lịch sử việt nam

quoc ky viet nam, quốc kỳ việt-namTrang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

- Quan Làm Báo: Hồ Sơ Bố Già Nguyễn Đức Kiên Trước Và Sau Khi Bị Bắt

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

- Cờ Vàng 2 Thế-Kỷ Chống Lại Vua Quang-Trung - 2 Thế-Kỷ Của Thất Bại - Nguyễn-Bình

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

- Lịch Sử Vua Trần-Nhân-Tông - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo

- Lịch-sử việt-nam: Ngô-Đình-Diệm Và Chính-Nghĩa Dân-Tộc

- Anh-Hùng Bất-Tử Đặng-Phương-Thành - Nhiều tác giả

Điện-Toán - Tin-Học:

- Computer Security - An-Toàn Điện-Toán An-Toàn Lướt Web - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Ebooks Hồi-Ký Nguyễn-Đăng-Mạnh

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

- The Emperor Nhan Tong And The Truc Lam School 1

- Four Vietnamese Military Geniuses - Nguyen Van Tin

- Quatre Génies Militaires Vietnamiens - Nguyen Van Tin

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

lichsuvietnam: Đại-Họa Mất Nước

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

- Từ Trúc-Lâm Yên-Tử Đến Bình-Ngô Đại-Cáo - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo 

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

- Dân Oan Khiếu-Kiện Về Dự Án "Trùm Sò Thế-Kỷ 21"

- Công-an và Bộ-đội biên-phòng Nghệ An thông đồng bán phụ nữ sang Trung Quốc - Nữ Vương Công Lý

- Thư Tố Cáo Các Ông Nông-Đức-Mạnh - Nguyễn-Tấn-Dũng - Hoàng-Trung-Hải Nguyễn-Minh-Triết - tác-giả Lê-Anh-Hùng

- Đơn Khiếu Nại Gởi Các Ông Nguyễn tấn Dũng và Nguyễn minh Quang - các tác-giả Châu-Thị-Hoa, Thạch-Liên, Bùi-Thị Lan-Thi

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

- Tình-Hình Nhân-Quyền Trên Thế-Giới Năm 2011

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

- Hành Tung Bí-Ẩn Của Một Nhà Sư Bài 4 - Lữ-Giang 

- Hành-tung bí-ẩn của một vị sư Bài 3 - Lữ-Giang

- Thích minh-châu Là Ai? - Liên-Thành

- Thích Minh-Châu: Khi chính-trị xâm nhập vào tôn giáo: Hành-tung bí ẩn của một nhà sư Bài 1 - Lữ-Giang

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

- Ebook Nửa Đường Gẫy Cánh - Đỗ-Quốc Anh-Thư

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

From: TinanCS francois <francois.tinancs@gmail.com>
Date: 2012/10/9
Subject: (CHÍNH NGHĨA): Re: [ChinhNghiaViet] (KHẨN & QUAN TRỌNG)THÔNG ĐIỆP GỬI PHẬT GIÁO VIỆT NAM - ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CSVN MỜI ĐẠI DIỆN GIÁO HỘI VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TRANH LUẬN - QUYẾT NGHỊ 10 ĐIỂM CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

Ô. Giác Hạnh viết :
Điểm 1. Chính trị của GHPGVNTN là Chính trị đấu tranh vì Một nước Việt Nam dân chủ hợp hiến. Không vì mục đích quyền lợi đảng phái chính trị. Chủ tâm là Đem Đạo Phật vào cuộc sống hợp thức hóa với con đường dân bản, nhân quyền thời đại. Các đảng phái kết hợp là chuyện chính trị của các đảng phái. Các phái Đạo Phật kết hợp vì tiếng nói tự do, dân chủ nhân quyền. Cho nên, tôi tin rằng GHPGVNTN đấu tranh bao đời, quá khứ, hiện tại, và tương lai là trên mặt chính trị tôn giáo, không phải chính trị quyền lực xôi thịt. 

