lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

- Quan Làm Báo: Hồ Sơ Bố Già Nguyễn Đức Kiên Trước Và Sau Khi Bị Bắt

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

- Cờ Vàng 2 Thế-Kỷ Chống Lại Vua Quang-Trung - 2 Thế-Kỷ Của Thất Bại - Nguyễn-Bình

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

- Lịch Sử Vua Trần-Nhân-Tông - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo

- Lịch-sử việt-nam: Ngô-Đình-Diệm Và Chính-Nghĩa Dân-Tộc

- Anh-Hùng Bất-Tử Đặng-Phương-Thành - Nhiều tác giả

Điện-Toán - Tin-Học:

- Computer Security - An-Toàn Điện-Toán An-Toàn Lướt Web - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Ebooks Hồi-Ký Nguyễn-Đăng-Mạnh

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

- The Emperor Nhan Tong And The Truc Lam School 1

- Four Vietnamese Military Geniuses - Nguyen Van Tin

- Quatre Génies Militaires Vietnamiens - Nguyen Van Tin

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

- Hoàng Sa Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc - Giáo-Sư Nguyễn-Văn-Canh

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

lichsuvietnam: Đại-Họa Mất Nước

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

- Từ Trúc-Lâm Yên-Tử Đến Bình-Ngô Đại-Cáo - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo 

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

- Kính gởi Chương-Trình Dân Hỏi Bộ-Trưởng Trả Lời - Thạch-Thị-Liên, Châu-Thị-Hoa, Bùi-Thị Lan-Thi

- Công-an và Bộ-đội biên-phòng Nghệ An thông đồng bán phụ nữ sang Trung Quốc - Nữ Vương Công Lý

- Thư Tố Cáo Các Ông Nông-Đức-Mạnh - Nguyễn-Tấn-Dũng - Hoàng-Trung-Hải Nguyễn-Minh-Triết - tác-giả Lê-Anh-Hùng

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

- Tình-Hình Nhân-Quyền Trên Thế-Giới Năm 2011

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

- Hành Tung Bí-Ẩn Của Một Nhà Sư Bài 4 - Lữ-Giang 

- Hành-tung bí-ẩn của một vị sư Bài 3 - Lữ-Giang

- Thích minh-châu Là Ai? - Liên-Thành

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

- “Hoa địa ngục” và Đảng, Bác, Mác-Lê - Phạm Hồng Sơn

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

- Bắc-Ninh Thi-Thoại Tập I và II - Nguyễn-Khôi

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

- Đề Cử Người Tù Chính Trị Xuyên Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2011

- Thư Ngỏ Gởi Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

- Ebook Nửa Đường Gẫy Cánh - Đỗ-Quốc Anh-Thư

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Blog Dân Làm Báo

Mời bấm trở lại Trang Chính nếu muốn xem các Blog khác. TLYT

Dân Làm Báo: Một vài bình luận, phân tích Văn bản 7169 VPTT

nguyễn-tấn-dũng, chó sói

Nguyễn Nghĩa 650 (Danlambao)Đọc văn bản 7169, ta thấy đây là văn bản mà Thủ tướng muốn qui tội cho Quan Làm Báo. Để Quan Làm Báo ở vị trí trí thứ 2 sau Dân Làm Báo là Thủ tướng muốn che đi phần nào ý định thật của mình. Biển Đông, một trang mạng có số lượng bạn đọc, người biết đến không cao như 2 trang còn lại, cũng được Thủ tướng nhắc đến như là một trang đệm cho Quan Làm Báo, tránh cho QLB bị công kích trực diện, tránh cho mục đích công kích của văn bản 7169 thuộc VPTT, bày ra quá lộ liễu...

*

Ngày 12/9/2012, Văn phòng Thủ tướng chính phủ VN có văn bản số 7169 v/v xử lý thông tin có nội dung chống Đảng và Nhà nước gửi đến 2 cơ quan chức năng của chính phủ là Bộ công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng gửi sang bộ phận thuộc TW ĐCS VN: Ban Tuyên giáo trung ương. 

Nội dung của văn bản số 7169 là tố cáo "một số trang mạng điện tử", trong đó nêu đích danh "Dân Làm Báo, Quan làm báo, Biển Đông".., "đã đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước ta, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội. Đây là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch." 

