đá muôn hình vạn trạng, gây ra một nhạc điệu trầm hùng, giữa nơi u-tịch  hoang-vu của non cao rừng thẳm, tạo nên một khung cảnh uy-nghiêm và huyền-ảo trên miền núi nghĩ mát Đà-Lạt, được tôn là một trong các đệ nhất danh lam thắng cảnh của Việt-Nam. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

2/ Công-Trường Mê-Linh SAIGON

Công trường Mê Linh Sài Gòn

Giá tiền 0đ50-xanh; 1đ00-màu rượu chát; 3đ00-hồng; 8đ00 lam. Số lượng: 0đ50- 2 triệu; 1đ00- 2 triệu; 3đ00- 1 triệu; 8đ00- 1 triệu. Họa-sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 01/03/1963. Ngày thu hồi: 31/03/1964 do Nghị-Định số 64/025/NĐ/CC ngày 23/11/1964 của Bộ Giao-Thông, Công-Chánh và Bưu-Điện. Đề tài: Mẫu vẽ trình bày ở trang đầu ba chân dung phụ-nữ, biểu-hiệu với lối phục sức khác nhau, ba đại-diện cho các giới phụ-nữ trí-thức, tân-tiến, nông-thôn hay lao-động tại các đô-thị. Phía sau là hình thức tượng ghi nhớ công đức hai bà dựng tại Công-trường Mê-Linh Sài Gòn, tượng bị phá hủy sau ngày cách-mạng 1/11/1963. Tem "Công-trường Mê-Linh" phát hành ngày 01/03/1963 nhân dịp Lễ Kỷ-niệm Hai -Bà-Trưng cũng được thừa nhận là "Ngày Phụ Nữ Việt-Nam". Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

3/ Chiến-Dịch Thế-Giới Chống Nạn Đói

Thế giới chống nạn đói

Giá tiền 0đ50-son; 1đ00-nâu xẫm; 3đ00-mầu rượu chát; 5đ00 tím. Số lượng: 0đ50- 2 triệu; 1đ00- 2 triệu; 3đ00- 1 triệu; 5đ00- 1 triệu. Họa-sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 21/03/1963 nhân dịp khai mạc tuần lễ "Chiến-dịch thế-giới chống nạn đói. Đề tài: Con tem mô tả ở hàng đầu, thiếu nữ Việt-Nam, bên tay mặt ôm một bó lúa, tay trái chỉ biểu hiệu của "Chiến-dịch thế-giới chống nạn đói" hình dung bằng ba bông lúa, ở đàng sau phía xa một Ấp Chiến-Lược. Nội-dung đề-tài gây ra cảm xúc về tình hình của Việt-Nam Cộng-Hòa, đang vừa chiến đấu chống Cộng-sản, vừa góp phần vào "Chiến-dịch Thế-giới chống nạn đói" do Tổ-chức Lương-Nông Quốc-tế chủ-trương và điều-khiển, để giúp đỡ đám người cơ hàn bạc phước trên khắp hoàn cầu. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

4/ Toàn Dân Bảo Vệ Non Sông

Toàn dân bảo vệ non sông

Giá tiền 0đ30-vàng; 0đ50-hồng; 3đ00-xanh; 8đ00 son. Số lượng: 0đ30- 2 triệu; 0đ50- 2 triệu; 3đ00- 1 triệu; 8đ00- 1 triệu. Họa-sĩ Phạm-Văn-Trừ vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 07/07/1963. Ngày thu hồi: 31/03/1964 do Nghị-Định số 64/025/NĐ/CC ngày 23/11/1964 của Bộ Giao-Thông, Công-Chánh và Bưu-Điện. Đề tài: Mẫu vẽ hình dung ở giữa, một bàn tay khỏe mạnh, cầm một cây gươm ngay ngắn, đàng sau người ta nhận thấy phía xa một tháp canh và một bên, quang cảnh thị-thành, một bên đồng quê bát ngát. Bức họa tượng trưng toàn dân nhất trí bảo vệ non sông, Tổ-quốc. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

5/ Chiến-Sĩ Cộng-Hòa

Chiến sĩ Cộng-Hòa

Giá tiền 0đ50-đỏ; 1đ00-xanh; 4đ00-tím; 5đ00 cam. Số lượng: 0đ50- 1 triệu; 1đ00- 2 triệu; 4đ00- 1 triệu; 5đ00- 1 triệu. Họa-sĩ Phạm-Văn-Trừ vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 26/10/1963. Ngày thu hồi: 31/12/1963 do Nghị-Định số 64/06/NĐ/CC ngày 07/11/1964 của Bộ Giao-Thông, Công-Chánh và Bưu-Điện. Đề tài: Mẫu tem hình dung người Chiến-sĩ Cộng-Hòa. Hai bên, các hàng chữ "Dũng-Cảm Kỷ-Luật" đề cập hai đức tính căn bản của người Chiến-Sĩ Cộng-Hòa. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

6/ Đệ Bách Chu-Niên Hồng-Thập-Tự Quốc-Tế

Hồng thập tự quốc tế

Giá tiền 0đ50-xanh dương; 1đ00-đỏ; 3đ00-cam; 6đ00 nâu. Số lượng: 0đ50- 1 triệu; 1đ00- 1 triệu; 3đ00- 2 triệu; 6đ00- 1 triệu. Họa-sĩ Nguyễn-Hữu-Phước vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 17/11/1963. Đề tài: Mẫu vẽ tem hình dung Trái Đất bên mặt, biểu-hiệu của Tổ-Chức Hồng-Thập-Tự Quốc-Tế, bên trái tỏa ánh sáng Nhân-đạo và Bác-ái trên khắp năm châu, từ một thế-kỷ. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

7/ Kỷ-Niệm Thập-Ngũ Chu-Niên Tuyên-Ngôn Quốc-Tế Nhân-Quyền (1948-1963)

Tưyên ngôn quốc tế nhân-quyền

Giá tiền 0đ70-da cam; 1đ00-hồng; 3đ00-xanh; 8đ00 vàng nghệ. Số lượng: 0đ70- 2 triệu; 1đ00- 4 triệu; 3đ00- 4 triệu; 8đ00- 1 triệu. Họa-sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 10/12/1963 Nhân-dịp Kỷ-niệm năm thứ 5 Tuyên-Ngôn Quốc-Tế Nhân-Quyền. Đề tài: Mẫu vẽ hình dung một cây cân và trái đất, đề tài do Văn-Phòng Tổ-Chức Văn-Hóa Quốc-Tế (Unesco) giới thiệu, hàng sau quyển Hiến-Pháp, bên dưới họa-sĩ ghi thêm hàng chữ giải thích ý nghĩa con tem: "Kỷ-Niệm năm thứ mười lăm Tuyên-Ngôn Quốc-Tế Nhân-Quyền". Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn. 

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site