lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1975

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 và 1975

1/ Mùa gặt và Kỷ niệm 50 năm Interpol in lại giá tiền

mùa gặt tem thu viet nam, Interpol

Ngày 01/01/1975 phát hành tem in lại giá tiền Mùa gặt từ 1đ lên 25đ và tem Kỷ niệm 50 năm Interpol in lại giá tiền từ 1đ lên 25 đ.

2/ Di tích lịch sử

tem viet nam, cố đô huế, festival huế height=

Ngày 05/01/1975 phát hành bộ tem Di tích lịch sử

3/ Hội nghị quốc tế nhi đồng và phát triển quốc gia ICCND

hội nghị quốc tế phát triển nhi đồng ICCND

Ngày 14/01/1975 phát hành bộ tem Hội nghị quốc tế nhi đồng và phát triển quốc gia ICCND

4/ Thú vui ngày tết

tem việt nam, tem thư việt nam, tết nguyên đán

Ngày 26/01/1975 phát hành bộ tem Thú vui ngày tết

5/ Hát bộ

tem viet nam, tem việt nam, hát bộ việt nam

Ngày 23/02/1975 phát hành bộ tem Hát bộ

6/ Ngày nông dân Việt Nam

ngày nông dân Việt Nam 1975

26/03/1975 phát hành bộ tem Ngày nông dân Việt Nam

7/ Chiến hữu đồng minh in lại giá tiền

tem thư việt nam

Ngày 01/04/1975 phát hành tem Chiến hữu đồng minh in lại giá tiền

8/ Kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Y tế Quốc tế in lại giá tiền

tổ chức y tế quốc tế

Ngày 01/04/1975 phát hành tem Kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Y tế Quốc tế in lại giá tiền

9/ Phát triển quốc gia in lại giá tiền

phát triển quốc gia

Ngày 25/04/1975 phát hành mẫu tem Phát triển quốc gia in lại giá tiền

Và những con tem dưới đây vừa in xong nhưng chưa được phát hành rộng rãi vì xảy ra biến cố 30/04/1975 khi quân đội nhân dân việt cộng tạm chiếm thủ đô Sài Gòn.

tem việt nam, tem thu viet nam

Phát Triển Giao Thông

Chủ đề Phát Triển Giao Thông được vẽ thành 3 chủ đề nhỏ với 3 giá tiền khác nhau.

1/ Tem Phi Cảng Tân Sơn Nhất ghi giá 200đ do họa sĩ Võ Hùng Kiệt trình bày

2/ Tem Phát Triển Giao Thông - Cầu Sông Hương ghi giá 25 đ do họa sĩ Tôn Thất Vân trình bày

3/ Tem Phát Triển Giao Thông - Ghe Thuyền Lưu-Thông Trên Kinh Rạch Nam-Phần ghi giá 10 đ do họa sĩ Võ Hùng Kiệt trình bày.

tem việt nam

Phẩm Chất Tạo Thịnh Vượng

Tem Phẩm Chất Tạo Thịnh Vượng ghi giá 80 đ, do họa sĩ Uyển Vân 74 trình bày.

tem việt nam

Tiết Kiệm Và Sản Xuất

Tem Tiết Kiệm Và Sản Xuất ghi giá 50 đ, do họa sĩ Hiệp.NG trình bày.

tem việt nam

Luật 007/72 Định Chuẩn

Phát Triển Kỹ Nghệ

Tem Luật 007/72 Định Chuẩn Phát Triển Kỹ Nghệ ghi giá 25 đ do họa sĩ họa sĩ N-V-Phụng trình bày.

tem thư việt nam

Cải Tiến Phẩm Chất - Gia Tăng Sản Xuất

Tem Cải Tiến Phẩm Chất - Gia Tăng Sản Xuất ghi giá 10 đ do họa sĩ N-V-Phụng trình bày.

tem thư việt nam

Điện Hóa Nông Thôn

Tem Điện Hóa Nông Thôn ghi giá 80 đ do họa sĩ NG.Thanh Trúc trình bày, và tem ghi giá 25 đ do họa sĩ N.M.Hoàng trình bày.

tem thư việt nam

Năm Thìn

Tem Năm Thìn (Con Rồng) ghi giá 10 đ do họa sĩ N.M.Hoàng trình bày; tem ghi giá 500 đ do họa sĩ Lê-Minh-Đức trình bày.

tem thư việt nam

Khánh Thành Hệ Thống Nhiệt Điện Miền Tây CBV

Tem Khánh Thành Hệ Thống Nhiệt Điện Miền Tây CBV ghi giá 25 đ ; tem ghi giá 20 đ không thấy ghi tên họa sĩ.

tem việt nam

Tháp Chàm

Tem THÁP CHÀM POH KLONG GARAI (PHAN RANG)ghi giá 100 đ do họa sĩ NG. THANH TRÚC trình bày.

thư viện quốc gia

Thư Viện Quốc Gia

Tem Thư Viện Quốc Gia đã được phát hành vào ngày 14/04/1974, nhưng chỉ có hai loại ghi giá tiền là 10 đ do họa sĩ HIỆP.NG trình bày và 15 đ do họa sĩ VÕ HÙNG KIỆT trình bày; riêng con tem sau cùng phát hành năm 1975 ghi giá tiền là 5 đ do họa sĩ NGUYỄN VĂN RI - De La Rue C. trình bày.

tem viet nam, việt nam chuẩn bị bắc tiến

Toàn Dân Đoàn Kết Và Chuẩn Bị Bắc Tiến

tem viet nam, kỷ niệm đại hội thanh niên phật giáo thế giới lần thứ nhất

Kỷ niệm đại hội thanh niên phật giáo thế giới lần thứ nhất

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 và 1975

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site