lịch sử việt nam

quoc ky viet nam, quốc kỳ việt-namTrang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

- Quan Làm Báo: Hồ Sơ Bố Già Nguyễn Đức Kiên Trước Và Sau Khi Bị Bắt

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

- Cờ Vàng 2 Thế-Kỷ Chống Lại Vua Quang-Trung - 2 Thế-Kỷ Của Thất Bại - Nguyễn-Bình

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

- Lịch Sử Vua Trần-Nhân-Tông - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo

- Lịch-sử việt-nam: Ngô-Đình-Diệm Và Chính-Nghĩa Dân-Tộc

- Anh-Hùng Bất-Tử Đặng-Phương-Thành - Nhiều tác giả

Điện-Toán - Tin-Học:

- Computer Security - An-Toàn Điện-Toán An-Toàn Lướt Web - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Ebooks Hồi-Ký Nguyễn-Đăng-Mạnh

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

- The Emperor Nhan Tong And The Truc Lam School 1

- Four Vietnamese Military Geniuses - Nguyen Van Tin

- Quatre Génies Militaires Vietnamiens - Nguyen Van Tin

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

lichsuvietnam: Đại-Họa Mất Nước

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

- Từ Trúc-Lâm Yên-Tử Đến Bình-Ngô Đại-Cáo - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo 

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

- Dân Oan Khiếu-Kiện Về Dự Án "Trùm Sò Thế-Kỷ 21"

- Công-an và Bộ-đội biên-phòng Nghệ An thông đồng bán phụ nữ sang Trung Quốc - Nữ Vương Công Lý

- Thư Tố Cáo Các Ông Nông-Đức-Mạnh - Nguyễn-Tấn-Dũng - Hoàng-Trung-Hải Nguyễn-Minh-Triết - tác-giả Lê-Anh-Hùng

- Đơn Khiếu Nại Gởi Các Ông Nguyễn tấn Dũng và Nguyễn minh Quang - các tác-giả Châu-Thị-Hoa, Thạch-Liên, Bùi-Thị Lan-Thi

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

- Tình-Hình Nhân-Quyền Trên Thế-Giới Năm 2011

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

- Hành Tung Bí-Ẩn Của Một Nhà Sư Bài 4 - Lữ-Giang 

- Hành-tung bí-ẩn của một vị sư Bài 3 - Lữ-Giang

- Thích minh-châu Là Ai? - Liên-Thành

- Thích Minh-Châu: Khi chính-trị xâm nhập vào tôn giáo: Hành-tung bí ẩn của một nhà sư Bài 1 - Lữ-Giang

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

- Ebook Nửa Đường Gẫy Cánh - Đỗ-Quốc Anh-Thư

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Hành-Động Khẩn-Cấp Của Ân-Xá Quốc-Tế Đòi Trả Tự-Do Cho Điều Cày, Tạ-Phong-Tần Và Phan-Thanh-Hải

Ngày 4 tháng 10 năm 2012, tổ chức Ân Xá Quốc Tế đã công bố Hành Động Khẩn Cấp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức kêu gọi mọi người hằng quan tâm đến nhân quyền gửi thư đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do ngay cho các blogger Nguyễn Hoàng Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải ngay lập tức và vô điều kiện. Amnesty International yêu cầu gửi thư trễ nhất là 15 tháng 11 năm 2012 .

Kính chuyển để tùy nghi tham gia và phổ biến rộng rãi hỗ trợ Amnesty International đòi trả tự do cho Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải.

Diễn Đàn Việt Nam 21
www.vietnam21.info

Đây  là link của AI viết về trường hợp này

http://www.amnesty.de/urgent-action/ua-132-2011-3/verurteilt?destination=startseite

Urgent action zu Vietnam

Lieber An,

wir hatten gestern bei der Lesung eine Urgent Action zu Vietnam ausliegen. Ich schicke Euch den Link von der Amnesty-Seite zur Info und hänge die Briefvorlage an. Die Briefe sollen bis spätestens 15. November abgeschickt werden. Du, An, kannst ja in Vietnamesisch schreiben.
http://www.amnesty.de/urgent-action/ua-132-2011-3/verurteilt?destination=startseite

URGENT ACTION - Amnesty International  4 October 2012
BLOGGERS SENTENCED TO PRISON IN VIET NAM

On 24 September, a court in Viet Nam’s Ho Chi Minh City sentenced bloggers Nguyen Van Hai, known as Dieu Cay (“the peasant’s pipe”), Ta Phong Tan, and Phan Thanh Hai to 12, 10 and four years’ imprisonment respectively for “conducting propaganda” against the state. The trial lasted only a few hours and their friends and family were detained and assaulted to prevent them from attending.