Từ khẳng định trên, Thủ tướng chỉ đạo: 

1."Bộ công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông điều tra... và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng qui định của pháp luật" 

2. Giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương chỉ đạo... cung cấp thông tin khách quan, đúng sự thực... Khẩn trương trình nghị định về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. 

3. Báo Nhân Dân, Thông tấn xã VN, Đài truyền hình VN, Đài tiếng nói VN, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường cung cấp tin kịp thời và phản bác các tin không đúng sự thật.." 

4. Các Bộ, Ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền các thông tin đăng tải trên các mạng phản động." 

Văn bản này được BT, phó chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng, Nguyễn Quang Thắng ký thay TT. 

Một vài phân tích, bình luận 

1. Trả thù cá nhân

Đọc văn bản 7169, ta thấy đây là văn bản mà Thủ tướng muốn qui tội cho Quan Làm Báo. Để Quan Làm Báo ở vị trí trí thứ 2 sau Dân Làm Báo là Thủ tướng muốn che đi phần nào ý định thật của mình. 

Dân Làm Báo là một trang có rất nhiều bạn đọc với trên 80 triệu lượt người truy cập trong 2 năm qua trên internet. Trong 2 năm tồn tại của mình, Dân Làm Báo đã chứng tỏ là một trang mạng chín chắn, chững chạc về quan điểm chính trị, luôn cung cấp thông tin đa chiều cho bạn đọc và không hề sợ hãi khi soi rọi đến những khuyết điểm của bộ máy cầm quyền tại VN. 

Dân Làm Báo đã được một ban biên tập tận tình, luôn cập nhật tin tức theo thời sự VN và quốc tế. 

Đây là trang luôn nhắc nhở người dân thường VN rằng: hãy nhớ đến những người con yêu của đất Việt đấu tranh vì dân chủ, cho cả dân tộc VN, đang bị nhà cầm quyền cộng sản tù đầy, giam hãm. 

Dân Làm Báo đã chứng tỏ mục đích cao nhất của mình là phụng sự lợi ích của dân tộc VN. 

Biển Đông, một trang mạng có số lượng bạn đọc, người biết đến không cao như 2 trang còn lại, cũng được Thủ tướng nhắc đến như là một trang đệm cho Quan Làm Báo, tránh cho QLB bị công kích trực diện, tránh cho mục đích công kích của văn bản 7169 thuộc VPTT, bày ra quá lộ liễu. 

Quan Làm Báo là trang mạng mới xuất hiện 3 tháng tuổi, nhưng đã có lượng truy cập rất lớn: gần tổng cộng 25 triệu lượt người đọc tin tức của trang này. Tin tức của QLB chủ yếu là tin về các nhóm lợi ích của Nguyễn Tấn Dũng. Các thủ đoạn tham nhũng của Thủ tướng thông qua con gái mình là Nguyễn Thanh Phượng và các nhóm lợi ích bị vạch vòi. Chính Thủ tướng luôn bị réo gọi, tố cáo,... một cách không thương tiếc. 

Chỉ cần liếc qua QLB, ta cũng thấy bản danh sách những nhân vật chính trong tập đoàn quyền lực và lũng đoạn kinh tế được QLB điểm mặt, gồm những nhân vật sau: 

1. Nguyễn Tấn Dũng -  Thủ tướng chính phủ VN. 
2. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 
3. Nguyễn Văn Hưởng - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công An. 
4. Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Chứng khoán Bản Việt. 
5. Nguyễn Đức Kiên - Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Ct. HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. 
6. Trầm Bê - Thành viên HĐQT/Phó Ct. Ngân hàng Phương Nam, Phó Ct. HĐQT Sacombank. 
7. Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank. 
8. Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Eximbank. 

CT Quốc hội VN Nguyễn Sinh Hùng cũng có 1 hot link tại QLB về các thủ đoạn dùng chức vụ kiếm tiền... 

Rõ ràng, trang blog này có mục đích soi rọi mọi hoạt động kiếm tiền bất chính của Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh. Vì vậy, Thủ tướng dùng quyền lực của mình trả thù Quan Làm Báo qua văn bản 7169. 

