lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1956

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu khảo 

1/ Tem phạt con rồng

tem phạt con rồng

Tem phạt con rồng phát hành ngày 04/06/1956. Loại 20 $ kích thước 20x24, số lượng 1 triệu; Loại 30$, 50$, 10$, 20$, 30$, 100$ cùng kích thước và số lượng phát hành. Răng cưa có 13 cái. Do nhà Helio-Vaugirad, Paris, Pháp ấn hành.

2/ Công Thự Bưu Điện Sài Gòn có in đè

công thự bưu điện in đè

Giá tiền 0đ60-xanh lá cây; 0đ90-tím; 3đ00-nâu, đỏ. Ảnh chụp tiền đường Bưu-sảnh Sài Gòn. Do nhà in Americain Bank Note Company thực hiện. Số lượng in: 0đ60-500 ngàn, 0đ90-500 ngàn, 3đ00-500 ngàn. Phát hành ngày 10/01/1956 nhân khánh-thành. Dấu kỷ niệm: a) Dấu tròn "Kỷ niệm Triển-Lãm Đệ Ngũ Chu Niên thu hồi chủ quyền Bưu-Điện Việt Nam"; b) Dấu kỷ-niệm chữ nhật:"10/01/1956, Kỷ-niệm Chu-Niên thu hồi chủ quyền Bưu-Điện Việt-Nam" tại Chánh-Thâu-Cục Bưu-Điện Sài Gòn.

3/ Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Tổng thống Ngô Đình Diệm

Giá tiền 0đ20-nâu đỏ; 0đ30-nâu thẫm; 0đ50-hồng; 1đ00-tím; 1đ50-tím thẩm; 3đ00-nâu; 4đ00-xanh nước biển; 5đ00-nâu vàng; 10đ00-xanh nước biển lợt; 20đ00-đen; 35đ00-xanh lá cây, xanh da trời; 100đ00-nâu. Do nhà in Bộ Tài-Chánh Nhật Đông-Kinh thực hiện. Số lượng in: 0đ20-2 triệu, 0đ30-2 triệu, 0đ50-2 triệu, 1đ00-2 triệu, 1đ50-2 triệu, 3đ00-1 triệu, 4đ00-2triệu, 5đ00-1 triệu, 10đ00-500 ngàn, 20đ00-500 ngàn, 35đ00-500 ngàn, 100đ00-500 ngàn. Phát hành lần thứ nhất: ngày 07/07/1956 gồm 5 giá tiền 0đ50-1đ50-3đ00-4đ00 và 35đ00. Lần thứ hai: ngày 9/11/1956 gồm 7 giá tiền 0đ20-0đ30-1đ00-5đ00-10đ00-20đ00 và 100đ00. Khai-mạc Quốc-hội lập-pháp đầu-tiên của Đệ Nhất Cộng-Hòa. Thu hồi ngày 31/12/1963 do Nghị-Định số 63/248/NĐ/CC ngày 23/12/1963 của Bộ Công-Chánh Giao-Thông và Bưu-Điện. Đề tài: Chân dung cố Tổng Thống Ngô-Đình-Diệm nhìn ngang. Dấu kỷ niệm: Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn

4/ Công-Thự Bưu-Điện SAIGON

công thự bưu điện Sài Gòn

5/ Di Cư (in đè chữ CHIẾN DỊCH HUYNH ĐỆ)

In đè Chiến Dịch Huynh Đệ

Giá tiền 35đ00-xanh nước biển, nâu, vàng; số lượng in 500 ngàn. Do họa-sĩ Trần-Kim-Hùng vẽ. In tại nhà in tem thơ Đại-lộ Brune, Paris. Phát hành ngày 06/08/1956. Đề tài : như trên. Dấu đặc biệt: Nhật-ấn "Bưu-Hoa 06/08/1956 Việt-Nam" tại Chánh Thâu Cục Bưu-Điện Sài Gòn. Ghi chú: Giá tiền 35đ00 loại Di-Cư phát-hành ngày 11/10/1955 với dòng chữ tiêu đề (dưới hình tem) "Chiến-Dịch Huynh-Đệ". Ngày 06/08/1956 giá tiền này được phát-hành lại và chữ "Chiến-Dịch Huynh-Đệ" được hủy bỏ bằng một gạch ngang(-). Gạch ngang in tại nhà in IFOM (Imprimerie Française d'Outremer) Sài Gòn.

6/ Cộng-Hòa Việt-Nam

Cộng Hòa Việt Nam

Giá tiền 0đ50-đỏ; 1đ50-tím; 2đ00-xanh lá cây; 4đ00-xanh nước biển. Do nhà in Bộ Tài-Chánh Nhật Đông-Kinh thực hiện. Họa-sĩ Ngô-Công-Hồ vẽ (Trung-Hoa Dân-Quốc). Số lượng in: 0đ50-500 ngàn, 1đ50-500 ngàn, 2đ00-500 ngàn, 4đ00-500 ngàn. Phát hành lần thứ nhất: ngày 26/10/1956,. Kỷ-niệm Đệ-nhất Chu-niên Cộng-Hòa Việt-Nam. Thu hồi ngày 31/03/1964 do Nghị-Định số 64-025/NĐ/CC ngày 23/01/1964 của Bộ Giao-Thông Công-Chánh Giao-Thông và Bưu-Điện. Đề tài: "Khóm trúc" trích trong bức tranh "Viêm Uy Kinh-Tiết" của giáo-sư hội họa Trung-Hoa Ngô-Công-Hồ tặng Tổng Thống Ngô-Đình-Diệm. Dấu kỷ niệm: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu kỷ-niệm "Đệ nhất Chu-niên Cộng-Hòa Việt-Nam" tại các Bưu-Cục toàn quốc.

7/ Công Tác Huynh Đệ

Công tác huynh đệ

Giá tiền 1đ00-đỏ; 2đ00-xanh lá cây; 6đ00-tím; 35đ00-xanh nước biển. Do nhà in Bộ Tài-Chánh Nhật Đông-Kinh thực hiện. Họa-sĩ Ngô-Công-Hồ vẽ (Trung-Hoa Dân-Quốc). Số lượng in: 1đ00-1 triệu, 2đ00-1 triệu, 6đ00-500 ngàn, 35đ00-500 ngàn. Phát hành: ngày 07/11/1956, nhân dịp Đại Hội Quốc-Tế Thanh-Thương-Hội họp tại Wellington (Thủ-đô Tân-Tây-Lan). Thu hồi ngày 31/03/1964 do Nghị-Định số 64-025/NĐ/CC ngày 23/01/1964 của Bộ Giao-Thông Công-Chánh Giao-Thông và Bưu-Điện. Đề tài: Hình chụp hai trẻ em di-cư mồ-côi, theo bức ảnh chụp phim của ký-giả, nhiếp ảnh Dixie Reexa Hoa-Kỳ. Ký-giả đáp phi-cơ chụp hình trên không-phận cầu Tân-Thuận và tử nạn tại Phú-Xuân do Bình-Xuyên bắn. Góc trái là dấu hiệu Thanh-Thương-Hội quốc-tế. Dấu kỷ niệm: Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site