Điểm 2. Đưa VC ra toà án quốc tế, GHPGVNTN đã và đang làm. Chỉ có các tổ chức đảng phái tham gia hưởng ứng cho GHPGVNTN đang làm, đã làm có kinh nghiệm, chứ không có chuyện ngược lại cho UBTTTADVC mà tổ chức này của Liên Thành giả dối, chỉ là thùng rồng kêu to. Hiện tại đám này đang phá hoại GHPGVNTN đang cố công đưa VC ra toà án QT, nhưng đám Liên Thành phá hoại triệt để. GHPGVNTN cũng chưa phải đến lúc lên tiếng với bọn này, vì một khi GHPGVNTN lên tiếng, chưa cần tới các Sư, các Thầy đụng tới, giới Phật tử chúng tôi kết tay nhau. Chỉ tốn $50,000 đến $100,000 và những khả năng hiện tại chúng tôi dư sức đưa đám phá hoại này đang cố tình vi phạm luật dân sự của công dân Hoa kỳ, chúng tôi sẽ đúc kết danh sách bọn phá hoại này trao cho FBI, và sau cùng là đưa chúng ra toà án địa phương kiện chúng tội vu khống cộng đồng Phật tử tại Hoa Kỳ. Một khi các Sư, các Thì lên tiếng chúng tôi sẽ tiến hành ngay, còn GHPGVNTN sẽ tập trung lo chuyện đấu tranh chứ không cần đụng tới bọn cặn bã này. 

Giác Hạnh

Date: Mon, 8 Oct 2012 16:46:45 -0700que
Subject: (KHẨN & QUAN TRỌNG)THÔNG DIỆP GỬI PHẬT GIÁO VIỆT NAM - ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CSVN MỜI ĐẠI DIỆN GIÁO HỘI VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TRANH LUẬN - QUYẾT NGHỊ 10 ĐIỂM CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
From: francois.tinancs@gmail.comTo: huemauthan1968@gmail.com; bqkiem12@gmail.com

Tranh luận với Phật tử chúng tôi trước, có thắng nổi không? trước khi đụng tới hay làm mất thì giờ các Sư, các Thầy.

Dẹp ngay những phá hoại trước khi FBI đến gõ cửa, và hãy xin lỗi toàn dân tộp Liên Thành tham nhũng vượt quyền, giết hại người dân oan trước khi vạch tội kẻ khác. 

Giác Hạnh 
Dhrta Rastra 

***

Thông-Điệp Gửi Phật-Giáo Việt-Nam

TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM Người khen, kẻ chê 

Tôn-Thất-Bình (Trúc-Lâm Yên-Tử) Người Việt nam được thế giới công nhận là thông minh nhưng thiếu đoàn kết. Ngay đến bây giờ đã di tản ra nước ngoài gần bốn chục năm, mà vẫn còn chia rẽ, chống đối nhau. Ai cũng cho mình là giỏi, là đúng nên không ai chịu thua ai. Đó là khuyết điểm mà chúng ta chưa tạo được một công đồng thống nhất, một lực lượng duy nhất để giải thể chế độ cộng sản Việt nam.