Vấn đề là ở chỗ, nếu đặt Quan Làm Báo ở vị trí số 1, thì người đọc ai cũng nghĩ ngay: đây là 1 vụ trả thù có tính cá nhân. 

Nguyễn Tấn Dũng muốn người đọc phải động não, thể dục não bộ một chút để tìm ra chủ ý của Thủ tướng, như Thủ tướng cũng đã phải tốn công tốn suy nghĩ mới biết cách kiếm tiền ngon lành, mới biết cách chùi mép an toàn. 

Giả sử Quan Làm Báo có thông tin nào sai lệch về các cách kiếm tiền của TT, thì cách thanh minh đàng hoàng nhất, hiệp sĩ nhất là Nguyễn Tấn Dũng thanh minh, giải thích, phản bác các thông tin sai lệch của QLB trên trang Blog cá nhân của mình. 

Nguyễn Tấn Dũng không làm như vậy. 

Ông ta muốn dùng sức mạnh của bộ máy công quyền, mà ông ta có quyền điều hành với tư cách Thủ tướng, để làm một việc trả thù có tính cá nhân. 

Do trả thù cá nhân, nên Nguyễn Tấn Dũng phải chủ ý giấu đi ý đồ thật của mình, ông ta để Quan Làm Báo ở vị trí thứ 2. 

Dùng bộ máy chính quyền: Bộ công an và Bộ Thông tin Tuyên truyền đàn áp, dọa dẫm các trang mạng, mà mục đích của họ chỉ là truyền tải các thông tin đa chiều nâng cao dân trí đến dân chúng VN, những người mà chính Thống đốc nhân hàng Nhà nước VN khẳng định có trình độ dân trí thấp, Thủ tướng VN đã vi phạm Hiến pháp VN. 

Trong quá khứ, Nguyễn Tấn Dũng đã hơn một lần trả thù hèn hạ những người làm Thủ tướng không hài lòng, có cử chỉ xúc phạm đến tôn nghi uy nghiêm của bậc đàn anh, đàn chị. 

Luật sư Cù Huy Hà Vũ 2 lần kiện Thủ tướng về Boxits Tây Nguyên và Nghị định cấm khiếu kiện tập thể không phù hợp với Hiến pháp VN 1992. Vụ bắt Cù Huy Hà Vũ bằng 2 bao cao su nói lên tính hèn hạ, nhơ bẩn, bất chấp công lý của an ninh VN. Phiên tòa tháng 4/2010 xét xử Cù Huy Hà Vũ là phiên tòa chà đạp lên nền công lý VN với bản án "bỏ túi" do Thủ tướng duyệt. 

Bản chất "anh chị" kiểu Mafia của Dũng thể hiện rất rõ qua vụ án Cù Huy Hà Vũ. 

Hôm nay, Nguyễn Tấn Dũng lại lợi dụng cương vị Nhà nước để trả thù cá nhân, ban hành văn bản 7160 ngày 12/9/2012. Hành động này của Thủ tướng đáng bị truy tố trước pháp luật, do lợi dụng chức quyền trả thù cá nhân hèn hạ. 

Dựa vào tính cá nhân ẩn náu trong 1 văn bản của cơ quan công lực cao nhất, nếu VN có tòa án Hiến Pháp, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có thể bị truy tố về rất nhiều tội, ít nhất là vi phạm pháp luật về khoản 69, quyền công dân trong Hiến Pháp: 

"Điều 69 - Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.." / HPVN 1992 / 

Tuy vậy, ý tìm các điều khoản qui định của pháp luật để truy tố Nguyễn Tấn Dũng, không phải là ý chủ đạo của bài viết này. 

Nếu ta đặt sự xuất hiện của văn bản 7169 sau các sự kiện: xuất hiện QLB, bắt Bầu Kiên, bắt CEO ngân hàng ACB Lý Xuân Hải, bắt Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn (SGI), bắt Nguyễn Thị Bích Trang, nhân viên của Công ty Cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITACO) ở TP Hồ Chí Minh... thì ta thấy đây có thể là 1 chiêu của 1 nước cờ lớn hơn. 

