lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1973

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

1/ Kỷ niệm người hồi chánh thứ 200.000

tem việt nam

Ngày 18/02/1973 phát hành bộ tem Kỷ niệm người hồi chánh thứ 200.000

2/ Chiến thắng Quảng Trị

tem việt nam

Ngày 24/02/1973 phát hành bộ tem Chiến thắng Quảng Trị

tem việt nam

Chiến dịch tái chiếm Cổ thành Quảng Trị (hay Cổ thành Đinh Công Tráng) bắt đầu lúc 19 giờ ngày 28/06/1972 và chấm dứt lúc 12g45 ngày 25/07/1972, 27 ngày chiến trận đối với đối với Sư đoàn Nhảy Dù; Từ ngày 08/09/1972 đối với Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến và chấm dứt vào lúc 12g45 ngày 16/09/1972 khi binh sĩ của Tiểu đoàn 6 Thủy Quân Lục Chiến dựng lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trên cổ thành Quảng Trị.

tem thư việt nam

3/ Ngày Phụ nữ Việt Nam 10/03/1973

tem việt nam

4/ Ngày khí tượng thế giới

tem việt nam

23/03/1973 phát hành bộ tem Ngày khí tượng thế giới

5/ Ngày nông dân Việt Nam

tem việt nam

26/03/1973 phát hành bộ tem Ngày nông dân Việt Nam

6/ Kỷ niệm 50 năm Interpol 1923-1973

interpol

Ngày 08/04/1973 phát hành bộ tem Kỷ niệm 50 năm Interpol 1923-1973

7/ Ngày viễn thông thế giới

IUT

17/05/1973 phát hành bộ tem Ngày viễn thông thế giới

8/ Phát triển quốc gia

phát triển quốc gia

Ngày 06/11/1973 phát hành bộ tem Phát triển quốc gia

9/ Con trâu

con trâu, gia súc việt nam

Ngày 20/12/1973 phát hành bộ tem Con trâu

10/ Kỷ niệm 25 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền

tem việt nam

Ngày 29/12/1973 phát hành bộ tem Kỷ niệm 25 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site