Nhiều người Việt ở hải ngoại đã sáng chói về những phát minh như bà Dương Nguyệt Ánh đã phát minh ra loại bom thermobaric, dùng áp xuất nhiệt để tiêu diệt địch ẩn nấu trong hang động., Hai anh em ông Võ Bá Ngự, Võ Bá Tường đoạt giải EUREKA 2010 của nước Úc. Giáo sư Ts Trương Nguyện Thành là nhà khoa học tài ba đã được Chính phủ HK tặng thưởng $500,000 và được cấp bằng cao cấp nhất của HK. Nhà toán học Ngô Bá Châu đoạt giải Fields Award và còn nhiều vị khác nữa…Về tài năng quân sự thì chúng ta có quá nhiều, chỉ xin kể ra một số như đại tá Lương Xuân Việt, chỉ huy trưởng lữ đoàn dù HK đã chiến thắng vẻ vang ở mặt trận Afghanistan và được Ngủ Giác Đài mời về thuyết trình cách chỉ huy tài ba của ông. Về hải quân HK chúng ta có cả chục đại tá, chỉ xin kể vài vị : ĐT Lê Bá Hùng Phụ tá Tư Lệnh Đệ Thất Hạm Đội HK, HQ đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, chỉ huy trưởng Phân Khu Ohio Valley Louisville của Lực lượng duyên phòng HK. Về chính trị người trẻ Việt nam đã thành công tham gia nhiều chức vụ trong Hội Đồng Thành phố và Tiểu Bang. Đặc biệt phải nói đến ông Philip Rosler, 36 tuổi, người Đức gốc Việt, đã giữ nhiều chức vụ then chốt ở nước Liên Bang Đức, nước đứng đầu Âu Châu. Ông đã giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Giao thông và đưa nước Đức qua khỏi khủng khoảng kinh tế Âu Châu. Mới đây ông lại được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ Trưởng Bộ Y tế, ngành đang gặp khó khăn. .

Tại sao với những bộ óc tài ba như vậy mà người Việt hải ngoại không tìm được cách hay giải pháp để cứu được nước Việt nam thoát khỏi ách CS. Người ta kể chuyện về lòng ái quốc của người Do Thái. Họ bị lưu đầy cả ngàn năm nhưng luôn nhắc nhở con cháu đừng quên đất nước. Họ dạy con cháu tiếng Do Thái để khỏi bị mất gồc. Khi gặp nhau, câu chào hỏi đầu tiên là : “ Chúng ta sẽ gặp nhau ở Jerusalem (thủ đô xưa của họ ).”. Họ đặt Tổ Quốc của họ lên trên hết để làm dây thiêng liêng rang buộc lấy họ với nhau. Người Nhật bản sau khi bại trận ( Đệ Nhị Thế Chiến ) họ quyết tâm xây dựng lại quê hương đất nước.. Các hãng lớn của Nhật được HK gợi ý cạnh tranh nhau nhưng các hãng này tìm cách vươn lên mà không chèn ép hại nhau. Họ đặt Tổ quốc Nhật bản lên trên hết. Trận Stunami vừa rồi đã đem lại tan thương chết chóc cho nước Nhật. Đói khát, không nhà cửa, họ phải sắp hàng để nhận thực phẩm. Người ta ngạc nhiên nhận thấy tuy đói lạnh nhưng tất cả đều trật tự sắp hàng chờ đợi chứ không ai chen lấn tranh thực phẩm cứu trợ. Họ không vì miềng ăn mà xô đẩy tranh nhau để đất nước bị mang tiếng.

Thời Thủ Tướng Ngô Đình Diệm về quê hương cứu nước do Hoàng Đế Bảo Đại yêu cầu. Nước Việt nam đang lâm nguy! Quân đội Pháp sau trận Điện Biên Phủ thất thủ với tướng De Castri và 10.000 quân viễn chinh Pháp đầu hàng. Pháp thua trận ở Việt nam vì không có chính nghĩa. Quân lực của thực dân Pháp ở Đông Dương suy yếu, trong khi quân Việt Minh ( VC ) thắng thế ở khắp nơi. Tuy vậy thực dân Pháp cố bám víu lấy Việt nam béo bở bằng cách chia lực lượng quốc gia VN ra làm nhiều mảnh tự trị để dễ sai khiến. Làm như thế thì các lực lượng tự trị dễ bị VM đánh tan, khác chi các chiếc đũa riêng rẽ dễ bị bẻ gãy. Tình thế tuyệt vọng chỉ còn cách thống nhất quân lực quốc gia mới chấn hưng được đất nước và tống cổ thực dân Pháp ra khỏi đất nước. Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã làm được công việc phi thường đó dù bị các thủ tướng Pháp Mende`s France rồi Edgar Faure thuyết phục ngoại trưởng HK Dulles trình với Tổng Thồng HK Eisenhower loại bỏ cụ Diệm. Sau khi cụ Diệm thành công thống nhất miền Nam, Tổng Thống Eisenhowre đã phải thốt lên : Ông Diệm là con người làm phép lạ ( a miracle man ). Sau khi quốc dân nhiệt tình bầu cụ Diệm lên làm Tổng Thống của Đệ Nhầt Cộng Hòa, nước Việt nam đã trở nên phồn thịnh hùng cường. Cụ Diệm chủ trương ‘ Dân tộc tự quyết ‘ và Tổ quốc là trên hết. Một quốc gia dù mạnh đến đâu nhưng không có sự hậu thuẩn của dân tộc thì sẽ đưa đất nước vào ngỏ cụt.