2. Phải chăng các nước tính của Nguyễn Tấn Dũng là như sau:

Sau khi tiếp tục đứng vững trên cương vị Thủ tướng nhiệm kỳ 2, Nguyễn Tấn Dũng hiểu rằng: sẽ không có nhiệm kỳ thứ 3 dành cho ông ta. 

Người ý thức được thời thế, am hiểu tình hình thế giới với các sự kiện của mùa xuân Ả Rập thì biết rằng: Thời đại, mà tham nhũng của các chế độ độc tài không bị trừng trị, đã vĩnh viễn một đi không trở lại. Nhờ có internet, người dân thường VN cũng đã chứng kiến được những gì đã xảy ra ở các nước Egip, Tunesia, Libia, Syria,... 

Nếu ý thức được thời thế, thì Nguyễn Tấn Dũng đã có kế hoạch "hạ cánh an toàn", và kế hoạch "hậu Nguyễn Tấn Dũng". Nhưng nhân vật độc tài của chính trường VN lại say máu làm giàu. 

Vì thế, Nguyễn Tấn Dũng tăng cường vơ vét, tham nhũng... như trong các vụ chiếm đoạt đất đai cho dự án sân bay Tiên Lãng, Hải Phòng, chiếm đoạt đất đai tại Văng Giang Hải Hưng,... 

Những vụ việc dùng công an, bộ đội vào các mục đích tư nhân đã gây căm phẫn trong lòng dân, và không được các "đồng chí" của mình trong ĐCS VN ủng hộ. 

Sự bất ủng hộ đối với Thủ Dũng, ta thấy được ở đối thủ chính trị chính kinh niên của Tấn Dũng: CT nước Trương Tấn Sang. 

Có nhiều tiền, lại ở vào vị trí quyền lực vô biên, Nguyễn Tấn Dũng quyết định lũng đoạn kinh tế và chính trường thông qua các mafia thâu tóm ngân hàng, đi kèm với dùng an ninh nhà nước trấn áp dân chủ và dọa dẫm những ai không phục tùng ông ta. 

Phạm Chí Dũng, bút danh Thường Sơn đã có bài viết về ý đồ này của Nguyễn Tấn Dũng trong loạt bài "Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng"

Thủ tướng VN quyết định đi theo vết xe đổ độc tài, phát xít. 

Như vậy, tất yếu là Nguyễn Tấn Dũng không nghĩ đến hưu trí, ông ta nghĩ đến tồn tại trên quyền lực vĩnh viễn. Các hành động gây thù kết oán với người dân Văn Giang, Hải Hưng, dung túng cho đàn em cướp đầm nuôi thủy sản của gia đình anh Vươn, dung túng cho Nguyễn Đức Kiên phù thủy gọi vàng, tiền trên thị trường chứng khoán,.. 

Không nghĩ đến "hạ cánh", hẳn Nguyễn Tấn Dũng phải tính đến nước cờ bị các "đồng chí" trong BCT phản đòn. 

Đã nghĩ đến, ắt có mưu chờ sẵn. Thời cơ cho Dũng sẽ là đỉnh điểm của Chỉnh đảng, khi các đội ngũ “sâu bọ” bị đánh tơi bời. Lúc đó Dũng sẽ ra chiêu tàn độc, mà Trọng và Sang không dám nghĩ tới. 

Đây hẳn là đảo chính, lật cả BCT ĐCS VN. Tất cả quyền hành sẽ về tay Nguyễn Tấn Dũng. Đảo chính cung đình bằng các lá phiếu trong BCT, là thượng sách. Đảo chính bằng vũ lực là hạ sách. Trên thế giới, đã thành qui luật, trước khi đảo chính, phe muốn làm đảo chính bao giờ cũng tìm cách bịt họng báo chí. 

Những ngày hôm nay, Thủ tướng đang làm phép thử để bịt miệng truyền thông, bịt tai, bịt mắt cả dân tộc VN. 

Trên thế giới, những người thất bại là những người không tin vào các thủ đoạn đảo chính như kịch bản trên. 

M. Gorbachops là một ví dụ. 

Bành Đức Hoài có trong tay cả Bộ quốc phòng TQ, không nghĩ đến việc bắt Mao Trạch Đông trước, mà chịu chết không ai biết đến. 