Please write immediately in Vietnamese, English or your own language:

- Calling on the authorities to release the three bloggers (naming each one) immediately and unconditionally;

- Urging authorities to ensure that until they are released, they receive any medical attention they may require
and are treated in accordance with the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, including regular access to their families and lawyers;

- Demanding that authorities respect and protect freedom of expression, association and assembly, and stop theharassment of human rights defenders and their families and friends. 

PLEASE SEND APPEALS BEFORE 15 NOVEMBER 2012 TO: ... [read more]

URGENT ACTION des Amnesty International  04.10.2012
VERURTEILT

Am 24. September verurteilte ein Gericht in Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam die BloggerInnen Nguyen Hoang Hai, auch als Dieu Cay ("das Sprachrohr der Kleinbauern") bekannt, Ta Phong Tan und Phan Thanh Hai wegen "Propaganda gegen den Staat" zu jeweils zwölf, zehn und vier Jahren Haft. Freunde und Familienangehörige wurden inhaftiert und bedroht, um ihre Anwesenheit bei der nur wenige Stunden dauernden Verhandlung zu verhindern.

SCHREIBEN SIE BITTE FAXE, E-MAILS ODER LUFTPOSTBRIEFE MIT FOLGENDEN FORDERUNGEN

- Ich fordere eine sofortige und bedingungslose Freilassung der drei BloggerInnen Nguyen Hoang Hai, Ta Phong Tan und Phan Thanh Hai.

- Stellen Sie bis zu ihrer Freilassung bitte sicher, dass Nguyen Hoang Hai, Ta Phong Tan und Phan Thanh Hai bei Bedarf medizinische Versorgung erhalten und entsprechend den UN-Mindestgrundsätzen für die Behandlung von Gefangenen behandelt werden, dazu gehört auch, dass ihnen Zugang zu ihren Familien und ihren Rechtsbeiständen gewährt wird.

- Ich erwarte außerdem, dass Sie die Rechte auf Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit künftig achten und schützen und die Schikanierung von MenschenrechtsverteidigerInnen und ihren Verwandten und Freunden einstellen.
Bitte schreiben Sie Ihre Appelle möglichst sofort. Schreiben Sie in gutem Vietnamesisch, Englisch, Französisch oder auf Deutsch. Da Informationen in Urgent Actions schnell an Aktualität verlieren können, bitten wir Sie, nach dem 15. November 2012 keine Appelle mehr zu verschicken. [weiter lesen] [PDF tiếng Đức]

ACCIÓN URGENTE - Amnesty International 4 de octubre de 2012 
BLOGUEROS CONDENADOS A PRISIÓN EN VIETNAM

El 24 de septiembre, un tribunal de Ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam, condenó a los blogueros Nguyen Van Hai, conocido como Dieu Cay (“la pipa del campesino”), Ta Phong Tan y Phan Thanh Hai a 12, 10 y cuatro años de cárcel respectivamente por realizar “propaganda” contra el Estado. El juicio duró solamente unas horas y los familiares y amigos de los blogueros fueron detenidos y agredidos para evitar que asistieran. 

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en vietnamita o en su propio idioma:

Pidiendo a las autoridades que pongan de inmediato en libertad incondicional a los tres blogueros (mencionando a cada uno de ellos por su nombre);

Instando a las autoridades a que garanticen que, hasta que queden en libertad, los tres reciben la atención médica que necesiten y son tratados conforme a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de la ONU, permitiéndoles acceder regularmente a sus familias y sus abogados;

Exigiendo que las autoridades respeten y protejan la libertad de expresión, asociación y reunión, y pongan fin al hostigamiento de los defensores de los derechos humanos y sus familiares y amigos.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012, A: ... [seguir leyendo]

(Trúc-Lâm Yên-Tử)

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site