Tiếc thay Hoa Kỳ tuy là nước đứng đầu thế giới về quân sự, kinh tế và khoa học nhưng về đường lối chính trị còn kém Anh quốc. Hoa Kỳ quá cứng rắn với ‘cũ cà rốt và cây gậy. HK chủ trương : không có bạn vĩnh viễn, không có kẻ thù truyền kiếp mà chỉ có quyền lợi của HK.’ Đúng ra Hoa Kỳ nên hỗ trợ cụ Diệm hết mình để VN trở thành lá chắn cho HK ở Đông Nam Á. Nhưng HK vì muốn đỗ quân vào Việt nam nên va chạm với chủ trương “ Dân tộc Tự quyết “ của cụ Diệm. HK quyết tâm lật đỗ cụ Diệm. Thế là cuộc tranh đấu của Phật giáo bùng nổ dưới sự yễm trợ của HK. VC lợi dụng thời cơ để cài người vào tổ chức của Phật giáo đang còn lỏng lẻo để phá hoại VNCH. Cuộc lật đỗ Tổng Thồng Ngô Đình Diệm thành công và kẻ chiến thắng là VC. HK và VNCH là kẻ thất bại ! Sau này HK đã thấy hiểm họa VC nằm trong Phật giáo nên đã yễm trợ tướng Nguyễn Cao Kỳ dẹp dễ dàng cuộc đấu tranh đấu của Phật giáo đang bành trướng mạnh, Nhưng đã chậm ! VC đã cài sâu điệp viên vào chính quyền Đệ Nhị VNCH để đưa đến việc mất miền Nam và HK là nước chịu trách nhiệm.

Ông Phan Xuân Huy có đề cập đến cuốn sách Trung Hoa viết về T.T.Diệm cho thấy cụ là nhà ái quốc tài ba có đường hướng chính trị sáng suốt. Năm 1957, T.T. Eisenhower vì ngưỡng mộ tài ba của cụ Diệm nên đích thân ra đón T.T. Ngô Đình Diệm tại phi trường Andrew. Phó T.T.Johnson đã nhiệt liệt ca ngợi T.T.Diệm như là một lãnh tụ tài ba ở Á châu ngang àang với Thủ Tướng Churchill Anh quốc lừng danh trong Đệ Nhị Thế chiến. Thị Trưởng Newyork Robert Wagner đã mô tả T.T. Diệm như “ một người mà lịch sử sẽ có thể liệt vào hàng vĩ nhân của thế kỷ 20. “ .

HK đã bôi xấu gia đình cụ Diệm và tạo hận thù nơi Phật giáo để dễ lật đỗ cụ Diệm. Vô tình HK đã gây hận thù có thể nói là truyền kiềp nơi một số Phật tử căm hờn cụ Diệm Trong khi đó cụ Diệm là người thấm nhuần Nho giáo và đã nâng đỡ Phật giáo rất nhiều. Hầu hết các quan chức chính quyền là Phật tử. T.T. Tưởng Giới Thạch của Đài Loan nói : “ Việt nam phải mất 100 năm nữa mới có được người như ông Diệm “.