Lưu Thiếu Kỳ đường đường là CT nước, cũng bị Mao giam cầm cho đến chết. 

Những người như Mao sẽ dùng các tất cả các thủ đoạn, miễn đưa lại kết quả. 

Nhưng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thất bại, vì các tẩy của ông ta đã bị soi rọi hết. 

ĐCS VN sau những năm cố bấu víu vào CN Mác-LêNin, cố xây dựng nền kinh tế theo định hướng XHCN đã bị đồng tiền làm mất đi tính thống nhất giả tạo trong đảng. 

3. Những đảng viên ĐCS VN nghĩ gì? 

Hôm nay, các đảng viên còn chút gọi là lý tưởng, phải hỏi Ta trung thành với ai? Với đảng của Trọng- Sang hay đảng của Dũng? 

Nếu các bạn tin tưởng vào cặp đôi Trọng-Sang, trong đó Trọng ra sức đối ngoại với TQ, quị lụy hợp tác toàn diện với TQ, còn Sang thì ra sức mua chuộc lòng người trong nước với khẩu hiệu bắt “sâu tham nhũng”, thì bạn là những người ngu dốt mà chính cặp Trọng-Sang cũng coi thường các bạn. 

Chính họ trong lòng cũng cho rằng: chẳng có CN Mác LêNin quái quỉ gì cả, chỉ có những phỉnh phờ để những người ngu dốt cuồng tín còn ủng hộ họ. Để họ làm những lãnh tụ anh minh, như Mao đã đứng nhìn các tiểu hồng vệ binh ngất xỉu trên Thiên An Môn khi nhìn thấy "mặt trời đỏ vĩ đại", mà thỏa cái lòng hám danh vô tận của họ. 

Ủng hộ Trọng-Sang là bạn chấp nhận cả đời nói dối, nói những điều bạn không nghĩ đấy là sự thật. Ủng hộ Trọng- Sang là cả đời bạn phải đứng trên tầm cao quan hệ, bạn phải quên đi Chiến tranh biên giới 1979, quên đi Thác Bản Giốc là của VN,... quên đi Ải Chi Lăng, sông Bạch Đằng..., bạn sẽ phải chấp nhận ủi đi Gò Đống Đa để xây dựng siêu thị hàng giá rẻ TQ... 

Nếu bạn ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng thì cả đời bạn phải phục tùng vô điều kiện anh Ba này. Mọi cử chỉ, hành động, ý kiến trái với suy nghĩ của anh Ba Dũng sẽ bị trừng phạt nặng nề. Đây là một thủ lĩnh ưa độc tài, ưa tham nhũng, ưa dùng an ninh dọa nạt người có ý kiến trái chiều, có ý kiến xây dựng. Bạn sẽ phải phục tùng những anh hai như Đỗ Hữu Ca của Ba Dũng, những kẻ thật sự mất hết khái niệm tự trọng, danh dự,... mặt chai dầy đòi viết sách về "chiến công" chiếm nhà anh Vươn... 

Cả 2 lựa chọn đều không tốt cho các đảng viên ĐCS VN, cho người dân VN. 

Nhiệt tình của người dân đất Việt hãy dành cho Đảng Dân tộc VN. 

Đây là đảng lấy lợi ích dân tộc VN làm lợi ích quốc gia tối thượng, lấy việc tự do internet làm điểm tự nâng dân trí. Đảng dân tộc VN sẽ lấy mục tiêu xây dựng 1 nhà nước VN đoàn kết với Lào, Cămpuchia, hùng cường trên bán đảo Đông Dương, làm mục tiêu chính, nhằm chấn dân khí. Đảng dân tộc VN lấy việc đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa theo từng bước quyết liệt như bước 1 đưa vấn đề xâm lược của TQ ra LHQ, ra các tòa án quốc tệ, thứ đến là liên minh chặt chẽ với Hoa Kỳ và các nước Nhật Bản, Philippines,... kiên quyết dành lại HS, TS một cách nhanh nhất. Hoàng Sa, Trường Sa sẽ củng cố an ninh của VN, sẽ đóng góp xứng đáng để thực hiện dân sinh giàu có, cường thịnh. 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc Lâm Yên Tử

free counters

un compteur pour votre site