lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1972

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

1/ Phát triển ngư nghiệp

Phát triển ngư nghiệp, nghề cá việt nam, ngư dân việt nam

Ngày 10/01/1972 phát hành bộ tem Phát triển ngư nghiệp gồm 03 loại.

2/ Vua Quang Trung Ngày 28/01/1972

Tem Thư Việt Nam, Vua Quang Trung, nguyễn huệ

3/ Cộng đồng phát triển

Cộng đồng phát triển

Ngày 04/02/1972 phát hành bộ tem Cộng đồng phát triển gồm 02 loại.

4/ Ngày nông dân Việt Nam 26/03/1972

Ngày nông dân Việt Nam

Ngày 26/03/1972 phát hành bộ tem Ngày nông dân Việt Nam gồm 02 loại.

5/ 20 năm phát triển hàng không Việt Nam 1951-1971

Air Viet Nam, Viet Nam Airline, du lịch việt nam, hàng không việt nam

Ngày 18/04/1972 phát hành bộ tem 20 năm phát triển hàng không Việt Nam 1951-1971

6/ Cụ đồ nho

Cụ đồ nho

Ngày 05/05/1972 phát hành bộ tem cụ đồ nho

7/ Nhân dân tự vệ

Nhân Dân Tự Vệ

Ngày 15/06/1972 phát hành bộ tem Nhân dân tự vệ. Tem có 3 loại gồm 20 đ, 6đ và 2đ. Không thấy rõ tên của họa sĩ

8/ Công khố phiếu

Công khố phiếu việt nam, ngân hàng việt nam

Ngày 10/07/1972 phát hành bộ tem Công khố phiếu

9/ Lính thú đời xưa

lịch sử việt nam

Ngày 14/08/1972 phát hành bộ tem Lính thú đời xưa.

10/ Người thương binh

Tem Việt Nam

 

Ngày 01/09/1972 phát hành bộ tem Người thương binh

11/ Mùa gặt

mùa gặt

Ngày 10/11/1972 phát hành lần thứ 2 bộ tem Mùa gặt

12/ Bình Long anh dũng

Tem Việt Nam

Ngày 25/11/1972 phát hành bộ tem Bình Long anh dũng

Chiến trận xảy ra ngày 05/04/1972. Quân Việt cộng đã dùng 200 ngàn quả đạn đại bác để chụp xuống tỉnh lỵ An Lộc rộng khoảng 10 ngàn cây số. Cuộc bao vây kéo dài đến ngày 13/06/1972 và việt cộng thực hiện bằng pháo binh. Quân số bao vây khoảng 40 ngàn người.

Với quân số trên dưới 10 ngàn binh sĩ, cùng với các lực lượng tăng viện, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu trong suốt mấy mươi ngày đêm dưới mưa pháo, cuối cùng đã đánh bật quân việt cộng và tỉnh lỵ An Lộc đã hoàn toàn được giải tỏa. Tầm vóc của trận Bình Long An Lộc tương đương với trận Stalingrad (thời đệ nhị thế chiến) khi quân Đức quốc xã bao vây quân Liên Xô vào đầu thập niên 40.

Thật xứng với danh xưng An Lộc Bình Long anh dũng, là trang sử sáng chói của quân dân miền Nam Việt Nam và Quân sử thế giới hiện đại trong thập niên 70 cũng như mãi mãi về sau.

13/ Năm quốc tế phát triển sách

Năm quốc tế phát triển sách, tem sách việt nam, quốc tế

Ngày 30/11/1972 phát hành bộ tem Năm quốc tế phát triển sách

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

Phong Bì Ngày Đầu Tiên (sưu tầm từ Internet) :

tem thu viet nam tem thư việt nam, cộng đồng phát triển

tem thu viet nam tem thư việt nam, cộng đồng phát triển

tem thu viet nam tem thư việt nam, cộng đồng phát triển

tem thu viet nam tem thư việt nam, cộng đồng phát triển

tem thu viet nam, tem thư việt nam, phong bì ngày đầu tiên cụ đồ nho việt nam

tem thu viet nam, tem thư việt nam, phong bì ngày đầu tiên cụ đồ nho việt nam

tem thu viet nam, tem thư việt nam, phong bì ngày đầu tiên cụ đồ nho việt nam

tem thu viet nam, tem thư việt nam, phong bì ngày đầu tiên cụ đồ nho việt nam

tem viet nam, tem việt nam, công khố phiếu việt nam

tem viet nam, tem việt nam, công khố phiếu việt nam

tem viet nam, tem việt nam, công khố phiếu việt nam

tem viet nam, tem việt nam, công khố phiếu việt nam

tem viet nam, tem việt nam, tem thư việt nam, bình long anh dũng

tem viet nam, tem việt nam, tem thư việt nam, bình long anh dũng

tem viet nam, tem việt nam, tem thư việt nam, bình long anh dũng


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site