Qua nhiều tài liệu kín đã được giải mật. HK đã dùng áp lực xóa bỏ VNCH để đổi lấy giao thương đầu tư béo bở vảo Trung Hoa, nước còn kém mở mang. HK đã “nuôi ong trong tay áo’. Và bây giờ mới thấy họa. TC giờ đây hùng mạnh về kinh tế và đã cho HK vây cả tỉ tỉ dollars. Âu Châu cũng chịu số phận nợ nần khó gỡ với anh Ba Tàu. TC đã có lục quân, không quân và hạm đội hùng hậu nhất Á Đông làm HK điên đầu, làm các nước ở ĐNÁ lo âu.

HK đã mua chuộc các tướng lãnh VNCH để tạo cuộc đảo chính cụ Diệm với gía tiền thưởng rẻ mạt là 42.000 dollars ! Nhìn lại các tấm gương của người Do Thái và người Nhật bản đặt Tổ Quốc lên trên hết như đã nêu ở phần trên, chúng ta xấu hổ có các tướng lãnh như Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Đôn, Lê Văn Kim, Trần Thiện Khiêm, Tôn Thất Đình, Mai Hữu Xuân….đã tham đồng tiền tanh hôi mà quên rằng Tổ quồc sẽ lâm nguy nếu thiếu người tài ba lãnh đạo để đối đầu với CS quốc tế xảo quyệt. Đáng trách nhất là Trần Thiện Khiêm và Tôn Thất Đính vì ham đồng tiền mà theo ngoại bang hãm hại ân nhân yêu nước đang tin tưởng vào mình.

Ai giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu? Thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa (sau này là Đại tá ) nhận lệnh tướng Dương Văn Minh, hộ tống đoàn xe đón cụ Diệm và ông Nhu từ nhà thờ cha Tam về Bộ Tổng Tham Mưu. Khi họ ra ngoài nhà thờ thì Thiếu Tướng Mai Hữu Xuân giật lấy chiếc cập da của cụ Diệm. Đi đón Tổng Thống mà tướt đoạt cập da của Tổng Thống đang ôm trên tay là hành động có chủ mưu mờ ám đã tính trước. Thông thường đón một vị nguyên thủ quốc gia thì phải dùng xe hơi. Nhưng đây lại dùng xe thùng thép M113. Phải chăng họ dùng xe này để che mắt thiên hạ khi chở hai xác chềt về Bộ TTM. Đoàn xe đi theo lộ trình: đường Đồng Khành, đường Nguyễn Trãi, đường Võ Tánh đến Tổng Nha Cảnh sát Công an. Tại đây chỉ chiếc M113 được vào trong Tổng Nha. Sau đó một thởi gian đoàn xe di chuyển về đường Hồng Thập Tự. Lúc kề rạp Olympic thì tướng Xuân đưa tay ra hiệu cho đại úy Nhung mở nắp xe M113 và dùng súng lục bắn xuống hai xác chết bị trói tay sau lung và bị tra khảo cho đến chết tại Tổng Nha. Đ/u Nhung là kẻ sát nhân giả được dùng để che dấu kẻ sát nhân thiệt ẩn trong bóng tối. Khi về đến Bộ TTM. Tướng Mai Hữu Xuân đã đưa hai ngón tay hình chữ V và báo cáo với tướng Dương Văn Minh :“ mission accomplie “ . Ông Colby cho rằng tướng Dương Văn Minh giết ông Diệm là một sai lầm rất lớn. Ít tháng sau cuộc đảo chính, tướng Minh đã nói với một ông Mỹ ( lời của Ellen J. Hammer ) : “ Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác hơn. Họ phải bị giết. Diệm không thể sống vì ông ta được những người nông dân quê mùa, chất phát kính trọng, đặc biệt là những người công giáo và người di cư. Chúng tôi phải giết Nhu vì có quá nhiều người sợ ông và vì ông đã lập ra những tổ chức để bảo vệ quyền lực cho cá nhân ông”.

Bài học cay đắng cho HK vì không nhìn xa để đưa đến hậu quả rắc rối khó xử như ngày hôm nay do Trung Cộng thao túng. Bài học cho Việt nam là đã đặt quyền lợi cá nhân trên Tổ Quốc, Chúng ta nên bỏ qua dị biệt bất đồng chính kiền và trước khi hành động phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Phải đoàn kết để lật đỗ VC đang dâng nước Việt nam cho TC. Luôn luôn nhớ rằng phải nhường nhịn nhau để kiếm phương thức lật đỗ VC trước đã. - Tổ Quốc trên hết !- Mất Tổ Quốc là mất tất cả.. Đất nước Việt nam một khi đã thuộc về Trung Cộng thì khó lấy lại được.

Hawaii 06-10-2012

THƯ MỜI TRANH LUẬN

Tôi Liên Thành, cựu CHT CSQG/Thừa Thiên-Huế, Chủ Tịch Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản, thể theo mục đích trả lại sự thật cho lịch sử như sự khẳng định của HT Thích Viên Lý trong thư mời hội luận tại Chùa Điều Ngự ngày 13 tháng 10, chúng tôi chính thức đặt lời mời đến các vị sau đây:

Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN
Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Viện Hóa Đạo GHPGVNTN
Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, Tổng Thư Ký GHPGVNTN
Ông Võ Văn Ái, Phát Ngôn Nhân của GHPGVNTN

Xin mời quý vị đến tham dự buổi điều trần họp báo của Ủy Ban Chúng Tôi về Tổ Chức GHPGVNTN của quý vị tại địa điểm:

Phòng hội Đài Truyền-Hình Quốc-Gia Việt-Nam
14361Euclid Steet, Garden Grove, Ca.92834
Vào hồi 11:00 AM ngày thứ bảy 13/10/2012

Đặc biệt, chúng tôi hứa sẽ tổ chức tranh luận trong công bằng, minh bạch và lịch sự, sẽ dành rất nhiều thì giờ để quý vị tranh luận và đưa ra các bằng cớ phản bác lại những cáo buộc của tôi về GHPGVNTN với vấn đề hoạt động cộng sản trước 1975, sau 1975 và những hành vi chính trị đáng ngờ đi ngược lại lý tuởng của Người Việt Quốc Gia và một số điều bất chính trong đạo đức cá nhân hiện nay

Hẳn quý vị thuộc GHPGVNTN và công luận phải đồng ý rằng, trong thời đại hiện nay và trong cách hành xử văn minh thông thường của văn hóa Hoa Kỳ, thì ánh sáng của sự thật luôn luôn phải được tìm ra trong một không khí tranh luận nhiều chiều, nhiều ý kiến, và trước sự chứng kiến của công luận.

Sự thật không bao giờ có được bằng những kết luận một chiều, bằng sự ngăn cấm không cho đối phương đến tham dự và thuyết trình những chứng cớ của họ.

Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi họp báo của chúng tôi. Xin quý vị chính thức trả lời đề nghị tranh luận hai chiều này càng sớm càng tốt.

Trân Trọng

Nam Cali ngày 6 tháng 10 năm 2012

Ký tên : Liên Thành
Chủ Tịch Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI SALT LAKE CITY NGÀY 8.10.2012
QUYẾT NGHỊ 10 ÐIỂM

của Ðại hội Thường niên lần 1 nhiệm kỳ I GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ

SALT LAKE CITY, ngày 8.10.2012 (PTTPGQT) - Ðại hội Thường niên kỳ 1 nhiệm kỳ I Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại Chùa Liên Hoa ở thành phố Salt Lake City, tiểu bang Utah, Hoa Kỳ, trong ba ngày 5, 6 và 7.10.2012, đã thể hiện sâu xa tinh thần “nội soi ý lực, ngoại công ma chướng” với Ý thức Giải nguy hiện trạng phân hóa cộng đồng dân tộc và cộng đồng Phật giáo.

Sau ba ngày Ðại hội và qua sáu khoáng đại sôi nổi, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức Tăng Ni và quý đạo hữu Cư sĩ, đại diện 37 phái đoàn thuộc các Hội đồng, các Tổng vụ và các Miền, kiểm điểm Phật sự trong năm vừa qua với ý chí thiết tha kiện toàn Giáo hội, đồng thời vạch hướng phát huy sinh hoạt Giáo hội tại hải ngoại liên hệ với tình hình trong nước. Ðặc biệt trước tình hình hải ngoại đang có sự đánh phá, bôi nhọ, vu cáo GHPGVNTN, song song với sự đánh phá của một số người mạo danh Phật tử. Tạo ảo tưởng như chiến thuật “trong đánh ra ngoài đánh vào”, nhưng kỳ thực, Đại hội nhận thức đó chỉ là phản ứng hốt hoảng của độc tài cộng sản hợp đồng với các thế lực đen tối hải ngoại trước sức mạnh bền vững như bàn thạch và được quốc tế hậu thuẫn của GHPGVNTN trong và ngoài nước.

Đại hội cũng nhận định rằng sự khởi phát đánh phá, bôi nhọ vu cáo ba Ngài Tăng Thống, GHPGVNTN, Chùa Điều Ngự, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ngày càng hung hãn và lớp lang của những thế lực đen tối nói trên xuất hiện kể từ sau ngày 27.12.2007, khi Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN ra Tuyên Cáo về việc Trung quốc xâm lấn hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa ; rồi tiếp đấy Lời Kêu gọi Biểu tình Tại gia chống việc Trung quốc khai thác bô xít ở Tây nguyên ; và Lời Kêu gọi không dùng hàng hóa Trung quốc. Đại hội nhận định đây có thể là công trình của cơ quan phản gián Bộ Công an Hà Nội liên thủ với cơ quan phản gián Bắc kinh chỉ thị cho tay chân ở hải ngoại tìm trăm phương nghìn kế dập tắt tiếng nói của GHPGVNTN đang vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ Việt Nam, đồng thời cũng là tiếng báo động Trung Cộng xâm lược biển đảo và lãnh thổ Việt Nam.

Hai khoáng đại “Kiện toàn và phát triển Giáo hội” và khoáng đại “Vai trò người Cư sĩ trong công cuộc xiển dương chánh pháp và hoằng hóa lợi sinh” của chín vị Tổng vụ trưởng đã cho thấy sự bừng nở xuất thần của Giáo hội với những phát kiến đầy sáng tạo, mới mẽ, trẻ trung, thích ứng với xu thế thời đại và toàn cầu, mang lại hứng khởi cho Đại hội trước tiền đồ đầy thử thách nhưng không kém phần tự hào và hy vọng.

Ðại hội đồng thanh quyết nghị :

1. Phát triển và áp dụng kỹ năng tin học tân kỳ vào các cơ quan truyền thông của Giáo hội thông qua các Trang nhà, Mạng xã hội như Facebook, Twitter, v.v... ;

2. Trẻ trung hóa các cơ cấu Giáo hội, khuyến khích và vận động học viên từ các đơn vị và cơ sở Giáo hội tham gia Đại học Hè năm thứ ba, 2013. Đặc biệt mỗi đơn vị sẽ gửi tối thiểu từ 5 đến 10 học viên về tham dự ;

3. Phát triển hàng ngũ nam nữ Cư sĩ để chuyển vận tinh thần bao dung và hòa bình của Phật giáo vào các lĩnh vực của đời sống xã hội như kinh tế, giáo dục, từ thiện, văn hóa, học thuật, khoa học, chính trị, v.v... Vượt bỏ lối sống co cụm hay riêng biệt từng chùa, tạo mối thông cảm và kết hợp tại các Miền làm trung gian cho sự hòa hài sinh hoạt giữa Trung ương với địa phương ;

4. Phát huy văn hóa Phật giáo đặc thù Việt Nam vào đời sống gia đình, xã hội, kiến trúc, nghi lễ, văn hóa, mà chúng ta trầm đắm quá lâu làm thui chột tinh thần sáng tạo những biểu tượng sinh động nhằm khai mở tâm linh ;

5. Hóa giải khó khăn trước mắt, Giáo hội trung ương cần thường xuyên liên lạc, thăm viếng, hướng dẫn các chùa, tu viện, cơ sở địa phương để ngăn chận những hiện tượng tiêu cực, hoặc các đánh phá của Cộng sản Việt Nam và của một số thành phần Cần Lao cũ đang nhắm triệt hạ các hoạt động của GHPGVNTN. Học hạnh làm việc nhỏ với trái tim lớn, nhưng đừng làm việc lớn với trái tim nhỏ. Mặc khác, Giáo hội phải kịp thời lên tiếng bảo vệ hàng giáo phẩm của mình trước các chiến dịch bôi nhọ, vu cáo của các thế lực đen tối, hoặc sử dụng biện pháp chế tài theo Quy chế cũng như Hiến chương GHPGVNTN đối với các thành viên phá hoại lập trường, đường hướng Giáo hội hay tinh thần Lục hòa của tập thể người con Phật ;

6. Tổ chức quy mô các khóa an cư kiết hạ, các giới đàn cho Tăng Ni để trưởng dưỡng đạo hạnh, phát huy giới đức, nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng. Đặc biệt mở thêm các khóa Phật Pháp cho giới Cư sĩ làm thế liên kết trong đạo hạnh.

7. Nghe và phổ biến rộng rãi Đài Phật giáo Việt Nam tới bạn bè tại địa phương mình, cũng như giới thiệu và khuyến khích bà con trong nước đón nghe mỗi kỳ phát thanh hằng tuần ;

8. Tổ chức nghiên cứu, học hỏi các văn kiện, thông điệp và tài liệu do Hội đồng vLưỡng Viện trong nước công bố. Tổ chức tại các đơn vị địa phương những cuộc hội luận hay ra mắt sách (như sách “Một Đời Vì Đạo Vì dân” của Đức cố đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang) để tạo sự thông cảm trong Cộng đồng về lập trường, đường hướng của GHPGVNTN làm chất xúc tác cho sự đoàn kết dân tộc cũng như chống chia rẽ, phân hóa ;

9. Hỗ trợ và phát huy phong trào Gia Ðình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, mà những thành quả khích lệ thời gian qua biểu hiện sức sống năng động của thế hệ trẻ Phật giáo ;

10. Ðại lễ Phật Ðản Phật lịch 2557, dương lịch 2013 sẽ được tổ chức vào ngày 26.5.2013 tại Chùa Điều Ngự, trụ sở của Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, ở thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ ; Lễ Tưởng niệm 50 Năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu tại Chùa Pháp Luân, thành phố Houston, tiểu bang Texas ngày 9.6.2013 ; Đại học Hè Phật giáo năm thứ ba tại Chùa Điều Ngự các ngày 4, 5, 6 và 7.7.2013 ; Lễ Húy nhật Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ngày 14.7.2013 tại Chùa An Lạc, thành phố San Jose, Bắc California ; và Đại hội Thường niên lần 2 kỳ I tại Chùa Thích Ca Đa Bảo ở thành phố Reseda, Nam California ba ngày 11, 12 và 13.10.2013.

Phật lịch 2556 - Làm tại Chùa Liên Hoa,
Thành phố Salt Lake City, tiểu bang Utah, Hoa Kỳ,
ngày 8 tháng 10 năm 2012

(Trúc-Lâm Yên-Tử)

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site